Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
16501713527513892112611414500115398512108212863910994614430810875650682
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
187765170617197945186579145023134120102880125024132372160723151756142485
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
119873106322128829106619124204120085128336126277142852152269146900160741
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
91236954278461790438976259109497297997838814194613102552107389
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6749373381683076324510361378262862787726654986671227287780636
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
287534676749784363535790771551695275408961621127270147228145053
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
275833056225975292952635327121299433009436723305133561731537
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00052299523545188052503124576281422889421527
 1. Kontakt
  Wyświetleń: 575155
 2. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 188036
 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 153098
 4. Ogłoszenie konkursu
  Wyświetleń: 114851
 5. Zamówienia na usługi niepriorytetowe
  Wyświetleń: 99135
 6. Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 75317
 7. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 61930
 8. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 52768
 9. Uchwały Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 52560
 10. Informacje o drukach
  Wyświetleń: 41067
 11. Zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 EURO
  Wyświetleń: 38237
 12. Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 37621
 13. System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 37395
 14. Ogłoszenia Rady Gminy
  Wyświetleń: 36800
 15. Nabór na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 35510
 16. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 33935
 17. Konsultacje
  Wyświetleń: 32879
 18. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 31420
 19. Ogłoszenie o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 30246
 20. Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy PZP
  Wyświetleń: 28803
 21. Sołtysi
  Wyświetleń: 22950
 22. Referat Podatków i Opłat Lokalnych
  Wyświetleń: 22357
 23. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 21069
 24. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 20601
 25. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 19950
 26. Wójt Gminy.
  Wyświetleń: 19452
 27. BIP
  Wyświetleń: 19330
 28. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 19179
 29. Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 18863
 30. Komunikaty
  Wyświetleń: 17537
 31. Sołectwo Przyszowice
  Wyświetleń: 16800
 32. Sołectwo Gierałtowice
  Wyświetleń: 16750
 33. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 16341
 34. Edukacja
  Wyświetleń: 16175
 35. Sołectwo Paniówki
  Wyświetleń: 16147
 36. Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej
  Wyświetleń: 15797
 37. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 15726
 38. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 15495
 39. Uchwały Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 15202
 40. Uchwały Rady Gminy - 2007
  Wyświetleń: 15158
 41. Uchwały Rady Gminy - 2006
  Wyświetleń: 15042
 42. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 14742
 43. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 14741
 44. Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2003-2006
  Wyświetleń: 14614
 45. Firmy zajmujące się wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 14512
 46. Uchwały Rady Gminy - 2009
  Wyświetleń: 14459
 47. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2018 r.
  Wyświetleń: 13980
 48. Wniosek o udostępnienie informacji publicznych
  Wyświetleń: 13949
 49. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 13751
 50. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 13595
 51. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 13577
 52. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 13309
 53. Sołectwo Chudów
  Wyświetleń: 13141
 54. Uchwały Rady Gminy - 2005
  Wyświetleń: 13055
 55. Telefony alarmowe
  Wyświetleń: 12914
 56. Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 12842
 57. Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 12685
 58. Wykaz prowadzonych rejestrów , ewidencji i archiwów.
  Wyświetleń: 12573
 59. Uchwały Rady Gminy - 2008
  Wyświetleń: 12524
 60. Deklaracje i opłaty
  Wyświetleń: 12468
 61. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 12273
 62. Wyniki konkursu
  Wyświetleń: 12253
 63. Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydawane przez Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 12222
 64. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 11890
 65. Uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 11752
 66. Dokumenty o środowisku
  Wyświetleń: 11728
 67. Uchwały Rady Gminy - 2004
  Wyświetleń: 11595
 68. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE.
  Wyświetleń: 10898
 69. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 10681
 70. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10637
 71. Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 10606
 72. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 10429
 73. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 10355
 74. Konta bankowe
  Wyświetleń: 10349
 75. Informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 10257
 76. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 10238
 77. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 10137
 78. Wyniki postępowania
  Wyświetleń: 9958
 79. Gminna Biblioteka Publiczna.
  Wyświetleń: 9843
 80. Komunikaty
  Wyświetleń: 9704
 81. Uchwały Rady Gminy 2003
  Wyświetleń: 9561
 82. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach
  Wyświetleń: 9481
 83. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9373
 84. Oświata
  Wyświetleń: 9344
 85. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gierałtowice na lata 2013-2032
  Wyświetleń: 9313
 86. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 8940
 87. Wybory Prezydenta RP - 2015
  Wyświetleń: 8936
 88. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.
  Wyświetleń: 8841
 89. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 8694
 90. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8649
 91. Ośrodek Pomocy Społecznej W Gierałtowicach
  Wyświetleń: 8648
 92. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8637
 93. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach
  Wyświetleń: 8607
 94. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8489
 95. Usługa dodatkowa w zakresie udostępniania worków typu "big-bag" na odpady budowlane i rozbiórkowe
  Wyświetleń: 8373
 96. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8329
 97. Statut Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 8290
 98. Druki - konkursy ofert
  Wyświetleń: 8137
 99. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8062
 100. Opłaty skarbowe
  Wyświetleń: 7956
 101. Budżet Gminy lata późniejsze
  Wyświetleń: 7910
 102. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 7890
 103. Internetowy System Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 7820
 104. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7783
 105. Podatek rolny
  Wyświetleń: 7774
 106. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 7614
 107. Organizacje
  Wyświetleń: 7480
 108. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 7415
 109. Stan mienia - część opisowa
  Wyświetleń: 7392
 110. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chudowie
  Wyświetleń: 7369
 111. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2010-2014 - złożone w terminie 30 dni od objecia mandatu
  Wyświetleń: 7308
 112. Uchwały Rady Gminy lata 2003-2010
  Wyświetleń: 7279
 113. Wyniki wyborów ławników
  Wyświetleń: 7259
 114. Wykres - dochody budżetu gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 7162
 115. Petycje
  Wyświetleń: 7149
 116. Kontrola wewnętrzna
  Wyświetleń: 7143
 117. Centrum Legislacji
  Wyświetleń: 7132
 118. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2013
  Wyświetleń: 7131
 119. Ścieżki dydaktyczne
  Wyświetleń: 7072
 120. Rada Gminy Gierałtowice kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 6968
 121. Regulamin Gminnej Krytej Pływalni Wodnik w Paniówkach
  Wyświetleń: 6964
 122. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 6917
 123. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 6894
 124. Zasady zachowania się na wypadek ewakuacji
  Wyświetleń: 6784
 125. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 6706
 126. Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności.
  Wyświetleń: 6689
 127. Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 6633
 128. Strategie i programy
  Wyświetleń: 6601
 129. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 6382
 130. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 6345
 131. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach
  Wyświetleń: 6340
 132. Ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych
  Wyświetleń: 6333
 133. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje w sprawie wejścia Gminy Gierałtowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego
  Wyświetleń: 6283
 134. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 6211
 135. Deklaracje/informacje podatkowe do pobrania
  Wyświetleń: 6176
 136. Protokół z dnia 27 stycznia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: utworzenia Gminnego Przedszkola w Chudowie
  Wyświetleń: 6133
 137. Strategie i Programy
  Wyświetleń: 6097
 138. Inne druki do pobrania
  Wyświetleń: 6096
 139. Rodzaje alarmów
  Wyświetleń: 6089
 140. Transmisja z sesji Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 5989
 141. "Zasłużony dla Gminy Gierałtowice" 2017 r.
  Wyświetleń: 5975
 142. Zagrożenia
  Wyświetleń: 5893
 143. Rada Gminy Gierałtowice kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 5886
 144. Bądź bezpieczny
  Wyświetleń: 5798
 145. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 5786
 146. Ptasia grypa
  Wyświetleń: 5784
 147. Zaproszenie - Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych z Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 5778
 148. INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 5716
 149. JAKOŚĆ POWIETRZA
  Wyświetleń: 5697
 150. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5682
 151. Wyniki głosowania i wyniki wyborów na Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 5678
 152. Ogłoszenie - dotacja
  Wyświetleń: 5637
 153. Wybory Prezydenta RP - 2010
  Wyświetleń: 5595
 154. Wypalanie traw
  Wyświetleń: 5590
 155. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 5584
 156. Obwieszczenia 2018-2019
  Wyświetleń: 5560
 157. Dyżury Radnych RG Gierałtowice
  Wyświetleń: 5515
 158. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 5499
 159. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice nr OKO.0050.64.2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OKO.0050.37.2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie uchylenia wykazu pomieszczeń w budynkach...
  Wyświetleń: 5479
 160. Inkaso podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 5343
 161. Oświadczenie o wartości sprzedaży oraz opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 5316
 162. Obwieszczenie Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w Paniówkach przy ul. Dworskiej
  Wyświetleń: 5286
 163. Świadczenie wychowawcze „500+” – termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
  Wyświetleń: 5264
 164. Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 5156
 165. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE
  Wyświetleń: 5103
 166. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 5103
 167. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5093
 168. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem, ul. Brzeg w Przyszowicach
  Wyświetleń: 5050
 169. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 5029
 170. Programy Współpracy
  Wyświetleń: 5014
 171. Bezdomne zwierzęta
  Wyświetleń: 4976
 172. Woda w sołectwie Paniówki niezdatna do spożycia przez ludzi Informacja pod nr telefonu 693-551-456
  Wyświetleń: 4970
 173. Informacje o Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 4955
 174. Uchwała Nr XLVII/292/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Stachury w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 4900
 175. Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice w 2013 roku.
  Wyświetleń: 4883
 176. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 4878
 177. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chudowie
  Wyświetleń: 4868
 178. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  Wyświetleń: 4841
 179. Zebranie Wiejskie Sołectwa Gierałtowice - 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 4811
 180. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 4788
 181. Uchwały
  Wyświetleń: 4704
 182. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2010-2014 - według stanu na dzień 31.12.2011
  Wyświetleń: 4697
 183. Obwieszczenie - „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze GLI2506_A na działce nr 2761/351 położonej przy ul. K. Miarki w Gierałtowicach”
  Wyświetleń: 4686
 184. Przyjmowanie spraw indywidualnych
  Wyświetleń: 4588
 185. Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 4534
 186. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2009
  Wyświetleń: 4532
 187. Budżet Gminy 2012
  Wyświetleń: 4527
 188. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie: przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium.
  Wyświetleń: 4486
 189. Gierałtowice
  Wyświetleń: 4434
 190. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach.
  Wyświetleń: 4433
 191. Przeprowadzenie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium - 17.04.2014r.
  Wyświetleń: 4401
 192. Uwaga. Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew oraz krzewów.
  Wyświetleń: 4381
 193. Składy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 4371
 194. Uchwała Nr XLII/320/14z dnia 26.05.2014r. w sprawie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 4316
 195. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 4315
 196. Podatek leśny
  Wyświetleń: 4300
 197. Projekt studium do publicznego wyłożenia
  Wyświetleń: 4290
 198. Lista zawodników, którym zostały przyznane nagrody za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w 2016 roku.
  Wyświetleń: 4274
 199. Dochody do odprowadzania do budżetu państwa
  Wyświetleń: 4216
 200. Terminy postępowania rekrutacyjnego - rekrutacja do przedszkola
  Wyświetleń: 4178
 201. Referat Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4162
 202. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 4142
 203. Obwieszczenie - Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem przy ul. Szkolnej i Wrzosowej w Chudowie
  Wyświetleń: 4134
 204. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do projektowanego budynku mieszkalnego przy ul. Południowej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 4105
 205. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2015
  Wyświetleń: 4059
 206. Przyszowice
  Wyświetleń: 4011
 207. Budżet Gminy 2009
  Wyświetleń: 3962
 208. Budżet Gminy 2010
  Wyświetleń: 3945
 209. Zarządzenie Nr 0050.88.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
  Wyświetleń: 3944
 210. Statut sołectwa Paniówki
  Wyświetleń: 3942
 211. UCHWAŁA Nr XXIV/144/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 04 sierpnia 2004 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”
  Wyświetleń: 3922
 212. Rekrutacja do przedszkoli, szkół i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016
  Wyświetleń: 3902
 213. Obwieszczenie - Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 z przyłączem do budynku mieszkalnego.
  Wyświetleń: 3899
 214. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowcie za rok 2008
  Wyświetleń: 3887
 215. Zaproszenie do złożenia oferty na Eksperta zewnętrznego od opracowania "Programu Rewitalizacji dla gminy Gierałtowice na lata 2017-2022"
  Wyświetleń: 3865
 216. Informacja w sprawie ochrony danych osobowych
  Wyświetleń: 3841
 217. Strona główna - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 3837
 218. Budżet Gminy 2011
  Wyświetleń: 3829
 219. Obwieszczenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 3829
 220. Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury w 2014r.
  Wyświetleń: 3824
 221. Wyniki głosowania w gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 3781
 222. Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Szkód Górniczych.
  Wyświetleń: 3775
 223. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 3717
 224. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 3715
 225. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowan przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 3715
 226. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok.
  Wyświetleń: 3708
 227. INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GIERAŁTOWICACH
  Wyświetleń: 3683
 228. Oferta Klubu Sportowego GARDA Gierałtowice, na realizację zadania publicznego  IV Memoriał im. Tadeusza Łady
  Wyświetleń: 3674
 229. Budżet Gminy 2013
  Wyświetleń: 3661
 230. Obwieszczenie - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2909S, przy ul. Zabrskiej w Paniówkach
  Wyświetleń: 3660
 231. Informacje - Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 3646
 232. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa zjazdu z ul. Stachury w Gierałtowicach (działki nr 734/199, 465/12, 1065/87) do działki nr 476/12”.
  Wyświetleń: 3645
 233. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr OKO.0050.231a.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 3644
 234. Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 3609
 235. Skład komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3597
 236. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowan przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 3586
 237. Rada Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 3579
 238. Prognoza spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne
  Wyświetleń: 3574
 239. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3570
 240. Informacja o zamiarze zawarcia umowy.
  Wyświetleń: 3558
 241. Informacje o walorach turystycznych
  Wyświetleń: 3552
 242. Statut sołectwa Gierałtowice
  Wyświetleń: 3540
 243. fundusz alimentacyjny-konto bankowe
  Wyświetleń: 3536
 244. Programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 3533
 245. Planowanie zamówień
  Wyświetleń: 3530
 246. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVII/04 z dnia 04 listopada 2004r.
  Wyświetleń: 3528
 247. Zarządzenia Wójta Gminy - budżet Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 3521
 248. Uchwała Nr IX/71/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie wyboru laureatów wyróżnienia ?Zasłużony dla Gminy Gierałtowice?
  Wyświetleń: 3499
 249. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 3498
 250. Protokół z wyborów do Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 3494
 251. Paniówki - Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2019-2022
  Wyświetleń: 3492
 252. Referendum 6 września 2015
  Wyświetleń: 3472
 253. Kontakt
  Wyświetleń: 3461
 254. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 3458
 255. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gierałtowice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 3444
 256. Decyzja Wójta o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO Woj. Śl. Nr. Konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17
  Wyświetleń: 3439
 257. Skład komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3432
 258. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice.
  Wyświetleń: 3422
 259. Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym
  Wyświetleń: 3408
 260. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 29.02.2012r.
  Wyświetleń: 3408
 261. Prptokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVIII/04 z dnia 25.11.2004r.
  Wyświetleń: 3404
 262. Statut sołectwa Przyszowice
  Wyświetleń: 3403
 263. Komunikat Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 3397
 264. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Gierałtowice: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Gierałtowice w 2013 roku
  Wyświetleń: 3396
 265. Uchwała Nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.04.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla obszaru całej gminy
  Wyświetleń: 3382
 266. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2007
  Wyświetleń: 3382
 267. Paniówki
  Wyświetleń: 3381
 268. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach
  Wyświetleń: 3372
 269. Rada Gminy Gierałtowice kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3330
 270. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2015r.
  Wyświetleń: 3312
 271. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 3295
 272. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 3285
 273. Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3265
 274. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach o wynikach wyborów do rad gmin na obszarze województwa ślaskiego
  Wyświetleń: 3255
 275. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej śrc wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego
  Wyświetleń: 3254
 276. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach
  Wyświetleń: 3244
 277. Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania Rozbiórka budynku wielorodzinnego w Chudowie przy ul. Dwór 1
  Wyświetleń: 3232
 278. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ul.Granicznej
  Wyświetleń: 3228
 279. Opłata targowa
  Wyświetleń: 3225
 280. Ogłoszenie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Przyszowice.
  Wyświetleń: 3213
 281. Protokół Nr XXI/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 26.06.2012r.
  Wyświetleń: 3196
 282. KRUS - ubezpieczenie dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  Wyświetleń: 3192
 283. Powódź
  Wyświetleń: 3185
 284. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2017.
  Wyświetleń: 3184
 285. Budżet Gminy 2008
  Wyświetleń: 3169
 286. Budżet Gminy 2007
  Wyświetleń: 3167
 287. Oświadczenie majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2010
  Wyświetleń: 3167
 288. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
  Wyświetleń: 3164
 289. Władze spółki
  Wyświetleń: 3159
 290. Oferta Ludowego Klubu Sportowego TEMPO Paniówki - Utworzenie sekcji mieszanych sztuk walki.
  Wyświetleń: 3150
 291. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice według stanu na dzień 31.12.2013r.
  Wyświetleń: 3109
 292. Podatki lokalne w 2018 roku
  Wyświetleń: 3099
 293. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3087
 294. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: podziału Gminy Gierałtowice na stałe obwody głosowania.
  Wyświetleń: 3080
 295. Ogłoszenie - sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 3078
 296. Skład komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3052
 297. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej.
  Wyświetleń: 3037
 298. Zmiana terminu odbioru odpadów zmieszanych z ulic Bocznej, Brzeziny, Dworcowej, Leśnej, Ogrodowej, Szkolnej, Wodnej i Wolności w Chudowie
  Wyświetleń: 3036
 299. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 3030
 300. Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ulicy Granicznej rozwiązaniami.
  Wyświetleń: 3029
 301. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 3014
 302. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice z 2010 roku
  Wyświetleń: 2991
 303. Uchwała Nr XXXV/263/09 Rady Gminyw sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Gierałtowice w formie darowizny na rzecz Miasta Zabrze udziału w wysokości 32/1000 w prawie własności nieruchomości położnej położonej w Zabrzu przy ul. Karola Miarki 14
  Wyświetleń: 2987
 304. Program Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2015 z perspektywą do roku 2019
  Wyświetleń: 2984
 305. Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 2983
 306. Chudów - Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2019-2022
  Wyświetleń: 2980
 307. Wykaz ofert dofinansowanych w wyniku konkursu na wykonanie zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2013
  Wyświetleń: 2980
 308. Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice w 2015 roku
  Wyświetleń: 2974
 309. Ośrodek Pomocy Społecznej - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 2973
 310. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice z 2011 roku
  Wyświetleń: 2963
 311. Informacja o zebraniu wiejskim sołectwa Chudów w dniu 5.03.2013
  Wyświetleń: 2961
 312. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób...
  Wyświetleń: 2958
 313. Wyniki wyborów ławników 2011
  Wyświetleń: 2957
 314. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2952
 315. Oświadczenia majątkowe za 2012
  Wyświetleń: 2945
 316. Skład komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice w kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 2945
 317. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2010
  Wyświetleń: 2943
 318. Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 2933
 319. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach z dnia 28 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2924
 320. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2923
 321. Informacja o zebraniu wiejskim sołectwa Przyszowice w dniu 10.04.2013r.
  Wyświetleń: 2921
 322. WŁADZE WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO PODJĘŁY WALKĘ ZE SMOGIEM
  Wyświetleń: 2921
 323. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium
  Wyświetleń: 2915
 324. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2906
 325. Informacja Wójta Gminy Gierałtowice o wyniku przetargu: "I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości"
  Wyświetleń: 2899
 326. Pożar
  Wyświetleń: 2897
 327. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2012
  Wyświetleń: 2886
 328. Obwieszczenie - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2911S, przy ul. Darwina w Paniówkach
  Wyświetleń: 2882
 329. Obwieszczenie - Budowa gazociągu śr/c w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 2868
 330. Przyszowice - Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2019-2022
  Wyświetleń: 2863
 331. Kontrola wewnętrzna Jednostek Budżetowych Gminy Gierałtowice za rok 2006
  Wyświetleń: 2862
 332. Składka członkowska
  Wyświetleń: 2858
 333. UCHWAŁA Nr XV/97/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 24.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 2855
 334. UCHWAŁA XIV / 90 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 listopada 2003r, w sprawie symboli gminy.
  Wyświetleń: 2854
 335. Ustanowienia wzoru wniosku o przyznawanie stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2850
 336. Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych
  Wyświetleń: 2849
 337. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń w budynkach stanowiących zasób mienia komunalnego przeznaczonego pod wynajem na cele działalności związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym...
  Wyświetleń: 2849
 338. Komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 2840
 339. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2838
 340. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Przebudowa ul. Bocznej w Chudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej
  Wyświetleń: 2837
 341. Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 2830
 342. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2828
 343. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Działkowej w Paniówkach.
  Wyświetleń: 2827
 344. Dodatkowe informacje
  Wyświetleń: 2821
 345. Ogłoszenie o zmianie umowy
  Wyświetleń: 2811
 346. Protokoły z Komisji Obwodowych II tura
  Wyświetleń: 2805
 347. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie Sprzedaży energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego.
  Wyświetleń: 2804
 348. Protokół z przebiegu konsultacji w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2798
 349. UCHWAŁA NR XXXVII/248/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 10.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 2797
 350. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2796
 351. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2010-2014 - według stanu na dzień 31.12.2012r.
  Wyświetleń: 2791
 352. Obwieszczenie - Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Przyszowicach przy ul. Wolności.
  Wyświetleń: 2786
 353. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Gierałtowicach zarządzonych na dzień 11 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 2783
 354. UCHWAŁA Nr XXXII/218/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej
  Wyświetleń: 2783
 355. Protokół Nr XLII/18 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z 15 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 2780
 356. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 2774
 357. Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
  Wyświetleń: 2771
 358. Zarządzenie Nr 0050.45.15 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 5 marca 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w 2015r.
  Wyświetleń: 2770
 359. Statut sołectwa Chudów
  Wyświetleń: 2754
 360. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o przyjęciu Uchwałą Nr XXV/164/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. Programu ochronmy środowskia gminy Gierałtowice do roku 2019 z perspektywą do roku 2023
  Wyświetleń: 2748
 361. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2016 r.
  Wyświetleń: 2738
 362. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w 2016r.
  Wyświetleń: 2732
 363. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Paniówkach”
  Wyświetleń: 2730
 364. Plan wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2006r.
  Wyświetleń: 2728
 365. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje dotyczące trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania
  Wyświetleń: 2724
 366. Protokół z przebiegu konsultacji dotyczącej przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2723
 367. Wykonanie budżetu OPS za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 2723
 368. Obwieszczenie wójta w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
  Wyświetleń: 2722
 369. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie podziału Gminy Gierałtowice na stałe obwody głosowania.
  Wyświetleń: 2721
 370. Ochrona środowiska - lista spraw
  Wyświetleń: 2719
 371. Uchwała Nr XXXVII/279/13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 2716
 372. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży od 13.12.2016r. do 04.01.2017r.
  Wyświetleń: 2708
 373. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010 - złożone przed zakończeniem kadencji
  Wyświetleń: 2707
 374. Sprawozdanie za I półrocze 2011 roku
  Wyświetleń: 2706
 375. Informacja o składach Obwodowych Komsii Wyborczych
  Wyświetleń: 2699
 376. Łączne zobowiązanie pieniężne
  Wyświetleń: 2698
 377. Zgłoszenia do nagrody, wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w miedzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2014 roku.
  Wyświetleń: 2695
 378. Zgłoszenie kandydatów na członków Obowodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2694
 379. Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2011 - 2015
  Wyświetleń: 2687
 380. Ogłoszenie - przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych  oraz ustalenia wysokości wadium 10.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2686
 381. Protokół Nr XXII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 9.08.2012r.
  Wyświetleń: 2683
 382. Protokół Nr XXXV/17 z sesji Rady Gminy Gierałtowice, która odbyła się 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2683
 383. Statut Gminnego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 2681
 384. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego.
  Wyświetleń: 2678
 385. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki w dniu 5.11.2012
  Wyświetleń: 2678
 386. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
  Wyświetleń: 2675
 387. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 29.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2671
 388. Chudów
  Wyświetleń: 2670
 389. Program Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 2670
 390. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach przy ulicy Brzeg.
  Wyświetleń: 2665
 391. Protokół z przebiegu konsultacji dotyczącej uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 2657
 392. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Przebudowa ul. Paderewskiego w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika.
  Wyświetleń: 2656
 393. Ogłoszenie o wszczęciu postęowania dla zadania Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2655
 394. KOMUNIKAT - AZBEST
  Wyświetleń: 2652
 395. Informacja o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śl.
  Wyświetleń: 2651
 396. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/154/2012 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
  Wyświetleń: 2651
 397. Obwieszczenie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na działce nr 874/159 położonej w Paniówkach przy ul. Gliwickiej
  Wyświetleń: 2650
 398. Zmiana w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 2018 roku
  Wyświetleń: 2646
 399. Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy.
  Wyświetleń: 2645
 400. Wybory Samorządowe 2006
  Wyświetleń: 2645
 401. Ogłoszenie - sprzedaży motoroweru i samochodu osobowego
  Wyświetleń: 2643
 402. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r.
  Wyświetleń: 2641
 403. WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA HODOWCÓW DROBIU
  Wyświetleń: 2641
 404. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach w sprawie zarejestrowanych listach kandydatów na Radnych.
  Wyświetleń: 2637
 405. Wyniki Wyborów Prezydenta RP II tura
  Wyświetleń: 2636
 406. Ogłoszenie o wszczęciu postęowania dla zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Gierałtowice i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2630
 407. Program funkcjonalno – użytkowy „Przebudowy drogi wojewódzkiej 921 na odcinku od drogi DK 78 w Pilchowicach do granicy miasta Zabrze”.
  Wyświetleń: 2621
 408. Budżet Gminy Gierałtowice na 2014 rok
  Wyświetleń: 2600
 409. Protokół z sesji Rady Gminy Gierąłtowice Nr XXXIII/05 z dnia 28 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 2599
 410. UCHWAŁA NR XXXV/230/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 27.06.2017 r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2583
 411. Uchwała Nr XXI/158/12 z dnia 26.06.2012r. w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu
  Wyświetleń: 2576
 412. Zasłużeni dla Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2575
 413. Zebranie Wiejskie sołectwa Chudów 10 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 2575
 414. Dokumenty wyłączone z jawności
  Wyświetleń: 2554
 415. Katastrofy drogowe
  Wyświetleń: 2549
 416. Statut Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2547
 417. Uchwała Nr XIV/113/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 2545
 418. Uchwała Nr V/33/15 z dnia 29.01.2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
  Wyświetleń: 2544
 419. Informacje o zauważonych na terenie gminy bezdomnych zwierzętach
  Wyświetleń: 2540
 420. Powołanie składu Zespołu ds. opracowania Rewitalizacji - Zarządzenie nr 0050.6.2017
  Wyświetleń: 2538
 421. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 2535
 422. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”
  Wyświetleń: 2526
 423. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  Wyświetleń: 2515
 424. Obwieszczenie - „Budowa oświetlenia ulicznego w Paniówkach przy ul. Ogrodowej
  Wyświetleń: 2513
 425. Uchwała Nr XVI/130/12 z dnia 26.01.2012r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód Jacka Pańczyka.
  Wyświetleń: 2511
 426. Obwieszczenie - Wymiana sieci wodociągowej w Gierałtowicach przy ul. Granicznej
  Wyświetleń: 2508
 427. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2002
  Wyświetleń: 2506
 428. Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 2504
 429. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ul. Graniczej
  Wyświetleń: 2498
 430. Współpraca krajowa i zagraniczna
  Wyświetleń: 2490
 431. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XIX/12 z dnia 26.04.2012
  Wyświetleń: 2485
 432. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2014
  Wyświetleń: 2484
 433. Odpady komunalne - lista spraw
  Wyświetleń: 2479
 434. Obwieszczenie Wójta gminy Gierałtowice w sprawie: „Odwodnienie ul. Granicznej w Gierałtowicach”
  Wyświetleń: 2475
 435. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gierałtowice za lata 2011 – 2012
  Wyświetleń: 2475
 436. Zmiana informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2475
 437. Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw.
  Wyświetleń: 2473
 438. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31
  Wyświetleń: 2472
 439. Komunikat o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2470
 440. Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2014r.
  Wyświetleń: 2467
 441. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2467
 442. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2465
 443. Oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej M.B. Szkaplerznej Gierałtowice, na realizację zadania publicznego „Ciekawi świata”
  Wyświetleń: 2465
 444. Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice – 2017 rok Bez zmian stawki w podatku od nieruchomości. Nowe zwolnienie.
  Wyświetleń: 2462
 445. UCHWAŁA Nr XLV/277/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 2462
 446. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2009
  Wyświetleń: 2461
 447. Uchwała RG Gierałtowiece Nr XLII/259/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2460
 448. O G Ł O S Z E N I E O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GIERAŁTOWICE DLA TERENU POŁOŻONEGO W PRZYSZOWICACH PRZY ULICY BRZEG WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 2458
 449. I ustny przetarg ograniczony - 17.07.2014 r.
  Wyświetleń: 2456
 450. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2455
 451. Protokół Nr XVIII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 29.03.2012r.
  Wyświetleń: 2454
 452. Wykaz firm, które dokonały wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2450
 453. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2447
 454. Ważne telefony
  Wyświetleń: 2446
 455. Informacja Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 października 2011 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ulicy Granicznej
  Wyświetleń: 2445
 456. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium
  Wyświetleń: 2445
 457. Dochody budżetu gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 2441
 458. Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Paniówki w dniu 12.01.2015r.
  Wyświetleń: 2439
 459. Ankieta " Problemy społeczne w Gminie Gierałtowice"
  Wyświetleń: 2438
 460. Wójt Gminy ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstaw..
  Wyświetleń: 2436
 461. Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego przy przepompowni na rowie Bojkowskim przy ul. Obrońców Granicy w Girałtowicach"
  Wyświetleń: 2435
 462. Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Paniówki w dniu 13.04.2015 r.
  Wyświetleń: 2434
 463. Powódź - ulgi i zwolnienia z podatku
  Wyświetleń: 2433
 464. Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2011-2014
  Wyświetleń: 2433
 465. Mrozy i zamiecie śnieżne
  Wyświetleń: 2430
 466. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2430
 467. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2427
 468. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2003
  Wyświetleń: 2425
 469. Okres zasiłkowy 2017/2018 Program 500+
  Wyświetleń: 2422
 470. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Biurze Rady Gminy
  Wyświetleń: 2421
 471. Pomoc bezdomnym
  Wyświetleń: 2420
 472. Obwieszczenie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D90 dla potrzeb zasilania hali produkcyjnej przy ul. Rolników w Gliwicach”
  Wyświetleń: 2416
 473. Majątek i struktura własności
  Wyświetleń: 2412
 474. Protokół z dyskusji z dnia 12 stycznia 2012 roku nad przyjętymi w projekcie zmianami dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich.
  Wyświetleń: 2409
 475. Uchwała Nr V/35/15 z dnia 29.01.2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
  Wyświetleń: 2409
 476. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XX/08 z dnia 24.04.2008r.
  Wyświetleń: 2402
 477. CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY?
  Wyświetleń: 2398
 478. Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2396
 479. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Przebudowa boiska LKS Jedność w Przyszowicach.
  Wyświetleń: 2391
 480. Kontrole
  Wyświetleń: 2390
 481. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr LIII / 06 z dnia 19 października 2006r.
  Wyświetleń: 2389
 482. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2017
  Wyświetleń: 2386
 483. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2007
  Wyświetleń: 2385
 484. fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 2380
 485. UCHWAŁA NR XXIX/196/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 7.02.2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 2380
 486. Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gierałtowice 10.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2378
 487. Uchwała Nr XXX/176/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015"
  Wyświetleń: 2377
 488. Uchwały oraz wytyczne PKW
  Wyświetleń: 2375
 489. protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLV/06 z dnia 6.04.2006r.
  Wyświetleń: 2374
 490. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/05 która odbyła się w dniu 29 września 2005r.
  Wyświetleń: 2374
 491. Zmiana zapisów w operacie opisowo-kartograficznym ewidencji gruntów i budynków oraz przeprowadzonej aktualizacji użytków gruntowych dla miejscowości Paniówki i Przyszowice
  Wyświetleń: 2372
 492. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.98.2015 z dnia 25.05.2015r. w sprawie: sprzedaży samochodu.
  Wyświetleń: 2371
 493. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty według stanu na dzień 10.11.2006 roku
  Wyświetleń: 2370
 494. INFORMACJA Szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2368
 495. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/309/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
  Wyświetleń: 2362
 496. Protokół z przebiegu konsultacji w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
  Wyświetleń: 2361
 497. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2359
 498. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gierałtowice za lata 2009 - 2010
  Wyświetleń: 2354
 499. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2010-2014 - według stanu na dzień 31.12.2010r.
  Wyświetleń: 2353
 500. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania RG Gierałtowice 24.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2349
 501. Komisje Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 2349
 502. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie kultury w 2015r.
  Wyświetleń: 2349
 503. Uchwała Nr XXVI/197/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2013
  Wyświetleń: 2349
 504. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2349
 505. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2015 r.
  Wyświetleń: 2348
 506. Wykaz ofert dofinansowanych w wyniku konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury w roku 2013
  Wyświetleń: 2345
 507. Organizacja
  Wyświetleń: 2344
 508. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Wykonanie utwardzenia dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 2343
 509. KOMUNIKAT dot. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 2338
 510. Kontrola wewnętrzna 2008
  Wyświetleń: 2333
 511. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2331
 512. Ogłoszenie - nabór do Zespołu ds. opracowania Programu Rewitalizacji.
  Wyświetleń: 2329
 513. Akty prawne
  Wyświetleń: 2327
 514. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 2327
 515. Uchwała Nr XLVI/350/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2325
 516. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim w Sołectwie Paniówki w dniu 2.12.2013r.
  Wyświetleń: 2322
 517. Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych  osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim
  Wyświetleń: 2321
 518. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 2320
 519. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria, wg których odbędzie się rekrutacja do szkoły podstawowej.
  Wyświetleń: 2320
 520. Powołanie Zespołu ds. opracowania Programu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 2309
 521. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 2302
 522. Rekrutacja do przedszkoli 2018/2019
  Wyświetleń: 2302
 523. Plan przychodów budżetu gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 2297
 524. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie „zapytania ofertowego” dot. regulowania zjawiska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gierałtowice w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2297
 525. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium.
  Wyświetleń: 2296
 526. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 2293
 527. Wykonanie budżetu OPS za rok 2008
  Wyświetleń: 2290
 528. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXI/05 z dnia 24 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 2288
 529. Rozpalanie od góry - sposób efektywnego spalania węgla
  Wyświetleń: 2287
 530. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2014-2018 według stanu na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 2286
 531. Godziny głosowania
  Wyświetleń: 2283
 532. Przebudowa sieci gazu i budowa przyłącza gazu śc do projektowanego budynku mieszkalnego przy ul. Dębowej w Paniówkach
  Wyświetleń: 2283
 533. Skład Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2282
 534. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Chudowie przy ul. Wolności
  Wyświetleń: 2281
 535. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVI/04 z dnia 01 października 2004r.
  Wyświetleń: 2280
 536. Lista zawodników, którym zostały przyznane nagrody za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w 2015 roku.
  Wyświetleń: 2279
 537. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLII/06 z dnia 2 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 2279
 538. Uchwała Nr XLI/252/05 Rady Gminy
  Wyświetleń: 2277
 539. Oswiadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2004
  Wyświetleń: 2276
 540. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2274
 541. Uchwała Nr VI/40/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
  Wyświetleń: 2274
 542. Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gierałtowice, w dziedzinie kultury i sztuki oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
  Wyświetleń: 2274
 543. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2270
 544. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2011/2012
  Wyświetleń: 2269
 545. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2007
  Wyświetleń: 2269
 546. Lista zdań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2018
  Wyświetleń: 2262
 547. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2262
 548. Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2019-2022
  Wyświetleń: 2261
 549. Protokół z dnia 28 października 2014r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2258
 550. Obwieszczenie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 2252
 551. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 r.
  Wyświetleń: 2250
 552. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów.
  Wyświetleń: 2250
 553. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa sieci, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków mieszkalnych w Paniówkach przy ul. Powstańców Śląskich".
  Wyświetleń: 2242
 554. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2239
 555. Sprawozdanie za 2010 rok
  Wyświetleń: 2237
 556. Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminy przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierąłtowice za wyniki w nauce i wybitne osiągniącia dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2234
 557. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2232
 558. Kalendarz czynności wyborczych
  Wyświetleń: 2232
 559. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Remont nawierzchni ul. Brzezina w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2226
 560. Zmiana terminu odbioru odpadów zielonych w listopadzie
  Wyświetleń: 2225
 561. Pełnomocnictwa w podatkach lokalnych
  Wyświetleń: 2224
 562. Protokół z dnia 26 stycznia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chudowie.
  Wyświetleń: 2223
 563. Projekt Studium
  Wyświetleń: 2220
 564. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Przyszowice.
  Wyświetleń: 2219
 565. Uchwała Nr XIV/116/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklatracji podatkowych obowiązujacych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2216
 566. Wichury
  Wyświetleń: 2216
 567. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających w czwartym kwartale 2006 roku
  Wyświetleń: 2210
 568. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Przyszowice w dniu 28.11.2012
  Wyświetleń: 2210
 569. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.57.2015 z dnia 27.03.2015r. w sprawie: sprzedaży samochodu.
  Wyświetleń: 2207
 570. UCHWAŁA Nr XIX / 109 / 04 Rady Gminy Gierałtowice w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 2204
 571. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr IX/07 z dnia 24.05.2007r.
  Wyświetleń: 2201
 572. Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2011-2014
  Wyświetleń: 2201
 573. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach w sprawie zarejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2197
 574. Oferta Ludowe Klubu Sportowego „Tempo” Paniówki na realizację zadania publicznego „Drużyna piłkarska rocznik 1999-2002”
  Wyświetleń: 2196
 575. Zapytanie ofertowe - całodobowa opieka weterynaryjna
  Wyświetleń: 2194
 576. Informacja o wyborach Delegata do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej - lokal wyborczy
  Wyświetleń: 2187
 577. Uchwała Nr XXI/163/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.05.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji działań dotyczących uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej przedstawionych w studium wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą: Kan
  Wyświetleń: 2187
 578. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 2186
 579. Wykonanie budżetu OPS za 2009r.
  Wyświetleń: 2183
 580. Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
  Wyświetleń: 2182
 581. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
  Wyświetleń: 2182
 582. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Zamówienie uzupełniające do zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2181
 583. Obwieszczenie Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 2180
 584. Wybory ławników 2011 rok
  Wyświetleń: 2179
 585. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o o wyczerpaniu środków finansowych przeznaczonych na dotacje na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2177
 586. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXII/05 z dnia 31 marca 2005r.
  Wyświetleń: 2175
 587. Informacja o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 2172
 588. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria, wg których odbędzie się rekrutacja do przedszkola.
  Wyświetleń: 2170
 589. Zmiana informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2011 roku.
  Wyświetleń: 2170
 590. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2166
 591. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2008 roku
  Wyświetleń: 2165
 592. Uchwała Nr XXXVII/283/13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
  Wyświetleń: 2165
 593. Wyniki głosowania w gminie Gierałtowice _ II tura głosowania w dniu 4.07.2010r.
  Wyświetleń: 2163
 594. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2006 roku
  Wyświetleń: 2161
 595. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2009 rok
  Wyświetleń: 2160
 596. formularz oferty Aktywni i Zmotywowani 2010
  Wyświetleń: 2159
 597. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok.
  Wyświetleń: 2159
 598. Uchwała Nr XXX/170/05 Rady Gminy Gierałtowice w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 2158
 599. Uchwała Nr XXV/183/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2157
 600. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr V/07 z dnia 8 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 2155
 601. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach, ul. Szkolna 4.
  Wyświetleń: 2147
 602. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2146
 603. Protokół z dnia 19 października 2015 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2146
 604. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gierałtowice od 2016 roku
  Wyświetleń: 2144
 605. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2006
  Wyświetleń: 2143
 606. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2008
  Wyświetleń: 2142
 607. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2142
 608. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2138
 609. Powołanie składu Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2138
 610. Wykonanie budżetu OPS za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 2137
 611. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej w Gierałtowicach przy ul. Piontka i Stachury
  Wyświetleń: 2134
 612. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2134
 613. Rekrutacja 2018/2019 szkoła podstawowa.
  Wyświetleń: 2132
 614. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
  Wyświetleń: 2130
 615. Uchwała Nr XX/152/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za rok 2011
  Wyświetleń: 2126
 616. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
  Wyświetleń: 2126
 617. Dyżury rejestracji kandydatów na wójta
  Wyświetleń: 2124
 618. Protokół ze spotkania dotyczącego powołania Zespołu ds. opracowania Programu Rewitalizacji, z dnia 09.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2123
 619. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych od 01 marca do 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2123
 620. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  Wyświetleń: 2120
 621. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2017 r.
  Wyświetleń: 2116
 622. Uchwała Nr XXXII/251/13 z dnia 11.06.2013r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  Wyświetleń: 2116
 623. Plan budżetu gminy Gierałtowice na rok 2006 w zakresie inwestycji
  Wyświetleń: 2114
 624. Uchwała Nr 1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2113
 625. Oferta Pływalni „Wodnik” Sp. z o.o., z siedzibą: 44-177 Paniówki ul. Gliwicka 11B, na realizację zadania publicznego „Lepsze zdrowie dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Gierałtowice poprzez nieodpłatne udostępnienie pływalni ”
  Wyświetleń: 2111
 626. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Dostawa mebli i wyposażenia do nowego segmentu przedszkola w Paniówkach ul. Dworska 31.
  Wyświetleń: 2110
 627. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2108
 628. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2005
  Wyświetleń: 2107
 629. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2009 roku
  Wyświetleń: 2106
 630. UCHWAŁA XI / 59 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2106
 631. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych i usługowych położonych w Paniówkach.
  Wyświetleń: 2105
 632. Oferta Ludowego Klubu Sportowego Jedność 32 Przyszowice siedziba:  44-178 Przyszowice ul. K. Miarki 1 ,  na realizację zadania publicznego  „Zawody pływackie o Puchar Jedności”
  Wyświetleń: 2104
 633. Uchwała Nr XXV/181/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 2103
 634. Uchwała Nr XXVIII / 160 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 5 października 2004r. na działalność Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2103
 635. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 5 października 2015r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r
  Wyświetleń: 2103
 636. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont nawierzchni drogi ul. Osiedle w Chudowie.
  Wyświetleń: 2102
 637. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2100
 638. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach w rejonie ulicy Jasnej”
  Wyświetleń: 2100
 639. Uchwała Nr XLIV/331/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawieokreślenia zakresu i formy sporządzania za okres pierwszego półrocza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gierałtowice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finanso
  Wyświetleń: 2100
 640. Kontrola wewnętrzna Jednostek Budżetowych za rok 2007
  Wyświetleń: 2099
 641. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 2099
 642. Prptokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLIII/10 z dnia 27.05.2010r.
  Wyświetleń: 2099
 643. Zarządzenie Nr 0050.107.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04.06.2014 r. w sprawie ustanowienia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół zamieszkałych....
  Wyświetleń: 2096
 644. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji:Budowa sieci, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków mieszkalnych w Paniówkach przy ul. Powstańców Śląskich.
  Wyświetleń: 2094
 645. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze...
  Wyświetleń: 2094
 646. Opłata od posiadania psów
  Wyświetleń: 2092
 647. Składy osobowe Obowdowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2092
 648. Zielona pracownia z Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Paniówkach
  Wyświetleń: 2092
 649. UCHWAŁA Nr XI / 66 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2089
 650. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2009 roku
  Wyświetleń: 2087
 651. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2085
 652. PROTOKÓŁ z dnia 2 listopada 2015r. z przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”
  Wyświetleń: 2085
 653. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2083
 654. Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 2083
 655. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria, wg których odbędzie się rekrutacja do gimnazjum.
  Wyświetleń: 2083
 656. Zaproszenie do złożenia oferty na Eksperta od Design Thinking i źródeł finansowania wspomagający proces opracowania przez Gminę Gierałtowice „Programu Rewitalizacji dla gminy Gierałtowice na lata 2017-2022”
  Wyświetleń: 2083
 657. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XVIII/08 z dnia 28.02.2008r
  Wyświetleń: 2082
 658. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania : „Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Paniówkach.”
  Wyświetleń: 2081
 659. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2078
 660. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431-58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV
  Wyświetleń: 2078
 661. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXX/05 z dnia 3 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 2076
 662. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej do dnia głosowania
  Wyświetleń: 2075
 663. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  Wyświetleń: 2075
 664. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2008 roku
  Wyświetleń: 2074
 665. Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2074
 666. UCHWAŁA Nr XVIII / 106 / 04 Rady Gminy Gierałtowice 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2004.
  Wyświetleń: 2074
 667. UCHWAŁA XII / 67 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
  Wyświetleń: 2074
 668. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: "Opracowanie czterech odrębnych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszarów obejmujących sołectwa: Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki i Chudów."
  Wyświetleń: 2071
 669. Uchwała Nr XLV/344/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12.08.2010r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi z dnia 29.07.2010r. wniesionej przez Pana ............................... oraz odpowiedzi na skargę.
  Wyświetleń: 2071
 670. Szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2069
 671. Urząd Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2069
 672. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych w roku 2014.
  Wyświetleń: 2068
 673. Uchwała Nr XII/95/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2066
 674. Uchwała Nr VI/44/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie apelu w sprawie utrzymania placówki pocztowej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 2065
 675. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Wyświetleń: 2064
 676. Protokół z dnia 15 lutego 2016 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2016 roku.
  Wyświetleń: 2063
 677. Uchwała Nr XXVI/206/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2059
 678. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLIV/05 z dnia 16 marca 2006r.
  Wyświetleń: 2056
 679. Uchwała Nr XXXVIII/284/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok
  Wyświetleń: 2054
 680. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.115.2013 z dnia 5 lipca 2013r w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń w budynku stanowiącym zasób mienia komunalnego przeznaczonego pod wynajem.
  Wyświetleń: 2049
 681. Terminy postępowania rekrutacyjnego - rekrutacja szkoła podstawowa.
  Wyświetleń: 2048
 682. Oświadczenie o wartości sprzedaży oraz opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2047
 683. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 2047
 684. Protokół Nr XLIV/18 z sesji Rady Gminy Gierałtowice która odbyła się 17 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 2046
 685. UCHWAŁA Nr XI / 62 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2046
 686. Protokół z konsultacji społecznych z dnia 19.12.2016 r. w Chudowie w ramach projektu"Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin"
  Wyświetleń: 2045
 687. Wójt Gminy Gierałtowice podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.
  Wyświetleń: 2040
 688. UCHWAŁA Nr XI / 60 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 07 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2039
 689. UCHWAŁA XII / 68 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
  Wyświetleń: 2037
 690. Wójt ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 2034
 691. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji oraz podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą
  Wyświetleń: 2028
 692. UCHWAŁA Nr XIX / 111 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 marca 2004 r. W sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
  Wyświetleń: 2027
 693. Dyżury radnych
  Wyświetleń: 2021
 694. Uchwała Nr XXXV/217/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2018
 695. Zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznie ewidencji gruntów i budynków dla terenów Gminy Gierałtowice – miejscowości: Paniówki, Przyszowice.
  Wyświetleń: 2018
 696. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  Wyświetleń: 2014
 697. Protokół Nr XXXIV / 05 z sesji Rady Gminy Gierałtowice która odbyła się w dniu 9 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 2010
 698. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2010
 699. Wójt Gminy Gierałtowice podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą pozyskania środków finansowych z budżetu państwa na doposażenie bibliotek szkolnych
  Wyświetleń: 2006
 700. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: „Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach”
  Wyświetleń: 2005
 701. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2010
  Wyświetleń: 2005
 702. Lista zdań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018r.
  Wyświetleń: 2003
 703. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu i Komisji Rolnictwa, w dniu 22 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 2002
 704. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2001
 705. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2018 roku”
  Wyświetleń: 2000
 706. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2009 roku
  Wyświetleń: 1998
 707. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu Obwodowych Komisji Wyborczych.
  Wyświetleń: 1998
 708. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 1997
 709. Obwieszczenie Starosty Gliwickiego o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 1994
 710. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium.
  Wyświetleń: 1994
 711. Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 11.06.2013r.
  Wyświetleń: 1992
 712. Uchwała Nr XLVII/373/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice.?
  Wyświetleń: 1988
 713. UCHWAŁA Nr XI / 64 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 1987
 714. Uchwała Nr XIV/114/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/190/08 Rady Gminy Gierłtowice z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym
  Wyświetleń: 1987
 715. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2003
  Wyświetleń: 1986
 716. Wyłożony do wglądu projekt Operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla terenu Gminy Gierałtowice - miejscowości : Chudów, Gierałtowice
  Wyświetleń: 1986
 717. Referat Planowania Przestrzennego.
  Wyświetleń: 1985
 718. UCHWAŁA Nr XI / 61 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 1982
 719. Konsultacje w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1981
 720. Obwieszczenie - Budowa odcinka sieci gazowej, ul. Jojki w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1981
 721. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach.
  Wyświetleń: 1978
 722. Uchwała Nr VIII/65/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawek czynszu i zasad najmu pomieszczeń w budynkach szkoły podstawowej i zespołów szkolno-przedszkolnych oraz szkolnych boisk spor
  Wyświetleń: 1974
 723. Uchwała Nr XLIV/334/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1970
 724. Wykaz ogólnodostępnych tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1968
 725. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remonty nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1964
 726. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2014-2018 według stanu na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1964
 727. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach - informacje dla właścicieli drobiu - grypa ptaków.
  Wyświetleń: 1964
 728. UCHWAŁA Nr XI / 63 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 1964
 729. Uchwała Nr XLIV/330/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 1964
 730. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2005
  Wyświetleń: 1964
 731. Oferta Ludowe Klubu Sportowego Jedność 32 Przyszowice, na realizację zadania publicznego „Puchar Wójta Gminy Gierałtowice w pływaniu”
  Wyświetleń: 1963
 732. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016r.
  Wyświetleń: 1961
 733. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Przyszowicach w rejonie ul. Granicznej o pow. 35 ha
  Wyświetleń: 1960
 734. Protokół zdnia 27 luty 2015r z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
  Wyświetleń: 1960
 735. Uchwała Nr V/34/15 z dnia 29.01.2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 1960
 736. Przydatne druki i informacje
  Wyświetleń: 1959
 737. Pliki do pobrania
  Wyświetleń: 1958
 738. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  Wyświetleń: 1955
 739. Uchwała Nr IX/69/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 1955
 740. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Paniówkach.
  Wyświetleń: 1952
 741. uchwała Nr III/16/2010 z dnia 9.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
  Wyświetleń: 1952
 742. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 1948
 743. Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
  Wyświetleń: 1947
 744. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice nr XXIX/04 z dnia 30 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 1945
 745. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/258/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie zmian w byudżecie gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 1945
 746. Wyniki głosowania w gminie Gierałtowice _ I tura głosowania w dniu 20.06.2010r.
  Wyświetleń: 1945
 747. uchwała Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtoweice z dnia 28.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1944
 748. UCHWAŁA Nr XI / 65/ 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 1933
 749. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach”
  Wyświetleń: 1932
 750. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont dachu i kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Chudowie przy ul. Dwór 4.
  Wyświetleń: 1932
 751. uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1932
 752. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 2016 roku.
  Wyświetleń: 1930
 753. Uchwała Nr XIV/112/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1929
 754. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 2016 roku
  Wyświetleń: 1927
 755. Protokół z sesji Rady Gminy nr I/14 z dnia 1.12.2014
  Wyświetleń: 1924
 756. Obwieszczenie -„Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 poprzez zwiększenie światła pionowego mostu".
  Wyświetleń: 1923
 757. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2005
  Wyświetleń: 1921
 758. Protokół z Zebranai Wiejskiego sołectwa Chudów w dniu 13.03.2012
  Wyświetleń: 1920
 759. uchwała Nr XIV/99/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok.
  Wyświetleń: 1920
 760. Informacja o organizacji pracy w dniach 29 i 30 listopada
  Wyświetleń: 1919
 761. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2014-2018, złożone do 30 dni od dnia objęcia mandatu
  Wyświetleń: 1919
 762. Strategie i programy
  Wyświetleń: 1919
 763. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 1916
 764. Uchwała Nr XXX/175/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1916
 765. Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne
  Wyświetleń: 1915
 766. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2009
  Wyświetleń: 1914
 767. Uchwała Nr XXI/160/12 z dnia 26.06.2012r. w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką
  Wyświetleń: 1912
 768. Budżet Gminy Gierałtowice na 2015 rok
  Wyświetleń: 1911
 769. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016
  Wyświetleń: 1908
 770. Uchwała Nr XIV/115/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1908
 771. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji:„Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 2047/127, 2044/127, 2043/127 położonych w Chudowie przy ul. Brzezina”.
  Wyświetleń: 1906
 772. Informacja regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca nowych przepisów w zakresie wycinki drzew
  Wyświetleń: 1903
 773. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2004
  Wyświetleń: 1903
 774. Protokół z dnia 19 października 2015 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  Wyświetleń: 1902
 775. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr II/06 z dnia 5 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1901
 776. Uchwała Nr VI/43/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gierałtowice oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
  Wyświetleń: 1901
 777. Uchwała Nr XVII/143/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położónego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śl
  Wyświetleń: 1899
 778. Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Katowicach z dnia 6 maja 2010r.
  Wyświetleń: 1898
 779. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/262/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie nabycia gruntu przez Gmine Gierałtowice
  Wyświetleń: 1898
 780. UCHWAŁA Nr XVII / 105 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy oraz ramowego planu pracy Rady Gminy.
  Wyświetleń: 1896
 781. Uchwała Nr VI/39/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1895
 782. UCHWAŁA NR XIX / 108 / 04 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 25 marca 2004r. w sprawie nabycia przez Gminę Gierałtowice nieruchomości zabudowanej położonej w Chudowie
  Wyświetleń: 1894
 783. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gierałtowice za lata 2009 - 2010
  Wyświetleń: 1892
 784. Uchwała Nr XXXIII/195/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.04.2005r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice na lata 2005-2008”.
  Wyświetleń: 1892
 785. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2005
  Wyświetleń: 1891
 786. Uchwała Nr XLV/339/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12.08.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 1890
 787. UCHWAŁA XIV / 88 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 listopada 2003r, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
  Wyświetleń: 1889
 788. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 1888
 789. Informacja w sprawie naboru na stanowisko Podinspektor ds. inwestycji i remontów w Referacie Inwestycji i Szkód Górniczych.
  Wyświetleń: 1885
 790. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Remont nawierzchni drogi ul. Osiedle w Chudowie”.
  Wyświetleń: 1883
 791. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2005
  Wyświetleń: 1882
 792. UCHWAŁA NR XL/269/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1880
 793. UCHWAŁA XIII / 79 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r.
  Wyświetleń: 1878
 794. Zaproszenie - Mieszkańcy Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1878
 795. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 2016 roku
  Wyświetleń: 1877
 796. Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 510.2011r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1876
 797. Obwieszczenei Wójrta Gminy Gierąłtowice o obwodach głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1876
 798. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1876
 799. Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 1874
 800. Obwieszczenie - „Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 1289/27, 1291/27, 142/28 w Paniówkach przy ul. Strażackiej”
  Wyświetleń: 1873
 801. Gminny konkurs na komiks i prezentację multimedialną nie dla narkotyków i alkoholu
  Wyświetleń: 1871
 802. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XL/05 z dnia 8 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 1871
 803. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2008 roku
  Wyświetleń: 1870
 804. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr I/06 z dnia 23 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 1869
 805. Dyżury przedszkoli w okresie ferii letnich w roku 2018
  Wyświetleń: 1866
 806. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XII/07 z dnia 30.08.2007r.
  Wyświetleń: 1866
 807. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia......
  Wyświetleń: 1865
 808. Informacja Wójta w sprawie pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1864
 809. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr X/07 z dnia 16.06.2007
  Wyświetleń: 1863
 810. Uchwała Nr XV/108/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie
  Wyświetleń: 1863
 811. UCHWAŁA XIII / 85 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r, w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1860
 812. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej i remont odcinka ul. Południowej w Przyszowicach.
  Wyświetleń: 1859
 813. Protokół z dnia 19 października 2015 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 1859
 814. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Ekspert od rewitalizacji
  Wyświetleń: 1859
 815. Uchwała Nr XLVI/343/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice oraz obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1858
 816. Uchwała Nr XXVI/186/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008
  Wyświetleń: 1858
 817. Wykaz ofert dofinansowanych w wyniku konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2016
  Wyświetleń: 1856
 818. UCHWAŁA NR XIX/110/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży gruntów przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1855
 819. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2008 roku
  Wyświetleń: 1854
 820. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010 - według stanu na dzień 31.12.2009r.
  Wyświetleń: 1854
 821. Zarządzenie wójta stwierdzające wygaśnięcie członkostwa w komisji obwodowej nr 3 w Przyszowicach.
  Wyświetleń: 1854
 822. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków.
  Wyświetleń: 1852
 823. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza do projektowanego budynku mieszkalnego w Chudowie przy ul. Topolowej."
  Wyświetleń: 1852
 824. Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 1852
 825. Uchwała Nr XIX/225/13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 1852
 826. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Witolda Budryka w Chudowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.
  Wyświetleń: 1852
 827. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Przyszowice
  Wyświetleń: 1851
 828. Uchwała Nr XII/96/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego.
  Wyświetleń: 1851
 829. Uchwała Nr LI/313/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości dla szkół Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1850
 830. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie opłaty targowej obowiązującej od 2016 roku
  Wyświetleń: 1848
 831. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania Przebudowa ul. Karola Miarki w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1847
 832. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z dnia 13.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1847
 833. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXV/05 która odbyła się w dniu 28 lipca 2005r.
  Wyświetleń: 1846
 834. Obwieszczenie wójta o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania.
  Wyświetleń: 1845
 835. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Gierałtowickim Centrum Rozwoju
  Wyświetleń: 1845
 836. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Konserwacja rowów melioracyjnych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1845
 837. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2006
  Wyświetleń: 1842
 838. Obwieszczenie - Budowa sceny w parku Joanny na działce nr 1184/274 położonej w Paniówkach przy ul. Zabrskiej.
  Wyświetleń: 1838
 839. Uchwała Nr V/35/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 1838
 840. Uchwała Nr XXIX/161/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budzetu gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1838
 841. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2014-2018 według stanu na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 1837
 842. PAMIĘTAJMY !!! OD 1 WRZEŚNIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZACZYNA OBOWIĄZYWAĆ UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
  Wyświetleń: 1837
 843. Uchwała Nr XL/309/14 z dnia 20.03.2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkole i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1837
 844. Wyniki głosowania w Gminie Gierałtowice w dniu 21.11.2010
  Wyświetleń: 1837
 845. Uchwała Nr XXV/186/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1835
 846. UCHWAŁA Nr XIX / 113 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004
  Wyświetleń: 1834
 847. Uchwała Nr XXX/173/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie stanowiska Rady Gminy w sprawie zarzutów Pana ................................... zawartych w skardze z dnia 13 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 1834
 848. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2006
  Wyświetleń: 1830
 849. Program Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2019 z perspektywą do roku 2023
  Wyświetleń: 1830
 850. uchwała Nr XV/118/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Miastem Uhersky Brod (Republika Czeska)
  Wyświetleń: 1830
 851. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie opłaty targowej obowiązującej od 2016 roku
  Wyświetleń: 1830
 852. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałtowicach w rejonie ulicy Sobieskiego/Ks. Roboty”
  Wyświetleń: 1828
 853. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych w Gminie Gierałtowice”.
  Wyświetleń: 1828
 854. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Gierałtowice w 2010 roku.
  Wyświetleń: 1827
 855. PROTOKÓŁ z dnia 17 czerwca 2016 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/233/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 1827
 856. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice L/06 z dnia 31 lipca 2006r.
  Wyświetleń: 1827
 857. Protokół z sesji Rady Gminy Nr XX/12 z dnia 30.05.2012
  Wyświetleń: 1827
 858. Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011.
  Wyświetleń: 1826
 859. Obwieszczenie - Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr 1308/131 w Paniówkach przy ul. Dworskiej
  Wyświetleń: 1825
 860. Protokół z zebrania wiekskiego sołectwa Przyszowice w dniu 17.10.2011r.
  Wyświetleń: 1825
 861. Uchwała Nr XIX / 114 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 marca 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1825
 862. Uchwała Nr XXXII/250/13 z dnia 11.06.2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/184/12 w spr. terminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1825
 863. Rada Gminy Gierałtowice kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 1823
 864. Protokół z konsultacji ze spotkania w Przyszowicach z dnia 04.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1822
 865. uchwała Nr XIII/97/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.09.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
  Wyświetleń: 1821
 866. Uchwała Nr XV/122/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2012
  Wyświetleń: 1821
 867. UCHWAŁA XV / 91 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 grudnia 2003r, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
  Wyświetleń: 1821
 868. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2006 roku
  Wyświetleń: 1820
 869. Monitoring
  Wyświetleń: 1820
 870. Obwieszczenie „Przebudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 1820
 871. Uchwała Nr IV/20/2010 z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie: dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1m3 wody i do 1m3 ścieków.
  Wyświetleń: 1820
 872. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1819
 873. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego numerze i granicy, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gierałtowice w 2011 roku
  Wyświetleń: 1816
 874. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
  Wyświetleń: 1816
 875. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 10.04.2013r.
  Wyświetleń: 1816
 876. Wyznaczanie obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego.
  Wyświetleń: 1816
 877. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice w dniu 21.02.2013
  Wyświetleń: 1814
 878. uchwała Nr VI/40/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1814
 879. Obwieszczenie - Budowa (przebudowa) chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1813
 880. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr LI/06 z dnia 31 sierpnia 2006r.
  Wyświetleń: 1813
 881. Obwieszczenie w sprawie: „Przebudowa ul. Stachury w Gierałtowicach"
  Wyświetleń: 1812
 882. protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLVII/06 z dnia 25.05.2006r.
  Wyświetleń: 1811
 883. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki w dniu 21.03.2011r.
  Wyświetleń: 1810
 884. Uchwała Nr XXV/185/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice z zagospodarowania tych odpadów.
  Wyświetleń: 1810
 885. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji:„Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 335/47, 1250/292, 1119/294 położonych w Paniówkach przy ul. Podzamcze”
  Wyświetleń: 1809
 886. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2005
  Wyświetleń: 1809
 887. Zarządzenia Wójta - budżet Gminy 2015
  Wyświetleń: 1809
 888. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2008
  Wyświetleń: 1807
 889. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLVI/06 z dnia 26.04.2006r.
  Wyświetleń: 1805
 890. Wykaz ogólnodostępnych tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1805
 891. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach, ul. Zwycięstwa 44
  Wyświetleń: 1804
 892. UCHWAŁA Nr XVIII / 107 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004.
  Wyświetleń: 1803
 893. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie, ul. Szkolna 52 prowadzonego przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1803
 894. Uchwała Nr XXXVII/279/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1802
 895. Informacja - Spotkanie odwołane - Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 1801
 896. Uchwała Nr I/1 /06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23.11.2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1800
 897. Uchwała Nr XXX/168/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1800
 898. Powołanie składu Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1797
 899. Projekt AKTYWNI I ZMOTYWOWANI
  Wyświetleń: 1797
 900. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr III/06 z dnia 18 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1797
 901. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1794
 902. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 12.01.2011r.
  Wyświetleń: 1793
 903. Uchwała Nr XXV/195/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
  Wyświetleń: 1792
 904. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 23.03.2015
  Wyświetleń: 1791
 905. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 1790
 906. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 28.11.2012r.
  Wyświetleń: 1790
 907. Uchwała Nr XLIV/338/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika.
  Wyświetleń: 1789
 908. Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie wyboru laureatów wyróżnienia ?Zasłużony dla Gminy Gierałtowice?
  Wyświetleń: 1788
 909. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Chudów w dniu 5.03.2013r.
  Wyświetleń: 1786
 910. Uchwała Nr XXXVIII/287/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia ?Planu odnowy miejscowości Chudów?
  Wyświetleń: 1786
 911. Uchwała Nr XXV/184/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospdoarowanie odpadami komunlanymi
  Wyświetleń: 1785
 912. Uchwała Nr XXXVIII/293/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie zmian w podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1785
 913. Uchwała Nr XXI/152/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.05.2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za
  Wyświetleń: 1784
 914. Protokół z wyborów Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1782
 915. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów w dniu 11.01.2011r.
  Wyświetleń: 1782
 916. Kampania informacyjna pn. Nie dla czadu
  Wyświetleń: 1780
 917. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 26.11.2009r.
  Wyświetleń: 1780
 918. Uchwała Nr XXXIV/206/05 Rady Gminy Gierąłtowice z dnia 09 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach na realizację zadania przy drodze powiatowej w 2005roku.
  Wyświetleń: 1780
 919. Uchwała Nr XXXVII/280/13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1780
 920. UCHWAŁA XVI / 96 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
  Wyświetleń: 1779
 921. W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń wystąpiła konieczność podejmowania działań zapobiegawczych.
  Wyświetleń: 1777
 922. Zarządzenia Wójta - budżet Gminy 2016
  Wyświetleń: 1777
 923. Uchwała Nr XLVII/291/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.05.06r. w sprawie Przystąpienia Gminy Gierałtowice do Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
  Wyświetleń: 1776
 924. UCHWAŁA XXIII / 131 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
  Wyświetleń: 1776
 925. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego oraz ustalenia wysokości wadium.
  Wyświetleń: 1776
 926. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XVI/07 z dnia 27.12.2007r.
  Wyświetleń: 1775
 927. Uchwała Nr XLVI/368/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego dla obszaru sołectwa Chudów?
  Wyświetleń: 1775
 928. Uchwała Nr XXI/155/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.05.2008r. w sprawie warunkowego zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalone w budżecie gminy na rok 2008.
  Wyświetleń: 1775
 929. UCHWAŁA XVI / 101 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zamiany gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1775
 930. Ankieta - Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 1774
 931. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagos
  Wyświetleń: 1772
 932. Uchwała Nr XXV/182/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1771
 933. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gierałtowice zarządzonych na dzień 11 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 1770
 934. Uchwała Nr V/34/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 1770
 935. Uchwała Nr XXVI/197/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
  Wyświetleń: 1769
 936. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2009
  Wyświetleń: 1767
 937. Uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach za rok 2006
  Wyświetleń: 1767
 938. UCHWAŁA XV / 93 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 grudnia 2003r, w sprawie podatku od środków transportowych.
  Wyświetleń: 1767
 939. Protokół z dnia 23 lutego 2016 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionyc
  Wyświetleń: 1766
 940. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2016/2017.
  Wyświetleń: 1765
 941. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego ..."
  Wyświetleń: 1764
 942. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o wyczerpaniu środków finansowych przeznaczonych na dotacje na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w 2016 r.
  Wyświetleń: 1763
 943. uchwała Nr VI/47/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1762
 944. Informacja Państwowej Komisi Wyborczej o sposobie głosowania
  Wyświetleń: 1761
 945. Zarządzenia Wójta - budżet Gminy 2017
  Wyświetleń: 1761
 946. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2007
  Wyświetleń: 1759
 947. Zespoły Szkolno-Przedszkolne
  Wyświetleń: 1759
 948. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: "Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego wraz z częściowym remontem elewacji w budynku Urzędu Gminy Gierałtowice".
  Wyświetleń: 1758
 949. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/260/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1758
 950. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za ośrodki wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
  Wyświetleń: 1757
 951. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o podjęciu prac obejmujących opracowanie i docelowe zatwierdzenie dokumentu Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2019 z perspektywą do roku 2023
  Wyświetleń: 1756
 952. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 2016 roku
  Wyświetleń: 1755
 953. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 10.01.2011r.
  Wyświetleń: 1754
 954. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  Wyświetleń: 1752
 955. Wyniki głosowania w Gminie Gierałtowice - wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 1752
 956. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 30.11.2009r.
  Wyświetleń: 1751
 957. UCHWAŁA Nr XXIV/141/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach na realizację zadania przy drodze powiatowej w 2004roku.
  Wyświetleń: 1750
 958. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 8.01.2014r.
  Wyświetleń: 1749
 959. Uchwała Nr III/4/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1749
 960. Informacja - na terenie Gminy Gierałtowice odbędzie się taksacja terenowa lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
  Wyświetleń: 1748
 961. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLII/10 z dnia 29.04.2010r.
  Wyświetleń: 1746
 962. Uchwała Nr XXIII/173/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie podziału Gminy Gierałtowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych
  Wyświetleń: 1744
 963. Uchwała Nr XXX/172/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 lutego 2005r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.
  Wyświetleń: 1743
 964. Obwieszczenie w sprawie „Budowa oświetlenia boiska treningowego w Chudowie”
  Wyświetleń: 1742
 965. UCHWAŁA XII / 76 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2004 roku zadania inwestycyjnego.
  Wyświetleń: 1742
 966. Uchwała Nr XL/245/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały o określeniu wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1741
 967. Uchwała Nr XXX/169/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1741
 968. Wyniki II przetargu ustnego nieograniczonego 01.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1741
 969. UCHWAŁA Nr XXI/125/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia29 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia przedmiotów działania komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1739
 970. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzedaż samochodu pożarniczego.
  Wyświetleń: 1739
 971. Obwieszczenie - Przebudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz chodnika i ścieżki rowerowej.
  Wyświetleń: 1738
 972. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1738
 973. Ogłoszenie - konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.
  Wyświetleń: 1737
 974. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi nr naboru KP.2110.3.2013
  Wyświetleń: 1737
 975. Protokół z konsultacji z dnia 14.12.2016 r. w ramach projektu "Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin", dofinansowanego w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 polegająca na opracowaniu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 201
  Wyświetleń: 1736
 976. Uchwała Nr XXXVI/272/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.10.2009r. w sprawiezmiany uchwały Nr XXVII/198/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 1735
 977. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1732
 978. Uchwała Nr XLIV/336/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za rok 2009.
  Wyświetleń: 1732
 979. Stypendium szkolne - zasiłek szkolny
  Wyświetleń: 1731
 980. Termin zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych - do 16.09.2011r.
  Wyświetleń: 1731
 981. UCHWAŁA XXVII /149 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
  Wyświetleń: 1731
 982. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 27.10.2015 r.
  Wyświetleń: 1730
 983. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
  Wyświetleń: 1730
 984. Uchwała Nr XLIII/327/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
  Wyświetleń: 1729
 985. Uchwała Nr XXVI/192/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1729
 986. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 1728
 987. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XVII/08 z dnia 31.01.2008r.
  Wyświetleń: 1728
 988. UCHWAŁA Nr XIX / 112 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/142/2000 Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1728
 989. Powołanie obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1727
 990. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie „zapytania ofertowego” dot. zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gierałtowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 1726
 991. Określenia wzoru  wniosku o przyznawanie stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1725
 992. PROTOKÓŁ z dnia 27 września 2016r. z przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”
  Wyświetleń: 1723
 993. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwatał 2006 roku
  Wyświetleń: 1722
 994. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1722
 995. Uchwała Nr XLII/321/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1722
 996. Uchwała Nr XXVII/198/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 1722
 997. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1721
 998. Uchwała Nr V/33/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie zgody na zakup nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1721
 999. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006r
  Wyświetleń: 1720
 1000. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice w dniu 20.01.2012r.
  Wyświetleń: 1720
 1001. Uchwała Nr XLIII/326/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2010r. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółki z ogranic
  Wyświetleń: 1719
 1002. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina.
  Wyświetleń: 1719
 1003. Protokół z dnia 2 listopada 2015 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego...
  Wyświetleń: 1718
 1004. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXIX/05, która odbyła się w dniu 10 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 1717
 1005. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XI/07 z dnia 26.06.2007
  Wyświetleń: 1717
 1006. Uchwała Nr I/3/10 z dnia 2.12.2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1716
 1007. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 1716
 1008. Komunikat komisarza wyborczego w Katowicach z dnia 28 Sierpnia 2014r. o liczbie mieszkańców w gminach.
  Wyświetleń: 1715
 1009. Uchwała Nr VIII/57/15 z dnia 12.05.2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1715
 1010. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego .
  Wyświetleń: 1714
 1011. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Zasilanie w energię elektryczną przepompowni KWK Sośnica przy ul. Wieczorka w Przyszowicach."
  Wyświetleń: 1714
 1012. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXIII/08 z dnia 13.08.2008r.
  Wyświetleń: 1714
 1013. Uchwała Nr XXIII / 136 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1714
 1014. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 24.11.2008r.
  Wyświetleń: 1713
 1015. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2018 roku”
  Wyświetleń: 1713
 1016. uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 1712
 1017. Uchwała Nr XLIII/325/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia
  Wyświetleń: 1710
 1018. Uchwała Nr XXXV/216/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Chudów
  Wyświetleń: 1710
 1019. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLIII/05 z dnia 16 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 1709
 1020. Protokół z dnia 27 stycznia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1708
 1021. uchwała Nr VI/42/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1708
 1022. Ogłoszenie:Opracowanie ekspertyzy dot. możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią ter. położonych na obszar. graniczn. Gm. Gierałtowice i M. Zabrze oraz w dalszym biegu rz. Kłodnicy na ter. M. Glliwice
  Wyświetleń: 1707
 1023. Protokół z dnia 19 października 2015 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
  Wyświetleń: 1707
 1024. Uchwała Nr II/16/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/333/06
  Wyświetleń: 1707
 1025. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach w rejonie ulicy Jasnej”
  Wyświetleń: 1706
 1026. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Budowa boiska LKS „Gwiazda” w Chudowie.
  Wyświetleń: 1706
 1027. Protokól Nr XXXIII/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 25.06.2013r.
  Wyświetleń: 1705
 1028. Obwieszczenie - Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach
  Wyświetleń: 1702
 1029. Uchwała Nr VII/52/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 1702
 1030. Uchwała Nr XLIV/332/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie nadania nazwy ulic.
  Wyświetleń: 1702
 1031. Obwieszczenie Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Paniówkach przy ulicy Gliwickiej
  Wyświetleń: 1700
 1032. Uchwała Nr XLVII/365/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
  Wyświetleń: 1700
 1033. Oferta Ludowego Klubu Sportowego GWIAZDA Chudów siedziba:  44-177 Chudów ul. Zabrska 18,  na realizację zadania publicznego  „Jesień z piłką dla dzieci”
  Wyświetleń: 1698
 1034. Uchwała Nr XXVI/193/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
  Wyświetleń: 1697
 1035. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  Wyświetleń: 1696
 1036. UCHWAŁA XXVI /146/ 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 października 2004r.
  Wyświetleń: 1695
 1037. 7 kwietnia 2017 r. – Światowy Dzień Zdrowia - Depresja - porozmawiajmy o niej
  Wyświetleń: 1693
 1038. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Budowa pompowni ścieków PC08 przy ul. Topolowej w Chudowie”
  Wyświetleń: 1693
 1039. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXV/08 z dnia 30.10.2008r.
  Wyświetleń: 1691
 1040. Uchwała Nr IV/24/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1690
 1041. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wewnętrzną instalacją gazową w budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31.
  Wyświetleń: 1689
 1042. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 4.10.2009r.
  Wyświetleń: 1688
 1043. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLI/05 z dnia 29 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 1687
 1044. Zarządzenie nr.0050.214.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie otwartego naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...
  Wyświetleń: 1687
 1045. UCHWAŁA XIII / 83 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r, w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1685
 1046. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania "Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie2014/2015".
  Wyświetleń: 1684
 1047. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 16.05.2008r.
  Wyświetleń: 1684
 1048. Uchwała Nr XXII/162/12 z dnia 9.08.2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/122/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2012 rok
  Wyświetleń: 1684
 1049. Protokół Nr XXVI/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 18.12.2012r.
  Wyświetleń: 1683
 1050. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: Regulacja potoku Chudowskiego w km 1+080 do 4+035 wraz z przebudowa mostu pod drogą krajową DK44
  Wyświetleń: 1683
 1051. Apel do hodowców drobiu
  Wyświetleń: 1681
 1052. Obwieszczenie Budowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śl. w Gierałtowicach (na odcinku od szkoły do skrzyżowania z ulicą Zgrzebnioka) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
  Wyświetleń: 1681
 1053. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Paniówki
  Wyświetleń: 1679
 1054. Uchwała rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/231/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Przebudowa ulicy Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, jednostronnego chodnika i parkingu – odcinek od ul. Topo
  Wyświetleń: 1679
 1055. Obwieszczenie Budowa sceny w parku Joanny w Paniówkach przy ul. Zabrskiej, na działce nr ew. 1184/274 (k.m. 2) obręb Paniówki
  Wyświetleń: 1678
 1056. Obwieszczenie Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Piontka w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1677
 1057. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa przyłączy elektroenergetycznych nN dla zasilania budynków mieszkalnych”
  Wyświetleń: 1677
 1058. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Remont nawierzchni i poboczy ul. Fornalskiej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1677
 1059. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 29.11.2010r.
  Wyświetleń: 1677
 1060. UCHWAŁA XIII / 87 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 paźdzernika 2003r, w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1677
 1061. Protokół Nr XXX/13 z sesji Rady Gminy Gieratowice w dniu 25.04.2013r.
  Wyświetleń: 1676
 1062. Protokół Nr XXV/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 29.11.2012r.
  Wyświetleń: 1675
 1063. Uchwała Nr IX/72/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1675
 1064. UCHWAŁA XVI / 102 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
  Wyświetleń: 1675
 1065. Lista zawodników, którym zostały przyznane nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1674
 1066. uchwała Nr V/37/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w Katowicach
  Wyświetleń: 1673
 1067. UCHWAŁA NR XXV/165/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1672
 1068. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Gierałtowice
  Wyświetleń: 1671
 1069. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1671
 1070. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Paniówki w dniu 16.06.2014r.
  Wyświetleń: 1671
 1071. Uchwała Nr XIII/98/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ul. Granicznej
  Wyświetleń: 1671
 1072. UCHWAŁA XVI / 97 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1671
 1073. Obwieszczenie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. „Gierałtowice Paniówki” na działce nr 874/159 (k. m. 1, obręb Paniówki) położonej w Paniówkach przy ul. Gliwickiej.
  Wyświetleń: 1670
 1074. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Przebudowa pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1669
 1075. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr VIII/07 z dnia 26.04.2007r.
  Wyświetleń: 1669
 1076. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLVIII/10 z dnia 11.11.2010r.
  Wyświetleń: 1668
 1077. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLVIII/06 z dnia 2 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 1667
 1078. Uchwała Nr XI/90/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. Radosny świat przedszkolaka w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1667
 1079. Uchwała Nr I/2/10 z dnia 2.12.2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1666
 1080. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/233/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego...
  Wyświetleń: 1665
 1081. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach z dnia 31.10.2011r.
  Wyświetleń: 1664
 1082. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2008
  Wyświetleń: 1664
 1083. Uchwała Nr XLIII/324/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2010r. w sprawie zmian w budżecie
  Wyświetleń: 1664
 1084. Budżet Gminy Gierałtowice na 2016 rok
  Wyświetleń: 1663
 1085. Uchwała Nr XXXVIII/288/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia ?Planu odnowy miejscowości Gierałtowice?
  Wyświetleń: 1662
 1086. UCHWAŁA XII / 69 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie przyjęcia darowizny gruntów zajętych pod drogę gminną tj. ulica Wolności w Chudowie.
  Wyświetleń: 1661
 1087. Protokół z dnia 10 lutego 2014r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2014roku.
  Wyświetleń: 1659
 1088. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa gazociągu śr/c do budynku zlokalizowanego w Gierałtowicach przy ul. Piontka”
  Wyświetleń: 1658
 1089. Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009.
  Wyświetleń: 1658
 1090. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ogrodowej w Paniówkach”
  Wyświetleń: 1657
 1091. Uchwała Nr XXIII/170/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13.08.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 1657
 1092. Uchwała Nr XIII/105/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach
  Wyświetleń: 1655
 1093. Uchwała Nr XIV/120/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.
  Wyświetleń: 1655
 1094. Zapytanie ofertowe - regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt
  Wyświetleń: 1655
 1095. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1654
 1096. Uchwała Nr XXXVII/278/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1654
 1097. Uchwała Nr IV/21/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1653
 1098. uchwała Nr XXXI/178/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, sz
  Wyświetleń: 1653
 1099. UCHWAŁA XII / 78 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie zaliczenia ulicy Topolowej w sołectwie Chudów Gmina Gierałtowice do kategorii drogi gminnej.
  Wyświetleń: 1653
 1100. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 18.10.2010r.
  Wyświetleń: 1652
 1101. Obwieszczenie Prezydent Miasta Zabrze dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy.
  Wyświetleń: 1651
 1102. Protokół z przebiegu konsultacji w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobów ich świadczenia oraz wysokości cen za te usług
  Wyświetleń: 1651
 1103. UCHWAŁA XIII / 86 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r, w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa wieczystego użytkowania gruntu.
  Wyświetleń: 1651
 1104. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/102/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe...
  Wyświetleń: 1651
 1105. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postęowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach
  Wyświetleń: 1650
 1106. Uchwała Nr XLVI/354/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów pla
  Wyświetleń: 1649
 1107. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. gospodarki komunalnymi nr naboru KP.2110.4.2013
  Wyświetleń: 1648
 1108. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXII/09 z dnia 27.05.2009r.
  Wyświetleń: 1648
 1109. UCHWAŁA Nr VII/50/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 31 marca 2015. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania pn „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie”.
  Wyświetleń: 1648
 1110. Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1648
 1111. Informacja dot. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 1646
 1112. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 17.11.2009r.
  Wyświetleń: 1645
 1113. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 18.05.2009r.
  Wyświetleń: 1645
 1114. Uchwała Nr XX/151/12 z dnia 30.05.2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 1644
 1115. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 1642
 1116. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 23.11.2009r.
  Wyświetleń: 1641
 1117. Uchwała Nr VI/38/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania p.n. PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej.
  Wyświetleń: 1640
 1118. Uchwała Nr XXVI/191/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1640
 1119. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/09 z dnia 2.12.2009r.
  Wyświetleń: 1638
 1120. Uchwała Nr XVII/136/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1638
 1121. Uchwała Nr XLVIII/379/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10.11.2010r. w sprawie regulaminu przyznawania dodoatków nauczycielom
  Wyświetleń: 1637
 1122. Uchwała Nr XLVI/361/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 1636
 1123. UCHWAŁA NR XXXII/221/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyboru laureatów wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1636
 1124. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „ Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śląskich”
  Wyświetleń: 1635
 1125. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 793/277, 794/277, 813/277, 1771/277, 1775/285, 1075/287 położonych w Chudowie przy ul. Szkolnej”
  Wyświetleń: 1635
 1126. Uchwała Nr III/11/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1635
 1127. UCHWAŁA XII / 75 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2004 roku zadania inwestycyjnego.
  Wyświetleń: 1634
 1128. Uchwała Nr XXX/171/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Zagospodarowania Ujęć Wód w Nieborowicach-Leboszowicach
  Wyświetleń: 1633
 1129. Uchwała Nr XVII/137/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Wyświetleń: 1632
 1130. Wyniki wyborów do Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1631
 1131. Wójt Gminy Gierałtowice przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości w okresie zimowym.
  Wyświetleń: 1630
 1132. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/05 która odbyła się w dniu 8 września 2005r.
  Wyświetleń: 1629
 1133. Uchwała Nr VII/53/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i zasad najmu pomieszczeń w budynkach szkoły podstawowej i zespołów szkolno-przedszkolnych oraz szkolnych boisk sportowych
  Wyświetleń: 1628
 1134. Uchwała Nr XV/121/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2012-2028
  Wyświetleń: 1628
 1135. Uchwała Nr XV/114/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
  Wyświetleń: 1627
 1136. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 13.04.2015
  Wyświetleń: 1625
 1137. Uchwała Nr IV/29/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1625
 1138. UCHWAŁA Nr XXVIII / 153 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zamian w budżecie gminy na rok 2004.
  Wyświetleń: 1625
 1139. Uchwała Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
  Wyświetleń: 1625
 1140. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. WIATA TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA OSADU ODWODNIONEGO NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZYSZOWICACH
  Wyświetleń: 1622
 1141. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXI/08 z dnia 20.05.2008r.
  Wyświetleń: 1622
 1142. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Rozbudowa sieci gazowej wraz z dwoma przyłączami gazu do budynków jednorodzinnych"
  Wyświetleń: 1621
 1143. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Chudów
  Wyświetleń: 1620
 1144. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie na działkach położonych przy ul. Zabrskiej i Topolowej
  Wyświetleń: 1620
 1145. Protokół Nr XLIII/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 24.06.2014r.
  Wyświetleń: 1620
 1146. Uchwała Nr III/6/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1620
 1147. Uchwała Nr XL/249/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Gierałtowice a innymi gminami, na podstawie ustawy o systemie oświaty
  Wyświetleń: 1620
 1148. uchwała Nr XIV/107/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach.
  Wyświetleń: 1618
 1149. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVI/08 z dnia 2.12.2008r.
  Wyświetleń: 1617
 1150. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXIV/09 z dnia 6.08.2009r
  Wyświetleń: 1617
 1151. Uchwała Nr IX/74/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie powołania komisji doraźnej.
  Wyświetleń: 1617
 1152. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/265/06 z dnia 2.06.2006r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 1617
 1153. Uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła
  Wyświetleń: 1617
 1154. Pismo do Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej
  Wyświetleń: 1615
 1155. Uchwała Nr VIII/67/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie wyboru przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
  Wyświetleń: 1615
 1156. Uchwała Nr XX / 118 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Gierałtowice w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach Zastępcy Wójta.
  Wyświetleń: 1615
 1157. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa RG Gierałtowice w dniu 12.03.2015 r.
  Wyświetleń: 1614
 1158. uchwała Nr VII/51/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Knurowie w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie
  Wyświetleń: 1614
 1159. Uchwała Nr V/32/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1613
 1160. Uchwała Nr XLVII/367/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie zgody na nieodpłatne przyjęcie niezabudowanych nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1613
 1161. UCHWAŁA XII / 73 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie sprzedaży gruntów przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1613
 1162. Uchwała Nr XLVI/279/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drogach powiatowych w 2006 roku.
  Wyświetleń: 1612
 1163. Informacja na temat wyników konsultacji społecznych w sprawie wejścia Gminy Gierałtowice w skład tworzonego na terenie woj. śląskiego związku metropolitalnego.
  Wyświetleń: 1611
 1164. Uchwała Nr VI/42/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
  Wyświetleń: 1611
 1165. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr VII / 07 z dnia 28.03.2007r.
  Wyświetleń: 1610
 1166. Uchwała Nr XXVII/203/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd
  Wyświetleń: 1610
 1167. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010 - według stanu na dzień 31.12.2007r.
  Wyświetleń: 1609
 1168. Obwieszczenie Budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem do budynku handlowo - usługowego zlokalizowanego w Paniówkach przy ulicy Wolności.
  Wyświetleń: 1607
 1169. Obwieszczenie - Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1606
 1170. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1606
 1171. Uchwała Nr XII/93/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
  Wyświetleń: 1606
 1172. Uchwała Nr XV/109/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1606
 1173. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1605
 1174. Uchwała Nr XI/86/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach
  Wyświetleń: 1605
 1175. uchwała Nr VI/43/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości na okres 10 lat z Firmą ?P4? Sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw
  Wyświetleń: 1600
 1176. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXIII/09 z dnia 25.06.2009r
  Wyświetleń: 1599
 1177. Uchwała Nr XVIII/144/12 z dnia 29.03.2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1598
 1178. Uchwała Nr XX/152/12 z dnia 30.05.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK w Gierałtowicach za 2011 rok
  Wyświetleń: 1598
 1179. Protokół Nr XXVIII/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 1595
 1180. Protokół z zebranai wiekskiego sołectwa Gierałtowice w dniu 5.01.2011r.
  Wyświetleń: 1595
 1181. Protokół Nr VI/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 1593
 1182. Uchwała Nr XXXI/186/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005
  Wyświetleń: 1593
 1183. Nabór na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 1592
 1184. Uchwała Nr III/8/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1591
 1185. Uchwała Nr VIII/66/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
  Wyświetleń: 1591
 1186. Uchwała Nr XIV/110/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1591
 1187. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę
  Wyświetleń: 1589
 1188. Referat Edukacji i Zdrowia.
  Wyświetleń: 1588
 1189. Uchwała Nr XVII/133/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
  Wyświetleń: 1588
 1190. Uchwała Nr XXV/180/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
  Wyświetleń: 1588
 1191. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie: przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium.
  Wyświetleń: 1588
 1192. Uchwała Nr III/7/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1587
 1193. Uchwała Nr XLVII/366/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie zgody na wykreślenie służebności.
  Wyświetleń: 1587
 1194. Uchwała Nr XXX/174/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 lutego 2005r. w sprawie skargi Pana ............................. z dnia 19 stycznia 2005r
  Wyświetleń: 1587
 1195. Uchwała Nr XXXIII/196/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.04.2005r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i urządzeń nagłaśniających w zakładach gastronomicznych
  Wyświetleń: 1587
 1196. Uchwała Nr XXXIII/248/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.06.2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Wyświetleń: 1587
 1197. UCHWAŁA XVI / 104 /03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie NFOŚiGW.
  Wyświetleń: 1587
 1198. Protokół z dnia 24 stycznia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania...
  Wyświetleń: 1586
 1199. Ogłoszenie o zawarcu umowy dla zadania Przebudowa pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1585
 1200. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1583
 1201. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gierałtowice od 2016 roku.
  Wyświetleń: 1583
 1202. Uchwała Nr XXXII/189/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.03.2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1583
 1203. Protokół Nr XI/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 18 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1582
 1204. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa sieci napowietrznej z przyłączem kablowym nN i zestawem złączowo-pomiarowym do projektowanego budynku mieszkalnego”
  Wyświetleń: 1581
 1205. Oferta na realizację zadania publicznego: „Mikołajkowy Mecz Bokserski”
  Wyświetleń: 1581
 1206. uchwała Nr IX/65/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1581
 1207. UCHWAŁA Nr XXI/124/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1580
 1208. Uchwała Nr XIII/106/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach
  Wyświetleń: 1580
 1209. Uchwała Nr XV/116/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1580
 1210. Uchwała RG Nr XLVI/282/06 z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
  Wyświetleń: 1580
 1211. Informacja o losowaniu numerów list komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 1579
 1212. uchwała Nr XI/75/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
  Wyświetleń: 1579
 1213. uchwała Nr XIV/102/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w złotych do tabeli wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych s
  Wyświetleń: 1579
 1214. UCHWAŁA Nr XXIII / 134 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody.
  Wyświetleń: 1579
 1215. Uchwała XLVI/287/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2006 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”
  Wyświetleń: 1579
 1216. ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE W/S PROJEKTU UTWORZENIA KLASTRA ENERGETYCZNEGO
  Wyświetleń: 1579
 1217. Konsultacje w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLI/312/14 z dnia 24 kwietnie 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów.
  Wyświetleń: 1578
 1218. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia p.n: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1578
 1219. uchwała Nr V/39/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  Wyświetleń: 1578
 1220. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/263/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie utworzenia instytucji pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 1577
 1221. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1576
 1222. Uchwała Nr III/5/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1575
 1223. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gierałtowice i jej jednostek organizacyjnych".
  Wyświetleń: 1573
 1224. Uchwała Nr XIX/147/12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie wyboru członków kapituły.
  Wyświetleń: 1573
 1225. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Chudów w dniu 20.02.2014r.
  Wyświetleń: 1572
 1226. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 8.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1572
 1227. Ogłoszenie dotyczące odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z części sołectwa Gierałtowice w związku z przejazdem kolarzy uczestniczących w Tour de Pologne
  Wyświetleń: 1571
 1228. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Rozbudowa przedszkola w Paniówkach
  Wyświetleń: 1571
 1229. Uchwała Nr XI/83/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania ?Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowice - Ornontowice? .
  Wyświetleń: 1571
 1230. Uchwała Nr XV/126/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres trzydziestu lat.
  Wyświetleń: 1571
 1231. Uchwała Nr XXII / 128 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  Wyświetleń: 1571
 1232. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 1571
 1233. Uchwała Nr XI/82/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 1570
 1234. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/261/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1570
 1235. Uchwała Nr XIII/103/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
  Wyświetleń: 1569
 1236. Uchwała Nr XLII/319/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1569
 1237. UCHWAŁA Nr XV/98/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 24.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1569
 1238. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 17 października 2014 r. o numerach przyznanych zarejestrowanym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego listom kandydatów na radnych.
  Wyświetleń: 1568
 1239. Uchwała Nr XLVI/286/ 06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2006 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Krzyż Zasługi”
  Wyświetleń: 1568
 1240. Uchwała Nr XXV/183/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2008r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1568
 1241. Uchwała Nr XL/252/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowcie na rok 2006
  Wyświetleń: 1567
 1242. Obwieszczenie - Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach
  Wyświetleń: 1566
 1243. Obwieszczenie Starosty Powiatu Gliwickiego o udzieleniu firmie SOL-BAU pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych przez system rozsączający do ziemi z osiedla domów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych w Paniówkach
  Wyświetleń: 1566
 1244. Uchwała Nr XLI/314/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 22.04.2010r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego ?pt. AKTYWNI I ZMOTYWOWANI?
  Wyświetleń: 1566
 1245. Zaproszenie - Przedsiebiorcy z Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1566
 1246. noUchwała Nr III/10/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1565
 1247. Uchwała Nr IV/23/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Chudów
  Wyświetleń: 1565
 1248. uchwała Nr IV/26/10 z dnia 23.12.201r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Przyszowice
  Wyświetleń: 1565
 1249. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego.
  Wyświetleń: 1565
 1250. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXIV/08 z dnia 25.09.2008r.
  Wyświetleń: 1564
 1251. Uchwała Nr XL/244/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1563
 1252. Uchwała Nr XX/153/12 z dnia 30.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1563
 1253. Uchwała Nr III/14/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1562
 1254. Uchwała Nr XXVII/201/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 1562
 1255. Uchwała Nr XLIV/333/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1561
 1256. Uchwała Nr XX / 115 / 04 RG z dnia 15.04.04r.
  Wyświetleń: 1561
 1257. Uchwała Nr XXVI/189/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1561
 1258. Uchwała Nr III/15/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1559
 1259. Uchwała Nr XXII / 127 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2004.
  Wyświetleń: 1559
 1260. Protokół Nr XII/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 15 września 2011r.
  Wyświetleń: 1557
 1261. Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 1557
 1262. Uchwała Nr XLVIII/378/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10.11.2010r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1556
 1263. Uchwała Nr XXIX/165/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały o przyznawaniu dotacji na dofinansowanie instalacji ekologicznego ogrzewania budynków
  Wyświetleń: 1556
 1264. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2012.
  Wyświetleń: 1555
 1265. Uchwała Nr XLII/315/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gierałtowice z wykonania budżetu za 2009 rok.
  Wyświetleń: 1555
 1266. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „ Budowa stacji transformatorowej G981 przy ul. Granicznej w Przyszowicach w ramach zadania < Budowa przyłącza elektroenergetycznego nN dla hali magazynowej>”
  Wyświetleń: 1554
 1267. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr VI/07 z dnia 7 marca 2007r.
  Wyświetleń: 1554
 1268. Konkurs na specjalistę ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Gierałtowickim Centrum Rozwoju został odwołany.
  Wyświetleń: 1553
 1269. Protokół Nr I/10 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 2.12.2010r.
  Wyświetleń: 1553
 1270. Uchwała Nr XLII/317/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie nadania nazwy ulic.
  Wyświetleń: 1552
 1271. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/264/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1552
 1272. Informacja o wyborach ławników 2015
  Wyświetleń: 1551
 1273. Uchwała Nr X/77/11 z dnia 12.07.2011r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1m3 wody.
  Wyświetleń: 1551
 1274. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 1551
 1275. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów w dniu 12.05.2011r.
  Wyświetleń: 1548
 1276. Uchwała Nr V/25/11 z dnia 23.12.2010r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Paniówki.
  Wyświetleń: 1548
 1277. Uchwała Nr XLVIII/377/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10.11.2010r. w sprawie zmian w budżecie
  Wyświetleń: 1548
 1278. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1547
 1279. Uchwała Nr XIV/107/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1547
 1280. Uchwała Nr XXXI/179/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1544
 1281. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010 - według stanu na dzień 31.12.2008r.
  Wyświetleń: 1543
 1282. Uchwała Nr XV/115/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1543
 1283. Uchwała Nr XLIV/335/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
  Wyświetleń: 1541
 1284. UCHWAŁA XV / 95 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 grudnia 2003r, w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1541
 1285. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Brzezina w Chudowie
  Wyświetleń: 1540
 1286. Plan odnowy miejscowości Chudów, Paniówki, Przyszowice
  Wyświetleń: 1539
 1287. Protokół z dnia 24 stycznia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym...
  Wyświetleń: 1539
 1288. Uchwała Nr XL/302/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia: ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
  Wyświetleń: 1539
 1289. Uchwała Nr XXX/229/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.03.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
  Wyświetleń: 1539
 1290. Informacja Wójta Gminy Gierałtowice o głosowaniu korespondencyjnym
  Wyświetleń: 1538
 1291. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1538
 1292. Protokół Nr II/10 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 6.12.2010r.
  Wyświetleń: 1538
 1293. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gierałtowice w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1537
 1294. Uchwała Nr VIII/57/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania
  Wyświetleń: 1537
 1295. Uchwała Nr XL/250/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego
  Wyświetleń: 1537
 1296. Uchwała Nr XL/303/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
  Wyświetleń: 1537
 1297. Budowa oświetlenia ulicznego w Paniówkach przy ul. Podzamcze.
  Wyświetleń: 1535
 1298. Protokół z dnia 6 marca 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym...
  Wyświetleń: 1535
 1299. Uchwała Nr III/12/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1535
 1300. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”
  Wyświetleń: 1535
 1301. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodnik w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Wodnik.
  Wyświetleń: 1534
 1302. Uchwała Nr I/1/10 z dnia 2.12.2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1534
 1303. Uchwała Nr XXII/164/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3.07.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008 rok.
  Wyświetleń: 1534
 1304. UCHWAŁA XVI / 100 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1534
 1305. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 29.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1533
 1306. uchwała Nr XIV/106/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach
  Wyświetleń: 1533
 1307. UCHWAŁA XIII / 82 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r, w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1533
 1308. Uchwała Nr IV/28/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1532
 1309. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Gierałtowice za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 1531
 1310. Uchwała Nr IV/27/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 1531
 1311. Uchwała Nr VIII/60/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gierałtowice wkładów niepieniężnych
  Wyświetleń: 1531
 1312. Obwieszczenie - Budowa przedszkola w Chudowie przy ul. Jesionowej
  Wyświetleń: 1530
 1313. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr LIV / 06 z dnia 27 października 2006r
  Wyświetleń: 1530
 1314. UCHWAŁA Nr XLII/324/14 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gierałtowice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowis
  Wyświetleń: 1530
 1315. uchwała Nr XVI/128/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy wsi Przyszowice
  Wyświetleń: 1530
 1316. Zawiadomienie o zawarciu umowy "Remont dróg gminnych w Gminie Gierałtowice".
  Wyświetleń: 1529
 1317. Uchwała Nr XVI/129/12 z dnia 26.01.2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
  Wyświetleń: 1528
 1318. Uchwała XXI/122/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1527
 1319. Uchwała Nr XVII/135/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie zmian w budzecie na 2012 rok
  Wyświetleń: 1527
 1320. UCHWAŁA Nr XXII/126/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2004
  Wyświetleń: 1527
 1321. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5.11.2015 r.
  Wyświetleń: 1527
 1322. Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 23.09.2012r.
  Wyświetleń: 1526
 1323. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 23.11.2007r.
  Wyświetleń: 1526
 1324. Uchwała Nr XVI/132/12 z dnia 26.01.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 1525
 1325. Protokół Nr XIV/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 29.11.2011r.
  Wyświetleń: 1524
 1326. Uchwała Nr XVIII/142/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.02.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.
  Wyświetleń: 1524
 1327. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania "Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach"
  Wyświetleń: 1523
 1328. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/226/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1522
 1329. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Przyszowicach wraz z przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Przyszowicach przy ul. Makoszowskiej 26A.
  Wyświetleń: 1521
 1330. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 24.06.2010 r.
  Wyświetleń: 1521
 1331. Uchwała Nr III/13/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1521
 1332. Uchwała Nr X/76/11 z dnia 12.07.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
  Wyświetleń: 1521
 1333. Fundacji Arka Noego siedziba:  44-100 Gliwice ul. Balickiego 3,  na realizację zadania publicznego  „Młodość bez narkotyków”
  Wyświetleń: 1520
 1334. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączem gazu do budynku restauracji <Rajcula> w Paniówkach przy ulicy Gliwickiej”
  Wyświetleń: 1520
 1335. Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010r.
  Wyświetleń: 1520
 1336. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLIX/06 z dnia 30 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 1520
 1337. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Paniówki w dniu 2.12.2013r.
  Wyświetleń: 1520
 1338. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Gierałtowice i jej jednostek organizacyjnych ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
  Wyświetleń: 1519
 1339. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010 - złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
  Wyświetleń: 1519
 1340. uchwała Nr VI/41/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1519
 1341. Uchwała Nr XXI/159/12 z dnia 26.06.2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o na lata 2012-2018.
  Wyświetleń: 1519
 1342. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 7.05.2007r.
  Wyświetleń: 1518
 1343. UCHWAŁA XIII / 80 / 03 Rady Gminy Gierałtowicez dnia 23 października 2003r, w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach.
  Wyświetleń: 1518
 1344. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku w Paniówkach
  Wyświetleń: 1517
 1345. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Remont odcinka ul.Sienkiewicza w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1517
 1346. Protokół z dnia 27 stycznia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Witolda Budryka w Chudowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 1517
 1347. Uchwała Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zat
  Wyświetleń: 1517
 1348. Uchwała Nr XVI/118/12 z dnia 29.11.2011r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 1517
 1349. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 22.01.2007r.
  Wyświetleń: 1516
 1350. Uchwała Nr XLVI/357/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom szkół i placówek oświatowych, dla kt
  Wyświetleń: 1515
 1351. Uchwała Nr XXX/224/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.03.2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1515
 1352. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2017
  Wyświetleń: 1514
 1353. Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1513
 1354. Uchwała Nr VII/51/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1513
 1355. Uchwała Nr XV/113/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1513
 1356. Protokół Nr V/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 1512
 1357. uchwała Nr XI/80/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizacje zadania na drodze powiatowej w 2007 roku.
  Wyświetleń: 1511
 1358. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy.
  Wyświetleń: 1511
 1359. obwieszczenie - Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w Gierałtowicach przy ul. Paderewskiego na działkach nr ew. 638/146, 164, 165 (k.m. 4), obręb Gierałtowice
  Wyświetleń: 1510
 1360. uchwała Nr XIV/104/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
  Wyświetleń: 1510
 1361. Uchwała Nr XLVI/345/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.09.2010r. w sprawie zmian w budżecie
  Wyświetleń: 1510
 1362. Uchwała Nr XXVI/195/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Wyświetleń: 1510
 1363. Uchwała Nr XXXIV/200/05 Rady Gminy Gieraltowice z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1510
 1364. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji wyborów.
  Wyświetleń: 1509
 1365. UCHWAŁA XVI / 103 / 03 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmian w uchwale w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
  Wyświetleń: 1509
 1366. PROTOKÓŁ z dnia 30 listopada 2016 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie po
  Wyświetleń: 1508
 1367. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 28.06.2007r.
  Wyświetleń: 1508
 1368. Uchwała Nr LIII/322/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.10.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1508
 1369. uchwała Nr XIV/105/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie wniosku Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1508
 1370. Uchwała Nr V/36/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 1507
 1371. Uchwała Nr XXXVIII/286/13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2014 w sprawie
  Wyświetleń: 1507
 1372. Uchwała Nr L/305/06 Rada Gminy Gierałowice z dnia 31 lipca 2006
  Wyświetleń: 1506
 1373. Uchwała Nr VI/17/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1506
 1374. Uchwała Nr XI/87/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Gminna Kryta Pływalnia Wodnik w Paniówkach
  Wyświetleń: 1506
 1375. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016r.
  Wyświetleń: 1505
 1376. UCHWAŁA XII / 72 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie nabycia gruntów przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1504
 1377. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: Regulacja potoku Chudowskiego w km 1+080 do 4+035 wraz z przebudowa mostu pod drogą krajową DK44
  Wyświetleń: 1504
 1378. Uchwała Nr IV/22/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.
  Wyświetleń: 1503
 1379. uchwała Nr VI/45/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie
  Wyświetleń: 1503
 1380. Uchwała Nr IX/70/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie powołania osób do pocztu sztandarowego
  Wyświetleń: 1502
 1381. Uchwała Nr XIII/99/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2011
  Wyświetleń: 1502
 1382. Uchwała Nr XXX/227/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.03.2009r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie
  Wyświetleń: 1502
 1383. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.
  Wyświetleń: 1501
 1384. Uchwała Nr V/31/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
  Wyświetleń: 1501
 1385. Budżet Gminy Gierałtowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1500
 1386. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 10.12.2007r.
  Wyświetleń: 1500
 1387. Uchwała Nr XLII/318/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1500
 1388. Uchwała Nr XLVI/360/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
  Wyświetleń: 1499
 1389. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN dla zasilania stacji transformatorowej na działce nr 1402/266 przy ul. Zabrskiej w Paniówkach”
  Wyświetleń: 1498
 1390. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż wraz z transportem oleju opałowego przeznaczonego do kotłowni olejowej w ZSP w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1498
 1391. Protokół Nr XLII/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.05.2014 r.
  Wyświetleń: 1498
 1392. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr IV/06 z dnia 28 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1498
 1393. Uchwała Nr VIII/55/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminya na rok 2011
  Wyświetleń: 1498
 1394. uchwała Nr XVI/122/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawiepodziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008
  Wyświetleń: 1498
 1395. uchwała Nr XVI/127/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy wsi Gierałtowice
  Wyświetleń: 1498
 1396. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 784/41 przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1497
 1397. Uchwała Nr IX/73/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie
  Wyświetleń: 1497
 1398. Uchwała Nr XIV/108/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 1497
 1399. Uchwła Nr XLIX/297/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1497
 1400. Uchwała Nr III/9/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1496
 1401. Uchwała Nr IX/70/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1496
 1402. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 9.10.2014r.
  Wyświetleń: 1495
 1403. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Gierałtowice w 2014r
  Wyświetleń: 1495
 1404. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO NABORU PODMIOTU SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WOJ. Śl.
  Wyświetleń: 1495
 1405. Uchwała Nr XX / 116 / 04 RG z dnia 15.04.04r. sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali nr 2 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Radiowej 2 w celu utworzenia niepublicz
  Wyświetleń: 1495
 1406. Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej w dniu 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1495
 1407. Obwieszczenie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach nr 335/47, 1250/292 do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1250/292 położonej przy ul. Podzamcze w Paniówkach
  Wyświetleń: 1494
 1408. Protokół Nr IX/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 16 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 1494
 1409. Uchwała Nr IV/18/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 1494
 1410. Uchwała Nr XLVI/348/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które ucierpiały na skutek powodzi w 2010 roku
  Wyświetleń: 1494
 1411. Obwieszczenie - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową i przebudową istniejących zjazdów przy ul. Dworskiej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1493
 1412. Uchwała Nr XL/306/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz na terenie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1493
 1413. Uchwała Nr XXXVIII/289/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Paniówki
  Wyświetleń: 1493
 1414. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach
  Wyświetleń: 1492
 1415. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLIV/272/06 z dnia 16.03.2006r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 1492
 1416. Uchwała Nr VI/45/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie wniosku do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany sposobu liczenia minimalnej ilości placówek pocztowych na terenach wiejskich
  Wyświetleń: 1491
 1417. Uchwała Nr XLI/257/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1491
 1418. Uchwała Nr XLVI/338/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 1491
 1419. Uchwała Nr XXIX/221/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.02.2009r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice oraz obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy G
  Wyświetleń: 1491
 1420. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.
  Wyświetleń: 1490
 1421. Protokół z konsultacji z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1490
 1422. Uchwała Nr XLII/316/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie zmian w budżecie
  Wyświetleń: 1490
 1423. Protokół Nr XV/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 20.12.2011r.
  Wyświetleń: 1489
 1424. Uchwała Nr XLVIII/382/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10.11.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Przyszowice?.
  Wyświetleń: 1489
 1425. Uchwała Nr XXVIII/206/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knuro
  Wyświetleń: 1489
 1426. Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej w dniu 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1489
 1427. Obwieszczenie - Budowa gazociągu wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działce nr 479/12 przy ul. Stachury w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1488
 1428. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej na odcinku od budynku nr 11 przy ul. Słonecznej do budynku nr 50 zlokalizowanego przy ul. Borowej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1487
 1429. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Budowa sieci i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Chudowie przy ul. Brzezina na działce nr 1979/48, poprzez działki nr 1984/48 i 1985/48”.
  Wyświetleń: 1487
 1430. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 18.12.2012r.
  Wyświetleń: 1487
 1431. Uchwała Nr III/20/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.12.2006r. w sprawie zmiany uchwały o określeniu wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1487
 1432. Protokół - z konsultacji społecznych, z dn. 03.01.2016r. w Paniówkach
  Wyświetleń: 1486
 1433. Zapytanie ofertowe na wdrożenie systemu wspomagającego obsługę Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1486
 1434. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania dostawa jednego fabrycznie nowego agregatu pompowego na cele przeciwpowodziowe dla Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1484
 1435. Podatki i opłaty - lista spraw
  Wyświetleń: 1483
 1436. Protokół Nr VIII/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.05.2011r.
  Wyświetleń: 1483
 1437. Uchwała Nr XL/242/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Gierałtowice na rok 2005
  Wyświetleń: 1483
 1438. Uchwała Nr XXXVII/277/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 1483
 1439. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie, zlokalizowanej na działkach nr 500/290, 644/138, 645/295, 720/138, 1760/290”
  Wyświetleń: 1482
 1440. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „ Budowa sieci gazowej Ø 32PE średniego ciśnienia wraz z przyłączem Ø25PE do budynku zlokalizowanego w Gierałtowicach przy ul. Jana III Sobieskiego, działka nr 734/43 ”
  Wyświetleń: 1482
 1441. Protokół Nr XVI/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 26.01.2012r.
  Wyświetleń: 1481
 1442. Uchwała Nr XIX/148/12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ?Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok?.
  Wyświetleń: 1481
 1443. Uchwała Nr XLI/313/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 22.04.2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach przy ulicy Zwycięstwa 44.
  Wyświetleń: 1481
 1444. Uchwała Nr XXII/165/12 z dnia 9.08.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
  Wyświetleń: 1481
 1445. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017r.
  Wyświetleń: 1480
 1446. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do bud. mieszkalnego w Paniówkach przy ul. Ogrodowej
  Wyświetleń: 1480
 1447. UCHWAŁA Nr XXVIII / 156 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1480
 1448. Materiały informacyjne
  Wyświetleń: 1479
 1449. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Jasnej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1479
 1450. Uchwała Nr XL/248/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie
  Wyświetleń: 1479
 1451. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 26.11.2007r.
  Wyświetleń: 1478
 1452. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 29.07.2010r.
  Wyświetleń: 1476
 1453. Uchwała Nr XXVII/150/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 1476
 1454. Uchwała Nr XXXIX/234/05 z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1476
 1455. uchwała Nr V/34/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 1475
 1456. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Zasilanie w energię elektryczną przepompowni KWK Sośnica przy ul. Wieczorka w Przyszowicach".
  Wyświetleń: 1474
 1457. Opinia Prezydenta Miasta Zabrze dotycząca projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej
  Wyświetleń: 1474
 1458. Uchwała Nr XIII/102/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1474
 1459. Uchwała Nr XXXVII/282/13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 1474
 1460. UCHWAŁA XV / 92 / 03 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 10 grudnia 2003r, w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
  Wyświetleń: 1474
 1461. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 14.05.2008r.
  Wyświetleń: 1473
 1462. UCHWAŁA nr XLV/275/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 1473
 1463. Uchwała Nr XXVII/199/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 1473
 1464. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „ Budowa pompowni ścieków PC 08 przy ulicy Topolowej w Chudowie”
  Wyświetleń: 1472
 1465. Uchwała Nr XX/154/12 z dnia 30.05.2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice
  Wyświetleń: 1472
 1466. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego”
  Wyświetleń: 1471
 1467. Projekty planów miejscowych
  Wyświetleń: 1471
 1468. Wyniki głosowania i wyniki wyborów Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1471
 1469. Uchwała Nr XXXV/209/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1470
 1470. Uchwała Nr XI/91/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. ?Radosne szkoły ? wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach?
  Wyświetleń: 1470
 1471. Uchwała Nr XLVII/370/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki?
  Wyświetleń: 1470
 1472. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi
  Wyświetleń: 1469
 1473. Uchwała Nr L/304/06 Rada Gminy Gierałowice z dnia 31 lipca 2006
  Wyświetleń: 1469
 1474. UCHWAŁA XXVI /148/ 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 października 2004r. w sprawie: zmiany uchwały o nieodpłatnym przejęciu gruntu
  Wyświetleń: 1469
 1475. UCHWAŁA Nr XLV/276/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 1468
 1476. Uchwała Nr XII/92/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Pani Urszuli Cieślik
  Wyświetleń: 1468
 1477. Uchwała Nr XXI/156/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.05.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim
  Wyświetleń: 1468
 1478. Uchwała Nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.06.2009r. w sprawie zgody na zakup nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1468
 1479. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania RG Gierałtowice 5.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1467
 1480. Uchwała Nr XLV/341/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12.08.2010r. w sprawie zgody na oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie
  Wyświetleń: 1467
 1481. Obwieszczenie - Przebudowa ul. Wodnej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1466
 1482. Obwieszczenie - Wymiana sieci wodociągowej w Gierałtowicach przy ul. Granicznej
  Wyświetleń: 1466
 1483. Uchwała Nr XIV/117/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągniecia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gierąłtowi
  Wyświetleń: 1466
 1484. Uchwała Nr XLIX/301/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.06.2006 r. w sprawie regulaminu dofinansowania z GFOŚ i GW instalacji ekologicznego ogrzewania budynków w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1466
 1485. Uchwała Nr XXXV/269/13 z dnia 26.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/185/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru
  Wyświetleń: 1466
 1486. Uchwała Nr XXXVIII/286/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010.
  Wyświetleń: 1466
 1487. Wyniki I przetargu ustnego nieograniczonego - 01.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1466
 1488. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 12.05.2015r.
  Wyświetleń: 1465
 1489. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 27.11.2007r.
  Wyświetleń: 1465
 1490. UCHWAŁA Nr XXI/119/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za rok 2003 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1465
 1491. Uchwała Nr XXXVII/281/13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
  Wyświetleń: 1465
 1492. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: "„Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach położonych przy ul. Podzamcze w Paniówkach”
  Wyświetleń: 1464
 1493. Protokół Nr XLI/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.04.2014 r.
  Wyświetleń: 1464
 1494. uchwała Nr XIV/101/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1464
 1495. Uchwała Nr XLVI/281/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04. 2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach za rok 2005.
  Wyświetleń: 1464
 1496. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 30.05.2012
  Wyświetleń: 1463
 1497. Uchwała Nr III/18/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.12.2006r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2006
  Wyświetleń: 1463
 1498. Uchwała Nr XX / 149 /12 z dnia 30 maja 2012 r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gierałtowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2011 rok
  Wyświetleń: 1463
 1499. Protokół z sesji Rady Gminy nr IV/14 z dnia 30.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1462
 1500. Uchwała Nr LIII/334/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.10.2006r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1462
 1501. Uchwała Nr VII/47/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
  Wyświetleń: 1462
 1502. UCHWAŁA Nr XXIV/142/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 04 sierpnia 2004 r. w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w latach 2004-2005 zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1462
 1503. Uchwała Nr VIII/54/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1461
 1504. Uchwała Nr XLVI/359/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie skargi Państwa............................
  Wyświetleń: 1461
 1505. Uchwała Nr XXXIX/238/05 z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1461
 1506. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wszczęciu postępowania oraz wystąpieniu do PPIS w Gliwicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921
  Wyświetleń: 1460
 1507. Uchwała Nr IX/68/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2010 rok.
  Wyświetleń: 1460
 1508. Uchwała Nr X/80/11 z dnia 12.07.2011r. w sprawie zasięgniecia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  Wyświetleń: 1460
 1509. Uchwała Nr XX / 117 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 kwietnia 2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego z siedzib
  Wyświetleń: 1460
 1510. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Paniówkach".
  Wyświetleń: 1459
 1511. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 1459
 1512. Uchwała Nr XLIX/298/06 RadyGminy Gierałtowice z dnia 30 cerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1459
 1513. Uchwała Nr XV/111/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  Wyświetleń: 1459
 1514. Uchwała Nr XVI/131/12 z dnia 26.01.2012r. w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1459
 1515. UCHWAŁA XIV / 89 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 listopada 2003r, w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1459
 1516. Protokół Nr XXXIX/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 13.02.2014r.
  Wyświetleń: 1458
 1517. Protokół Nr XXXVI/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 24.10.2013r.
  Wyświetleń: 1458
 1518. uchwała Nr VIII/59/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/171/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r., uchwały Nr XX/106/2000 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 czerwca 2000r.
  Wyświetleń: 1458
 1519. UCHWAŁA XII / 70 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie nabycia gruntów przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1458
 1520. Interpelacje i wnioski SESJA 20.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1457
 1521. TABLICE INFORMUJĄCE O STANIE JAKOŚCI POWIETRZA
  Wyświetleń: 1457
 1522. Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1457
 1523. Uchwała Nr XIX/145/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.03.2008r. w sprawie zmian w uchwale o zatwierdzeniu ?Planu odnowy wsi Przyszowice?
  Wyświetleń: 1457
 1524. nUchwała Nr XLII/322/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.
  Wyświetleń: 1456
 1525. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa gazociągów średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla obiektów przy ul. Jesionowej, Na Kąty, Topolowej, Zabrskiej, Osiedle, Nowej i Szkolnej w Chudowie”
  Wyświetleń: 1456
 1526. Ogłoszenie o zawarciu umowy: Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi
  Wyświetleń: 1456
 1527. Uchwała Nr XLI/253/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1456
 1528. Uchwała Nr XX/146/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.04.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
  Wyświetleń: 1456
 1529. Uchwała Nr XLVI/284/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2006r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie &#8222;Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego&#8221;
  Wyświetleń: 1455
 1530. Uchwała Nr XVII/138/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/356/10 Rady Gminy G z dnia 30 wrzęsnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkoalch prowadzonych przez Gmine Gierałtowice
  Wyświetleń: 1455
 1531. Protokół Nr III/10 z sesji Rady Gmint Gierałtowice w dniu 9.12.2010r.
  Wyświetleń: 1454
 1532. Protokół Nr XL/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.03.2014 r.
  Wyświetleń: 1454
 1533. Uchwała Nr VII/46/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1454
 1534. Uchwała Nr XV/124/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1454
 1535. Uchwała Nr XXXIX/300/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21.01.2010r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
  Wyświetleń: 1454
 1536. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 11.01.2007r.
  Wyświetleń: 1452
 1537. UCHWAŁA Nr XII/90/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1452
 1538. Uchwała Nr XIV/119/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku
  Wyświetleń: 1452
 1539. Uchwała Nr XLVI/352/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1452
 1540. Uchwała Nr XXVI/204/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1452
 1541. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r.
  Wyświetleń: 1451
 1542. Uchwała Nr XLVI/283/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2006r. w sprawie przystąpienia Gminy Gierałtowice do konkursu otwartego na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 1451
 1543. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 30.01.2007r.
  Wyświetleń: 1450
 1544. Uchwała Nr XI/89/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1450
 1545. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Gierałtowice wdniu 5.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1449
 1546. Uchwała Nr XXXIII/253/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.06.2009r. w sprawie realizacji przez Gimnazjum Nr 3 w Przyszowicach projektu konkursowego e-dukacj@
  Wyświetleń: 1449
 1547. Sprawozdanie z realizacji programu na 2012r.
  Wyświetleń: 1447
 1548. Uchwała Nr IV/29/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.12.2006r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Paniówki
  Wyświetleń: 1447
 1549. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXV/09 z dnia 24.09.2009r
  Wyświetleń: 1445
 1550. Uchwała Nr XLIII/328/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2010r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1444
 1551. Obwieszczenie w sprawie Przebudowy układu drogowego w obrębie ZSP w Paniówkach
  Wyświetleń: 1443
 1552. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 6.11.2014
  Wyświetleń: 1443
 1553. Uchwała Nr XLVI/346/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1443
 1554. Protokół Nr X/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 12 lipca 2011r.
  Wyświetleń: 1442
 1555. Uchwała Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1442
 1556. Uchwała Nr XLVII/372/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Chudów.?
  Wyświetleń: 1442
 1557. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaskovske Bohunice
  Wyświetleń: 1441
 1558. Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 2113/174, 2115/174, 2114/174, 1611/173, 2407/199 (k.m. 2, obręb Przyszowice) 104, 23 (k.m. 6, obręb Gierałtowice)
  Wyświetleń: 1440
 1559. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych SN oraz przyłączy kablowych NN"
  Wyświetleń: 1440
 1560. Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 1440
 1561. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa stacji transformatorowej G981 przy ul. Granicznej w Przyszowicach w ramach zadania < Budowa przyłącza elektroenergetycznego nN dla hali magazynowej>”
  Wyświetleń: 1439
 1562. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont nawierzchni i poboczy ul. Leśnej w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1439
 1563. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej”.
  Wyświetleń: 1439
 1564. Protokoły z komisji obwodowych Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1439
 1565. Uchwała Nr XXXIX/240/05 z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
  Wyświetleń: 1439
 1566. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Konserwacja rowów melioracyjnych w Gminie Gierałtowice".
  Wyświetleń: 1439
 1567. Protokół Nr XXXIV/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 08.08.2013r.
  Wyświetleń: 1438
 1568. Uchwała Nr XIX/146/12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2012
  Wyświetleń: 1438
 1569. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 1438
 1570. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list dla poszczególnych komitetów.
  Wyświetleń: 1437
 1571. Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze dotycząca umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431-58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV"
  Wyświetleń: 1436
 1572. Spis zwierząt na terenie Gminy
  Wyświetleń: 1436
 1573. Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody/wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.
  Wyświetleń: 1436
 1574. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku jednorodzinnego w Chudowie przy ul. Leśnej.
  Wyświetleń: 1435
 1575. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem przy ul. Ogrodowej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1435
 1576. OGŁOSZENIE o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1435
 1577. Uchwała Nr XIX/144/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.03.2008r. w sprawie
  Wyświetleń: 1435
 1578. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Gierałtowice w dniu 4.02.2014r.
  Wyświetleń: 1434
 1579. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLIV/296/06 z dnia 16.03.2006r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 1434
 1580. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania "Remont dróg gminnych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1434
 1581. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia wraz z przyłączem Ø25PE do budynku zlokalizowanego na działce nr 1294/27 przy ul. Strażackiej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1432
 1582. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 22 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1432
 1583. Uchwała Nr III/24/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.12.2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/334/06 z dnia 27 października 2006r.
  Wyświetleń: 1432
 1584. Uchwała Nr XLVI/349/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które ucierpiały na skutek powodzi i podtopień w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku
  Wyświetleń: 1432
 1585. Uchwała Nr IV/19/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 1431
 1586. Uchwała Nr XV/110/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/334/06 z dnia 27 października 2006r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1431
 1587. uchwała Nr V/36/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1430
 1588. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.24.2014 z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr OKO-0152/02/2009r. z dnia 07.01.2009r.
  Wyświetleń: 1430
 1589. Zbiorcze informacje o listach kandydatów - Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 1430
 1590. KOnsultacje w sprawie Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1429
 1591. UCHWAŁA Nr XXVIII / 152 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1429
 1592. Uchwała Nr XIII/100/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 marca 2009 r. sprawie przyjęcia: ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
  Wyświetleń: 1429
 1593. UCHWAŁA XVI / 98 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1429
 1594. uchwała Nr XI/77/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
  Wyświetleń: 1428
 1595. Uchwała Nr XLV/342/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12.08.2010r. w sprawie ustanowienia służebności drogowych
  Wyświetleń: 1428
 1596. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w roku 2012
  Wyświetleń: 1427
 1597. Uchwała Nr XXIX/217/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.02.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w 2009 roku dla Powiatu Gliwickiego.
  Wyświetleń: 1426
 1598. Uchwała Nr XXVI/187/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru
  Wyświetleń: 1426
 1599. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Rozbiórka budynku wielorodzinnego w Chudowie przy ul. Dwór 1.
  Wyświetleń: 1425
 1600. Uchwała Nr XVII/141/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1425
 1601. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach
  Wyświetleń: 1424
 1602. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowcie w dniu 2.02.2016r.
  Wyświetleń: 1424
 1603. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1424
 1604. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1424
 1605. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie dużego szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy ZSP w Gierałtowicach"
  Wyświetleń: 1424
 1606. Uchwała Nr XLIII/329/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2010r. w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego o nazwie Gminna Kryta Pływalnia Wodnik w Paniówkach z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1423
 1607. Uchwała Nr XLVI/337/12 z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmiany WPF
  Wyświetleń: 1423
 1608. Obwieszczenie Budowa windy, wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacji elewacji północnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1422
 1609. Uchwała Nr XLI/256/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1422
 1610. Uchwała Nr XXVIII/207/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 1421
 1611. UCHWAŁA NR XXXVII/251/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 10.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  Wyświetleń: 1421
 1612. UCHWAŁA XIII / 81 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r, w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach.
  Wyświetleń: 1421
 1613. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice nr 0050.111.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr OKO-0152/02/2009 z dnia 07.01.2009 r.
  Wyświetleń: 1421
 1614. Uchwała Nr XII/94/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1420
 1615. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Rozbudowa sieci i przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na działkach nr 507/12, 510/12, 509/12 położonych przy ul. Piontka w Gierałtowicach”.
  Wyświetleń: 1419
 1616. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych”
  Wyświetleń: 1419
 1617. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania "Przebudowa ul. Bocznej w Chudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej".
  Wyświetleń: 1419
 1618. Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania RG w dniu 18.06.2015 r. odwołane
  Wyświetleń: 1419
 1619. Uchwała Nr XL/308/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
  Wyświetleń: 1419
 1620. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 1.02.2007r.
  Wyświetleń: 1418
 1621. Uchwała Nr XL/304/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1418
 1622. Zgłaszania kandydatów do nagrody/wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.
  Wyświetleń: 1418
 1623. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Gierałtowickim Centrum Rozwoju
  Wyświetleń: 1417
 1624. Uchwała Nr XXV/194/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie zmian uchwał Rady Gminy Gierałtowice na obciążenie nieruchomości hipoteką.
  Wyświetleń: 1417
 1625. UCHWAŁA XIII / 84 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r, w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1417
 1626. Obwieszczenie - Przebudowa gazociągu przy ul. Szkolnej i Wrzosowej w Chudowie
  Wyświetleń: 1416
 1627. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 września 2015 roku W sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1416
 1628. Uchwała Nr XII/97/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/11rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 sierpnia 2011 r.
  Wyświetleń: 1416
 1629. Uchwała Nr XLVI/340/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Pływalni Wodnik w Paniówkach
  Wyświetleń: 1416
 1630. Uchwała Nr XVII/138/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gierałtowice wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyszow
  Wyświetleń: 1416
 1631. Uchwała Nr XXVII/204/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1416
 1632. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania pn. Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
  Wyświetleń: 1415
 1633. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XIX/08 z dnia 27.03.2008r.
  Wyświetleń: 1415
 1634. Uchwała Nr XL/307/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Wyświetleń: 1415
 1635. Uchwała Nr XXIII/171/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1415
 1636. Uchwała Nr II/2/14 z dnia 5.12.2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1414
 1637. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1413
 1638. UCHWAŁA XII / 74 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku Zagospodarowania Ujęcia Wód w Nieborowicach-Leboszowicach.
  Wyświetleń: 1413
 1639. Uchwała Nr LI/311/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.08.2006r. w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1412
 1640. Uchwała Nr XXVI/202/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1411
 1641. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gierałtowice kadencji 2002-2006 za rok 2005 oraz na zakończenie kadencji
  Wyświetleń: 1410
 1642. Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1410
 1643. Uchwała Nr XXIX/164/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.
  Wyświetleń: 1410
 1644. Uchwała Nr XXVIII/213/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1410
 1645. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: "Rozbiórka budynku wielorodzinnego w Chudowie przy ul. Dwór 1"
  Wyświetleń: 1409
 1646. Protokół Nr XLVII/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 6.11.2014r.
  Wyświetleń: 1409
 1647. Uchwała Nr II/13/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1409
 1648. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „ Budowa pompowni ścieków PC 08 przy ulicy Topolowej w Chudowie”
  Wyświetleń: 1408
 1649. Uchwała Nr IX/71/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
  Wyświetleń: 1408
 1650. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Paniówkach przy ul. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 1406
 1651. Program Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017-2022 - ocena pozytywna
  Wyświetleń: 1406
 1652. Protokół Nr XXXVIII/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 19.12.2013r.
  Wyświetleń: 1406
 1653. Uchwała Nr XXIII/168/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/122/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2012 rok
  Wyświetleń: 1406
 1654. Protokół z dnia 21 listopada 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1405
 1655. Uchwała Nr VI/37/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania p.n. Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego
  Wyświetleń: 1405
 1656. Uchwała Nr XXIX/166/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierąłtowice
  Wyświetleń: 1405
 1657. Uchwała Nr XVII/142/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 2012 rok
  Wyświetleń: 1404
 1658. Uchwała Nr XXXV / 215 /05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1402
 1659. Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23.11.2006r. w sprawie
  Wyświetleń: 1402
 1660. Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16.06.2007r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1402
 1661. Uchwała Nr V/31/15 z dnia 29.01.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za rok 2013
  Wyświetleń: 1402
 1662. UCHWAŁA NR XIV/89/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 27.10.2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1402
 1663. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych”
  Wyświetleń: 1401
 1664. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: ?Naprawa rowów w sołectwie Przyszowice?
  Wyświetleń: 1400
 1665. Ogłoszenie - zgłaszanie kandydatów do nagrody, wyróżnienia zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w 2017 roku
  Wyświetleń: 1399
 1666. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania:Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach ul. Parkowa 11
  Wyświetleń: 1399
 1667. Protokół Nr XIII/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 27.10.2011r.
  Wyświetleń: 1399
 1668. Spotkanie - program rewitalizacja
  Wyświetleń: 1399
 1669. Uchwała Nr IV/28/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.12.2006r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1399
 1670. Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.03.2011r.
  Wyświetleń: 1396
 1671. Uchwała Nr XXII/169/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3.07.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim o udzielenie pomocy finansowej w 2008 roku.
  Wyświetleń: 1396
 1672. Uchwała Nr XXXI/238/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice
  Wyświetleń: 1396
 1673. Protokół z dnia 6 marca 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania...
  Wyświetleń: 1395
 1674. Uchwała Nr XLI/254/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006
  Wyświetleń: 1395
 1675. Uchwała Nr XLI/312/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 22.04.2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach przy ulicy Szkolnej 4.
  Wyświetleń: 1395
 1676. Uchwała Nr XXIX/163/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1395
 1677. Wykaz ogólnodostępnych tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1395
 1678. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie podziału Gminy Gierałtowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych
  Wyświetleń: 1394
 1679. Protokół Nr XX/16 z sesji Rady Gminy Gierałtowice, która odbyła się w dniu 1 marca 2016
  Wyświetleń: 1394
 1680. UCHWAŁA Nr XLV/274/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 1394
 1681. Uchwała Nr XXIV/138/04 Rady Gminy w Gierałtowicach z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Gierałtowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
  Wyświetleń: 1393
 1682. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania "przebudowa ul. Bocznej w Chudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej.
  Wyświetleń: 1393
 1683. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Paniówki.
  Wyświetleń: 1392
 1684. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr LII/06 z dnia 28 września 2006r.
  Wyświetleń: 1392
 1685. Uchwała Nr XXXV/271/13 z dnia 26.09.2013r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1392
 1686. uchwała Nr VII/50/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1391
 1687. Uchwała Nr XLVIII/296/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.06.06r. w sprawie podjęcia czynności mających na celu zaliczenie drogi powiatowej ul. Powstańców w Przyszowicach w Gminie Gierałtowice do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 1391
 1688. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1390
 1689. Uchwała Nr XLVI/369/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice?
  Wyświetleń: 1390
 1690. Uchwała Nr XXXIII/197/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.04.2005r. w sprawie herbu, flagi, baneru oraz pieczęci Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1390
 1691. Wykaz zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, na które została przyznana dotacja z budżetu Gminy Gierałtowice w 2012r.
  Wyświetleń: 1390
 1692. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 29.11.2012r.
  Wyświetleń: 1389
 1693. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1389
 1694. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 1388
 1695. Uchwała Nr XXXIII/250/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.06.2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Wyświetleń: 1388
 1696. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Paniówkach.
  Wyświetleń: 1387
 1697. Protokół Nr XXIV/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 23.10.2012r.
  Wyświetleń: 1387
 1698. Uchwała Nr IX/68/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Chudów i sołectwie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1387
 1699. Uchwała Nr VII/50/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gierałtowice wkładów niepieniężnych.
  Wyświetleń: 1387
 1700. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1386
 1701. Protokół z dn. 10.03.2017 z przebiegu konsultacji w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 1386
 1702. Protokół z dnia 20 grudnia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 1386
 1703. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 10 listopada 2015 r
  Wyświetleń: 1386
 1704. Uchwała Nr XIX/145/12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2012-2028
  Wyświetleń: 1386
 1705. Uchwała Nr XL/301/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie zmian w budżecie
  Wyświetleń: 1386
 1706. Uchwała Nr XXX/226/13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1386
 1707. Informacja o posiedzeniu Komisji Doraźnej Rady Gminy Gierałtowice w dniu 6.03.2013r.
  Wyświetleń: 1385
 1708. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie melioracji wodnych
  Wyświetleń: 1385
 1709. Uchwaa Nr XLVI/285/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2006r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie medalu &#8222;Za zasługi dla obronności kraju&#8221;
  Wyświetleń: 1385
 1710. UCHWAŁA Nr XXVIII / 158 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1385
 1711. Uchwała Nr XLVIII/295/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.06.06r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy &#8211; Ordynacja podat
  Wyświetleń: 1385
 1712. Obwieszczenie - Budowa przedszkola w Chudowie przy ul. Jesionowej
  Wyświetleń: 1384
 1713. Uchwała Nr XLIII/326/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Gierałtowice do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „po Sąsiedzku”
  Wyświetleń: 1384
 1714. Uchwała Nr XXXI/233/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23.04.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 1384
 1715. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2016
  Wyświetleń: 1384
 1716. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1383
 1717. Uchwała Nr XXXV/212/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w spawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1383
 1718. Uchwała Nr XLV/343/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12.08.2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru go
  Wyświetleń: 1382
 1719. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/229/05 z dnia 29 wrzęśnia 2005r. w sprawie nabycia gruntów pod drogę gminną
  Wyświetleń: 1382
 1720. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach położonych w Chudowie przy ul. Szkolnej".
  Wyświetleń: 1381
 1721. uchwała Nr VIII/58/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1381
 1722. Uchwała Nr XIII/104/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
  Wyświetleń: 1381
 1723. UCHWAŁA XXI/120/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
  Wyświetleń: 1381
 1724. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLII/10 z dnia 29.04.2010r.
  Wyświetleń: 1380
 1725. Uchwała Nr X/78/11 z dnia 12.07.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/191/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1380
 1726. Uchwała Nr XXXVII/281/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach przy ul. Brzeg.
  Wyświetleń: 1380
 1727. Uchwała Nr XXXVIII/292/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie
  Wyświetleń: 1380
 1728. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 2.06.2015
  Wyświetleń: 1379
 1729. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: "Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach ul. Parkowa 11.
  Wyświetleń: 1379
 1730. Uchwała Nr VIII/56/15 z dnia 12.05.2015r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice,
  Wyświetleń: 1378
 1731. Uchwała Nr XI/88/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1378
 1732. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice za lata 2015 - 2016
  Wyświetleń: 1377
 1733. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1377
 1734. UCHWAŁA Nr VI/40/15 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
  Wyświetleń: 1377
 1735. Uchwała Nr VI/41/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
  Wyświetleń: 1377
 1736. Wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składać do dnia 11.02.2011 r.
  Wyświetleń: 1377
 1737. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1377
 1738. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 18.12.2014r.
  Wyświetleń: 1376
 1739. Uchwała Nr II/14/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1376
 1740. Uchwała Nr X/79/11 z dnia 12.07.2011r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXVI/191/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1376
 1741. Uchwała Nr XII/94/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Paniówki.
  Wyświetleń: 1376
 1742. Uchwała Nr XXXVII/283/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
  Wyświetleń: 1376
 1743. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Działkowej w Paniówkach"
  Wyświetleń: 1376
 1744. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji konstrukcji stalowych ARTECHMET” zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice.
  Wyświetleń: 1375
 1745. Uchwała Nr XLVII/345/14 z dnia 6.11.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/312/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie
  Wyświetleń: 1375
 1746. Uchwała Nr XV/125/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1375
 1747. Uchwała Nr XLVII/371/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego dla obszaru sołectwa Przyszowice?
  Wyświetleń: 1374
 1748. Uchwała Nr XXIII/173/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13.08.2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego ?pt. AKTYWNI I ZMOTYWOWANI?
  Wyświetleń: 1374
 1749. Uchwała Nr IX/75/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej.
  Wyświetleń: 1373
 1750. uchwała Nr VII/55/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1373
 1751. UCHWAŁA NR XXV/167/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.11.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1372
 1752. Zawiadomienie dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Dostawa mebli i wyposażenia do nowego segmentu przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31”.
  Wyświetleń: 1372
 1753. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Kolektor kanalizacji deszczowej o długości ok. 1000 m w Chudowie przy ul. Na Kąty, ul. Kąty”
  Wyświetleń: 1370
 1754. Uchwała Nr XLVI/278/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04 2006r. w sprawierozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za rok 2005 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1370
 1755. Uchwała Nr XXV/190/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 1370
 1756. Uchwała Nr XLVII/364/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie wysokości stawk podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1369
 1757. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/221/05 z dnia 8 września 2005r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1369
 1758. Ogłoszenie o sesji RG Gierałtowice w dniu 15.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1368
 1759. Szkolenie komisji obwodowych
  Wyświetleń: 1368
 1760. Uchwała Nr III/23/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.12.2006r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Gierałtowice w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach Zastępcy Wójta
  Wyświetleń: 1368
 1761. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 17.11.2008r.
  Wyświetleń: 1367
 1762. uchwała Nr XI/76/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1367
 1763. UCHWAŁA Nr XXII/130/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w Katowicach na realizację zadania przy drodze wojewódzkiej w 2004 roku
  Wyświetleń: 1367
 1764. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 9.08.2012r.
  Wyświetleń: 1366
 1765. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 1366
 1766. uchwała Nr VII/52/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie zakupu gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1366
 1767. Uchwała Nr XXVII/213/13 z dnia 5.02.2013r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 2013 rok
  Wyświetleń: 1366
 1768. Uchwała Nr XXXIII/193/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.04.2005r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za rok 2004 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1366
 1769. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2911S, ul. Darwina Paniówki
  Wyświetleń: 1365
 1770. Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa w dniu 17.09 2015 r.
  Wyświetleń: 1365
 1771. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2002
  Wyświetleń: 1365
 1772. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXIX/10 z dnia 29.01.2010r.
  Wyświetleń: 1365
 1773. uchwała Nr XIV/103/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowy
  Wyświetleń: 1365
 1774. Uchwała Nr XLVIII/380/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10.11.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Przyszowice?.
  Wyświetleń: 1365
 1775. Informacja o unieważnieniu postępowania - Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2017 r.
  Wyświetleń: 1364
 1776. Uchwała Nr XXIV/143/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1364
 1777. PROTOKÓŁ z dnia 18 listopada 2016 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
  Wyświetleń: 1363
 1778. Uchwała Nr L/307/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 lipca 2006 r.
  Wyświetleń: 1363
 1779. Uchwała Nr VIII/64/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gierałtowice oraz Miastem Zabrze i Miastem Gliwice
  Wyświetleń: 1363
 1780. Uchwała Nr XXX/225/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.03.2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sp
  Wyświetleń: 1362
 1781. Zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej i remont odcinka ul. Południowej.
  Wyświetleń: 1362
 1782. Uchwała Nr XIII/101/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów i terenów użyteczności publicznej przekazanych placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1361
 1783. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  Wyświetleń: 1361
 1784. Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1360
 1785. UCHWAŁA Nr XII/92/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007r w sprawie: wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1360
 1786. Uchwała Nr XIV/109/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach przy ul. Brzeg
  Wyświetleń: 1360
 1787. Uchwała Nr XLII/320/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
  Wyświetleń: 1360
 1788. Uchwała Nr XXXII/239/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1360
 1789. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 5.02.2013r.
  Wyświetleń: 1359
 1790. Uchwała Nr II/3/14 z dnia 5.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 1359
 1791. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2017
  Wyświetleń: 1358
 1792. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji:„Budowa wiaty tymczasowego magazynowania osadu odwodnionego na terenie oczyszczalni ścieków w Przyszowicach przy ul. Gliwickiej, na dz. nr 343/100, 347/99, 349/98, 351/100”
  Wyświetleń: 1358
 1793. Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23.11.2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1358
 1794. uchwała Nr VIII/60/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2007r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gierałtowice w Międzygminnym Związku Zagospodarowania Ujęcia Wód w Nieborowicach-Leboszowicach
  Wyświetleń: 1358
 1795. Uchwała Nr XXI/157/12 z dnia 26.06.2012r. w sprawie wyboru laureatów wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1358
 1796. Uchwała Nr XL/310/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 2010 rok
  Wyświetleń: 1357
 1797. Uchwała Nr XLVII/344/14 z dnia 6.11.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/215/13 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
  Wyświetleń: 1357
 1798. Uchwała Nr XXIX/215/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.02.2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
  Wyświetleń: 1357
 1799. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca głównych przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim
  Wyświetleń: 1356
 1800. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa oświetlenia boiska treningowego w Paniówkach na działkach nr 19, 348/129, 1228/128 położonych w Paniówkach ".
  Wyświetleń: 1356
 1801. Uchwała Nr XXVII/211/13 z dnia 5.02.2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
  Wyświetleń: 1356
 1802. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego na działkach nr 1289/27, 1291/27, 142/28 położonych przy ul. Strażackiej w Paniówkach.
  Wyświetleń: 1355
 1803. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. windykacji zaległości z podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.
  Wyświetleń: 1355
 1804. Uchwała Nr XXXII/191/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.03.2005r. w sprawie
  Wyświetleń: 1354
 1805. Dofinansowanie do szkoleń i doradztwa dla firm z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
  Wyświetleń: 1353
 1806. Wyniki - Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
  Wyświetleń: 1353
 1807. Obwieszczenie - Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem przy ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach
  Wyświetleń: 1352
 1808. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 19.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1352
 1809. uchwała Nr VI/49/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Wyświetleń: 1352
 1810. Uchwała Nr XXXI/233/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
  Wyświetleń: 1352
 1811. Uchwała Nr XII/93/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim
  Wyświetleń: 1351
 1812. Uchwała Nr XIV/111/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
  Wyświetleń: 1351
 1813. Uchwała Nr XXXII/187/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.03.2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1350
 1814. UCHWAŁA XXIII / 135 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie symboli gminy
  Wyświetleń: 1350
 1815. Uchwała Nr XLI/313/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.04.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia.
  Wyświetleń: 1349
 1816. Uchwała Nr XLIV/337/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałami Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1349
 1817. Uchwała Nr XLIX/300/06 Rada Gminy Gierałtowice z dnia 30.06.2006 r.
  Wyświetleń: 1349
 1818. UCHWAŁA XII / 77 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Gierałtowice na lata 2003 i 2004.
  Wyświetleń: 1349
 1819. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31.
  Wyświetleń: 1348
 1820. Uchwała Nr VIII/62/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na te
  Wyświetleń: 1348
 1821. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2011/2012
  Wyświetleń: 1347
 1822. Protokół Nr XVII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 28.02.2012r.
  Wyświetleń: 1347
 1823. Protokół Nr XXXI/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 16.05.2013r.
  Wyświetleń: 1347
 1824. Uchwała Nr XXVI/207/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gierałtowice na obciążenie nieruchomości hipoteką
  Wyświetleń: 1347
 1825. Uchwa Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/233/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gierałtowice na lata 2005-2008?
  Wyświetleń: 1346
 1826. Uchwała Nr XV/117/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  Wyświetleń: 1346
 1827. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont nawierzchni i poboczy ul. Wieczorka w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1345
 1828. Uchwała Nr XXV/180/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2012.
  Wyświetleń: 1345
 1829. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej...
  Wyświetleń: 1345
 1830. UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 1344
 1831. Uchwała Nr XIX/222/13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1343
 1832. Uchwała Nr XVII/131/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie zgody na ustanowienie zamiany służebności gruntowej
  Wyświetleń: 1343
 1833. Uchwała Nr II/17/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy, których dokonuje Przewodniczący Rady Gminy wobec Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1342
 1834. Uchwała Nr VIII/56/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za rok 2010.
  Wyświetleń: 1342
 1835. Uchwała Nr XXXIV/260/13 z dnia 8.08.2013r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013 -2028
  Wyświetleń: 1342
 1836. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 17 października 2014 r. o numerach przyznanych listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Katowicach.
  Wyświetleń: 1341
 1837. Uchwała Nr XVII/132/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1341
 1838. uchwała Nr XVI/120/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
  Wyświetleń: 1340
 1839. Uchwała Nr XXI/153/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.05.2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach za rok 2007.
  Wyświetleń: 1340
 1840. Uchwała Nr XXXVIII/288/13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziału w formie wkładu pieniężnego kapitału do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1340
 1841. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLIV/271/06 z dnia 16.03.2006r. w sprawie organizacji dożynek w 2006 roku
  Wyświetleń: 1340
 1842. Uchwała Nr XL/305/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1339
 1843. Uchwała Nr XX/148/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.04.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2008 roku.
  Wyświetleń: 1339
 1844. Uchwała Nr VII/48/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gierałtowice na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1338
 1845. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej i remont odcinka ul. Południowej ...
  Wyświetleń: 1338
 1846. Uchwała Nr XLVI/339/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1337
 1847. Uchwała Nr XVI/133/12 z dnia 26.01.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
  Wyświetleń: 1337
 1848. Protokół Nr XXXVII/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 28.11.2013r.
  Wyświetleń: 1336
 1849. uchwała Nr IX/66/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za rok 2006.
  Wyświetleń: 1336
 1850. Uchwała Nr IX/69/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice absolutorium za 2010 rok.
  Wyświetleń: 1336
 1851. uchwała Nr VIII/63/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2007r. w sprawie powołania kapituły do wyboru kandydatów do wyróżnienia &#8222;Zasłużony dla Gminy Gierałtowice&#8221;.
  Wyświetleń: 1335
 1852. Uchwała Nr XXVIII/212/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie skargi Pana ...........................
  Wyświetleń: 1335
 1853. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice w dniu 18.07.2013r.
  Wyświetleń: 1334
 1854. UCHWAŁA Nr XXVIII / 155 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1334
 1855. Uchwała Nr XXXV/268/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.09.2009r. w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2010r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  Wyświetleń: 1334
 1856. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLIII/266/06 z dnia 16.02.2006r. w sprawie podjęcia czynności mających na celu zaliczenie drogi powiatowej ul. Stachury w Gminie Gierałtowice do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 1334
 1857. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1333
 1858. Uchwała Nr VIII/63/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położo
  Wyświetleń: 1333
 1859. Uchwała Nr XXIII/172/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13.08.2008r. w sprawie zmiany uchwały o nazwie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z siedzibą w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44
  Wyświetleń: 1333
 1860. UCHWAŁA NR XXIX/195/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 7.02.2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1333
 1861. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 19.03.2007r.
  Wyświetleń: 1332
 1862. Uchwała Nr XLV/336/12 z dnia 9.10.2014r. w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorzą-du terytorialnego
  Wyświetleń: 1332
 1863. uchwała Nr XVI/125/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Knurowie w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie.
  Wyświetleń: 1332
 1864. Uchwała Nr XXVII/205/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/247/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 08 grudnia 2005r
  Wyświetleń: 1332
 1865. Uchwała Nr XXXV/213/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie nabycia gruntu przez Gmine Gierałtowice
  Wyświetleń: 1332
 1866. Uchwała Nr XXXIX/296/14 z dnia 13.02.2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 1331
 1867. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1329
 1868. Uchwała Nr LII/314/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.09.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
  Wyświetleń: 1329
 1869. Uchwała Nr XXIV/178/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.09.2008r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
  Wyświetleń: 1329
 1870. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1329
 1871. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.
  Wyświetleń: 1328
 1872. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańcó Śląskich wraz z prognozą oddziaływnia na środowisko
  Wyświetleń: 1328
 1873. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXI/09 z dnia 23.04.2009r.
  Wyświetleń: 1328
 1874. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVIII/09 z dnia 29.12.2009r
  Wyświetleń: 1328
 1875. uchwała Nr XI/74/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
  Wyświetleń: 1328
 1876. Uchwała Nr XXVI/188/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1328
 1877. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010 - według stanu na dzień 31 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1327
 1878. Protokół Nr IV/10 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 23.12.2010r.
  Wyświetleń: 1327
 1879. UCHWAŁA Nr XXI/123/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1327
 1880. Uchwała Nr XXXI/185/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy oraz ramowego planu pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 1327
 1881. Wykaz zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie w dziedzinie, kultury w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1327
 1882. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2018
  Wyświetleń: 1327
 1883. uchwała Nr VII/53/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1326
 1884. Uchwała Nr XXVIII/210/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
  Wyświetleń: 1326
 1885. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/222/05 z dnia 8 września 2005r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1326
 1886. Uchwała Nr XL/251/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie symboli Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1324
 1887. Uchwała Nr XVII/140/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2012 r.
  Wyświetleń: 1324
 1888. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/228/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Paniówki
  Wyświetleń: 1324
 1889. Zarządzenie nr.0050.6.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych...
  Wyświetleń: 1324
 1890. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice w dniu 2.08.2012r.
  Wyświetleń: 1323
 1891. Protokół Nr XXXV/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 26.09.2013r.
  Wyświetleń: 1323
 1892. Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1323
 1893. Uchwała Nr XXVI/203/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
  Wyświetleń: 1323
 1894. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym na zarurowanie rowu A na odcinku od nasypu PKP do ul. polnej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1322
 1895. Protokół Nr XXVII/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 5.02.2013r.
  Wyświetleń: 1322
 1896. Uchwała Nr XXXV/214/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1322
 1897. Zawiadomoenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1322
 1898. Ogłoszenie w sprawie wydłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w roku 2012.
  Wyświetleń: 1321
 1899. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania:Naprawa rowów w sołectwie Przyszowice.
  Wyświetleń: 1320
 1900. Uchwała Nr XXXII/253/13 z dnia 11.06.2013r. w sprawie zmian w składzie komisji RG
  Wyświetleń: 1320
 1901. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 17.11.2015 r.
  Wyświetleń: 1319
 1902. Uchwała Nr XVIII/140/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.02.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/07 Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyj
  Wyświetleń: 1319
 1903. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice w dniu 6.09.2012r.
  Wyświetleń: 1318
 1904. UCHWAŁA NR XXIII / 133 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Wyświetleń: 1318
 1905. Uchwała Nr XXIX/216/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.02.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Mikołowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2009 roku
  Wyświetleń: 1318
 1906. Uchwała Nr XXXIX/299/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21.01.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizacje projektu pn.: ?PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej?
  Wyświetleń: 1318
 1907. uchwała Nr VI/48/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Gierałtowice do porozumienia partnerskiego ze Starostą Tarnogórskim
  Wyświetleń: 1317
 1908. uchwała Nr VII/54/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1317
 1909. Uchwała Nr XXIII / 132 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1317
 1910. Uchwała Nr XXV/187/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
  Wyświetleń: 1317
 1911. Uchwała Nr XXXI/236/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania pn. „Zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1317
 1912. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Kompleksowa obsługa prawna Referatu podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016r.
  Wyświetleń: 1316
 1913. Ogłoszenie o zawarciu umowy Dostawa mebli i wyposażenia do nowego segmentu przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31
  Wyświetleń: 1316
 1914. Pismo do RDOŚ w Katowicach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej
  Wyświetleń: 1316
 1915. Uchwała Nr XXXVII/278/13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gierałtowice na lata 2013 – 2032”
  Wyświetleń: 1316
 1916. Informacja o posiedzeniu Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku
  Wyświetleń: 1315
 1917. Uchwała Nr XXVIII/208/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1315
 1918. Uchwała Nr XXXII/190/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.03.2005r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczy-cieli w roku 2005
  Wyświetleń: 1315
 1919. Uchwała Nr XL/247/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1314
 1920. UCHWAŁA Nr XXI/121/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie udzielenia poparcia Wójtowi Gminy Gierałtowice na objęcie Kompanii Węglowej S.A w Katowicach pomocą publiczną
  Wyświetleń: 1314
 1921. Uchwała Nr XXII/161/12 z dnia 9.08.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2012-2028
  Wyświetleń: 1314
 1922. Uchwała Nr XXXI/231/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
  Wyświetleń: 1314
 1923. Uchwała Nr XXXI/184/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Paniówki
  Wyświetleń: 1313
 1924. uchwała Nr XVI/121/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice na lata 2005-2008.
  Wyświetleń: 1312
 1925. Uchwała Nr XXVI/190/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym
  Wyświetleń: 1312
 1926. Uchwała Nr XXXIX/294/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21.01.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
  Wyświetleń: 1312
 1927. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice w dniu 13.11.2012r.
  Wyświetleń: 1311
 1928. uchwała Nr XI/82/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 1311
 1929. Informacja o wydaniu postanowienia - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska
  Wyświetleń: 1310
 1930. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.
  Wyświetleń: 1310
 1931. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 12.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1310
 1932. Uchwała Nr XXXVIII/290/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia ?Planu odnowy miejscowości Przyszowice?
  Wyświetleń: 1310
 1933. UCHWAŁA XXVI /147/ 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 października 2004r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gierałtowice nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Paniówkach.
  Wyświetleń: 1310
 1934. zgody na udzielenie przez Gminę Gierałtowice bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 1310
 1935. Informacja o Zebraniu Wiejskim w sołectwie Paniówki w dniu 5.11.2012r.
  Wyświetleń: 1309
 1936. uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? O
  Wyświetleń: 1309
 1937. Uchwała Nr XLVI/341/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
  Wyświetleń: 1309
 1938. Uchwała Nr XLVIII/294/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.06.06r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2006
  Wyświetleń: 1309
 1939. Uchwała Nr XXIX/214/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 1309
 1940. Uchwała Rady Gminy Gierąłtowice Nr XXXVII/230/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1309
 1941. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1308
 1942. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2017r.
  Wyświetleń: 1308
 1943. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2011
  Wyświetleń: 1308
 1944. Budowa chodnika w ciągi drogi powiatowej nr 2909S, ul. Zabrska w Paniówkach
  Wyświetleń: 1307
 1945. Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia w dniu 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 1307
 1946. Uchwała Nr XXXV/266/13 z dnia 26.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1307
 1947. Uchwała Nr XXXVIII/291/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Miastem Gliwice o udzielenie pomocy finansowej w 2009roku.
  Wyświetleń: 1307
 1948. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania RG Gierałtowice w dniu 28.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1306
 1949. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1306
 1950. Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświty i Zdrowia w dniu 10.07.2012r.
  Wyświetleń: 1305
 1951. Uchwała Nr XXXV/262/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.09.2009r. w sprawie zmiany w budżecie
  Wyświetleń: 1305
 1952. Obwieszczenie - Rozbudowa sieci gazu i budowa przyłączy gazu średniego ciśnienia do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Strażackiej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1304
 1953. Uchwała Nr XIX/143/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.03.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
  Wyświetleń: 1304
 1954. Uchwała Nr XLIX/303/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1304
 1955. Informacja o posiedzeniu Komisji Doraźnej Rady Gminy Gierałtowice w dniu 12.09.2012r.
  Wyświetleń: 1303
 1956. Obwieszczenie - budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem przy ul. Powstańców Śl. w Paniówkach
  Wyświetleń: 1303
 1957. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 16.05.2013r.
  Wyświetleń: 1303
 1958. UCHWAŁA Nr XXVIII / 157 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1303
 1959. Uchwała Nr XLI/311/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 22.04.2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach przy ulicy Powstańców Śl. 41.
  Wyświetleń: 1303
 1960. Uchwała Nr XXXVI/274/13 z dnia 24.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
  Wyświetleń: 1303
 1961. Informacja o posiedzeniu Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku w dniu 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 1302
 1962. UCHWAŁA Nr XV/100/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 24.11.2015 w sprawie opłaty targowej
  Wyświetleń: 1302
 1963. UCHWAŁA XII / 71 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie nabycia gruntów przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1302
 1964. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca sposobu informowania o jakości powietrza w województwie śląskim
  Wyświetleń: 1301
 1965. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Chudowie przy ul. Wolności
  Wyświetleń: 1301
 1966. Uchwała Nr XLVII/374/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki.?
  Wyświetleń: 1301
 1967. Informacja - spotkanie gaz Wodna
  Wyświetleń: 1300
 1968. Uchwała Nr XXXI/229/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice absolutorim za 2012 rok
  Wyświetleń: 1300
 1969. Uchwała Nr XXXIII/199/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.04.2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1300
 1970. Uchwała Nr IV/30/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.12.2006r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Przyszowice
  Wyświetleń: 1299
 1971. Uchwała Nr XLIX/299/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1299
 1972. Uchwała Nr XX/155/12 z dnia 30.05.2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
  Wyświetleń: 1299
 1973. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Gierałtowice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1298
 1974. uchwała nr XXXIX/302/14 z dnia 13.02.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 1298
 1975. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej o śr. 50PE średniego ciśnienia wraz z przyłączem o śr. 25PE do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 2115/174 położonej w Przyszowicach przy ul. Południowej
  Wyświetleń: 1297
 1976. Uchwała Nr IV/25/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.12.2006r. w sprawie Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007
  Wyświetleń: 1297
 1977. Uchwała Nr XXXVIII/285/13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1297
 1978. Informacja z otwarcia ofert dla zadania: Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1296
 1979. Obwieszczenie - „Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 poprzez zwiększenie światła pionowego mostu, w celu dostosowania obiektu do przeprowadzenia wód potoku, którego dno zostanie obniżone, zlokalizowanego na działkach nr ewid
  Wyświetleń: 1296
 1980. PROTOKÓŁ z dnia 28 stycznia 2016 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/102/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1296
 1981. Uchwała Nr XXXI/234/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów
  Wyświetleń: 1296
 1982. Uchwała Nr XXXIX/300/14 z dnia 13.02.2014r. w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 1296
 1983. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2002-2006, według stanu na dzień 31.12.2002r.
  Wyświetleń: 1295
 1984. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVIII/05 która odbyła się w dniu 31 października 2005r.
  Wyświetleń: 1295
 1985. Uchwała Nr XXIX/162/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
  Wyświetleń: 1295
 1986. Uchwała Nr XXXIX/237/05 z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1295
 1987. uchwała Nr VII/56/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeńw ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom szkół i placówek oświatowych, dla któ
  Wyświetleń: 1294
 1988. Uchwała Nr XXXIV/203/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków
  Wyświetleń: 1294
 1989. UCHWAŁA XXV/145/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
  Wyświetleń: 1294
 1990. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ul.Granicznej
  Wyświetleń: 1293
 1991. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2002-2006, według staniu na dzień 31.12.2003r.
  Wyświetleń: 1293
 1992. Uchwała Nr XXIII/170/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1293
 1993. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 1292
 1994. Uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1292
 1995. Uchwała Nr XXXV/211/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1292
 1996. Protokół Nr XLI/18 z sesji Rady Gminy Gierałtowice - 9 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1291
 1997. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXX/09 z dnia 26.03.2009r.
  Wyświetleń: 1291
 1998. Uchwała Nr III/22/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.12.2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowit
  Wyświetleń: 1291
 1999. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”
  Wyświetleń: 1290
 2000. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Naprawa rowów w sołectwie Przyszowice
  Wyświetleń: 1290
 2001. Uchwała Nr XVIII/141/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.02.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązki przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
  Wyświetleń: 1290
 2002. Uchwała Nr IV/26/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.12.2006r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2007
  Wyświetleń: 1289
 2003. Uchwała Nr XLII/316/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1289
 2004. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1288
 2005. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - „Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice”.
  Wyświetleń: 1288
 2006. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/09 z dnia 28.10.2009r.
  Wyświetleń: 1288
 2007. Uchwała Nr XXXIV/263/13 z dnia 8.08.2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice
  Wyświetleń: 1288
 2008. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku oraz Komisji Górnictwa RG Gminy Gierałtowice w dniu 16.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1287
 2009. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przyszowice.
  Wyświetleń: 1286
 2010. Uchwała Nr XLI/311/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”.
  Wyświetleń: 1286
 2011. Uchwała Nr XVII/137/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1286
 2012. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1286
 2013. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2011/2012
  Wyświetleń: 1285
 2014. Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 23.09.2012r.
  Wyświetleń: 1285
 2015. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLVI/10 z dnia 30.09.2010r.
  Wyświetleń: 1285
 2016. Protokół z sesji Rady Gminy Gierąłtowice Nr XV/07 z dnia 29.11.2007r.
  Wyświetleń: 1285
 2017. Uchwała Nr IV/31/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2006
  Wyświetleń: 1285
 2018. Uchwała Nr XXI/154/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.05.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gierałtowice wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyszowi
  Wyświetleń: 1285
 2019. Rada Gminy Gierałtowice kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1283
 2020. Uchwała Nr XLVI/355/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 marca 2009 r. sprawie przyjęcia: ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczyci
  Wyświetleń: 1283
 2021. Uchwała Nr XXV/181/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2008r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1283
 2022. Uchwała Nr XXX/230/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.03.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu.
  Wyświetleń: 1283
 2023. Uchwała Nr XXXI/181/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1283
 2024. Uchwała Nr VII/49/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania ?Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Leśnej w Paniówkach? .
  Wyświetleń: 1282
 2025. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż wraz z transportem dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oleju opałowego.
  Wyświetleń: 1281
 2026. uchwała Nr VIII/61/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2007r. w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Zagospodarowania Ujęcia Wód w Nieborowicach-Leboszowicach
  Wyświetleń: 1281
 2027. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania:Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1280
 2028. Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2011.
  Wyświetleń: 1280
 2029. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi: "Kompleksowa obsługa prawna referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1280
 2030. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLV/10 z dnia 12.08.2010r.
  Wyświetleń: 1279
 2031. Uchwała Nr LIII/335/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.10.2006r. w sprawie
  Wyświetleń: 1279
 2032. Uchwała Nr LIII/338/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.10.2006r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1277
 2033. Uchwała Nr XV/123/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 1277
 2034. Uchwała Nr XXV/188/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  Wyświetleń: 1277
 2035. Uchwała Nr XXXV/267/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.09.2009r. w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2010r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  Wyświetleń: 1277
 2036. Uchwała Nr L/306/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 lipca 2006 r.
  Wyświetleń: 1275
 2037. Uchwała Nr XI/81/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1275
 2038. Uchwała Nr XLVII/288/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.05.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 1275
 2039. Obwieszczenie - "Wyjście ewakuacyjne i wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu gminy Gierałtowice".
  Wyświetleń: 1274
 2040. UCHWAŁA Nr XXVIII / 151 /04 RadyGminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 1274
 2041. PROTOKÓŁ z dnia 19 czerwca 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/127/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 1272
 2042. Protokół Nr XLVI/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 30.10.2014r.
  Wyświetleń: 1272
 2043. uchwała Nr XI/78/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie zakupu gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1272
 2044. Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13.08.2008r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1272
 2045. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
  Wyświetleń: 1271
 2046. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1271
 2047. Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach przy ulicy Brzeg
  Wyświetleń: 1271
 2048. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/223/05 z dnia 8 września 2005r w sprawie skargi Pana .............................. z dnia 11 sierpnia 2005r.
  Wyświetleń: 1271
 2049. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXII/08 z dnia 3.07.2008r.
  Wyświetleń: 1270
 2050. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLIV/270/06 z dnia 16.03.2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1270
 2051. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Budowa parkingu przy Zespole Szkolono-Przedszkolnym w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1269
 2052. Uchwała Nr XLIX/302/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1269
 2053. Apel Wojewody Śląskiego do mieszkańców województwa
  Wyświetleń: 1268
 2054. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 24.11.2015r.
  Wyświetleń: 1268
 2055. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Gierałtowice i jej jednostek organizacyjnych. 
  Wyświetleń: 1268
 2056. UCHWAŁA NR XLIII/331/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Wyświetleń: 1268
 2057. Uchwała Nr XXII/163/12 z dnia 9.08.2012r. w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
  Wyświetleń: 1267
 2058. Uchwała Nr XXXIV/207/05 Rady Gminy Gieraltowice z dnia 9 czerwca 2005r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w Katowicach na realizację zadania przy drodze powiatowej w 2005roku.
  Wyświetleń: 1267
 2059. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1266
 2060. Uchwała Nr LI/312/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.08.2006r. w sprawie zgody na wykreślenie służebności gruntowej
  Wyświetleń: 1265
 2061. Uchwała Nr XXV/191/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Gierałtowice w zakresie wniesienia przez Gminę Gierałtowice wkładów niepieniężnych do spółki komunalnej.
  Wyświetleń: 1264
 2062. Uchwała Nr XXXII/252/13 z dnia 11.06.2013r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1264
 2063. Uchwała Nr XLVI/358/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. ?SUKCES JEST DLA KAŻDEGO? w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 ? ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
  Wyświetleń: 1263
 2064. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 1262
 2065. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2015/2016.
  Wyświetleń: 1261
 2066. Uchwała Nr XXX/231/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.03.2009r. w sprawie zgody na zamianę udziałów nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1261
 2067. Informacja o posiedzeniach Komisji Budżetu i Planowania RG Gierałtowice w dniach 1 i 2 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 1260
 2068. Informacja o posiedzeniu Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice odbędzie się w dniu 5 lipca 2012r.
  Wyświetleń: 1260
 2069. Obwieszczenie o dopuszczeniu na prawach strony Stowarzyszenie na rzecz Poszkodowanych przez Zakłady Górnicze do postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Regulacja potoku Chudowskiego w km 1+080 do 4+035
  Wyświetleń: 1260
 2070. Uchwała Nr XI/85/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie dotacji udzielanych z budżetu gminy niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym oraz zespołom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1260
 2071. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 1 marca 2016r.
  Wyświetleń: 1259
 2072. Uchwała Nr XXVIII/211/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1259
 2073. Uchwała Nr XXXV/265/13 z dnia 26.09.2013r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013 -2028
  Wyświetleń: 1259
 2074. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1259
 2075. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Rozbudowa sieci gazowej śr/c i budowa przyłącza gazu śr/c do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Chudowie.
  Wyświetleń: 1258
 2076. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomaniii w roku 2012
  Wyświetleń: 1258
 2077. Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Paniówki z dnia 6.04.2016r.
  Wyświetleń: 1258
 2078. Uchwała Nr XXXV/269/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.09.2009r. w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2010r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  Wyświetleń: 1258
 2079. Apel do mieszkańców Powiatu Gliwickiego
  Wyświetleń: 1257
 2080. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach wraz z odwodnieniem”
  Wyświetleń: 1257
 2081. Uchwała Nr XXV/182/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2008r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej instalacji ekologicznego ogrzewania budynków w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1257
 2082. Uchwała Nr XXXI/230/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2013 -2028
  Wyświetleń: 1257
 2083. Uchwała Nr XXXI/234/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23.04.2009r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego
  Wyświetleń: 1257
 2084. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice w dniu 17.07.2012r.
  Wyświetleń: 1256
 2085. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: "Remonty nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice".
  Wyświetleń: 1255
 2086. uchwała Nr XIII/98/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.09.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1255
 2087. Uchwała Nr XLVII/289/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.05.2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 1255
 2088. UCHWAŁA Nr XXIV/140/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie zgody na zakup gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1255
 2089. Uchwała Nr XXXIV/204/05 Rady Gminy Gierąłtowice z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1255
 2090. Uchwała Nr XXXII/238/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1254
 2091. Uchwała Nr II/15/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1252
 2092. Protokoły i wyniki głosowań z Kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 1251
 2093. Uchwała Nr XXX/227/13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok”
  Wyświetleń: 1251
 2094. Uchwała Nr XXXIX/296/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21.01.2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
  Wyświetleń: 1251
 2095. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, spos
  Wyświetleń: 1251
 2096. uchwała Nr XI/83/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
  Wyświetleń: 1250
 2097. Uchwała Nr XLIV/334/14 z dnia 28.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gierałtowice udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1250
 2098. Uchwała Nr XXXII/240/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1250
 2099. Uchwała Nr XXXIX/301/14 z dnia 13.02.2014r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na rok 2014
  Wyświetleń: 1250
 2100. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2014
  Wyświetleń: 1249
 2101. Uchwała Nr XL/306/14 z dnia 20.03.2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
  Wyświetleń: 1249
 2102. Uchwała Nr XVII/134/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2012-2028
  Wyświetleń: 1249
 2103. Obwieszczenie Wójta - Referendum
  Wyświetleń: 1248
 2104. Uchwała Nr V/30/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1248
 2105. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Konserwacja rowów melioracyjnych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1248
 2106. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu obszar koncesyjny Makoszowy
  Wyświetleń: 1247
 2107. Protokół Nr XXIX/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 21.03.2013r.
  Wyświetleń: 1247
 2108. Uchwała Nr XLVI/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1247
 2109. Uchwała Nr XXIX/220/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.02.2009r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Wyświetleń: 1247
 2110. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 25.04.2013r.
  Wyświetleń: 1246
 2111. Uchwała Nr XXIX/167/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego dnia 15.05.1998r. przez zainteresowane gminy w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego &#8222;OG Sośnica III&#82
  Wyświetleń: 1246
 2112. Uchwała Nr Nr XXXIV/205/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie nabycia gruntów przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1245
 2113. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLIV/273/06 z dnia 16.03.2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 1245
 2114. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie w dziedzinie kultury i sztuki.
  Wyświetleń: 1245
 2115. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania:Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1244
 2116. Protokół z przebiegu konsultacji uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: podziału Gminy Gierałtowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych.
  Wyświetleń: 1244
 2117. UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 27.10.2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1244
 2118. Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.02.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 1244
 2119. Uchwała Nr XXV/184/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2008r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1244
 2120. Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego RG Gierałtowice w dniu 11.08.2015 r.
  Wyświetleń: 1241
 2121. Uchwała Nr XVII/136/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach Gminy Pyskowice i Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku
  Wyświetleń: 1241
 2122. Informacja w sprawie posiedzenie Komisji Rolnictwa które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1240
 2123. Obwieszczenie - Odwodnienie ul. Granicznej w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1240
 2124. Uchwała Nr XVII/130/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Chudów
  Wyświetleń: 1240
 2125. Uchwała Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.
  Wyświetleń: 1240
 2126. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice w dniu 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 1239
 2127. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa w dniu 22 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1239
 2128. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach przy ul. Parkowej 11
  Wyświetleń: 1239
 2129. Uchwała Nr XXXIX/235/05 z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie
  Wyświetleń: 1239
 2130. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu obszar koncesyjny Sośnica
  Wyświetleń: 1238
 2131. Uchwała Nr XII/87/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia zakresu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego ?Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami domowymi i oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice?
  Wyświetleń: 1238
 2132. Uchwała Nr XIX/218/13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1238
 2133. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/225/05 z dnia 8 września 2005r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie likwidacji Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślą
  Wyświetleń: 1238
 2134. Obwieszczenie o zebraniu materiału przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Regulacja potoku Chudowskiego w km 1+080 do 4+035 wraz z przebudową mostu pod drogą krajową DK 44 (ul. Gliwicka) w kilometrze 1+180 potoku"
  Wyświetleń: 1236
 2135. Uchwała Nr XXXII/237/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1236
 2136. Uchwała Nr XXIV/179/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.09.2008r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku.
  Wyświetleń: 1235
 2137. UCHWAŁA NR XXIX/197/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 7.02.2017 r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1235
 2138. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.
  Wyświetleń: 1235
 2139. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach położonych przy ul. Brzezina w Chudowie”
  Wyświetleń: 1234
 2140. uchwała Nr XI/84/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
  Wyświetleń: 1234
 2141. Uchwała Nr XLVII/293/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.05.06r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub
  Wyświetleń: 1234
 2142. Uchwała Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zamian w budżecie gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1234
 2143. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/227/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1234
 2144. Uchwała Nr XIX/224/13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego efektem którego będzie opracowanie pn. „Strategia wzmacniania potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”
  Wyświetleń: 1232
 2145. Obwieszczenie „Budowa sieci gazowej Ø40PE średniego ciśnienia wraz z przyłączem Ø25PE do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 2055/287 położonej przy ul. Na kąty w Chudowie”
  Wyświetleń: 1231
 2146. Uchwała Nr LIII/329/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.10.2006r. w sprawie
  Wyświetleń: 1231
 2147. Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w roku 2011
  Wyświetleń: 1230
 2148. Protokół Nr XLV/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 9.10.2014r.
  Wyświetleń: 1230
 2149. Uchwała Nr XXXIV/261/13 z dnia 8.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1230
 2150. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dotyczące zwieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 78 do granicy miasta Zabrze
  Wyświetleń: 1229
 2151. Uchwała Nr III/21/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.12.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1229
 2152. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 1229
 2153. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice w dniu 17.12.2012r.
  Wyświetleń: 1228
 2154. Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego RG Gierałtowice w dniu 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1228
 2155. Obwieszczenie Wójta o organizacji wyborów
  Wyświetleń: 1228
 2156. Referat Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 1228
 2157. uchwała Nr VI/46/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawiezmian w uchwale w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  Wyświetleń: 1228
 2158. Uchwała Nr VIII/61/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia, 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sp
  Wyświetleń: 1228
 2159. Uchwała Nr XXXIII/258/13 z dnia 25.06.2013r. w sprawie aktualizacji złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1228
 2160. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLI/10 z dnia 22.04.2010r.
  Wyświetleń: 1227
 2161. Uchwała Nr XXII/166/8 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3.07.2008r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
  Wyświetleń: 1227
 2162. Uchwała Nr XXVI/196/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2013 – 2028.
  Wyświetleń: 1227
 2163. Uchwała Nr XXXV/266/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.09.2009r. w sprawie skargi na prowadzone postępowanie przez Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1227
 2164. UCHWAŁA XV / 94 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 grudnia 2003r, w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Gierałtowice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Gliwicach.
  Wyświetleń: 1227
 2165. Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na realizację zadania: pn. „Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej”.
  Wyświetleń: 1225
 2166. Uchwała Nr XII/96/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Gminy Gierałtowice na udzielenie pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej
  Wyświetleń: 1225
 2167. Gminny konkurs na komiks i prezentację multimedialną nie dla narkotyków i alkoholu
  Wyświetleń: 1224
 2168. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 784/41 przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1224
 2169. Uchwała Nr XX/150/12 z dnia 30.05.2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice absolutorium za 2011 rok.
  Wyświetleń: 1223
 2170. Uchwała Nr XXVI/201/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania.
  Wyświetleń: 1223
 2171. Uchwała Nr XLVI/342/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/326/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Gierałtowice do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „po Sąsiedzku”
  Wyświetleń: 1222
 2172. Pismo Ministra Środowiska w sprawie przystąpienia do wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019
  Wyświetleń: 1221
 2173. UCHWAŁA NR VII/47/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym
  Wyświetleń: 1221
 2174. uchwała Nr XXXIX/299/14 z dnia 13.02.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do PGK sp z o.o.
  Wyświetleń: 1221
 2175. uchwała Nr XVI/124/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawiezaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedziba p
  Wyświetleń: 1220
 2176. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 25.06.2013r.
  Wyświetleń: 1219
 2177. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Opracowanie czterech odrębnych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszarów obejmujących sołectwa: Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki i Chudów
  Wyświetleń: 1219
 2178. Uchwała Nr XXII/166/12 z dnia 9.08.2012r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego „pt. EDU-raj dla dzieci z Gminy Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1219
 2179. Uchwała Nr XXIII/174/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu "Twórczo w przyszłość"
  Wyświetleń: 1219
 2180. Uchwała Nr XXXI/180/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakre-sie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodziel
  Wyświetleń: 1219
 2181. Wniosek o dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1219
 2182. Uchwała Nr XL/243/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 1218
 2183. Uchwała Nr XXXIV/262/13 z dnia 8.08.2013r. w sprawie skargi na niewłaściwe świadczenie usług medycznych
  Wyświetleń: 1218
 2184. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodnik w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
  Wyświetleń: 1217
 2185. Uchwała Nr XXXVII/280/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2009r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok
  Wyświetleń: 1217
 2186. Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Gierałtowice na 29 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1216
 2187. Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Przyszowice w dniu 23.03.2015r.
  Wyświetleń: 1215
 2188. Uchwała Nr XXXIII/256/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.06.2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śl.
  Wyświetleń: 1215
 2189. Uchwała Nr XXXV/218/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowi
  Wyświetleń: 1215
 2190. Uchwała Nr XXXVI/275/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów rolnych.
  Wyświetleń: 1215
 2191. Obwieszczenie o kolejnym uzupełnieniu raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431-58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV”
  Wyświetleń: 1214
 2192. Uchwała Nr XXIII/175/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXII/166/12 z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego „pt. EDU-raj dla dzieci z Gminy Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1214
 2193. UCHWAŁA Nr XXIV/139/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice na lat
  Wyświetleń: 1214
 2194. Uchwała Nr XXIV/178/12 z dnia 23.10.2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1214
 2195. Uchwała Nr XXXVIII/287/13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
  Wyświetleń: 1214
 2196. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu projektowanego obszaru „Makoszowy"
  Wyświetleń: 1213
 2197. Uchwała Nr XL/305/14 z dnia 20.03.2014r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1213
 2198. Uchwała Nr XL/246/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gliwice w 2005 roku.
  Wyświetleń: 1212
 2199. Uchwała Nr XLV/340/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12.08.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gierałtowice wkładów niepieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysz
  Wyświetleń: 1212
 2200. Uchwała Nr XII / 85 /07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1211
 2201. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Remont nawierzchni ul. Brzezina w Gminie Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1210
 2202. Protokół z sesji Rady Gminy Gierąłtowice Nr XIV/07 z dnia 30.10.2007r.
  Wyświetleń: 1209
 2203. Uchwała Nr LIII/321/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.10.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1209
 2204. Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu i Komisji Rolnictwa 4.04.2018 r.
  Wyświetleń: 1209
 2205. Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia w dni 21.08.2017r.
  Wyświetleń: 1207
 2206. Obwieszczenie o okręgu gliwickim
  Wyświetleń: 1206
 2207. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1206
 2208. Uchwała Nr XLVIII/381/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10.11.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ul. Granicznej?.
  Wyświetleń: 1206
 2209. Uchwała Nr XXVII/209/13 z dnia 5.02.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/197/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2013
  Wyświetleń: 1206
 2210. Uchwała Nr XXXII/241/13 z dnia 11.06.2013r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013 -2028
  Wyświetleń: 1206
 2211. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o odmowie uzgodnienia przedsięwzięcia pn. Regulacja potoku Chudowskiego w km 1+080 do 4+035 wraz z przebudową mostu pod drogą krajową DK 44 w km 1+180 potoku Chudowskiego
  Wyświetleń: 1205
 2212. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 28.07.2015 r.
  Wyświetleń: 1205
 2213. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Gierałtowice w dniu 22.11.2016r.
  Wyświetleń: 1205
 2214. uchwała Nr V/38/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1205
 2215. Uchwała Nr XII/89/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007r. W sprawie: przyznania nagrody rocznej za 2006 rok Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1205
 2216. Uchwała Nr XL/310/14 z dnia 20.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1205
 2217. Uchwała Nr XXXVII/282/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1205
 2218. Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Gierałtowice w dniu 20.02.2013r.
  Wyświetleń: 1204
 2219. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dotyczące konieczności przeprowadzenie ooś dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 78 do granicy miasta Zabrze
  Wyświetleń: 1204
 2220. UCHWAŁA NR XXVIII/183/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza,
  Wyświetleń: 1204
 2221. Uchwała Nr XXI/156/12 z dnia 26.06.2012r. w sprawie wyboru laureatów wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1203
 2222. Uchwała Nr XL/307/14 z dnia 20.03.2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
  Wyświetleń: 1202
 2223. Uchwała Nr XLVI/363/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie podatku od środków transportowychw?
  Wyświetleń: 1202
 2224. Uchwała Nr XXXIX/298/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21.01.2010r. w sprawie zawieran