Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
139622130792135759111500000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
165017135275138921126114145001153985121082128639109946144326108771152262
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
187765170617197945186579145023134120102880125024132372160723151756142485
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
119873106322128829106619124204120085128336126277142852152269146900160741
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
91236954278461790438976259109497297997838814194613102552107389
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6749373381683076324510361378262862787726654986671227287780636
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
287534676749784363535790771551695275408961621127270147228145053
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
275833056225975292952635327121299433009436723305133561731537
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00052299523545188052503124576281422889421527
 1. Kontakt
  Wyświetleń: 598866
 2. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 194325
 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 159423
 4. Ogłoszenie konkursu
  Wyświetleń: 119494
 5. Zamówienia na usługi niepriorytetowe
  Wyświetleń: 104714
 6. Uchwały Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 76660
 7. Ogłoszenia o przetargach
  Wyświetleń: 67347
 8. Uchwały Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 55770
 9. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  Wyświetleń: 55471
 10. Informacje o drukach
  Wyświetleń: 42414
 11. System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Wyświetleń: 39826
 12. Zamówienia o wartości nie przekraczającej 14.000 EURO
  Wyświetleń: 39160
 13. Plan Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 38526
 14. Ogłoszenia Rady Gminy
  Wyświetleń: 38337
 15. Nabór na stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 36534
 16. Obwieszczenia
  Wyświetleń: 34877
 17. Konsultacje
  Wyświetleń: 33880
 18. Zamówienia wyłączone ze stosowania ustawy PZP
  Wyświetleń: 33299
 19. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 32299
 20. Ogłoszenie o zawarciu umowy
  Wyświetleń: 31165
 21. Podatki i Opłaty Lokalne w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 24391
 22. Sołtysi
  Wyświetleń: 24267
 23. Komunikaty
  Wyświetleń: 21726
 24. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 21476
 25. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 21216
 26. Wójt Gminy.
  Wyświetleń: 20746
 27. BIP
  Wyświetleń: 20728
 28. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 20432
 29. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 19894
 30. Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 19069
 31. Edukacja
  Wyświetleń: 17325
 32. Sołectwo Przyszowice
  Wyświetleń: 17226
 33. Sołectwo Gierałtowice
  Wyświetleń: 17181
 34. Zarządzenia Wójta
  Wyświetleń: 17059
 35. Sołectwo Paniówki
  Wyświetleń: 16634
 36. Zamówienia na usługi społeczne
  Wyświetleń: 16399
 37. Instrukcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej
  Wyświetleń: 16394
 38. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 16262
 39. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 16251
 40. Uchwały Rady Gminy 2010
  Wyświetleń: 15485
 41. Uchwały Rady Gminy - 2007
  Wyświetleń: 15479
 42. Uchwały Rady Gminy - 2006
  Wyświetleń: 15348
 43. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 15187
 44. Firmy zajmujące się wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 15085
 45. Uchwały Rady Gminy - 2009
  Wyświetleń: 14788
 46. Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2003-2006
  Wyświetleń: 14769
 47. HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2018 r.
  Wyświetleń: 14526
 48. Wniosek o udostępnienie informacji publicznych
  Wyświetleń: 14526
 49. Wykazy nieruchomości
  Wyświetleń: 14526
 50. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 14400
 51. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 14333
 52. Program ochrony środowiska
  Wyświetleń: 14011
 53. Telefony alarmowe
  Wyświetleń: 13806
 54. Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 13645
 55. Sołectwo Chudów
  Wyświetleń: 13596
 56. Uchwały Rady Gminy - 2005
  Wyświetleń: 13325
 57. Wykaz prowadzonych rejestrów , ewidencji i archiwów.
  Wyświetleń: 13049
 58. Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 13022
 59. Deklaracje i opłaty
  Wyświetleń: 12969
 60. Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 12849
 61. Uchwały Rady Gminy - 2008
  Wyświetleń: 12823
 62. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 12711
 63. Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego wydawane przez Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 12581
 64. Wyniki konkursu
  Wyświetleń: 12512
 65. Dokumenty o środowisku
  Wyświetleń: 12372
 66. Informacja z otwarcia ofert
  Wyświetleń: 12003
 67. Uchwały dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 11968
 68. Uchwały Rady Gminy - 2004
  Wyświetleń: 11853
 69. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 11712
 70. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE.
  Wyświetleń: 11495
 71. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 11255
 72. Konta bankowe
  Wyświetleń: 11177
 73. Protokoły z sesji Rady Gminy kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 11123
 74. Wyniki naborów
  Wyświetleń: 10886
 75. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 10699
 76. Informacje o środowisku
  Wyświetleń: 10601
 77. Komisje Rady Gminy
  Wyświetleń: 10521
 78. Gminna Biblioteka Publiczna.
  Wyświetleń: 10320
 79. Oświata
  Wyświetleń: 10189
 80. Komunikaty
  Wyświetleń: 10141
 81. Wyniki postępowania
  Wyświetleń: 10035
 82. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 9939
 83. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gierałtowice na lata 2013-2032
  Wyświetleń: 9925
 84. Uchwały Rady Gminy 2003
  Wyświetleń: 9821
 85. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach
  Wyświetleń: 9557
 86. Wybory Prezydenta RP - 2015
  Wyświetleń: 9300
 87. Podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 9277
 88. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z o.o.
  Wyświetleń: 9216
 89. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 9113
 90. Transmisja z sesji Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 9106
 91. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach
  Wyświetleń: 9039
 92. Obwieszczenia 2018-2020
  Wyświetleń: 8992
 93. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 8984
 94. Pobierz programy
  Wyświetleń: 8927
 95. Opłaty skarbowe
  Wyświetleń: 8926
 96. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 8866
 97. Ośrodek Pomocy Społecznej W Gierałtowicach
  Wyświetleń: 8858
 98. Usługa dodatkowa w zakresie udostępniania worków typu "big-bag" na odpady budowlane i rozbiórkowe
  Wyświetleń: 8821
 99. Internetowy System Informacji Przestrzennej
  Wyświetleń: 8644
 100. Wybory Samorządowe 2010
  Wyświetleń: 8636
 101. Statut Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 8410
 102. Druki - konkursy ofert
  Wyświetleń: 8394
 103. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8394
 104. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 8237
 105. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 8179
 106. Podatek rolny
  Wyświetleń: 8174
 107. Budżet Gminy lata późniejsze
  Wyświetleń: 8165
 108. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 8121
 109. Organizacje
  Wyświetleń: 7935
 110. Petycje
  Wyświetleń: 7914
 111. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Chudowie
  Wyświetleń: 7714
 112. Uchwały Rady Gminy lata 2003-2010
  Wyświetleń: 7594
 113. Stan mienia - część opisowa
  Wyświetleń: 7556
 114. Wyniki wyborów ławników
  Wyświetleń: 7516
 115. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 7497
 116. Centrum Legislacji
  Wyświetleń: 7480
 117. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2010-2014 - złożone w terminie 30 dni od objecia mandatu
  Wyświetleń: 7467
 118. Regulamin Gminnej Krytej Pływalni Wodnik w Paniówkach
  Wyświetleń: 7404
 119. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2013
  Wyświetleń: 7389
 120. Ścieżki dydaktyczne
  Wyświetleń: 7379
 121. Wybory samorządowe 2018
  Wyświetleń: 7331
 122. Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 7318
 123. Kontrola wewnętrzna
  Wyświetleń: 7292
 124. Wykres - dochody budżetu gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 7271
 125. Rada Gminy Gierałtowice kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7140
 126. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 7125
 127. Zasady zachowania się na wypadek ewakuacji
  Wyświetleń: 7066
 128. Strategie i programy
  Wyświetleń: 6957
 129. Wykaz dokumentów wyłączonych z jawności.
  Wyświetleń: 6944
 130. Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 6927
 131. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach
  Wyświetleń: 6731
 132. Ulgi i zwolnienia w podatkach lokalnych
  Wyświetleń: 6700
 133. JAKOŚĆ POWIETRZA
  Wyświetleń: 6678
 134. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 6652
 135. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 6507
 136. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje w sprawie wejścia Gminy Gierałtowice w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego
  Wyświetleń: 6402
 137. Rodzaje alarmów
  Wyświetleń: 6382
 138. Strategie i Programy
  Wyświetleń: 6380
 139. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 6320
 140. Inne druki do pobrania
  Wyświetleń: 6308
 141. Deklaracje/informacje podatkowe do pobrania
  Wyświetleń: 6307
 142. Protokół z dnia 27 stycznia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: utworzenia Gminnego Przedszkola w Chudowie
  Wyświetleń: 6238
 143. Zagrożenia
  Wyświetleń: 6183
 144. "Zasłużony dla Gminy Gierałtowice" 2017 r.
  Wyświetleń: 6135
 145. Bądź bezpieczny
  Wyświetleń: 6115
 146. Ptasia grypa
  Wyświetleń: 6094
 147. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 6048
 148. Rada Gminy Gierałtowice kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 6026
 149. INFORMACJA O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 6010
 150. Urząd Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 5948
 151. Wypalanie traw
  Wyświetleń: 5903
 152. Zaproszenie - Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych z Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 5851
 153. Wyniki głosowania i wyniki wyborów na Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 5837
 154. Ogłoszenie - dotacja
  Wyświetleń: 5778
 155. Wybory Prezydenta RP - 2010
  Wyświetleń: 5699
 156. Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 5671
 157. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 5667
 158. Dyżury Radnych RG Gierałtowice
  Wyświetleń: 5628
 159. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice nr OKO.0050.64.2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr OKO.0050.37.2013 z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie uchylenia wykazu pomieszczeń w budynkach...
  Wyświetleń: 5598
 160. Inkaso podatków i opłat lokalnych
  Wyświetleń: 5501
 161. Oświadczenie o wartości sprzedaży oraz opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 5446
 162. Świadczenie wychowawcze „500+” – termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018
  Wyświetleń: 5440
 163. Obwieszczenie Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w Paniówkach przy ul. Dworskiej
  Wyświetleń: 5386
 164. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 5374
 165. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 5367
 166. Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 5363
 167. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 5349
 168. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 5329
 169. PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE
  Wyświetleń: 5272
 170. Programy Współpracy
  Wyświetleń: 5243
 171. Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2011
  Wyświetleń: 5221
 172. Woda w sołectwie Paniówki niezdatna do spożycia przez ludzi Informacja pod nr telefonu 693-551-456
  Wyświetleń: 5160
 173. Informacje o Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 5145
 174. Bezdomne zwierzęta
  Wyświetleń: 5143
 175. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej wraz z przyłączem, ul. Brzeg w Przyszowicach
  Wyświetleń: 5138
 176. Opłata skarbowa
  Wyświetleń: 5073
 177. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  Wyświetleń: 4989
 178. Uchwała Nr XLVII/292/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Stachury w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 4985
 179. Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice w 2013 roku.
  Wyświetleń: 4975
 180. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chudowie
  Wyświetleń: 4963
 181. Zebranie Wiejskie Sołectwa Gierałtowice - 26 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 4904
 182. Uchwały
  Wyświetleń: 4838
 183. Podstawy prawne
  Wyświetleń: 4806
 184. Obwieszczenie - „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze GLI2506_A na działce nr 2761/351 położonej przy ul. K. Miarki w Gierałtowicach”
  Wyświetleń: 4788
 185. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2010-2014 - według stanu na dzień 31.12.2011
  Wyświetleń: 4776
 186. Przyjmowanie spraw indywidualnych
  Wyświetleń: 4757
 187. Podatek od środków transportowych
  Wyświetleń: 4677
 188. Budżet Gminy 2012
  Wyświetleń: 4663
 189. Gierałtowice
  Wyświetleń: 4648
 190. Dofinansowanie przez gminę kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 4633
 191. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2009
  Wyświetleń: 4633
 192. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie: przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium.
  Wyświetleń: 4618
 193. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach.
  Wyświetleń: 4595
 194. Podatek leśny
  Wyświetleń: 4531
 195. Składy obwodowych komisji wyborczych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 4531
 196. Przeprowadzenie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium - 17.04.2014r.
  Wyświetleń: 4525
 197. Uwaga. Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew oraz krzewów.
  Wyświetleń: 4492
 198. Uchwała Nr XLII/320/14z dnia 26.05.2014r. w sprawie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 4470
 199. Projekt studium do publicznego wyłożenia
  Wyświetleń: 4442
 200. Lista zawodników, którym zostały przyznane nagrody za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w 2016 roku.
  Wyświetleń: 4369
 201. Informacja w sprawie ochrony danych osobowych
  Wyświetleń: 4362
 202. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 4359
 203. Dochody do odprowadzania do budżetu państwa
  Wyświetleń: 4352
 204. Referat Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4322
 205. Przyszowice
  Wyświetleń: 4288
 206. Terminy postępowania rekrutacyjnego - rekrutacja do przedszkola
  Wyświetleń: 4282
 207. Obwieszczenie - Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem przy ul. Szkolnej i Wrzosowej w Chudowie
  Wyświetleń: 4229
 208. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do projektowanego budynku mieszkalnego przy ul. Południowej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 4213
 209. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2015
  Wyświetleń: 4208
 210. Informacja o zamiarze zawarcia umowy.
  Wyświetleń: 4119
 211. Statut sołectwa Paniówki
  Wyświetleń: 4107
 212. Budżet Gminy 2010
  Wyświetleń: 4095
 213. UCHWAŁA Nr XXIV/144/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 04 sierpnia 2004 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”
  Wyświetleń: 4093
 214. Budżet Gminy 2009
  Wyświetleń: 4091
 215. Zarządzenie Nr 0050.88.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.
  Wyświetleń: 4091
 216. Kontakt
  Wyświetleń: 4070
 217. Strona główna - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 4070
 218. Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 4060
 219. Obwieszczenie - Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia Ø40 z przyłączem do budynku mieszkalnego.
  Wyświetleń: 4028
 220. Rekrutacja do przedszkoli, szkół i gimnazjów na rok szkolny 2015/2016
  Wyświetleń: 4020
 221. Budżet Gminy 2011
  Wyświetleń: 3978
 222. Zaproszenie do złożenia oferty na Eksperta zewnętrznego od opracowania "Programu Rewitalizacji dla gminy Gierałtowice na lata 2017-2022"
  Wyświetleń: 3973
 223. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowcie za rok 2008
  Wyświetleń: 3963
 224. Obwieszczenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 3945
 225. Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury w 2014r.
  Wyświetleń: 3941
 226. Planowanie zamówień
  Wyświetleń: 3933
 227. Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Szkód Górniczych.
  Wyświetleń: 3919
 228. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowan przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 3902
 229. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 3891
 230. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa zjazdu z ul. Stachury w Gierałtowicach (działki nr 734/199, 465/12, 1065/87) do działki nr 476/12”.
  Wyświetleń: 3865
 231. Wyniki głosowania w gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 3862
 232. INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GIERAŁTOWICACH
  Wyświetleń: 3856
 233. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowan przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 3854
 234. Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 3850
 235. Oświadczenia majątkowe za 2016 rok.
  Wyświetleń: 3835
 236. Budżet Gminy 2013
  Wyświetleń: 3832
 237. Oferta Klubu Sportowego GARDA Gierałtowice, na realizację zadania publicznego  IV Memoriał im. Tadeusza Łady
  Wyświetleń: 3812
 238. Obwieszczenie - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2909S, przy ul. Zabrskiej w Paniówkach
  Wyświetleń: 3805
 239. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 3789
 240. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr OKO.0050.231a.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków dla gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 3763
 241. Informacje - Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 3744
 242. Skład komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2014 - 2018
  Wyświetleń: 3727
 243. Referendum 6 września 2015
  Wyświetleń: 3704
 244. Paniówki - Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2019-2022
  Wyświetleń: 3692
 245. Rada Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 3677
 246. Informacje o walorach turystycznych
  Wyświetleń: 3662
 247. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVII/04 z dnia 04 listopada 2004r.
  Wyświetleń: 3662
 248. Zarządzenia Wójta Gminy - budżet Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 3657
 249. Statut sołectwa Gierałtowice
  Wyświetleń: 3655
 250. Prognoza spłaty zobowiązań na 2006 rok i lata następne
  Wyświetleń: 3638
 251. Programy ochrony środowiska
  Wyświetleń: 3633
 252. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 3629
 253. fundusz alimentacyjny-konto bankowe
  Wyświetleń: 3616
 254. Decyzja Wójta o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO Woj. Śl. Nr. Konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17
  Wyświetleń: 3610
 255. Paniówki
  Wyświetleń: 3597
 256. Uchwała Nr IX/71/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie wyboru laureatów wyróżnienia ?Zasłużony dla Gminy Gierałtowice?
  Wyświetleń: 3581
 257. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gierałtowice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 3566
 258. Prptokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVIII/04 z dnia 25.11.2004r.
  Wyświetleń: 3566
 259. Protokół z wyborów do Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 3562
 260. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice.
  Wyświetleń: 3539
 261. Statut sołectwa Przyszowice
  Wyświetleń: 3529
 262. Uchwała Nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.04.2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla obszaru całej gminy
  Wyświetleń: 3518
 263. Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym
  Wyświetleń: 3512
 264. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2007
  Wyświetleń: 3512
 265. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 29.02.2012r.
  Wyświetleń: 3510
 266. Skład komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3507
 267. Komunikat Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 3500
 268. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Gierałtowice: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Gierałtowice w 2013 roku
  Wyświetleń: 3491
 269. Ochrona środowiska - lista spraw
  Wyświetleń: 3484
 270. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach
  Wyświetleń: 3480
 271. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 3422
 272. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2015r.
  Wyświetleń: 3412
 273. Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 3406
 274. Rada Gminy Gierałtowice kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3403
 275. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej śrc wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego
  Wyświetleń: 3375
 276. Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2010-2014
  Wyświetleń: 3363
 277. Powódź
  Wyświetleń: 3356
 278. Oferta Ludowego Klubu Sportowego TEMPO Paniówki - Utworzenie sekcji mieszanych sztuk walki.
  Wyświetleń: 3345
 279. KRUS - ubezpieczenie dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  Wyświetleń: 3331
 280. Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania Rozbiórka budynku wielorodzinnego w Chudowie przy ul. Dwór 1
  Wyświetleń: 3331
 281. Protokół Nr XXI/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 26.06.2012r.
  Wyświetleń: 3330
 282. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ul.Granicznej
  Wyświetleń: 3327
 283. Opłata targowa
  Wyświetleń: 3324
 284. Budżet Gminy 2008
  Wyświetleń: 3322
 285. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach
  Wyświetleń: 3316
 286. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach o wynikach wyborów do rad gmin na obszarze województwa ślaskiego
  Wyświetleń: 3314
 287. Ogłoszenie III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Przyszowice.
  Wyświetleń: 3302
 288. Odpady komunalne - lista spraw
  Wyświetleń: 3296
 289. Budżet Gminy 2007
  Wyświetleń: 3294
 290. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy w sprawie podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w roku 2017.
  Wyświetleń: 3278
 291. Władze spółki
  Wyświetleń: 3268
 292. Podatki lokalne w 2018 roku
  Wyświetleń: 3264
 293. Ogłoszenie o zmianie umowy
  Wyświetleń: 3249
 294. Składka członkowska
  Wyświetleń: 3248
 295. Oświadczenie majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2010
  Wyświetleń: 3245
 296. Ogłoszenie - sprzedaż samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 3224
 297. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
  Wyświetleń: 3224
 298. Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej.
  Wyświetleń: 3214
 299. Chudów - Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2019-2022
  Wyświetleń: 3208
 300. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice według stanu na dzień 31.12.2013r.
  Wyświetleń: 3204
 301. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: podziału Gminy Gierałtowice na stałe obwody głosowania.
  Wyświetleń: 3196
 302. Plan gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3180
 303. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice z 2010 roku
  Wyświetleń: 3179
 304. Zmiana terminu odbioru odpadów zmieszanych z ulic Bocznej, Brzeziny, Dworcowej, Leśnej, Ogrodowej, Szkolnej, Wodnej i Wolności w Chudowie
  Wyświetleń: 3162
 305. Skład komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3150
 306. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 3149
 307. Przedmiot działalności
  Wyświetleń: 3149
 308. Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 3129
 309. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice z 2011 roku
  Wyświetleń: 3127
 310. Uchwała Nr XXXV/263/09 Rady Gminyw sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Gierałtowice w formie darowizny na rzecz Miasta Zabrze udziału w wysokości 32/1000 w prawie własności nieruchomości położnej położonej w Zabrzu przy ul. Karola Miarki 14
  Wyświetleń: 3121
 311. Pożar
  Wyświetleń: 3112
 312. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2010
  Wyświetleń: 3100
 313. Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ulicy Granicznej rozwiązaniami.
  Wyświetleń: 3091
 314. Oświadczenia majątkowe za 2012
  Wyświetleń: 3086
 315. Dodatkowe informacje
  Wyświetleń: 3084
 316. Przyszowice - Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2019-2022
  Wyświetleń: 3084
 317. Ośrodek Pomocy Społecznej - pracownik socjalny
  Wyświetleń: 3083
 318. Wykaz ofert dofinansowanych w wyniku konkursu na wykonanie zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2013
  Wyświetleń: 3076
 319. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sposób...
  Wyświetleń: 3075
 320. Program Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2015 z perspektywą do roku 2019
  Wyświetleń: 3074
 321. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania pn. Konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 3067
 322. Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice w 2015 roku
  Wyświetleń: 3064
 323. WŁADZE WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO PODJĘŁY WALKĘ ZE SMOGIEM
  Wyświetleń: 3061
 324. Wyniki wyborów ławników 2011
  Wyświetleń: 3059
 325. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach z dnia 28 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3049
 326. Informacja o zebraniu wiejskim sołectwa Chudów w dniu 5.03.2013
  Wyświetleń: 3047
 327. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 3046
 328. Komisje Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2018-2023
  Wyświetleń: 3042
 329. Skład komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice w kadencji 2002-2006
  Wyświetleń: 3037
 330. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2012
  Wyświetleń: 3020
 331. Informacja o zebraniu wiejskim sołectwa Przyszowice w dniu 10.04.2013r.
  Wyświetleń: 3013
 332. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium
  Wyświetleń: 3005
 333. Obwieszczenie - Budowa gazociągu śr/c w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 3004
 334. UCHWAŁA Nr XV/97/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 24.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 2999
 335. Obwieszczenie - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2911S, przy ul. Darwina w Paniówkach
  Wyświetleń: 2985
 336. Informacja Wójta Gminy Gierałtowice o wyniku przetargu: "I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości"
  Wyświetleń: 2982
 337. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2967
 338. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń w budynkach stanowiących zasób mienia komunalnego przeznaczonego pod wynajem na cele działalności związanej z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w lecznictwie otwartym...
  Wyświetleń: 2963
 339. Ustanowienia wzoru wniosku o przyznawanie stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2954
 340. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2953
 341. Kontrola wewnętrzna Jednostek Budżetowych Gminy Gierałtowice za rok 2006
  Wyświetleń: 2949
 342. Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniajacych
  Wyświetleń: 2949
 343. Protokoły z Komisji Obwodowych II tura
  Wyświetleń: 2937
 344. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Przebudowa ul. Bocznej w Chudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej
  Wyświetleń: 2934
 345. Statut Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2928
 346. UCHWAŁA XIV / 90 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 listopada 2003r, w sprawie symboli gminy.
  Wyświetleń: 2923
 347. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2921
 348. Komunikaty Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 2919
 349. Obwieszczenie - Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Przyszowicach przy ul. Wolności.
  Wyświetleń: 2917
 350. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 2916
 351. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2010-2014 - według stanu na dzień 31.12.2012r.
  Wyświetleń: 2909
 352. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Działkowej w Paniówkach.
  Wyświetleń: 2907
 353. Łączne zobowiązanie pieniężne
  Wyświetleń: 2901
 354. Ogłoszenie o zamówieniu dla zadania: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 2899
 355. Protokół z przebiegu konsultacji w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2896
 356. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie Sprzedaży energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego.
  Wyświetleń: 2895
 357. Protokół Nr XLII/18 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z 15 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 2892
 358. UCHWAŁA NR XXXVII/248/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 10.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 2878
 359. Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
  Wyświetleń: 2874
 360. Ogłoszenie - przeprowadzenia I przetargów ustnych nieograniczonych  oraz ustalenia wysokości wadium 10.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2863
 361. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2016 r.
  Wyświetleń: 2860
 362. Świadczenia rodzinne
  Wyświetleń: 2851
 363. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Gierałtowicach zarządzonych na dzień 11 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 2845
 364. Program Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017-2022
  Wyświetleń: 2844
 365. Statut Gminnego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 2839
 366. UCHWAŁA Nr XXXII/218/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej
  Wyświetleń: 2839
 367. Uchwała Nr XXXVII/279/13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 2839
 368. Zarządzenie Nr 0050.45.15 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 5 marca 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w 2015r.
  Wyświetleń: 2839
 369. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o przyjęciu Uchwałą Nr XXV/164/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 sierpnia 2016 r. Programu ochronmy środowskia gminy Gierałtowice do roku 2019 z perspektywą do roku 2023
  Wyświetleń: 2838
 370. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w 2016r.
  Wyświetleń: 2838
 371. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Paniówkach”
  Wyświetleń: 2832
 372. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017
  Wyświetleń: 2831
 373. Plan wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2006r.
  Wyświetleń: 2829
 374. Statut sołectwa Chudów
  Wyświetleń: 2828
 375. Zmiana w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 2018 roku
  Wyświetleń: 2827
 376. Zasłużeni dla Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2825
 377. Chudów
  Wyświetleń: 2822
 378. KOMUNIKAT - AZBEST
  Wyświetleń: 2822
 379. Obwieszczenie wójta w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.
  Wyświetleń: 2809
 380. Ogłoszenie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie podziału Gminy Gierałtowice na stałe obwody głosowania.
  Wyświetleń: 2808
 381. Sprawozdanie za I półrocze 2011 roku
  Wyświetleń: 2805
 382. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży od 13.12.2016r. do 04.01.2017r.
  Wyświetleń: 2805
 383. Protokół z przebiegu konsultacji dotyczącej przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2803
 384. Wykonanie budżetu OPS za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 2801
 385. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki w dniu 5.11.2012
  Wyświetleń: 2800
 386. WYTYCZNE GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA HODOWCÓW DROBIU
  Wyświetleń: 2799
 387. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje dotyczące trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania
  Wyświetleń: 2798
 388. Zgłoszenie kandydatów na członków Obowodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2795
 389. Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy.
  Wyświetleń: 2791
 390. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010 - złożone przed zakończeniem kadencji
  Wyświetleń: 2791
 391. Protokół Nr XXXV/17 z sesji Rady Gminy Gierałtowice, która odbyła się 27 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 2788
 392. Zgłoszenia do nagrody, wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w miedzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2014 roku.
  Wyświetleń: 2783
 393. Protokół Nr XXII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 9.08.2012r.
  Wyświetleń: 2781
 394. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży z dnia 29.01.2016 r.
  Wyświetleń: 2776
 395. Informacja o składach Obwodowych Komsii Wyborczych
  Wyświetleń: 2775
 396. Ogłoszenie - sprzedaży motoroweru i samochodu osobowego
  Wyświetleń: 2774
 397. Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2011 - 2015
  Wyświetleń: 2764
 398. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Przebudowa ul. Paderewskiego w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową chodnika.
  Wyświetleń: 2762
 399. Wyniki Wyborów Prezydenta RP II tura
  Wyświetleń: 2762
 400. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach przy ulicy Brzeg.
  Wyświetleń: 2754
 401. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r.
  Wyświetleń: 2753
 402. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Gierałtowice oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania lokali i budynków oraz oświetlenia ulicznego.
  Wyświetleń: 2751
 403. Obwieszczenie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. na działce nr 874/159 położonej w Paniówkach przy ul. Gliwickiej
  Wyświetleń: 2749
 404. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 2748
 405. Ogłoszenie o wszczęciu postęowania dla zadania Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2748
 406. Ogłoszenie o wszczęciu postęowania dla zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Gierałtowice i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 2744
 407. Informacja o podjęciu przez Radę Gminy Gierałtowice zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śl.
  Wyświetleń: 2742
 408. Protokół z przebiegu konsultacji dotyczącej uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 2736
 409. Katastrofy drogowe
  Wyświetleń: 2720
 410. Budżet Gminy Gierałtowice na 2014 rok
  Wyświetleń: 2709
 411. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/154/2012 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
  Wyświetleń: 2708
 412. Program funkcjonalno – użytkowy „Przebudowy drogi wojewódzkiej 921 na odcinku od drogi DK 78 w Pilchowicach do granicy miasta Zabrze”.
  Wyświetleń: 2706
 413. Wybory Samorządowe 2006
  Wyświetleń: 2706
 414. Uchwała Nr XXI/158/12 z dnia 26.06.2012r. w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu
  Wyświetleń: 2705
 415. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach w sprawie zarejestrowanych listach kandydatów na Radnych.
  Wyświetleń: 2696
 416. Kontrole
  Wyświetleń: 2682
 417. Uchwała Nr XIV/113/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 2679
 418. Protokół z sesji Rady Gminy Gierąłtowice Nr XXXIII/05 z dnia 28 kwietnia 2005r.
  Wyświetleń: 2678
 419. Uchwała Nr V/33/15 z dnia 29.01.2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
  Wyświetleń: 2676
 420. Obwieszczenie - „Budowa oświetlenia ulicznego w Paniówkach przy ul. Ogrodowej
  Wyświetleń: 2671
 421. Powołanie składu Zespołu ds. opracowania Rewitalizacji - Zarządzenie nr 0050.6.2017
  Wyświetleń: 2668
 422. UCHWAŁA NR XXXV/230/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 27.06.2017 r. w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2663
 423. Zebranie Wiejskie sołectwa Chudów 10 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 2659
 424. Informacje o zauważonych na terenie gminy bezdomnych zwierzętach
  Wyświetleń: 2642
 425. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”
  Wyświetleń: 2638
 426. Ważne telefony
  Wyświetleń: 2635
 427. Dokumenty wyłączone z jawności
  Wyświetleń: 2633
 428. Współpraca krajowa i zagraniczna
  Wyświetleń: 2630
 429. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  Wyświetleń: 2621
 430. Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw.
  Wyświetleń: 2620
 431. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 2615
 432. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2014
  Wyświetleń: 2611
 433. Obwieszczenie - Wymiana sieci wodociągowej w Gierałtowicach przy ul. Granicznej
  Wyświetleń: 2607
 434. Uchwała Nr XVI/130/12 z dnia 26.01.2012r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód Jacka Pańczyka.
  Wyświetleń: 2602
 435. Wykaz firm, które dokonały wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2598
 436. Zmiana informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2585
 437. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ul. Graniczej
  Wyświetleń: 2579
 438. Pomoc bezdomnym
  Wyświetleń: 2578
 439. Protokół z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 2578
 440. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Biurze Rady Gminy
  Wyświetleń: 2577
 441. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2017
  Wyświetleń: 2574
 442. Referat Planowania Przestrzennego.
  Wyświetleń: 2568
 443. Oferta Parafii Rzymsko-Katolickiej M.B. Szkaplerznej Gierałtowice, na realizację zadania publicznego „Ciekawi świata”
  Wyświetleń: 2566
 444. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2002
  Wyświetleń: 2563
 445. Ankieta " Problemy społeczne w Gminie Gierałtowice"
  Wyświetleń: 2561
 446. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31
  Wyświetleń: 2560
 447. Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice – 2017 rok Bez zmian stawki w podatku od nieruchomości. Nowe zwolnienie.
  Wyświetleń: 2560
 448. Okres zasiłkowy 2017/2018 Program 500+
  Wyświetleń: 2558
 449. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium
  Wyświetleń: 2556
 450. Rekrutacja do przedszkoli 2018/2019
  Wyświetleń: 2556
 451. Rozpalanie od góry - sposób efektywnego spalania węgla
  Wyświetleń: 2556
 452. Obwieszczenie Wójta gminy Gierałtowice w sprawie: „Odwodnienie ul. Granicznej w Gierałtowicach”
  Wyświetleń: 2554
 453. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 2554
 454. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XIX/12 z dnia 26.04.2012
  Wyświetleń: 2554
 455. Dochody budżetu gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 2553
 456. Mrozy i zamiecie śnieżne
  Wyświetleń: 2553
 457. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gierałtowice za lata 2011 – 2012
  Wyświetleń: 2553
 458. Uchwała RG Gierałtowiece Nr XLII/259/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
  Wyświetleń: 2548
 459. CHCESZ SIĘ USTRZEC PTASIEJ GRYPY?
  Wyświetleń: 2547
 460. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2546
 461. Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2014r.
  Wyświetleń: 2544
 462. Obwieszczenie: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia D90 dla potrzeb zasilania hali produkcyjnej przy ul. Rolników w Gliwicach”
  Wyświetleń: 2544
 463. Ogłoszenie o zebraniu wiejskim Sołectwa Paniówki w dniu 13.04.2015 r.
  Wyświetleń: 2542
 464. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2009
  Wyświetleń: 2541
 465. Zarządzenia Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2539
 466. O G Ł O S Z E N I E O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GIERAŁTOWICE DLA TERENU POŁOŻONEGO W PRZYSZOWICACH PRZY ULICY BRZEG WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 2537
 467. Protokół Nr XVIII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 29.03.2012r.
  Wyświetleń: 2537
 468. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr LIII / 06 z dnia 19 października 2006r.
  Wyświetleń: 2536
 469. Komunikat o powołaniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Gliwicach
  Wyświetleń: 2534
 470. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 2531
 471. UCHWAŁA Nr XLV/277/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 2528
 472. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 2526
 473. Ogłoszenie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Paniówki w dniu 12.01.2015r.
  Wyświetleń: 2524
 474. Wójt Gminy ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstaw..
  Wyświetleń: 2523
 475. I ustny przetarg ograniczony - 17.07.2014 r.
  Wyświetleń: 2521
 476. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2516
 477. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za II kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2514
 478. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2511
 479. Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2011-2014
  Wyświetleń: 2508
 480. Informacja Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 października 2011 w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ulicy Granicznej
  Wyświetleń: 2505
 481. Powódź - ulgi i zwolnienia z podatku
  Wyświetleń: 2503
 482. Uchwała Nr V/35/15 z dnia 29.01.2015r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
  Wyświetleń: 2499
 483. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty według stanu na dzień 10.11.2006 roku
  Wyświetleń: 2499
 484. Zmiana zapisów w operacie opisowo-kartograficznym ewidencji gruntów i budynków oraz przeprowadzonej aktualizacji użytków gruntowych dla miejscowości Paniówki i Przyszowice
  Wyświetleń: 2498
 485. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Przebudowa boiska LKS Jedność w Przyszowicach.
  Wyświetleń: 2496
 486. Protokół z dyskusji z dnia 12 stycznia 2012 roku nad przyjętymi w projekcie zmianami dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich.
  Wyświetleń: 2488
 487. Obwieszczenie o wydanej zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego przy przepompowni na rowie Bojkowskim przy ul. Obrońców Granicy w Girałtowicach"
  Wyświetleń: 2487
 488. Uchwała Nr XXX/176/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia "Strategii Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015"
  Wyświetleń: 2486
 489. Majątek i struktura własności
  Wyświetleń: 2481
 490. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2015 r.
  Wyświetleń: 2477
 491. Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Gierałtowice 10.10.2017 r.
  Wyświetleń: 2475
 492. Kontakt
  Wyświetleń: 2471
 493. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XX/08 z dnia 24.04.2008r.
  Wyświetleń: 2471
 494. Ogłoszenie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2470
 495. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.98.2015 z dnia 25.05.2015r. w sprawie: sprzedaży samochodu.
  Wyświetleń: 2470
 496. Protokół z przebiegu konsultacji w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
  Wyświetleń: 2465
 497. INFORMACJA Szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2464
 498. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2003
  Wyświetleń: 2464
 499. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL/309/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.
  Wyświetleń: 2463
 500. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Wykonanie utwardzenia dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 2462
 501. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2007
  Wyświetleń: 2461
 502. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2461
 503. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie kultury w 2015r.
  Wyświetleń: 2460
 504. protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLV/06 z dnia 6.04.2006r.
  Wyświetleń: 2454
 505. Uchwały oraz wytyczne PKW
  Wyświetleń: 2453
 506. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/05 która odbyła się w dniu 29 września 2005r.
  Wyświetleń: 2451
 507. Lista zdań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2018
  Wyświetleń: 2448
 508. Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2019-2022
  Wyświetleń: 2437
 509. Uchwała Nr XXVI/197/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2013
  Wyświetleń: 2437
 510. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2010-2014 - według stanu na dzień 31.12.2010r.
  Wyświetleń: 2436
 511. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2433
 512. UCHWAŁA NR XXIX/196/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 7.02.2017 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 2433
 513. Organizacja
  Wyświetleń: 2429
 514. Wykaz ofert dofinansowanych w wyniku konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury w roku 2013
  Wyświetleń: 2426
 515. Przebudowa sieci gazu i budowa przyłącza gazu śc do projektowanego budynku mieszkalnego przy ul. Dębowej w Paniówkach
  Wyświetleń: 2423
 516. Uchwała Nr XLVI/350/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2423
 517. fundusz alimentacyjny
  Wyświetleń: 2422
 518. Godziny głosowania
  Wyświetleń: 2421
 519. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania RG Gierałtowice 24.08.2017 r.
  Wyświetleń: 2421
 520. Ogłoszenie - nabór do Zespołu ds. opracowania Programu Rewitalizacji.
  Wyświetleń: 2420
 521. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2014-2018 według stanu na dzień 31.12.2015 r.
  Wyświetleń: 2419
 522. Plan przychodów budżetu gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 2418
 523. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 2418
 524. Lista zawodników, którym zostały przyznane nagrody za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w 2015 roku.
  Wyświetleń: 2413
 525. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVI/04 z dnia 01 października 2004r.
  Wyświetleń: 2412
 526. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gierałtowice za lata 2009 - 2010
  Wyświetleń: 2411
 527. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie „zapytania ofertowego” dot. regulowania zjawiska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Gierałtowice w 2017 roku.
  Wyświetleń: 2411
 528. Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji cyfrowych  osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim
  Wyświetleń: 2406
 529. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 2406
 530. Kontrola wewnętrzna 2008
  Wyświetleń: 2405
 531. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLII/06 z dnia 2 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 2405
 532. KOMUNIKAT dot. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 2404
 533. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium.
  Wyświetleń: 2400
 534. Powołanie Zespołu ds. opracowania Programu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 2400
 535. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria, wg których odbędzie się rekrutacja do szkoły podstawowej.
  Wyświetleń: 2397
 536. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim w Sołectwie Paniówki w dniu 2.12.2013r.
  Wyświetleń: 2397
 537. Urząd Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2393
 538. Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowej, w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gierałtowice, w dziedzinie kultury i sztuki oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
  Wyświetleń: 2391
 539. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2387
 540. Akty prawne
  Wyświetleń: 2384
 541. Wichury
  Wyświetleń: 2384
 542. Uchwała Nr VI/40/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.
  Wyświetleń: 2381
 543. Uchwała Nr XLI/252/05 Rady Gminy
  Wyświetleń: 2376
 544. Obwieszczenie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej
  Wyświetleń: 2375
 545. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2012 roku
  Wyświetleń: 2373
 546. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Chudowie przy ul. Wolności
  Wyświetleń: 2370
 547. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów.
  Wyświetleń: 2369
 548. Zmiana terminu odbioru odpadów zielonych w listopadzie
  Wyświetleń: 2366
 549. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2013 roku
  Wyświetleń: 2352
 550. Oświadczenia majątkowe za 2011 rok
  Wyświetleń: 2350
 551. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017 r.
  Wyświetleń: 2348
 552. Protokół z dnia 28 października 2014r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2348
 553. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXI/05 z dnia 24 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 2340
 554. Pełnomocnictwa w podatkach lokalnych
  Wyświetleń: 2339
 555. Sprawozdanie za 2010 rok
  Wyświetleń: 2336
 556. Wykonanie budżetu OPS za rok 2008
  Wyświetleń: 2336
 557. Skład Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2335
 558. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2007
  Wyświetleń: 2332
 559. Protokół z dnia 26 stycznia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Chudowie.
  Wyświetleń: 2332
 560. Projekt Studium
  Wyświetleń: 2328
 561. PAMIĘTAJMY !!! OD 1 WRZEŚNIA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZACZYNA OBOWIĄZYWAĆ UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
  Wyświetleń: 2326
 562. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa sieci, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków mieszkalnych w Paniówkach przy ul. Powstańców Śląskich".
  Wyświetleń: 2319
 563. Zapytanie ofertowe - całodobowa opieka weterynaryjna
  Wyświetleń: 2316
 564. Kalendarz czynności wyborczych
  Wyświetleń: 2314
 565. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Remont nawierzchni ul. Brzezina w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2314
 566. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2313
 567. Oswiadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2004
  Wyświetleń: 2312
 568. Oświadczenia majątkowe za 2015 rok.
  Wyświetleń: 2312
 569. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2011/2012
  Wyświetleń: 2311
 570. Rekrutacja 2018/2019 szkoła podstawowa.
  Wyświetleń: 2310
 571. Oferta Ludowe Klubu Sportowego „Tempo” Paniówki na realizację zadania publicznego „Drużyna piłkarska rocznik 1999-2002”
  Wyświetleń: 2309
 572. Uchwała Nr XIV/116/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklatracji podatkowych obowiązujacych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2305
 573. UCHWAŁA Nr XIX / 109 / 04 Rady Gminy Gierałtowice w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 2305
 574. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr IX/07 z dnia 24.05.2007r.
  Wyświetleń: 2296
 575. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających w czwartym kwartale 2006 roku
  Wyświetleń: 2296
 576. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.57.2015 z dnia 27.03.2015r. w sprawie: sprzedaży samochodu.
  Wyświetleń: 2294
 577. Obwieszczenie Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 2290
 578. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach, ul. Szkolna 4.
  Wyświetleń: 2290
 579. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim Sołectwa Przyszowice w dniu 28.11.2012
  Wyświetleń: 2290
 580. Uchwała Nr XXI/163/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.05.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji działań dotyczących uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej przedstawionych w studium wykonalności dla przedsięwzięcia pod nazwą: Kan
  Wyświetleń: 2284
 581. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej w Gierałtowicach przy ul. Piontka i Stachury
  Wyświetleń: 2283
 582. Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminy przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierąłtowice za wyniki w nauce i wybitne osiągniącia dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2282
 583. Sołtys i Rada Sołecka kadencji 2011-2014
  Wyświetleń: 2281
 584. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 2280
 585. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXII/05 z dnia 31 marca 2005r.
  Wyświetleń: 2279
 586. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o o wyczerpaniu środków finansowych przeznaczonych na dotacje na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w 2015 r.
  Wyświetleń: 2277
 587. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria, wg których odbędzie się rekrutacja do przedszkola.
  Wyświetleń: 2275
 588. Ogłoszenie II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Przyszowice.
  Wyświetleń: 2273
 589. Oferta Ludowego Klubu Sportowego Jedność 32 Przyszowice siedziba:  44-178 Przyszowice ul. K. Miarki 1 ,  na realizację zadania publicznego  „Zawody pływackie o Puchar Jedności”
  Wyświetleń: 2271
 590. Monitoring
  Wyświetleń: 2269
 591. Zmiana informacji o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2011 roku.
  Wyświetleń: 2268
 592. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
  Wyświetleń: 2267
 593. Informacja o wyborach Delegata do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej - lokal wyborczy
  Wyświetleń: 2266
 594. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Zamówienie uzupełniające do zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2265
 595. Uchwała Nr XXXVII/283/13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
  Wyświetleń: 2265
 596. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach w sprawie zarejestrowanych kandydatów na Wójta Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2264
 597. Uchwała Nr XXX/170/05 Rady Gminy Gierałtowice w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 2264
 598. Zespoły Szkolno-Przedszkolne
  Wyświetleń: 2264
 599. Wyniki głosowania w gminie Gierałtowice _ II tura głosowania w dniu 4.07.2010r.
  Wyświetleń: 2260
 600. Protokół z dnia 19 października 2015 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2256
 601. Uchwała Nr XXV/183/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 2255
 602. Wybory ławników 2011 rok
  Wyświetleń: 2250
 603. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2248
 604. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2009 rok
  Wyświetleń: 2248
 605. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr V/07 z dnia 8 lutego 2007r.
  Wyświetleń: 2247
 606. formularz oferty Aktywni i Zmotywowani 2010
  Wyświetleń: 2246
 607. Informacja o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 2246
 608. Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP
  Wyświetleń: 2246
 609. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2006 roku
  Wyświetleń: 2244
 610. Wykonanie budżetu OPS za 2009r.
  Wyświetleń: 2243
 611. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2240
 612. Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2235
 613. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych od 01 marca do 31 grudnia 2017 roku
  Wyświetleń: 2235
 614. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Kompleksowa obsługa prawna Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2017 r.
  Wyświetleń: 2232
 615. Opłata od posiadania psów
  Wyświetleń: 2231
 616. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2008 roku
  Wyświetleń: 2229
 617. Uchwała Nr 1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2229
 618. Powołanie składu Gminnej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2227
 619. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2008
  Wyświetleń: 2226
 620. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
  Wyświetleń: 2223
 621. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gierałtowice od 2016 roku
  Wyświetleń: 2221
 622. Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 2220
 623. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach w rejonie ulicy Jasnej”
  Wyświetleń: 2219
 624. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 5 października 2015r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r
  Wyświetleń: 2219
 625. Zielona pracownia z Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Paniówkach
  Wyświetleń: 2219
 626. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Dostawa mebli i wyposażenia do nowego segmentu przedszkola w Paniówkach ul. Dworska 31.
  Wyświetleń: 2218
 627. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  Wyświetleń: 2216
 628. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
  Wyświetleń: 2212
 629. Wykonanie budżetu OPS za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 2211
 630. Szkolenie dla członków obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 2210
 631. Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia
  Wyświetleń: 2209
 632. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2209
 633. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2005
  Wyświetleń: 2206
 634. Dyżury rejestracji kandydatów na wójta
  Wyświetleń: 2205
 635. Protokół ze spotkania dotyczącego powołania Zespołu ds. opracowania Programu Rewitalizacji, z dnia 09.01.2017 r.
  Wyświetleń: 2202
 636. Lista zdań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018r.
  Wyświetleń: 2201
 637. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania : „Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Paniówkach.”
  Wyświetleń: 2201
 638. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2006
  Wyświetleń: 2200
 639. Protokół Nr XLIV/18 z sesji Rady Gminy Gierałtowice która odbyła się 17 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 2200
 640. UCHWAŁA XI / 59 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2200
 641. Oferta Pływalni „Wodnik” Sp. z o.o., z siedzibą: 44-177 Paniówki ul. Gliwicka 11B, na realizację zadania publicznego „Lepsze zdrowie dla niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Gierałtowice poprzez nieodpłatne udostępnienie pływalni ”
  Wyświetleń: 2198
 642. Uchwała Nr XXVIII / 160 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 5 października 2004r. na działalność Wójta Gminy
  Wyświetleń: 2198
 643. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XVIII/08 z dnia 28.02.2008r
  Wyświetleń: 2197
 644. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2009 roku
  Wyświetleń: 2194
 645. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431-58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV
  Wyświetleń: 2193
 646. Uchwała Nr XXXII/251/13 z dnia 11.06.2013r. w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  Wyświetleń: 2191
 647. UCHWAŁA Nr XVIII / 106 / 04 Rady Gminy Gierałtowice 12 lutego 2004r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2004.
  Wyświetleń: 2190
 648. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych i usługowych położonych w Paniówkach.
  Wyświetleń: 2189
 649. Uchwała Nr XLIV/331/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawieokreślenia zakresu i formy sporządzania za okres pierwszego półrocza informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gierałtowice, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finanso
  Wyświetleń: 2185
 650. UCHWAŁA XII / 67 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
  Wyświetleń: 2185
 651. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2009 roku
  Wyświetleń: 2184
 652. Zaproszenie do złożenia oferty na Eksperta od Design Thinking i źródeł finansowania wspomagający proces opracowania przez Gminę Gierałtowice „Programu Rewitalizacji dla gminy Gierałtowice na lata 2017-2022”
  Wyświetleń: 2183
 653. Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej do dnia głosowania
  Wyświetleń: 2182
 654. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: "Opracowanie czterech odrębnych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszarów obejmujących sołectwa: Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki i Chudów."
  Wyświetleń: 2182
 655. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o obwodach głosowania
  Wyświetleń: 2179
 656. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont nawierzchni drogi ul. Osiedle w Chudowie.
  Wyświetleń: 2179
 657. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze...
  Wyświetleń: 2179
 658. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług weterynaryjnych w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2018 roku”
  Wyświetleń: 2178
 659. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz kryteria, wg których odbędzie się rekrutacja do gimnazjum.
  Wyświetleń: 2177
 660. Uchwała Nr XX/152/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za rok 2011
  Wyświetleń: 2175
 661. Uchwała Nr XXV/181/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 2173
 662. Protokół z konsultacji społecznych z dnia 19.12.2016 r. w Chudowie w ramach projektu"Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin"
  Wyświetleń: 2172
 663. UCHWAŁA Nr XI / 66 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2172
 664. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.115.2013 z dnia 5 lipca 2013r w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczeń w budynku stanowiącym zasób mienia komunalnego przeznaczonego pod wynajem.
  Wyświetleń: 2172
 665. Terminy postępowania rekrutacyjnego - rekrutacja szkoła podstawowa.
  Wyświetleń: 2171
 666. Uchwała Nr XLV/344/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12.08.2010r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi z dnia 29.07.2010r. wniesionej przez Pana ............................... oraz odpowiedzi na skargę.
  Wyświetleń: 2171
 667. Plan budżetu gminy Gierałtowice na rok 2006 w zakresie inwestycji
  Wyświetleń: 2168
 668. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  Wyświetleń: 2167
 669. PROTOKÓŁ z dnia 2 listopada 2015r. z przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”
  Wyświetleń: 2166
 670. Prptokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLIII/10 z dnia 27.05.2010r.
  Wyświetleń: 2166
 671. Kontrola wewnętrzna Jednostek Budżetowych za rok 2007
  Wyświetleń: 2165
 672. Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice oraz udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za I kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2162
 673. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 2161
 674. Zarządzenie Nr 0050.107.2014 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 04.06.2014 r. w sprawie ustanowienia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół zamieszkałych....
  Wyświetleń: 2161
 675. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji:Budowa sieci, przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji deszczowej do budynków mieszkalnych w Paniówkach przy ul. Powstańców Śląskich.
  Wyświetleń: 2160
 676. Ogłoszenie o sprzedaży samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 2160
 677. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: „Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach”
  Wyświetleń: 2160
 678. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Świadczenie usług dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice do Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych w roku 2014.
  Wyświetleń: 2156
 679. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  Wyświetleń: 2156
 680. Protokół z dnia 15 lutego 2016 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2016 roku.
  Wyświetleń: 2154
 681. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2008 roku
  Wyświetleń: 2153
 682. Uchwała Nr XXXVIII/284/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2010 rok
  Wyświetleń: 2153
 683. Uchwała Nr VI/44/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie apelu w sprawie utrzymania placówki pocztowej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 2151
 684. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2011 roku
  Wyświetleń: 2150
 685. Rada Gminy Gierałtowice kadencji 2018 - 2023
  Wyświetleń: 2148
 686. Państwowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2147
 687. Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 2144
 688. Wójt ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 2141
 689. Składy osobowe Obowdowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 2136
 690. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXX/05 z dnia 3 lutego 2005r.
  Wyświetleń: 2134
 691. Uchwała Nr XII/95/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2134
 692. Uchwała Nr XXVI/206/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2133
 693. Program Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2019 z perspektywą do roku 2023
  Wyświetleń: 2132
 694. Oświadczenie o wartości sprzedaży oraz opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2129
 695. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2128
 696. Uchwała Nr XXXV/217/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2124
 697. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLIV/05 z dnia 16 marca 2006r.
  Wyświetleń: 2123
 698. UCHWAŁA Nr XI / 62 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2123
 699. Uchwała w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 2118
 700. Dyżury radnych
  Wyświetleń: 2116
 701. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji oraz podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą
  Wyświetleń: 2116
 702. Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium.
  Wyświetleń: 2115
 703. Wójt Gminy Gierałtowice podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu.
  Wyświetleń: 2115
 704. UCHWAŁA Nr XI / 60 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 07 sierpnia 2003 r.
  Wyświetleń: 2114
 705. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2009 roku
  Wyświetleń: 2114
 706. Zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej, projekt operatu opisowo – kartograficznie ewidencji gruntów i budynków dla terenów Gminy Gierałtowice – miejscowości: Paniówki, Przyszowice.
  Wyświetleń: 2111
 707. UCHWAŁA Nr XIX / 111 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 marca 2004 r. W sprawie: uchylenia uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmian Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach.
  Wyświetleń: 2107
 708. UCHWAŁA XII / 68 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
  Wyświetleń: 2106
 709. Obwieszczenie - Budowa odcinka sieci gazowej, ul. Jojki w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 2104
 710. Wyłożony do wglądu projekt Operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla terenu Gminy Gierałtowice - miejscowości : Chudów, Gierałtowice
  Wyświetleń: 2104
 711. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2095
 712. Protokół Nr XXXIV / 05 z sesji Rady Gminy Gierałtowice która odbyła się w dniu 9 czerwca 2005r.
  Wyświetleń: 2093
 713. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2089
 714. Wójt Gminy Gierałtowice podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą pozyskania środków finansowych z budżetu państwa na doposażenie bibliotek szkolnych
  Wyświetleń: 2088
 715. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach.
  Wyświetleń: 2087
 716. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
  Wyświetleń: 2086
 717. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  Wyświetleń: 2081
 718. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2010
  Wyświetleń: 2079
 719. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2010 roku
  Wyświetleń: 2075
 720. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2014-2018 według stanu na dzień 31.12.2014 r.
  Wyświetleń: 2075
 721. Protokół Nr XXXII/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 11.06.2013r.
  Wyświetleń: 2073
 722. Uchwała Nr XIV/114/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/190/08 Rady Gminy Gierłtowice z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym
  Wyświetleń: 2073
 723. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu i Komisji Rolnictwa, w dniu 22 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 2072
 724. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2014-2018, złożone do 30 dni od dnia objęcia mandatu
  Wyświetleń: 2072
 725. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu Obwodowych Komisji Wyborczych.
  Wyświetleń: 2070
 726. UCHWAŁA Nr XI / 61 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2068
 727. Uchwała Nr V/34/15 z dnia 29.01.2015r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 2068
 728. Protokół zdnia 27 luty 2015r z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.
  Wyświetleń: 2067
 729. Uchwała Nr VIII/65/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/53/11 Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawek czynszu i zasad najmu pomieszczeń w budynkach szkoły podstawowej i zespołów szkolno-przedszkolnych oraz szkolnych boisk spor
  Wyświetleń: 2066
 730. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach - informacje dla właścicieli drobiu - grypa ptaków.
  Wyświetleń: 2065
 731. UCHWAŁA Nr XI / 64 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2065
 732. Obwieszczenie Starosty Gliwickiego o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 2064
 733. Oferta Ludowe Klubu Sportowego Jedność 32 Przyszowice, na realizację zadania publicznego „Puchar Wójta Gminy Gierałtowice w pływaniu”
  Wyświetleń: 2061
 734. Uchwała Nr XLVII/373/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice.?
  Wyświetleń: 2059
 735. Uchwała Nr XLIV/334/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 2056
 736. Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016r.
  Wyświetleń: 2055
 737. Konsultacje w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2050
 738. Uchwała Nr IX/69/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 2048
 739. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remonty nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2045
 740. uchwała Nr III/16/2010 z dnia 9.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010
  Wyświetleń: 2045
 741. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/258/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie zmian w byudżecie gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 2043
 742. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2003
  Wyświetleń: 2040
 743. Wykaz ogólnodostępnych tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 2040
 744. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
  Wyświetleń: 2039
 745. Pliki do pobrania
  Wyświetleń: 2037
 746. Uchwała Nr XLIV/330/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 2037
 747. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 2016 roku.
  Wyświetleń: 2036
 748. Przydatne druki i informacje
  Wyświetleń: 2035
 749. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2005
  Wyświetleń: 2035
 750. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 2016 roku
  Wyświetleń: 2032
 751. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice nr XXIX/04 z dnia 30 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 2030
 752. UCHWAŁA Nr XI / 63 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2030
 753. uchwała Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtoweice z dnia 28.12.2006r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 2029
 754. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach”
  Wyświetleń: 2028
 755. Protokół z Zebranai Wiejskiego sołectwa Chudów w dniu 13.03.2012
  Wyświetleń: 2027
 756. Informacja o organizacji pracy w dniach 29 i 30 listopada
  Wyświetleń: 2023
 757. Uchwała Nr XXX/175/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 2023
 758. Dyżury przedszkoli w okresie ferii letnich w roku 2018
  Wyświetleń: 2021
 759. uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 2021
 760. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej i remont odcinka ul. Południowej w Przyszowicach.
  Wyświetleń: 2020
 761. Uchwała Nr XIV/112/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 2018
 762. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont dachu i kominów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Chudowie przy ul. Dwór 4.
  Wyświetleń: 2017
 763. Informacja regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca nowych przepisów w zakresie wycinki drzew
  Wyświetleń: 2016
 764. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w roku 2005
  Wyświetleń: 2016
 765. uchwała Nr XIV/99/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok.
  Wyświetleń: 2016
 766. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Paniówkach.
  Wyświetleń: 2011
 767. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Przyszowicach w rejonie ul. Granicznej o pow. 35 ha
  Wyświetleń: 2011
 768. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2014-2018 według stanu na dzień 31.12.2016 r.
  Wyświetleń: 2011
 769. Budżet Gminy Gierałtowice na 2015 rok
  Wyświetleń: 2009
 770. Obwieszczenie -„Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 poprzez zwiększenie światła pionowego mostu".
  Wyświetleń: 2007
 771. Strategie i programy
  Wyświetleń: 2005
 772. UCHWAŁA Nr XI / 65/ 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7 sierpnia 2003r.
  Wyświetleń: 2005
 773. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 2003
 774. Protokół z dnia 19 października 2015 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  Wyświetleń: 2001
 775. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr II/06 z dnia 5 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 2001
 776. Protokół z sesji Rady Gminy nr I/14 z dnia 1.12.2014
  Wyświetleń: 1998
 777. UCHWAŁA NR XIX / 108 / 04 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 25 marca 2004r. w sprawie nabycia przez Gminę Gierałtowice nieruchomości zabudowanej położonej w Chudowie
  Wyświetleń: 1995
 778. Uchwała Nr XXI/160/12 z dnia 26.06.2012r. w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką
  Wyświetleń: 1994
 779. Wyniki głosowania w gminie Gierałtowice _ I tura głosowania w dniu 20.06.2010r.
  Wyświetleń: 1993
 780. Prognoza kwoty długu na 2006 rok i lata następne
  Wyświetleń: 1992
 781. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2016
  Wyświetleń: 1991
 782. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XII/07 z dnia 30.08.2007r.
  Wyświetleń: 1990
 783. Uchwała Nr XVII/143/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położónego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śl
  Wyświetleń: 1986
 784. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2007 roku
  Wyświetleń: 1985
 785. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr I/06 z dnia 23 listopada 2006r.
  Wyświetleń: 1985
 786. Uchwała Nr VI/43/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Gierałtowice oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu
  Wyświetleń: 1981
 787. Uchwała Nr XXXIII/195/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.04.2005r. w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice na lata 2005-2008”.
  Wyświetleń: 1980
 788. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/262/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie nabycia gruntu przez Gmine Gierałtowice
  Wyświetleń: 1978
 789. UCHWAŁA NR XL/269/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1976
 790. UCHWAŁA Nr XVII / 105 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 22 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy oraz ramowego planu pracy Rady Gminy.
  Wyświetleń: 1975
 791. Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego o okręgach wyborczych
  Wyświetleń: 1972
 792. Referat Edukacji i Zdrowia.
  Wyświetleń: 1970
 793. Uchwała Nr XIV/115/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1969
 794. Uchwała Nr XXIX/161/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie budzetu gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1968
 795. Uchwała Nr XLV/339/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12.08.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
  Wyświetleń: 1967
 796. Uchwała Nr XLVI/343/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice oraz obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1967
 797. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Ekspert od rewitalizacji
  Wyświetleń: 1966
 798. Uchwała Nr VI/39/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1965
 799. Uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 1965
 800. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2009
  Wyświetleń: 1964
 801. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji:„Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 2047/127, 2044/127, 2043/127 położonych w Chudowie przy ul. Brzezina”.
  Wyświetleń: 1963
 802. Projekty planów miejscowych
  Wyświetleń: 1963
 803. Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 35 w Katowicach z dnia 6 maja 2010r.
  Wyświetleń: 1962
 804. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia......
  Wyświetleń: 1959
 805. Obwieszczenie - „Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego na terenie działek nr 1289/27, 1291/27, 142/28 w Paniówkach przy ul. Strażackiej”
  Wyświetleń: 1959
 806. Wykaz ofert dofinansowanych w wyniku konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2016
  Wyświetleń: 1959
 807. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2008 roku
  Wyświetleń: 1958
 808. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2005
  Wyświetleń: 1958
 809. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Remont nawierzchni drogi ul. Osiedle w Chudowie”.
  Wyświetleń: 1957
 810. Uchwała Nr XXVI/186/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008
  Wyświetleń: 1955
 811. UCHWAŁA XIII / 79 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r.
  Wyświetleń: 1955
 812. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 2016 roku
  Wyświetleń: 1955
 813. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Witolda Budryka w Chudowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych.
  Wyświetleń: 1955
 814. Uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła
  Wyświetleń: 1954
 815. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XL/05 z dnia 8 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 1952
 816. Protokół z dnia 19 października 2015 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 1950
 817. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie, ul. Szkolna 52 prowadzonego przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1950
 818. Obwieszczenei Wójrta Gminy Gierąłtowice o obwodach głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1949
 819. UCHWAŁA NR XIX/110/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 marca 2004r. w sprawie sprzedaży gruntów przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1949
 820. Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z dnia 13.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1947
 821. Zaproszenie - Mieszkańcy Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1945
 822. Zarządzenie wójta stwierdzające wygaśnięcie członkostwa w komisji obwodowej nr 3 w Przyszowicach.
  Wyświetleń: 1945
 823. Informacja Wójta w sprawie pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1943
 824. UCHWAŁA XIV / 88 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 listopada 2003r, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
  Wyświetleń: 1943
 825. Zarządzenia Wójta - budżet Gminy 2017
  Wyświetleń: 1942
 826. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gierałtowice za lata 2009 - 2010
  Wyświetleń: 1941
 827. Informacja w sprawie naboru na stanowisko Podinspektor ds. inwestycji i remontów w Referacie Inwestycji i Szkód Górniczych.
  Wyświetleń: 1939
 828. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Przyszowice
  Wyświetleń: 1939
 829. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie opłaty targowej obowiązującej od 2016 roku
  Wyświetleń: 1938
 830. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2004
  Wyświetleń: 1937
 831. Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków.
  Wyświetleń: 1936
 832. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza do projektowanego budynku mieszkalnego w Chudowie przy ul. Topolowej."
  Wyświetleń: 1936
 833. Uchwała Nr XV/108/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie
  Wyświetleń: 1935
 834. Gminny konkurs na komiks i prezentację multimedialną nie dla narkotyków i alkoholu
  Wyświetleń: 1934
 835. PROTOKÓŁ z dnia 17 czerwca 2016 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/233/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 1934
 836. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2008 roku
  Wyświetleń: 1933
 837. Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 510.2011r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 1933
 838. Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 1932
 839. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr LI/06 z dnia 31 sierpnia 2006r.
  Wyświetleń: 1932
 840. Uchwała Nr XXX/173/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie stanowiska Rady Gminy w sprawie zarzutów Pana ................................... zawartych w skardze z dnia 13 grudnia 2004r.
  Wyświetleń: 1931
 841. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie opłaty targowej obowiązującej od 2016 roku
  Wyświetleń: 1931
 842. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Gierałtowickim Centrum Rozwoju
  Wyświetleń: 1930
 843. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu rolnego oraz ustalenia wysokości wadium.
  Wyświetleń: 1929
 844. uchwała Nr XV/118/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy z Miastem Uhersky Brod (Republika Czeska)
  Wyświetleń: 1928
 845. Obwieszczenie - Budowa sceny w parku Joanny na działce nr 1184/274 położonej w Paniówkach przy ul. Zabrskiej.
  Wyświetleń: 1927
 846. Protokół z konsultacji ze spotkania w Przyszowicach z dnia 04.01.2017 r.
  Wyświetleń: 1926
 847. Obwieszczenie wójta o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania.
  Wyświetleń: 1924
 848. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXV/05 która odbyła się w dniu 28 lipca 2005r.
  Wyświetleń: 1924
 849. Obwieszczenie - Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na dz. nr 1308/131 w Paniówkach przy ul. Dworskiej
  Wyświetleń: 1923
 850. Uchwała Nr XIX/225/13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów
  Wyświetleń: 1923
 851. UCHWAŁA XIII / 85 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r, w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1923
 852. Obwieszczenie - Budowa (przebudowa) chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1922
 853. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr X/07 z dnia 16.06.2007
  Wyświetleń: 1922
 854. Uchwała Nr I/1 /06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23.11.2006r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1922
 855. UCHWAŁA Nr XVIII / 107 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12 lutego 2004r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004.
  Wyświetleń: 1922
 856. protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLVII/06 z dnia 25.05.2006r.
  Wyświetleń: 1921
 857. Uchwała Nr LI/313/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.08.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości dla szkół Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1921
 858. Uchwała Nr XII/96/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Wojewody Śląskiego.
  Wyświetleń: 1920
 859. Uchwała Nr XV/122/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2012
  Wyświetleń: 1919
 860. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2005
  Wyświetleń: 1918
 861. UCHWAŁA XV / 91 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 grudnia 2003r, w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
  Wyświetleń: 1918
 862. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałtowicach w rejonie ulicy Sobieskiego/Ks. Roboty”
  Wyświetleń: 1917
 863. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010 - według stanu na dzień 31.12.2009r.
  Wyświetleń: 1917
 864. Uchwała Nr XIX / 114 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 marca 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1914
 865. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych w Gminie Gierałtowice”.
  Wyświetleń: 1914
 866. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania Przebudowa ul. Karola Miarki w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1912
 867. Podatki i opłaty - lista spraw
  Wyświetleń: 1912
 868. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 23.03.2015
  Wyświetleń: 1912
 869. Uchwała Nr XXXII/250/13 z dnia 11.06.2013r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/184/12 w spr. terminy, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1912
 870. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w roku 2005
  Wyświetleń: 1911
 871. Wyznaczanie obwodowej komisji wyborczej do głosowania korespondencyjnego.
  Wyświetleń: 1911
 872. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2006
  Wyświetleń: 1910
 873. Uchwała Nr V/35/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 1910
 874. Uchwała Nr XL/309/14 z dnia 20.03.2014r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkole i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1909
 875. Obwieszczenie „Przebudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej
  Wyświetleń: 1908
 876. Protokół z zebrania wiekskiego sołectwa Przyszowice w dniu 17.10.2011r.
  Wyświetleń: 1908
 877. uchwała Nr XIII/97/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.09.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
  Wyświetleń: 1908
 878. UCHWAŁA Nr XIX / 113 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2004
  Wyświetleń: 1908
 879. Uchwała Nr XXXVII/279/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2009r. w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1908
 880. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1906
 881. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 1906
 882. uchwała Nr VI/40/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1905
 883. Uchwała Nr XXV/186/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  Wyświetleń: 1904
 884. Wyniki głosowania w Gminie Gierałtowice w dniu 21.11.2010
  Wyświetleń: 1904
 885. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2006
  Wyświetleń: 1902
 886. Uchwała Nr IV/20/2010 z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie: dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1m3 wody i do 1m3 ścieków.
  Wyświetleń: 1902
 887. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: Konserwacja rowów melioracyjnych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1901
 888. Informacja - Spotkanie odwołane - Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 1899
 889. Zarządzenia Wójta - budżet Gminy 2015
  Wyświetleń: 1899
 890. Uchwała Nr IX/72/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie wyboru laureatów wyróżnienia ?Zasłużony dla Gminy Gierałtowice?
  Wyświetleń: 1896
 891. UCHWAŁA NR XXV/165/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1896
 892. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2006 roku
  Wyświetleń: 1895
 893. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice L/06 z dnia 31 lipca 2006r.
  Wyświetleń: 1895
 894. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr III/06 z dnia 18 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1894
 895. Podział środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2011.
  Wyświetleń: 1893
 896. Uchwała Nr XXXVII/280/13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1892
 897. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006
  Wyświetleń: 1891
 898. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2008
  Wyświetleń: 1889
 899. Protokół z sesji Rady Gminy Nr XX/12 z dnia 30.05.2012
  Wyświetleń: 1889
 900. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 10.04.2013r.
  Wyświetleń: 1889
 901. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Gierałtowice w 2010 roku.
  Wyświetleń: 1888
 902. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLVI/06 z dnia 26.04.2006r.
  Wyświetleń: 1888
 903. Wykaz ogólnodostępnych tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1888
 904. Zarządzenia Wójta - budżet Gminy 2016
  Wyświetleń: 1887
 905. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego numerze i granicy, liczbie wybieranych radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gierałtowice w 2011 roku
  Wyświetleń: 1886
 906. Powołanie składu Powiatowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1886
 907. Uchwała Nr XLIV/338/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika.
  Wyświetleń: 1885
 908. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice w dniu 21.02.2013
  Wyświetleń: 1883
 909. Obwieszczenie w sprawie: „Przebudowa ul. Stachury w Gierałtowicach"
  Wyświetleń: 1881
 910. Ankieta - Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 1880
 911. Uchwała Nr XXXIV/206/05 Rady Gminy Gierąłtowice z dnia 09 czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach na realizację zadania przy drodze powiatowej w 2005roku.
  Wyświetleń: 1877
 912. W związku z występującym na terenie Polski zagrożeniem afrykańskim pomorem świń wystąpiła konieczność podejmowania działań zapobiegawczych.
  Wyświetleń: 1877
 913. Dzierżawy
  Wyświetleń: 1876
 914. Kampania informacyjna pn. Nie dla czadu
  Wyświetleń: 1876
 915. Uchwała Nr XXI/152/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.05.2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za
  Wyświetleń: 1874
 916. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji:„Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 335/47, 1250/292, 1119/294 położonych w Paniówkach przy ul. Podzamcze”
  Wyświetleń: 1872
 917. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki w dniu 21.03.2011r.
  Wyświetleń: 1871
 918. Uchwała Nr XXXVIII/287/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia ?Planu odnowy miejscowości Chudów?
  Wyświetleń: 1871
 919. Protokoły i wyniki głosowań z kadencji Rady Gminy Gierałtowice 2018-2023
  Wyświetleń: 1870
 920. Uchwała Nr XXV/185/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice z zagospodarowania tych odpadów.
  Wyświetleń: 1869
 921. Uchwała Nr XXX/168/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1869
 922. Ogłoszenie - konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.
  Wyświetleń: 1868
 923. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagos
  Wyświetleń: 1868
 924. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o wyczerpaniu środków finansowych przeznaczonych na dotacje na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych w 2016 r.
  Wyświetleń: 1867
 925. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach, ul. Zwycięstwa 44
  Wyświetleń: 1866
 926. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego ..."
  Wyświetleń: 1866
 927. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1864
 928. Uchwała Nr IX/67/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach za rok 2006
  Wyświetleń: 1864
 929. UCHWAŁA XVI / 96 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003.
  Wyświetleń: 1863
 930. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 28.11.2012r.
  Wyświetleń: 1862
 931. Informacja - na terenie Gminy Gierałtowice odbędzie się taksacja terenowa lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
  Wyświetleń: 1861
 932. Uchwała Nr XXVI/197/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
  Wyświetleń: 1861
 933. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 12.01.2011r.
  Wyświetleń: 1860
 934. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 1859
 935. Uchwała Nr XXV/195/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
  Wyświetleń: 1858
 936. Projekt AKTYWNI I ZMOTYWOWANI
  Wyświetleń: 1857
 937. Protokół z wyborów Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1857
 938. Uchwała Nr XXXVIII/293/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie zmian w podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1857
 939. UCHWAŁA XII / 76 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2004 roku zadania inwestycyjnego.
  Wyświetleń: 1857
 940. Uchwała Nr XXI/155/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.05.2008r. w sprawie warunkowego zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granice ustalone w budżecie gminy na rok 2008.
  Wyświetleń: 1856
 941. UCHWAŁA XXIII / 131 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
  Wyświetleń: 1856
 942. Protokół z dnia 23 lutego 2016 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionyc
  Wyświetleń: 1854
 943. Uchwała Nr XLVI/368/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego dla obszaru sołectwa Chudów?
  Wyświetleń: 1854
 944. Uchwała Nr III/4/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1853
 945. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2009
  Wyświetleń: 1852
 946. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Chudów w dniu 5.03.2013r.
  Wyświetleń: 1851
 947. Uchwała Nr XXV/182/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1850
 948. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej śr/c do budynku mieszkalnego jednorodzinnego .
  Wyświetleń: 1849
 949. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 8.01.2014r.
  Wyświetleń: 1849
 950. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/260/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
  Wyświetleń: 1849
 951. UCHWAŁA XV / 93 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 grudnia 2003r, w sprawie podatku od środków transportowych.
  Wyświetleń: 1849
 952. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 2016 roku
  Wyświetleń: 1848
 953. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za ośrodki wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
  Wyświetleń: 1846
 954. Uchwała Nr XXV/184/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospdoarowanie odpadami komunlanymi
  Wyświetleń: 1844
 955. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 26.11.2009r.
  Wyświetleń: 1843
 956. uchwała Nr VI/47/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1842
 957. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  Wyświetleń: 1842
 958. Uchwała Nr V/34/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 1841
 959. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1840
 960. Oferta Ludowego Klubu Sportowego GWIAZDA Chudów siedziba:  44-177 Chudów ul. Zabrska 18,  na realizację zadania publicznego  „Jesień z piłką dla dzieci”
  Wyświetleń: 1839
 961. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XVI/07 z dnia 27.12.2007r.
  Wyświetleń: 1839
 962. Protokół z konsultacji z dnia 14.12.2016 r. w ramach projektu "Śląskie programy rewitalizacji - wsparcie dla gmin", dofinansowanego w ramach PO Pomoc Techniczna 2014-2020 polegająca na opracowaniu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 201
  Wyświetleń: 1838
 963. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2016/2017.
  Wyświetleń: 1837
 964. UCHWAŁA Nr XXIV/141/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Gliwicach na realizację zadania przy drodze powiatowej w 2004roku.
  Wyświetleń: 1837
 965. Uchwała Nr XXXVI/272/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.10.2009r. w sprawiezmiany uchwały Nr XXVII/198/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 1837
 966. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o podjęciu prac obejmujących opracowanie i docelowe zatwierdzenie dokumentu Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2019 z perspektywą do roku 2023
  Wyświetleń: 1834
 967. UCHWAŁA XVI / 101 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zamiany gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1834
 968. Zarządzenie nr.0050.214.2017 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie otwartego naboru dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej...
  Wyświetleń: 1834
 969. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Budowa boiska LKS „Gwiazda” w Chudowie.
  Wyświetleń: 1832
 970. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. „Regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2018 roku”
  Wyświetleń: 1832
 971. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1830
 972. Uchwała Nr XLIV/336/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za rok 2009.
  Wyświetleń: 1830
 973. Uchwała Nr XLVII/291/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.05.06r. w sprawie Przystąpienia Gminy Gierałtowice do Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej
  Wyświetleń: 1830
 974. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016.
  Wyświetleń: 1829
 975. Określenia wzoru  wniosku o przyznawanie stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1829
 976. Protokół z dnia 2 listopada 2015 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego...
  Wyświetleń: 1829
 977. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 10.01.2011r.
  Wyświetleń: 1829
 978. Uchwała Nr XL/245/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały o określeniu wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1828
 979. PROTOKÓŁ z dnia 27 września 2016r. z przebiegu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”
  Wyświetleń: 1827
 980. Zaproszenie do złożenia oferty w trybie „zapytania ofertowego” dot. zapewnienia opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Gierałtowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 1827
 981. Obwieszczenie - Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. „Gierałtowice Paniówki” na działce nr 874/159 (k. m. 1, obręb Paniówki) położonej w Paniówkach przy ul. Gliwickiej.
  Wyświetleń: 1826
 982. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów w dniu 11.01.2011r.
  Wyświetleń: 1826
 983. Uchwała Nr XXX/172/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 lutego 2005r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”.
  Wyświetleń: 1825
 984. Obwieszczenie - Przebudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz chodnika i ścieżki rowerowej.
  Wyświetleń: 1824
 985. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: "Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego wraz z częściowym remontem elewacji w budynku Urzędu Gminy Gierałtowice".
  Wyświetleń: 1824
 986. Powołanie obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1824
 987. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1824
 988. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzedaż samochodu pożarniczego.
  Wyświetleń: 1823
 989. Uchwała Nr XXX/169/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1822
 990. UCHWAŁA XXVII /149 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
  Wyświetleń: 1822
 991. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XVII/08 z dnia 31.01.2008r.
  Wyświetleń: 1821
 992. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 30.11.2009r.
  Wyświetleń: 1821
 993. Uchwała Nr V/33/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie zgody na zakup nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1821
 994. Uchwała Nr XLII/321/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1821
 995. Wyniki głosowania w Gminie Gierałtowice - wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 9.10.2011r.
  Wyświetleń: 1821
 996. Lista zawodników, którym zostały przyznane nagrody i wyróżnienia Wójta Gminy Gierałtowice za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w 2017 roku.
  Wyświetleń: 1819
 997. Obwieszczenie w sprawie „Budowa oświetlenia boiska treningowego w Chudowie”
  Wyświetleń: 1818
 998. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 1817
 999. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1817
 1000. Uchwała Nr VIII/57/15 z dnia 12.05.2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1814
 1001. Termin zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych - do 16.09.2011r.
  Wyświetleń: 1813
 1002. Uchwała Nr XXIII/173/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie podziału Gminy Gierałtowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych
  Wyświetleń: 1812
 1003. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Zasilanie w energię elektryczną przepompowni KWK Sośnica przy ul. Wieczorka w Przyszowicach."
  Wyświetleń: 1811
 1004. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2007
  Wyświetleń: 1811
 1005. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXIX/05, która odbyła się w dniu 10 listopada 2005r.
  Wyświetleń: 1811
 1006. Stypendium szkolne - zasiłek szkolny
  Wyświetleń: 1811
 1007. uchwała Nr VI/42/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie wydzierżawienia na okres 10 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1811
 1008. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2006r
  Wyświetleń: 1810
 1009. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Gierałtowice zarządzonych na dzień 11 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 1810
 1010. Informacja Państwowej Komisi Wyborczej o sposobie głosowania
  Wyświetleń: 1809
 1011. UCHWAŁA Nr XXI/125/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia29 kwietnia 2004r. w sprawie uchwalenia przedmiotów działania komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1806
 1012. Uchwała Nr IV/24/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1804
 1013. Komunikat komisarza wyborczego w Katowicach z dnia 28 Sierpnia 2014r. o liczbie mieszkańców w gminach.
  Wyświetleń: 1803
 1014. Uchwała Nr I/3/10 z dnia 2.12.2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1803
 1015. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach w rejonie ulicy Jasnej”
  Wyświetleń: 1802
 1016. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLIII/05 z dnia 16 lutego 2006r.
  Wyświetleń: 1802
 1017. uchwała Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 1802
 1018. 7 kwietnia 2017 r. – Światowy Dzień Zdrowia - Depresja - porozmawiajmy o niej
  Wyświetleń: 1801
 1019. Uchwała Nr XLIII/325/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia
  Wyświetleń: 1801
 1020. Obwieszczenie Budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Paniówkach przy ulicy Gliwickiej
  Wyświetleń: 1798
 1021. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
  Wyświetleń: 1798
 1022. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2015/2016
  Wyświetleń: 1797
 1023. Obwieszczenie - Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach
  Wyświetleń: 1796
 1024. Uchwała Nr XXXV/216/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Chudów
  Wyświetleń: 1796
 1025. Uchwała Nr XLIII/327/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
  Wyświetleń: 1795
 1026. Uchwała Nr XXVI/192/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1795
 1027. Uchwała Nr VII/52/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 1794
 1028. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwatał 2006 roku
  Wyświetleń: 1793
 1029. UCHWAŁA Nr XIX / 112 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/142/2000 Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1793
 1030. UCHWAŁA XXVI /146/ 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 października 2004r.
  Wyświetleń: 1793
 1031. Wyniki II przetargu ustnego nieograniczonego 01.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1793
 1032. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLII/10 z dnia 29.04.2010r.
  Wyświetleń: 1792
 1033. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina.
  Wyświetleń: 1791
 1034. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice w dniu 20.01.2012r.
  Wyświetleń: 1790
 1035. Uchwała Nr XXVII/198/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 1790
 1036. Uchwała Nr XXIII / 136 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1789
 1037. Ogłoszenie:Opracowanie ekspertyzy dot. możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią ter. położonych na obszar. graniczn. Gm. Gierałtowice i M. Zabrze oraz w dalszym biegu rz. Kłodnicy na ter. M. Glliwice
  Wyświetleń: 1788
 1038. Protokół z dnia 19 października 2015 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
  Wyświetleń: 1788
 1039. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXIII/08 z dnia 13.08.2008r.
  Wyświetleń: 1788
 1040. Uchwała Nr XXII/162/12 z dnia 9.08.2012r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/122/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2012 rok
  Wyświetleń: 1787
 1041. Budżet Gminy Gierałtowice na 2016 rok
  Wyświetleń: 1785
 1042. Protokół z dnia 27 stycznia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1785
 1043. Uchwała Nr XXVI/193/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
  Wyświetleń: 1784
 1044. Apel do hodowców drobiu
  Wyświetleń: 1783
 1045. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 24.11.2008r.
  Wyświetleń: 1783
 1046. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Paniówki
  Wyświetleń: 1780
 1047. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 27.10.2015 r.
  Wyświetleń: 1780
 1048. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr VIII/07 z dnia 26.04.2007r.
  Wyświetleń: 1780
 1049. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi nr naboru KP.2110.3.2013
  Wyświetleń: 1779
 1050. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XI/07 z dnia 26.06.2007
  Wyświetleń: 1779
 1051. Uchwała Nr XLIII/326/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2010r. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółki z ogranic
  Wyświetleń: 1778
 1052. Uchwała Nr XLIV/332/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie nadania nazwy ulic.
  Wyświetleń: 1778
 1053. Obwieszczenie Budowa sceny w parku Joanny w Paniówkach przy ul. Zabrskiej, na działce nr ew. 1184/274 (k.m. 2) obręb Paniówki
  Wyświetleń: 1776
 1054. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wewnętrzną instalacją gazową w budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31.
  Wyświetleń: 1775
 1055. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  Wyświetleń: 1775
 1056. Uchwała Nr II/16/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/333/06
  Wyświetleń: 1775
 1057. Uchwała Nr XLVII/365/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
  Wyświetleń: 1772
 1058. uchwała Nr V/37/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego w Katowicach
  Wyświetleń: 1768
 1059. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Gierałtowice
  Wyświetleń: 1767
 1060. Protokól Nr XXXIII/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 25.06.2013r.
  Wyświetleń: 1767
 1061. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa przyłączy elektroenergetycznych nN dla zasilania budynków mieszkalnych”
  Wyświetleń: 1765
 1062. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1764
 1063. Obwieszczenie Budowa chodnika wzdłuż ul. Powstańców Śl. w Gierałtowicach (na odcinku od szkoły do skrzyżowania z ulicą Zgrzebnioka) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.
  Wyświetleń: 1764
 1064. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Przebudowa pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1763
 1065. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 4.10.2009r.
  Wyświetleń: 1762
 1066. Uchwała rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/231/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Przebudowa ulicy Dworskiej wraz z budową ścieżki rowerowej, jednostronnego chodnika i parkingu – odcinek od ul. Topo
  Wyświetleń: 1761
 1067. UCHWAŁA XIII / 83 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r, w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1761
 1068. Uchwała Nr IX/72/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1760
 1069. Uchwała Nr III/11/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1758
 1070. Protokół Nr XXV/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 29.11.2012r.
  Wyświetleń: 1755
 1071. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLI/05 z dnia 29 grudnia 2005r.
  Wyświetleń: 1755
 1072. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXV/08 z dnia 30.10.2008r.
  Wyświetleń: 1755
 1073. Uchwała Nr I/2/10 z dnia 2.12.2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1755
 1074. Obwieszczenie Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Piontka w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1754
 1075. Uchwała Nr XXXVIII/288/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia ?Planu odnowy miejscowości Gierałtowice?
  Wyświetleń: 1754
 1076. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania "Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie2014/2015".
  Wyświetleń: 1753
 1077. Uchwała Nr XI/90/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. Radosny świat przedszkolaka w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1752
 1078. UCHWAŁA XVI / 102 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
  Wyświetleń: 1752
 1079. Uchwała Nr XLIII/324/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2010r. w sprawie zmian w budżecie
  Wyświetleń: 1751
 1080. Uchwała Nr XXIII/170/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13.08.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 1751
 1081. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Budowa pompowni ścieków PC08 przy ul. Topolowej w Chudowie”
  Wyświetleń: 1750
 1082. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1750
 1083. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Remont nawierzchni i poboczy ul. Fornalskiej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1749
 1084. UCHWAŁA XVI / 97 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1747
 1085. UCHWAŁA XIII / 87 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 paźdzernika 2003r, w sprawie dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1745
 1086. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/233/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego...
  Wyświetleń: 1745
 1087. Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: Regulacja potoku Chudowskiego w km 1+080 do 4+035 wraz z przebudowa mostu pod drogą krajową DK44
  Wyświetleń: 1745
 1088. Protokół Nr XXX/13 z sesji Rady Gminy Gieratowice w dniu 25.04.2013r.
  Wyświetleń: 1743
 1089. Uchwała Nr XIV/120/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Pilchowice oraz zmiany Statutu Związku.
  Wyświetleń: 1743
 1090. Wyniki wyborów do Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1743
 1091. Uchwała Nr IV/21/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1742
 1092. Uchwała Nr XIII/98/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ul. Granicznej
  Wyświetleń: 1742
 1093. Uchwała Nr XXXVII/278/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1740
 1094. uchwała Nr XXXI/178/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, sz
  Wyświetleń: 1738
 1095. Uchwała Nr III/6/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1737
 1096. Zapytanie ofertowe - regulowanie zjawiska bezdomnych zwierząt
  Wyświetleń: 1737
 1097. Protokół z przebiegu konsultacji w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobów ich świadczenia oraz wysokości cen za te usług
  Wyświetleń: 1735
 1098. UCHWAŁA XII / 69 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie przyjęcia darowizny gruntów zajętych pod drogę gminną tj. ulica Wolności w Chudowie.
  Wyświetleń: 1735
 1099. Uchwała Nr XLVI/354/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów pla
  Wyświetleń: 1734
 1100. Uchwała Nr XX/151/12 z dnia 30.05.2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
  Wyświetleń: 1734
 1101. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLVIII/06 z dnia 2 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 1733
 1102. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLVIII/10 z dnia 11.11.2010r.
  Wyświetleń: 1733
 1103. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 16.05.2008r.
  Wyświetleń: 1733
 1104. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 13.04.2015
  Wyświetleń: 1733
 1105. Uchwała Nr XIII/105/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach
  Wyświetleń: 1733
 1106. Protokół z dnia 10 lutego 2014r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2014roku.
  Wyświetleń: 1732
 1107. Protokół Nr XXVI/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 18.12.2012r.
  Wyświetleń: 1730
 1108. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Paniówki w dniu 16.06.2014r.
  Wyświetleń: 1730
 1109. Uchwała Nr VIII/67/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie wyboru przewodniczącego zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
  Wyświetleń: 1730
 1110. Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 1730
 1111. Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2009.
  Wyświetleń: 1729
 1112. UCHWAŁA XII / 78 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie zaliczenia ulicy Topolowej w sołectwie Chudów Gmina Gierałtowice do kategorii drogi gminnej.
  Wyświetleń: 1727
 1113. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/09 z dnia 2.12.2009r.
  Wyświetleń: 1726
 1114. UCHWAŁA XII / 75 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w 2004 roku zadania inwestycyjnego.
  Wyświetleń: 1726
 1115. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie: przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia wysokości wadium.
  Wyświetleń: 1726
 1116. Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Gierałtowice za rok 2008
  Wyświetleń: 1725
 1117. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 29.11.2010r.
  Wyświetleń: 1725
 1118. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Paniówki.
  Wyświetleń: 1723
 1119. Informacja na temat wyników konsultacji społecznych w sprawie wejścia Gminy Gierałtowice w skład tworzonego na terenie woj. śląskiego związku metropolitalnego.
  Wyświetleń: 1721
 1120. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach z dnia 31.10.2011r.
  Wyświetleń: 1721
 1121. Obwieszczenie Prezydent Miasta Zabrze dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy.
  Wyświetleń: 1721
 1122. Uchwała Nr XV/114/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2008 rok.
  Wyświetleń: 1721
 1123. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Chudów
  Wyświetleń: 1720
 1124. Uchwała Nr XXX/171/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r. w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Zagospodarowania Ujęć Wód w Nieborowicach-Leboszowicach
  Wyświetleń: 1720
 1125. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/102/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe...
  Wyświetleń: 1719
 1126. Budowa oświetlenia ulicznego w Paniówkach przy ul. Podzamcze.
  Wyświetleń: 1718
 1127. Uchwała Nr XXX/174/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 lutego 2005r. w sprawie skargi Pana ............................. z dnia 19 stycznia 2005r
  Wyświetleń: 1718
 1128. UCHWAŁA XIII / 86 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r, w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa wieczystego użytkowania gruntu.
  Wyświetleń: 1718
 1129. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. gospodarki komunalnymi nr naboru KP.2110.4.2013
  Wyświetleń: 1717
 1130. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXII/09 z dnia 27.05.2009r.
  Wyświetleń: 1717
 1131. Uchwała Nr XXVI/191/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1717
 1132. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa gazociągu śr/c do budynku zlokalizowanego w Gierałtowicach przy ul. Piontka”
  Wyświetleń: 1716
 1133. Informacja dot. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 1715
 1134. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Ogrodowej w Paniówkach”
  Wyświetleń: 1715
 1135. UCHWAŁA Nr XV/98/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 24.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1714
 1136. UCHWAŁA Nr VII/50/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 31 marca 2015. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania pn „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie”.
  Wyświetleń: 1713
 1137. Obwieszczenie - Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1712
 1138. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „ Rozbudowa sieci gazowej i budowa przyłącza gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Paniówkach przy ul. Powstańców Śląskich”
  Wyświetleń: 1711
 1139. Uchwała Nr XVII/137/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Wyświetleń: 1711
 1140. Uchwała Nr IV/29/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1710
 1141. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 17.11.2009r.
  Wyświetleń: 1709
 1142. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie na działkach położonych przy ul. Zabrskiej i Topolowej
  Wyświetleń: 1708
 1143. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach nr 793/277, 794/277, 813/277, 1771/277, 1775/285, 1075/287 położonych w Chudowie przy ul. Szkolnej”
  Wyświetleń: 1708
 1144. Uchwała Nr XL/249/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zawierania porozumień pomiędzy Gminą Gierałtowice a innymi gminami, na podstawie ustawy o systemie oświaty
  Wyświetleń: 1708
 1145. Uchwała Nr XLVIII/379/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10.11.2010r. w sprawie regulaminu przyznawania dodoatków nauczycielom
  Wyświetleń: 1707
 1146. Uchwała Nr XVII/136/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1706
 1147. Uchwała Nr VI/38/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania p.n. PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej.
  Wyświetleń: 1704
 1148. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Rozbudowa sieci gazowej wraz z dwoma przyłączami gazu do budynków jednorodzinnych"
  Wyświetleń: 1703
 1149. UCHWAŁA NR XXXII/221/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wyboru laureatów wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1703
 1150. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postęowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach
  Wyświetleń: 1702
 1151. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr VII / 07 z dnia 28.03.2007r.
  Wyświetleń: 1701
 1152. Referat Ochrony Środowiska.
  Wyświetleń: 1700
 1153. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/263/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie utworzenia instytucji pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury
  Wyświetleń: 1700
 1154. Ogłoszenie dotyczące odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z części sołectwa Gierałtowice w związku z przejazdem kolarzy uczestniczących w Tour de Pologne
  Wyświetleń: 1699
 1155. Uchwała Nr VII/53/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie ustalenia stawek czynszu i zasad najmu pomieszczeń w budynkach szkoły podstawowej i zespołów szkolno-przedszkolnych oraz szkolnych boisk sportowych
  Wyświetleń: 1698
 1156. Uchwała Nr XLVI/279/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drogach powiatowych w 2006 roku.
  Wyświetleń: 1698
 1157. Uchwała Nr XLVI/361/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 1698
 1158. Uchwała Nr XXXI/186/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005
  Wyświetleń: 1698
 1159. Uchwała Nr XXXVIII/285/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
  Wyświetleń: 1698
 1160. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1698
 1161. Nabór na członków obwodowych komisji wyborczych.
  Wyświetleń: 1696
 1162. Pismo do Prezydenta Miasta Zabrze w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej
  Wyświetleń: 1696
 1163. Uchwała Nr XII/93/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok
  Wyświetleń: 1696
 1164. Protokół z dnia 24 stycznia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania...
  Wyświetleń: 1695
 1165. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/05 która odbyła się w dniu 8 września 2005r.
  Wyświetleń: 1695
 1166. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 18.10.2010r.
  Wyświetleń: 1695
 1167. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 23.11.2009r.
  Wyświetleń: 1693
 1168. uchwała Nr XIV/107/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach.
  Wyświetleń: 1693
 1169. Uchwała Nr V/32/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1690
 1170. Wójt Gminy Gierałtowice przypomina o obowiązkach właścicieli nieruchomości w okresie zimowym.
  Wyświetleń: 1690
 1171. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. WIATA TYMCZASOWEGO MAGAZYNOWANIA OSADU ODWODNIONEGO NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZYSZOWICACH
  Wyświetleń: 1689
 1172. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za II kwartał 2018 roku
  Wyświetleń: 1687
 1173. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 1687
 1174. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 8.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1686
 1175. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 18.05.2009r.
  Wyświetleń: 1686
 1176. Uchwała Nr XXVII/203/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd
  Wyświetleń: 1686
 1177. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa RG Gierałtowice w dniu 12.03.2015 r.
  Wyświetleń: 1684
 1178. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010 - według stanu na dzień 31.12.2007r.
  Wyświetleń: 1684
 1179. Protokół Nr XLIII/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 24.06.2014r.
  Wyświetleń: 1684
 1180. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVI/08 z dnia 2.12.2008r.
  Wyświetleń: 1684
 1181. Informacja o losowaniu numerów list komitetów wyborczych.
  Wyświetleń: 1683
 1182. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu: ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1683
 1183. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXI/08 z dnia 20.05.2008r.
  Wyświetleń: 1682
 1184. uchwała Nr VII/51/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Knurowie w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie
  Wyświetleń: 1682
 1185. Uchwała Nr IX/74/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie powołania komisji doraźnej.
  Wyświetleń: 1681
 1186. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Przyszowicach wraz z przyłączem gazu do budynku zlokalizowanego w Przyszowicach przy ul. Makoszowskiej 26A.
  Wyświetleń: 1680
 1187. Obwieszczenie Budowa sieci gazowej śr/c wraz z przyłączem do budynku handlowo - usługowego zlokalizowanego w Paniówkach przy ulicy Wolności.
  Wyświetleń: 1680
 1188. Uchwała Nr XXXIII/196/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.04.2005r. w sprawie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i urządzeń nagłaśniających w zakładach gastronomicznych
  Wyświetleń: 1679
 1189. Uchwała Nr VI/42/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
  Wyświetleń: 1678
 1190. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO NABORU PODMIOTU SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA WSPÓLNE PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH RPO WOJ. Śl.
  Wyświetleń: 1677
 1191. uchwała Nr VI/43/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości na okres 10 lat z Firmą ?P4? Sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw
  Wyświetleń: 1677
 1192. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXIII/09 z dnia 25.06.2009r
  Wyświetleń: 1676
 1193. Uchwała Nr XV/121/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2012-2028
  Wyświetleń: 1676
 1194. ZAPROSZENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY GIERAŁTOWICE W/S PROJEKTU UTWORZENIA KLASTRA ENERGETYCZNEGO
  Wyświetleń: 1676
 1195. Uchwała RG Nr XLVI/282/06 z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
  Wyświetleń: 1674
 1196. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania Remont odcinka ul.Sienkiewicza w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1673
 1197. uchwała Nr IX/65/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1672
 1198. Uchwała Nr VIII/66/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
  Wyświetleń: 1672
 1199. uchwała Nr XI/75/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
  Wyświetleń: 1672
 1200. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/265/06 z dnia 2.06.2006r. w sprawie ramowego planu pracy Rady Gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 1672
 1201. Uchwała Nr XL/252/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowcie na rok 2006
  Wyświetleń: 1671
 1202. Uchwała Nr XLVII/367/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie zgody na nieodpłatne przyjęcie niezabudowanych nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1671
 1203. Uchwała Nr XV/116/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1671
 1204. Uchwała Nr XXXII/189/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.03.2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1671
 1205. Uchwała Nr XV/109/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1670
 1206. Uchwała Nr XVII/133/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008
  Wyświetleń: 1670
 1207. UCHWAŁA Nr XXVIII / 153 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zamian w budżecie gminy na rok 2004.
  Wyświetleń: 1670
 1208. Uchwała Nr XX / 118 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 kwietnia 2004r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Gierałtowice w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach Zastępcy Wójta.
  Wyświetleń: 1669
 1209. UCHWAŁA XII / 73 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie sprzedaży gruntów przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1669
 1210. Fundacji Arka Noego siedziba:  44-100 Gliwice ul. Balickiego 3,  na realizację zadania publicznego  „Młodość bez narkotyków”
  Wyświetleń: 1668
 1211. Obwieszczenie - Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach
  Wyświetleń: 1668
 1212. Uchwała Nr III/8/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1668
 1213. Uchwała Nr XVIII/144/12 z dnia 29.03.2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gierałtowice na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1668
 1214. Uchwała Nr XX/152/12 z dnia 30.05.2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOK w Gierałtowicach za 2011 rok
  Wyświetleń: 1668
 1215. uchwała Nr IV/26/10 z dnia 23.12.201r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Przyszowice
  Wyświetleń: 1667
 1216. Oferta na realizację zadania publicznego: „Mikołajkowy Mecz Bokserski”
  Wyświetleń: 1666
 1217. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Gierałtowice w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1666
 1218. uchwała Nr V/39/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  Wyświetleń: 1666
 1219. Uchwała Nr XI/86/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki prawa handlowego pod nazwą Pływalnia Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach
  Wyświetleń: 1666
 1220. Protokół z zebranai wiekskiego sołectwa Gierałtowice w dniu 5.01.2011r.
  Wyświetleń: 1664
 1221. Uchwała Nr XIV/110/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1664
 1222. Konsultacje w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XLI/312/14 z dnia 24 kwietnie 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów.
  Wyświetleń: 1663
 1223. Obwieszczenie - Budowa przedszkola w Chudowie przy ul. Jesionowej
  Wyświetleń: 1663
 1224. Uchwała Nr III/7/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1663
 1225. Uchwała Nr XLII/315/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gierałtowice z wykonania budżetu za 2009 rok.
  Wyświetleń: 1663
 1226. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gierałtowice od 2016 roku.
  Wyświetleń: 1661
 1227. Uchwała Nr XLII/319/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1661
 1228. UCHWAŁA Nr XXIII / 134 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody.
  Wyświetleń: 1661
 1229. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/261/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1660
 1230. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 17 października 2014 r. o numerach przyznanych zarejestrowanym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego listom kandydatów na radnych.
  Wyświetleń: 1659
 1231. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXIV/09 z dnia 6.08.2009r
  Wyświetleń: 1658
 1232. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Gierałtowice i jej jednostek organizacyjnych".
  Wyświetleń: 1657
 1233. Uchwała Nr XIX/147/12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie wyboru członków kapituły.
  Wyświetleń: 1657
 1234. Uchwała Nr XLI/314/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 22.04.2010r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego ?pt. AKTYWNI I ZMOTYWOWANI?
  Wyświetleń: 1657
 1235. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa sieci napowietrznej z przyłączem kablowym nN i zestawem złączowo-pomiarowym do projektowanego budynku mieszkalnego”
  Wyświetleń: 1656
 1236. Uchwała Nr XXXIII/248/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.06.2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Wyświetleń: 1656
 1237. Protokół Nr VI/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 24.02.2011r.
  Wyświetleń: 1655
 1238. Oświadczenia majątkowe za 2017 rok.
  Wyświetleń: 1653
 1239. Uchwała Nr XXV/180/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy
  Wyświetleń: 1653
 1240. Uchwała Nr III/14/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1652
 1241. Zaproszenie - Przedsiebiorcy z Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1652
 1242. Uchwała Nr III/5/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1650
 1243. UCHWAŁA XVI / 104 /03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie NFOŚiGW.
  Wyświetleń: 1650
 1244. Uchwała Nr III/15/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1648
 1245. Organizacja, przedmiot działalności i kompetencje
  Wyświetleń: 1647
 1246. Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
  Wyświetleń: 1647
 1247. Uchwała Nr XIII/106/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach
  Wyświetleń: 1646
 1248. Uchwała Nr XX / 115 / 04 RG z dnia 15.04.04r.
  Wyświetleń: 1646
 1249. noUchwała Nr III/10/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1644
 1250. uchwała Nr XIV/102/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu w złotych do tabeli wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych s
  Wyświetleń: 1644
 1251. Uchwała Nr IV/23/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Chudów
  Wyświetleń: 1643
 1252. Uchwała Nr XI/82/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 1643
 1253. Uchwała Nr XLVII/366/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie zgody na wykreślenie służebności.
  Wyświetleń: 1642
 1254. Uchwała Nr XV/115/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku
  Wyświetleń: 1641
 1255. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę
  Wyświetleń: 1641
 1256. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Chudów w dniu 20.02.2014r.
  Wyświetleń: 1640
 1257. Uchwała Nr I/1/10 z dnia 2.12.2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1640
 1258. Uchwała Nr IV/28/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1639
 1259. Ogłoszenie o zawarcu umowy dla zadania Przebudowa pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1638
 1260. Protokół Nr XI/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 18 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 1638
 1261. Uchwała Nr XXV/183/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2008r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1638
 1262. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok”
  Wyświetleń: 1637
 1263. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia p.n: Projekt budowlany i wykonawczy przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1636
 1264. Uchwała Nr III/12/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1634
 1265. Uchwała Nr XI/83/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania ?Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 2908S Gierałtowice - Ornontowice? .
  Wyświetleń: 1634
 1266. Uchwała Nr XV/126/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres trzydziestu lat.
  Wyświetleń: 1634
 1267. Uchwała Nr XXVI/189/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1634
 1268. Uchwała Nr XXVII/201/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 1634
 1269. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Gierałtowice i jej jednostek organizacyjnych ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
  Wyświetleń: 1632
 1270. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016r.
  Wyświetleń: 1631
 1271. Uchwała Nr XLVIII/378/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10.11.2010r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1630
 1272. Protokół Nr XXVIII/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 1629
 1273. Uchwała Nr XL/244/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1629
 1274. Uchwała Nr XLVIII/377/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10.11.2010r. w sprawie zmian w budżecie
  Wyświetleń: 1629
 1275. Uchwała Nr XXII / 128 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  Wyświetleń: 1629
 1276. Informacja o wyborach ławników 2015
  Wyświetleń: 1628
 1277. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXIV/08 z dnia 25.09.2008r.
  Wyświetleń: 1628
 1278. Uchwała Nr XIII/103/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
  Wyświetleń: 1628
 1279. Uchwała Nr XXXI/179/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1628
 1280. UCHWAŁA Nr XXI/124/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1627
 1281. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż samochodu pożarniczego.
  Wyświetleń: 1627
 1282. Uchwała Nr XIV/107/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1626
 1283. Uchwała Nr XLIV/333/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1626
 1284. Protokół z dnia 6 marca 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym...
  Wyświetleń: 1625
 1285. Uchwała Nr IV/27/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 1625
 1286. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  Wyświetleń: 1624
 1287. Informacja Wójta Gminy Gierałtowice o głosowaniu korespondencyjnym
  Wyświetleń: 1623
 1288. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1623
 1289. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodnik w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Wodnik.
  Wyświetleń: 1623
 1290. Uchwała Nr XX/153/12 z dnia 30.05.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1623
 1291. Uchwała XLVI/287/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2006 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o odznaczenie odznaką honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”
  Wyświetleń: 1623
 1292. Uchwała Nr XLVI/286/ 06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2006 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia „Krzyż Zasługi”
  Wyświetleń: 1622
 1293. Uchwała Nr XXIX/165/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały o przyznawaniu dotacji na dofinansowanie instalacji ekologicznego ogrzewania budynków
  Wyświetleń: 1622
 1294. Konkurs na specjalistę ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Gierałtowickim Centrum Rozwoju został odwołany.
  Wyświetleń: 1621
 1295. Uchwała Nr III/13/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1621
 1296. Uchwała Nr XLIV/335/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
  Wyświetleń: 1621
 1297. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Rozbudowa przedszkola w Paniówkach
  Wyświetleń: 1620
 1298. Uchwała Nr X/77/11 z dnia 12.07.2011r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1m3 wody.
  Wyświetleń: 1620
 1299. UCHWAŁA XV / 95 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 grudnia 2003r, w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1618
 1300. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2012.
  Wyświetleń: 1617
 1301. Protokół Nr I/10 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 2.12.2010r.
  Wyświetleń: 1617
 1302. Zawiadomienie o zawarciu umowy "Remont dróg gminnych w Gminie Gierałtowice".
  Wyświetleń: 1617
 1303. Plan odnowy miejscowości Chudów, Paniówki, Przyszowice
  Wyświetleń: 1616
 1304. Uchwała Nr VIII/55/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminya na rok 2011
  Wyświetleń: 1616
 1305. Uchwała Nr XV/113/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1616
 1306. Uchwała Nr XXII / 127 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2004.
  Wyświetleń: 1616
 1307. Uchwała Nr XXX/229/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.03.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
  Wyświetleń: 1616
 1308. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. Brzezina w Chudowie
  Wyświetleń: 1615
 1309. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „ Budowa stacji transformatorowej G981 przy ul. Granicznej w Przyszowicach w ramach zadania < Budowa przyłącza elektroenergetycznego nN dla hali magazynowej>”
  Wyświetleń: 1615
 1310. Uchwała XXI/122/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie odwołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1615
 1311. Uchwała Nr V/25/11 z dnia 23.12.2010r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Paniówki.
  Wyświetleń: 1614
 1312. UCHWAŁA Nr XLII/324/14 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 26 maja 2014r. w sprawie: przyjęcia środków z Funduszu Spójności na realizację zadania „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gierałtowice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowis
  Wyświetleń: 1614
 1313. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLII/264/06 z dnia 2.02.2006r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1614
 1314. Uchwała Nr XL/250/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego
  Wyświetleń: 1612
 1315. Obwieszczenie Starosty Powiatu Gliwickiego o udzieleniu firmie SOL-BAU pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych przez system rozsączający do ziemi z osiedla domów mieszkalnych jedno i wielorodzinnych w Paniówkach
  Wyświetleń: 1611
 1316. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.
  Wyświetleń: 1611
 1317. Uchwała Nr XLII/317/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie nadania nazwy ulic.
  Wyświetleń: 1611
 1318. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2017
  Wyświetleń: 1610
 1319. Protokół Nr XII/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 15 września 2011r.
  Wyświetleń: 1610
 1320. Uchwała Nr XL/302/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/09 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia: ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
  Wyświetleń: 1610
 1321. Protokół Nr II/10 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 6.12.2010r.
  Wyświetleń: 1609
 1322. Protokół z dnia 24 stycznia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym...
  Wyświetleń: 1609
 1323. UCHWAŁA Nr XXII/126/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2004
  Wyświetleń: 1609
 1324. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5.11.2015 r.
  Wyświetleń: 1609
 1325. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr VI/07 z dnia 7 marca 2007r.
  Wyświetleń: 1608
 1326. Budżet Gminy Gierałtowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1606
 1327. Protokół z dnia 27 stycznia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Witolda Budryka w Chudowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych
  Wyświetleń: 1606
 1328. Uchwała Nr VIII/57/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gierałtowicach oraz szczegółowych warunków ich funkcjonowania
  Wyświetleń: 1605
 1329. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku w Paniówkach
  Wyświetleń: 1603
 1330. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1603
 1331. Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 1603
 1332. Uchwała Nr LIII/322/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.10.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 6 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1603
 1333. uchwała Nr XVI/122/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawiepodziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2008
  Wyświetleń: 1602
 1334. Uchwała Nr XVII/135/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie zmian w budzecie na 2012 rok
  Wyświetleń: 1602
 1335. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 15 kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji wyborów.
  Wyświetleń: 1600
 1336. Uchwała Nr XVI/118/12 z dnia 29.11.2011r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli
  Wyświetleń: 1600
 1337. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 29.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1599
 1338. Uchwała Nr XVI/129/12 z dnia 26.01.2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
  Wyświetleń: 1599
 1339. UCHWAŁA XIII / 82 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r, w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1598
 1340. Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej w dniu 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1598
 1341. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania "Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach"
  Wyświetleń: 1598
 1342. UCHWAŁA XIII / 80 / 03 Rady Gminy Gierałtowicez dnia 23 października 2003r, w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach.
  Wyświetleń: 1597
 1343. TABLICE INFORMUJĄCE O STANIE JAKOŚCI POWIETRZA
  Wyświetleń: 1596
 1344. uchwała Nr XVI/128/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy wsi Przyszowice
  Wyświetleń: 1596
 1345. obwieszczenie - Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego zlokalizowanego w Gierałtowicach przy ul. Paderewskiego na działkach nr ew. 638/146, 164, 165 (k.m. 4), obręb Gierałtowice
  Wyświetleń: 1595
 1346. Uchwała Nr VIII/60/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gierałtowice wkładów niepieniężnych
  Wyświetleń: 1595
 1347. Uchwała Nr XL/303/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010
  Wyświetleń: 1593
 1348. Uchwała Nr XVI/132/12 z dnia 26.01.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 1593
 1349. Uchwała Nr XXII/164/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3.07.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008 rok.
  Wyświetleń: 1593
 1350. Protokół Nr XIV/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 29.11.2011r.
  Wyświetleń: 1592
 1351. uchwała Nr XIV/105/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie wniosku Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1592
 1352. Uchwała Nr XXX/227/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.03.2009r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie
  Wyświetleń: 1592
 1353. Uchwała Nr XXXIV/200/05 Rady Gminy Gieraltowice z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1592
 1354. UCHWAŁA XVI / 100 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1591
 1355. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Jasnej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1590
 1356. PROTOKÓŁ z dnia 30 listopada 2016 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie po
  Wyświetleń: 1590
 1357. Obwieszczenie - Budowa gazociągu wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działce nr 479/12 przy ul. Stachury w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1589
 1358. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa gazociągu ś/c wraz z przyłączem gazu do budynku restauracji <Rajcula> w Paniówkach przy ulicy Gliwickiej”
  Wyświetleń: 1589
 1359. Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 23.09.2012r.
  Wyświetleń: 1589
 1360. uchwała Nr XI/80/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim na realizacje zadania na drodze powiatowej w 2007 roku.
  Wyświetleń: 1589
 1361. Uchwała Nr XXVI/195/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Wyświetleń: 1589
 1362. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach o ocenie jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Gminy Gierałtowice za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 1588
 1363. Uchwała Nr II/7/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1588
 1364. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/226/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1588
 1365. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010 - według stanu na dzień 31.12.2008r.
  Wyświetleń: 1587
 1366. Uchwała Nr XVIII/142/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.02.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat.
  Wyświetleń: 1587
 1367. Uchwała Nr XIV/108/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
  Wyświetleń: 1586
 1368. uchwała Nr XVI/127/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy wsi Gierałtowice
  Wyświetleń: 1586
 1369. Uchwała Nr XXI/159/12 z dnia 26.06.2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGK Sp. z o.o na lata 2012-2018.
  Wyświetleń: 1586
 1370. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej na odcinku od budynku nr 11 przy ul. Słonecznej do budynku nr 50 zlokalizowanego przy ul. Borowej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1585
 1371. Protokół z konsultacji z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
  Wyświetleń: 1585
 1372. Uchwała Nr X/76/11 z dnia 12.07.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
  Wyświetleń: 1585
 1373. Uchwała Nr XLVI/338/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok
  Wyświetleń: 1585
 1374. Materiały informacyjne
  Wyświetleń: 1584
 1375. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do bud. mieszkalnego w Paniówkach przy ul. Ogrodowej
  Wyświetleń: 1584
 1376. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 23.11.2007r.
  Wyświetleń: 1584
 1377. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Paniówki w dniu 2.12.2013r.
  Wyświetleń: 1584
 1378. Uchwała Nr XX / 116 / 04 RG z dnia 15.04.04r. sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali nr 2 z siedzibą w Gliwicach przy ul. Radiowej 2 w celu utworzenia niepublicz
  Wyświetleń: 1584
 1379. Uchwała Nr XXXVIII/289/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Paniówki
  Wyświetleń: 1584
 1380. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 1583
 1381. Uchwała Nr IX/70/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie powołania osób do pocztu sztandarowego
  Wyświetleń: 1582
 1382. Uchwała Nr XIII/99/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmian w budzecie na rok 2011
  Wyświetleń: 1582
 1383. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 784/41 przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1581
 1384. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Paniówki.
  Wyświetleń: 1581
 1385. Uchwała Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zat
  Wyświetleń: 1581
 1386. uchwała Nr XIV/106/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach
  Wyświetleń: 1580
 1387. Wyniki głosowania i wyniki wyborów Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1580
 1388. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów w dniu 12.05.2011r.
  Wyświetleń: 1579
 1389. uchwała Nr VI/41/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1579
 1390. Uchwała Nr XXXVIII/286/13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na rok 2014 w sprawie
  Wyświetleń: 1579
 1391. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLIX/06 z dnia 30 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 1578
 1392. Uchwała Nr V/36/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 1578
 1393. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010 - złożone w terminie 30 dni od dnia ślubowania
  Wyświetleń: 1577
 1394. Uchwała Nr VII/51/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1577
 1395. Uchwała Nr IV/22/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie Programu Współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.
  Wyświetleń: 1576
 1396. Obwieszczenie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym na działkach nr 335/47, 1250/292 do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 1250/292 położonej przy ul. Podzamcze w Paniówkach
  Wyświetleń: 1575
 1397. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania pn. Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
  Wyświetleń: 1575
 1398. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 22.01.2007r.
  Wyświetleń: 1575
 1399. Uchwała Nr VI/17/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1575
 1400. Obwieszczenie - Wymiana sieci wodociągowej w Gierałtowicach przy ul. Granicznej
  Wyświetleń: 1574
 1401. Spis zwierząt na terenie Gminy
  Wyświetleń: 1574
 1402. Uchwała Nr XI/87/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego o nazwie Gminna Kryta Pływalnia Wodnik w Paniówkach
  Wyświetleń: 1574
 1403. Uchwała Nr XIX/148/12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji ?Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok?.
  Wyświetleń: 1574
 1404. Uchwała Nr XLVI/345/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.09.2010r. w sprawie zmian w budżecie
  Wyświetleń: 1573
 1405. Uchwała Nr XLVI/360/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.
  Wyświetleń: 1573
 1406. Uchwała Nr XXVIII/206/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knuro
  Wyświetleń: 1573
 1407. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLIV/272/06 z dnia 16.03.2006r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy
  Wyświetleń: 1572
 1408. Wybory do Rad Powiatowych Śląskiej Izby Rolniczej w dniu 31 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1572
 1409. Uchwała Nr XLVI/359/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie skargi Państwa............................
  Wyświetleń: 1571
 1410. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017r.
  Wyświetleń: 1570
 1411. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach
  Wyświetleń: 1570
 1412. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 9.10.2014r.
  Wyświetleń: 1570
 1413. OGŁOSZENIE o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 1570
 1414. Uchwała Nr XL/306/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych oraz na terenie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1569
 1415. Uchwła Nr XLIX/297/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1569
 1416. Obwieszczenie - Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową i przebudową istniejących zjazdów przy ul. Dworskiej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1568
 1417. Protokół Nr V/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.01.2011r.
  Wyświetleń: 1568
 1418. Uchwała Nr IX/70/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1568
 1419. Zapytanie ofertowe na wdrożenie systemu wspomagającego obsługę Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1568
 1420. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: "Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie, zlokalizowanej na działkach nr 500/290, 644/138, 645/295, 720/138, 1760/290”
  Wyświetleń: 1566
 1421. Protokół Nr XLII/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.05.2014 r.
  Wyświetleń: 1566
 1422. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr LIV / 06 z dnia 27 października 2006r
  Wyświetleń: 1566
 1423. Uchwała Nr XL/242/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Gierałtowice na rok 2005
  Wyświetleń: 1566
 1424. uchwała Nr VI/45/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie
  Wyświetleń: 1566
 1425. UCHWAŁA XVI / 103 / 03 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie zmian w uchwale w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
  Wyświetleń: 1566
 1426. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr IV/06 z dnia 28 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1565
 1427. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 24.06.2010 r.
  Wyświetleń: 1565
 1428. Uchwała Nr L/305/06 Rada Gminy Gierałowice z dnia 31 lipca 2006
  Wyświetleń: 1565
 1429. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „ Budowa sieci gazowej Ø 32PE średniego ciśnienia wraz z przyłączem Ø25PE do budynku zlokalizowanego w Gierałtowicach przy ul. Jana III Sobieskiego, działka nr 734/43 ”
  Wyświetleń: 1564
 1430. Uchwała Nr V/31/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011
  Wyświetleń: 1564
 1431. Uchwała Nr XXVII/199/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 1564
 1432. Protokół z sesji Rady Gminy nr IV/14 z dnia 30.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1563
 1433. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 7.05.2007r.
  Wyświetleń: 1563
 1434. Uchwała Nr XXX/224/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.03.2009r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1563
 1435. Uchwała Nr XXXIII/251/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.06.2009r. w sprawie zgody na zakup nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1563
 1436. Uchwała Nr IX/73/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie ograniczenia działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie
  Wyświetleń: 1562
 1437. Uchwała Nr VI/45/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie wniosku do Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany sposobu liczenia minimalnej ilości placówek pocztowych na terenach wiejskich
  Wyświetleń: 1562
 1438. Zbiorcze informacje o listach kandydatów - Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 1561
 1439. Obwieszczenie - Przebudowa ul. Wodnej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1560
 1440. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Zasilanie w energię elektryczną przepompowni KWK Sośnica przy ul. Wieczorka w Przyszowicach".
  Wyświetleń: 1560
 1441. Protokół - z konsultacji społecznych, z dn. 03.01.2016r. w Paniówkach
  Wyświetleń: 1560
 1442. Uchwała Nr XL/248/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie
  Wyświetleń: 1559
 1443. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia do budynku jednorodzinnego w Chudowie przy ul. Leśnej.
  Wyświetleń: 1558
 1444. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż wraz z transportem oleju opałowego przeznaczonego do kotłowni olejowej w ZSP w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1558
 1445. Postanowienie Marszałka Sejmu z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010r.
  Wyświetleń: 1558
 1446. Uchwała Nr IV/18/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 1558
 1447. uchwała Nr XIV/104/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
  Wyświetleń: 1558
 1448. Uchwała Nr XLII/318/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1558
 1449. UCHWAŁA XII / 72 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie nabycia gruntów przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1558
 1450. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania RG Gierałtowice 5.10.2017 r.
  Wyświetleń: 1557
 1451. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 28.06.2007r.
  Wyświetleń: 1557
 1452. Uchwała Nr XXII/165/12 z dnia 9.08.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
  Wyświetleń: 1557
 1453. UCHWAŁA Nr XXIV/142/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 04 sierpnia 2004 r. w sprawie podjęcia deklaracji przez Radę Gminy o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w latach 2004-2005 zadania inwestycyjnego
  Wyświetleń: 1557
 1454. Uchwała Nr XXVII/150/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 listopada 2004r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Wodnej Gminy Gierałtowice w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
  Wyświetleń: 1557
 1455. Sprawozdanie z realizacji programu na 2012r.
  Wyświetleń: 1556
 1456. Uchwała Nr XXXIX/234/05 z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1556
 1457. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN dla zasilania stacji transformatorowej na działce nr 1402/266 przy ul. Zabrskiej w Paniówkach”
  Wyświetleń: 1555
 1458. Uchwała Nr XXXVII/277/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
  Wyświetleń: 1555
 1459. Uchwała Nr XLVI/357/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom szkół i placówek oświatowych, dla kt
  Wyświetleń: 1554
 1460. Protokół Nr XV/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 20.12.2011r.
  Wyświetleń: 1553
 1461. Uchwała Nr XI/91/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. ?Radosne szkoły ? wzmocnienie potencjału szkół w Przyszowicach?
  Wyświetleń: 1553
 1462. Uchwała Nr XX/154/12 z dnia 30.05.2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice
  Wyświetleń: 1553
 1463. Opinia Prezydenta Miasta Zabrze dotycząca projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej
  Wyświetleń: 1552
 1464. Uchwała Nr III/20/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.12.2006r. w sprawie zmiany uchwały o określeniu wzorów formularzy dla wymiaru i poboru podatków na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1552
 1465. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania dostawa jednego fabrycznie nowego agregatu pompowego na cele przeciwpowodziowe dla Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1551
 1466. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice za lata 2015 - 2016
  Wyświetleń: 1551
 1467. Uchwała Nr III/9/10 z dnia 9.12.2010r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1551
 1468. Uchwała Nr XXXVII/282/13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
  Wyświetleń: 1551
 1469. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: Budowa sieci i przyłącza gazu do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Chudowie przy ul. Brzezina na działce nr 1979/48, poprzez działki nr 1984/48 i 1985/48”.
  Wyświetleń: 1550
 1470. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy.
  Wyświetleń: 1549
 1471. Uchwała Nr VII/47/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
  Wyświetleń: 1548
 1472. Uchwała Nr XLV/341/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12.08.2010r. w sprawie zgody na oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie
  Wyświetleń: 1548
 1473. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Gierałtowice w 2014r
  Wyświetleń: 1547
 1474. Protokół Nr IX/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 16 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 1547
 1475. Uchwała Nr XLII/316/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie zmian w budżecie
  Wyświetleń: 1547
 1476. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1545
 1477. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 10.12.2007r.
  Wyświetleń: 1545
 1478. Uchwała Nr XXXV/209/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie wyboru banku do obsługi bankowej Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1545
 1479. Uchwała Nr VIII/54/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1545
 1480. Uchwała Nr XXXV/269/13 z dnia 26.09.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/185/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru
  Wyświetleń: 1545
 1481. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: "„Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach położonych przy ul. Podzamcze w Paniówkach”
  Wyświetleń: 1544
 1482. UCHWAŁA Nr XLV/276/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 1543
 1483. Uchwała Nr XLI/257/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1543
 1484. Uchwała Nr XLVI/348/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli, które ucierpiały na skutek powodzi w 2010 roku
  Wyświetleń: 1543
 1485. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem gazu do budynku jednorodzinnego”
  Wyświetleń: 1542
 1486. Uchwała Nr XLIII/328/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2010r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1542
 1487. Uchwała Nr XLVI/281/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04. 2006r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach za rok 2005.
  Wyświetleń: 1542
 1488. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 22 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1541
 1489. Uchwała Nr XLI/313/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 22.04.2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach przy ulicy Zwycięstwa 44.
  Wyświetleń: 1541
 1490. Uchwała Nr XLVIII/382/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10.11.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Przyszowice?.
  Wyświetleń: 1541
 1491. Uchwała Nr XX/146/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.04.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
  Wyświetleń: 1541
 1492. Obwieszczenie Budowa windy, wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz modernizacji elewacji północnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1540
 1493. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016 r.
  Wyświetleń: 1540
 1494. Zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn: Regulacja potoku Chudowskiego w km 1+080 do 4+035 wraz z przebudowa mostu pod drogą krajową DK44
  Wyświetleń: 1540
 1495. Protokół Nr XVI/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 26.01.2012r.
  Wyświetleń: 1539
 1496. uchwała Nr V/34/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej
  Wyświetleń: 1539
 1497. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 14.05.2008r.
  Wyświetleń: 1538
 1498. Uchwała Nr XLIX/301/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.06.2006 r. w sprawie regulaminu dofinansowania z GFOŚ i GW instalacji ekologicznego ogrzewania budynków w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1538
 1499. Uchwała Nr XLVI/283/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2006r. w sprawie przystąpienia Gminy Gierałtowice do konkursu otwartego na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Wyświetleń: 1538
 1500. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przyszowice.
  Wyświetleń: 1537
 1501. Uchwała Nr X/80/11 z dnia 12.07.2011r. w sprawie zasięgniecia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  Wyświetleń: 1537
 1502. Uchwała Nr XXXVII/281/13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
  Wyświetleń: 1537
 1503. Protokół z dnia 21 listopada 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 1536
 1504. Uchwała Nr XII/92/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Pani Urszuli Cieślik
  Wyświetleń: 1536
 1505. UCHWAŁA Nr XII/90/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1535
 1506. Uchwała Nr XIII/102/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1535
 1507. Interpelacje i wnioski SESJA 20.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1534
 1508. UCHWAŁA Nr XXVIII / 156 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1534
 1509. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „ Budowa pompowni ścieków PC 08 przy ulicy Topolowej w Chudowie”
  Wyświetleń: 1533
 1510. Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1533
 1511. Uchwała Nr XX / 149 /12 z dnia 30 maja 2012 r w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Gierałtowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2011 rok
  Wyświetleń: 1533
 1512. Uchwała Nr XXIX/221/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.02.2009r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice oraz obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy G
  Wyświetleń: 1533
 1513. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 18.12.2012r.
  Wyświetleń: 1531
 1514. Uchwała Nr LIII/334/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.10.2006r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1531
 1515. Uchwała Nr XLVI/337/12 z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmiany WPF
  Wyświetleń: 1531
 1516. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018.
  Wyświetleń: 1530
 1517. Uchwała Nr XXXIX/300/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21.01.2010r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
  Wyświetleń: 1530
 1518. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wszczęciu postępowania oraz wystąpieniu do PPIS w Gliwicach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921
  Wyświetleń: 1529
 1519. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej”.
  Wyświetleń: 1529
 1520. Protokół Nr XL/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.03.2014 r.
  Wyświetleń: 1528
 1521. Uchwała Nr XIX/145/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.03.2008r. w sprawie zmian w uchwale o zatwierdzeniu ?Planu odnowy wsi Przyszowice?
  Wyświetleń: 1528
 1522. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 września 2015 roku W sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1527
 1523. Protokoły z komisji obwodowych Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1527
 1524. UCHWAŁA nr XLV/275/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 1527
 1525. Uchwała Nr XLVII/370/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki?
  Wyświetleń: 1527
 1526. UCHWAŁA XV / 92 / 03 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 10 grudnia 2003r, w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.
  Wyświetleń: 1527
 1527. Wyniki I przetargu ustnego nieograniczonego - 01.03.2012 r.
  Wyświetleń: 1527
 1528. Uchwała Nr L/304/06 Rada Gminy Gierałowice z dnia 31 lipca 2006
  Wyświetleń: 1526
 1529. Uchwała Nr XI/89/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1526
 1530. Uchwała Nr XV/111/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  Wyświetleń: 1526
 1531. Uchwała Nr IV/19/10 z dnia 23.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok
  Wyświetleń: 1525
 1532. Uchwała Nr XLVI/284/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2006r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie &#8222;Odznaki honorowej za zasługi dla województwa śląskiego&#8221;
  Wyświetleń: 1525
 1533. Uchwała Nr XVII/138/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/356/10 Rady Gminy G z dnia 30 wrzęsnia 2010r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkoalch prowadzonych przez Gmine Gierałtowice
  Wyświetleń: 1525
 1534. Uchwała Nr XXI/156/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.05.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim
  Wyświetleń: 1525
 1535. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Paniówkach".
  Wyświetleń: 1524
 1536. Uchwała Nr IX/68/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2010 rok.
  Wyświetleń: 1524
 1537. Uchwała Nr XLIX/298/06 RadyGminy Gierałtowice z dnia 30 cerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1524
 1538. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa gazociągów średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu dla obiektów przy ul. Jesionowej, Na Kąty, Topolowej, Zabrskiej, Osiedle, Nowej i Szkolnej w Chudowie”
  Wyświetleń: 1523
 1539. Uchwała Nr XXXIX/238/05 z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1523
 1540. UCHWAŁA XXVI /148/ 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 października 2004r. w sprawie: zmiany uchwały o nieodpłatnym przejęciu gruntu
  Wyświetleń: 1523
 1541. Obwieszczenie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 2113/174, 2115/174, 2114/174, 1611/173, 2407/199 (k.m. 2, obręb Przyszowice) 104, 23 (k.m. 6, obręb Gierałtowice)
  Wyświetleń: 1522
 1542. UCHWAŁA Nr XXI/119/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za rok 2003 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1522
 1543. Uchwała Nr XIV/119/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Lędziny oraz zmiany Statutu Związku
  Wyświetleń: 1522
 1544. Uchwała Nr XX / 117 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 15 kwietnia 2004 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Wielospecjalistycznego z siedzib
  Wyświetleń: 1522
 1545. UCHWAŁA XII / 70 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie nabycia gruntów przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1522
 1546. Ogłoszenie - zgłaszanie kandydatów do nagrody, wyróżnienia zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w 2017 roku
  Wyświetleń: 1521
 1547. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Paniówkach.
  Wyświetleń: 1521
 1548. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa stacji transformatorowej G981 przy ul. Granicznej w Przyszowicach w ramach zadania < Budowa przyłącza elektroenergetycznego nN dla hali magazynowej>”
  Wyświetleń: 1520
 1549. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "„Budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych SN oraz przyłączy kablowych NN"
  Wyświetleń: 1520
 1550. Protokół Nr XLI/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.04.2014 r.
  Wyświetleń: 1520
 1551. Uchwała Nr III/18/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.12.2006r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2006
  Wyświetleń: 1520
 1552. uchwała Nr XIV/101/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1520
 1553. Uchwała Nr XXXVIII/286/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2010.
  Wyświetleń: 1520
 1554. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia wraz z przyłączem Ø25PE do budynku zlokalizowanego na działce nr 1294/27 przy ul. Strażackiej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1519
 1555. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 30.05.2012
  Wyświetleń: 1519
 1556. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi
  Wyświetleń: 1519
 1557. Protokół Nr VIII/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.05.2011r.
  Wyświetleń: 1519
 1558. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 29.07.2010r.
  Wyświetleń: 1519
 1559. Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody/wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2016 roku.
  Wyświetleń: 1519
 1560. Protokół Nr XXXIX/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 13.02.2014r.
  Wyświetleń: 1518
 1561. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem przy ul. Ogrodowej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1517
 1562. Protokół Nr XXXVI/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 24.10.2013r.
  Wyświetleń: 1517
 1563. UCHWAŁA Nr XXVIII / 152 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1517
 1564. Uchwała Nr IV/29/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.12.2006r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Paniówki
  Wyświetleń: 1517
 1565. Uchwała Nr XV/110/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/334/06 z dnia 27 października 2006r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1517
 1566. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Rozbudowa sieci i przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych na działkach nr 507/12, 510/12, 509/12 położonych przy ul. Piontka w Gierałtowicach”.
  Wyświetleń: 1516
 1567. Uchwała Nr XIV/117/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągniecia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gierąłtowi
  Wyświetleń: 1516
 1568. Uchwała Nr XVI/131/12 z dnia 26.01.2012r. w sprawie zmian w składzie komisji Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1516
 1569. Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Gierałtowicach z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 1515
 1570. Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1515
 1571. UCHWAŁA XIV / 89 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 listopada 2003r, w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1515
 1572. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2016
  Wyświetleń: 1515
 1573. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 26.11.2007r.
  Wyświetleń: 1514
 1574. Uchwała Nr XV/124/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1514
 1575. Uchwała Nr XXVI/204/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1514
 1576. Protokół Nr X/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 12 lipca 2011r.
  Wyświetleń: 1513
 1577. Uchwała Nr XIX/146/12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2012
  Wyświetleń: 1513
 1578. Uchwała Nr XLI/253/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1513
 1579. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gierałtowice na lata 2016-2020
  Wyświetleń: 1513
 1580. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej o przyznanych numerach list dla poszczególnych komitetów.
  Wyświetleń: 1512
 1581. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 11.01.2007r.
  Wyświetleń: 1512
 1582. Uchwała Nr VII/46/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1512
 1583. Uchwała Nr XLV/342/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12.08.2010r. w sprawie ustanowienia służebności drogowych
  Wyświetleń: 1511
 1584. uchwała Nr V/36/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie nabycia nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1510
 1585. Uchwała Nr XLVI/352/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1510
 1586. Uchwała Nr XXXIII/253/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.06.2009r. w sprawie realizacji przez Gimnazjum Nr 3 w Przyszowicach projektu konkursowego e-dukacj@
  Wyświetleń: 1510
 1587. Uchwała Nr XLVI/340/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Pływalni Wodnik w Paniówkach
  Wyświetleń: 1509
 1588. Uchwała Nr XLVI/346/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1509
 1589. nUchwała Nr XLII/322/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie podwyższenia wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach programu ?Pomoc państwa w zakresie dożywiania?.
  Wyświetleń: 1508
 1590. Protokół Nr III/10 z sesji Rady Gmint Gierałtowice w dniu 9.12.2010r.
  Wyświetleń: 1508
 1591. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 27.11.2007r.
  Wyświetleń: 1508
 1592. Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1507
 1593. uchwała Nr VIII/59/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2007r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/171/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3 lutego 2005r., uchwały Nr XX/106/2000 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 czerwca 2000r.
  Wyświetleń: 1506
 1594. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 30.01.2007r.
  Wyświetleń: 1505
 1595. Obwieszczenie w sprawie Przebudowy układu drogowego w obrębie ZSP w Paniówkach
  Wyświetleń: 1504
 1596. Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Gierałtowice wdniu 5.12.2014 r.
  Wyświetleń: 1504
 1597. Protokół z dnia 20 grudnia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 1504
 1598. Obwieszczenie - Przebudowa gazociągu przy ul. Szkolnej i Wrzosowej w Chudowie
  Wyświetleń: 1503
 1599. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Gierałtowice w dniu 4.02.2014r.
  Wyświetleń: 1503
 1600. Uchwała Nr XXXIX/240/05 z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie wystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
  Wyświetleń: 1503
 1601. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania "Remont dróg gminnych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1503
 1602. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o wszczęciu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaskovske Bohunice
  Wyświetleń: 1502
 1603. Transmisje z Sesji RG - Archiwum
  Wyświetleń: 1502
 1604. Uchwała Nr XIX/144/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.03.2008r. w sprawie
  Wyświetleń: 1502
 1605. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 6.11.2014
  Wyświetleń: 1500
 1606. Ogłoszenie o zawarciu umowy: Przygotowanie oraz przeprowadzenie postępowania zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi
  Wyświetleń: 1500
 1607. Uchwała Nr IX/73/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16.06.2007r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1500
 1608. Uchwała Nr XXVI/187/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru
  Wyświetleń: 1500
 1609. Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 2018
  Wyświetleń: 1500
 1610. Uchwała Nr XXVIII/207/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 1498
 1611. Uchwała Nr XLVI/349/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które ucierpiały na skutek powodzi i podtopień w miesiącu maju i czerwcu 2010 roku
  Wyświetleń: 1497
 1612. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2911S, ul. Darwina Paniówki
  Wyświetleń: 1496
 1613. Spotkanie - program rewitalizacja
  Wyświetleń: 1496
 1614. Uchwała Nr II/13/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1496
 1615. Uchwała Nr XXVI/202/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1496
 1616. Protokół z dnia 6 marca 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria w drugim etapie postępowania...
  Wyświetleń: 1495
 1617. Uchwała Nr XXIX/164/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi w roku 2005.
  Wyświetleń: 1495
 1618. Zgłaszania kandydatów do nagrody/wyróżnienia dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2015 roku.
  Wyświetleń: 1495
 1619. Obwieszczenie - Budowa przedszkola w Chudowie przy ul. Jesionowej
  Wyświetleń: 1494
 1620. Program Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017-2022 - ocena pozytywna
  Wyświetleń: 1494
 1621. Uchwała Nr XL/304/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1494
 1622. Uchwała Nr III/24/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.12.2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/334/06 z dnia 27 października 2006r.
  Wyświetleń: 1493
 1623. Uchwała Nr XXIX/217/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.02.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej w 2009 roku dla Powiatu Gliwickiego.
  Wyświetleń: 1493
 1624. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie dużego szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy ZSP w Gierałtowicach"
  Wyświetleń: 1493
 1625. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 12.05.2015r.
  Wyświetleń: 1492
 1626. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 10 listopada 2015 r
  Wyświetleń: 1492
 1627. Uchwała Nr XLI/254/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2006
  Wyświetleń: 1492
 1628. UCHWAŁA XIII / 81 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r, w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach.
  Wyświetleń: 1492
 1629. uchwała Nr XI/77/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
  Wyświetleń: 1491
 1630. Uchwała Nr XL/307/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Wyświetleń: 1490
 1631. Uchwała Nr XLVI/356/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1490
 1632. Uchwała Nr XLVII/372/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Chudów.?
  Wyświetleń: 1490
 1633. Uchwała Nr XXVIII/213/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1490
 1634. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLIV/296/06 z dnia 16.03.2006r. w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 1490
 1635. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.24.2014 z dnia 21 lutego 2014r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice Nr OKO-0152/02/2009r. z dnia 07.01.2009r.
  Wyświetleń: 1490
 1636. KOnsultacje w sprawie Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1489
 1637. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. pozyskiwania środków zewnętrznych w Gierałtowickim Centrum Rozwoju
  Wyświetleń: 1489
 1638. Uchwała Nr IX/71/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2011
  Wyświetleń: 1489
 1639. UCHWAŁA XII / 74 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku Zagospodarowania Ujęcia Wód w Nieborowicach-Leboszowicach.
  Wyświetleń: 1489
 1640. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Konserwacja rowów melioracyjnych w Gminie Gierałtowice".
  Wyświetleń: 1489
 1641. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont nawierzchni i poboczy ul. Leśnej w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1488
 1642. Uchwała Nr XVII/141/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1487
 1643. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice nr 0050.111.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr OKO-0152/02/2009 z dnia 07.01.2009 r.
  Wyświetleń: 1487
 1644. uchwała Nr VII/50/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1486
 1645. Uchwała Nr XLI/256/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1486
 1646. Uchwała Nr XXVII/204/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1486
 1647. UCHWAŁA NR XXXVII/251/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 10.10.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
  Wyświetleń: 1486
 1648. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2017/2018
  Wyświetleń: 1485
 1649. UCHWAŁA XVI / 98 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2003r w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1485
 1650. Wykaz ogólnodostępnych tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1485
 1651. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Paniówkach przy ul. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 1484
 1652. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 1.02.2007r.
  Wyświetleń: 1484
 1653. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych”
  Wyświetleń: 1483
 1654. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXV/09 z dnia 24.09.2009r
  Wyświetleń: 1483
 1655. UCHWAŁA Nr XLV/274/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 6 kwietnia 2006r.
  Wyświetleń: 1483
 1656. Dofinansowanie do szkoleń i doradztwa dla firm z terenów rewitalizowanych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.
  Wyświetleń: 1482
 1657. Uchwała Nr XII/94/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1482
 1658. Informacja o unieważnieniu postępowania - Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2017 r.
  Wyświetleń: 1480
 1659. Uchwała Nr V/31/15 z dnia 29.01.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za rok 2013
  Wyświetleń: 1480
 1660. Uchwała Nr XXXIII/197/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.04.2005r. w sprawie herbu, flagi, baneru oraz pieczęci Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1480
 1661. Uchwała Nr XXXV / 215 /05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów rolnych
  Wyświetleń: 1479
 1662. Decyzja Prezydenta Miasta Zabrze dotycząca umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Nadbudowa obwałowań rzeki Kłodnicy w km 57+431-58+105 wraz z przebudową napowietrznej linii 110 kV"
  Wyświetleń: 1478
 1663. Uchwała Nr XL/308/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
  Wyświetleń: 1478
 1664. Uchwała Nr XXV/194/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie zmian uchwał Rady Gminy Gierałtowice na obciążenie nieruchomości hipoteką.
  Wyświetleń: 1478
 1665. Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie powołania Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1477
 1666. Uchwała Nr XLIII/329/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2010r. w sprawie zwolnienia zakładu budżetowego o nazwie Gminna Kryta Pływalnia Wodnik w Paniówkach z obowiązku wpłat nadwyżki środków obrotowych do budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 1477
 1667. UCHWAŁA XIII / 84 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 października 2003r, w sprawie sprzedaży nieruchomości rolnej przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1477
 1668. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowcie w dniu 2.02.2016r.
  Wyświetleń: 1476
 1669. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1476
 1670. Uchwała Nr XXIII/171/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy tej samej nieruchomości
  Wyświetleń: 1476
 1671. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Gierałtowice z dnia 17.11.2015 r.
  Wyświetleń: 1475
 1672. Szkolenie komisji obwodowych
  Wyświetleń: 1475
 1673. Uchwała Nr II/2/14 z dnia 5.12.2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1475
 1674. Uchwała Nr XII/97/11 z dnia 15.09.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/91/11rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 sierpnia 2011 r.
  Wyświetleń: 1475
 1675. Uchwała Nr XVII/142/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 2012 rok
  Wyświetleń: 1475
 1676. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych”
  Wyświetleń: 1474
 1677. UCHWAŁA NR XIV/89/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 27.10.2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1474
 1678. Wyniki - Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
  Wyświetleń: 1474
 1679. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach
  Wyświetleń: 1473
 1680. Uchwała Nr VIII/56/15 z dnia 12.05.2015r. w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice,
  Wyświetleń: 1473
 1681. Uchwała Nr XIII/100/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 marca 2009 r. sprawie przyjęcia: ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:
  Wyświetleń: 1473
 1682. Uchwała Nr XXXI/238/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice
  Wyświetleń: 1473
 1683. Uchwała Nr LI/311/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.08.2006r. w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1472
 1684. Uchwała Nr XXII/169/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3.07.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim o udzielenie pomocy finansowej w 2008 roku.
  Wyświetleń: 1472
 1685. Uchwała Nr XXXVII/281/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach przy ul. Brzeg.
  Wyświetleń: 1472
 1686. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania "Przebudowa ul. Bocznej w Chudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej".
  Wyświetleń: 1471
 1687. Uchwała Nr XL/301/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie zmian w budżecie
  Wyświetleń: 1471
 1688. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1471
 1689. Protokół z dn. 10.03.2017 z przebiegu konsultacji w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 1470
 1690. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  Wyświetleń: 1470
 1691. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr LII/06 z dnia 28 września 2006r.
  Wyświetleń: 1470
 1692. Uchwała Nr IV/28/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.12.2006r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1470
 1693. Uchwała Nr XXIV/143/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1470
 1694. Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w roku 2012
  Wyświetleń: 1469
 1695. Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy Gierałtowice kadencji 2002-2006 za rok 2005 oraz na zakończenie kadencji
  Wyświetleń: 1469
 1696. Uchwała Nr I/3/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23.11.2006r. w sprawie
  Wyświetleń: 1469
 1697. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „ Budowa pompowni ścieków PC 08 przy ulicy Topolowej w Chudowie”
  Wyświetleń: 1468
 1698. Protokół Nr XXXVIII/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 19.12.2013r.
  Wyświetleń: 1468
 1699. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1467
 1700. Uchwała Nr VII/50/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gierałtowice wkładów niepieniężnych.
  Wyświetleń: 1467
 1701. Uchwała Nr XXIX/166/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierąłtowice
  Wyświetleń: 1467
 1702. Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.03.2011r.
  Wyświetleń: 1466
 1703. Protokół Nr XXXIV/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 08.08.2013r.
  Wyświetleń: 1466
 1704. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Rozbiórka budynku wielorodzinnego w Chudowie przy ul. Dwór 1.
  Wyświetleń: 1465
 1705. Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania RG w dniu 18.06.2015 r. odwołane
  Wyświetleń: 1465
 1706. Protokół Nr XX/16 z sesji Rady Gminy Gierałtowice, która odbyła się w dniu 1 marca 2016
  Wyświetleń: 1463
 1707. Uchwała Nr XVII/138/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gierałtowice wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyszow
  Wyświetleń: 1463
 1708. Zarządzenie nr.0050.6.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny i wyboru ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych...
  Wyświetleń: 1463
 1709. Zawiadomienie o wyborze oferty dla zadania: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej i remont odcinka ul. Południowej.
  Wyświetleń: 1463
 1710. Uchwała Nr XIX/145/12 z dnia 26.04.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2012-2028
  Wyświetleń: 1462
 1711. Uchwała Nr XLVIII/295/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.06.06r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy &#8211; Ordynacja podat
  Wyświetleń: 1462
 1712. Uchwała Nr XXXI/233/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23.04.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 1462
 1713. Uchwała Nr XXXV/212/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w spawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1462
 1714. Uchwała Nr VI/41/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
  Wyświetleń: 1461
 1715. Uchwała Nr XLI/312/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 22.04.2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach przy ulicy Szkolnej 4.
  Wyświetleń: 1461
 1716. Uchwała Nr XXIV/138/04 Rady Gminy w Gierałtowicach z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Gierałtowice oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
  Wyświetleń: 1460
 1717. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: "Rozbiórka budynku wielorodzinnego w Chudowie przy ul. Dwór 1"
  Wyświetleń: 1459
 1718. Protokół Nr XIII/11 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 27.10.2011r.
  Wyświetleń: 1459
 1719. Uchwała Nr XXIII/168/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/122/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2012 rok
  Wyświetleń: 1459
 1720. Uchwała Nr XXX/226/13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1459
 1721. Uchwała Nr XXXV/271/13 z dnia 26.09.2013r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej
  Wyświetleń: 1459
 1722. Protokół Nr XLVII/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 6.11.2014r.
  Wyświetleń: 1458
 1723. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XIX/08 z dnia 27.03.2008r.
  Wyświetleń: 1458
 1724. Uchwała Nr X/78/11 z dnia 12.07.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/191/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1458
 1725. Uchwała Nr XLIII/326/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Gierałtowice do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „po Sąsiedzku”
  Wyświetleń: 1458
 1726. Uchwała Nr XLVIII/296/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.06.06r. w sprawie podjęcia czynności mających na celu zaliczenie drogi powiatowej ul. Powstańców w Przyszowicach w Gminie Gierałtowice do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 1458
 1727. Uchwała Nr XXXIII/250/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.06.2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy
  Wyświetleń: 1458
 1728. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach położonych w Chudowie przy ul. Szkolnej".
  Wyświetleń: 1457
 1729. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania:Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach ul. Parkowa 11
  Wyświetleń: 1457
 1730. Uchwała Nr XLVI/369/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice?
  Wyświetleń: 1457
 1731. Uchwała Nr XXIII/173/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13.08.2008r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego ?pt. AKTYWNI I ZMOTYWOWANI?
  Wyświetleń: 1457
 1732. Informacja o wydaniu postanowienia - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska
  Wyświetleń: 1455
 1733. Uchwała Nr X/79/11 z dnia 12.07.2011r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXVI/191/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2008r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1455
 1734. Uchwała Nr XLVII/371/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego dla obszaru sołectwa Przyszowice?
  Wyświetleń: 1455
 1735. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 19.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1454
 1736. UCHWAŁA Nr VI/40/15 w sprawie przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017
  Wyświetleń: 1454
 1737. uchwała Nr VIII/58/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2007 rok
  Wyświetleń: 1454
 1738. UCHWAŁA NR XXV/167/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/97/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.11.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1454
 1739. Uchwała Nr VI/37/11 z dnia 24.02.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania p.n. Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego
  Wyświetleń: 1453
 1740. uchwała Nr VII/55/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1453
 1741. Uchwała Nr XLV/343/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 12.08.2010r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru go
  Wyświetleń: 1453
 1742. Uchwała Nr IX/68/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Chudów i sołectwie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1451
 1743. Uchwała Nr XLVII/344/14 z dnia 6.11.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/215/13 z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
  Wyświetleń: 1451
 1744. Uchwała Nr XLII/320/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.04.2010r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym
  Wyświetleń: 1450
 1745. Lista przedsięwzięć wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2017
  Wyświetleń: 1449
 1746. Uchwaa Nr XLVI/285/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2006r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie medalu &#8222;Za zasługi dla obronności kraju&#8221;
  Wyświetleń: 1449
 1747. Zawiadomienie dot.: zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Dostawa mebli i wyposażenia do nowego segmentu przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31”.
  Wyświetleń: 1449
 1748. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLII/10 z dnia 29.04.2010r.
  Wyświetleń: 1448
 1749. UCHWAŁA Nr XXVIII / 158 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1448
 1750. UCHWAŁA Nr XII/92/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007r w sprawie: wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1448
 1751. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/229/05 z dnia 29 wrzęśnia 2005r. w sprawie nabycia gruntów pod drogę gminną
  Wyświetleń: 1448
 1752. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie podziału Gminy Gierałtowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych
  Wyświetleń: 1447
 1753. Uchwała Nr XII/94/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Paniówki.
  Wyświetleń: 1447
 1754. uchwała Nr XIV/103/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowy
  Wyświetleń: 1447
 1755. Uchwała Nr XLVIII/380/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10.11.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Przyszowice?.
  Wyświetleń: 1447
 1756. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: ?Naprawa rowów w sołectwie Przyszowice?
  Wyświetleń: 1446
 1757. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku
  Wyświetleń: 1446
 1758. Uchwała Nr XXIX/163/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1446
 1759. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1446
 1760. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
  Wyświetleń: 1446
 1761. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne w dziedzinie melioracji wodnych
  Wyświetleń: 1445
 1762. Uchwała Nr XXXVII/283/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2009r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
  Wyświetleń: 1445
 1763. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej do budynku mieszkalnego na działkach nr 1289/27, 1291/27, 142/28 położonych przy ul. Strażackiej w Paniówkach.
  Wyświetleń: 1444
 1764. Uchwała Nr XIII/104/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
  Wyświetleń: 1444
 1765. Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia zawodnikowi,który osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
  Wyświetleń: 1444
 1766. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania "przebudowa ul. Bocznej w Chudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej.
  Wyświetleń: 1442
 1767. PROTOKÓŁ z dnia 18 listopada 2016 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
  Wyświetleń: 1441
 1768. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXIX/10 z dnia 29.01.2010r.
  Wyświetleń: 1441
 1769. Uchwała Nr XLVII/345/14 z dnia 6.11.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/312/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie
  Wyświetleń: 1441
 1770. Uchwała Nr XV/117/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.11.2007r. w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
  Wyświetleń: 1441
 1771. Uchwała Nr XXXVIII/292/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie
  Wyświetleń: 1441
 1772. Uchwała Nr XI/88/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1440
 1773. Uchwała Nr XXVII/213/13 z dnia 5.02.2013r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 2013 rok
  Wyświetleń: 1440
 1774. Uchwała Nr II/14/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1439
 1775. Uchwała Nr XLVI/278/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04 2006r. w sprawierozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za rok 2005 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1439
 1776. Uchwała Nr XV/125/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1439
 1777. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.
  Wyświetleń: 1438
 1778. Uchwała Nr IX/75/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji doraźnej.
  Wyświetleń: 1438
 1779. uchwała Nr XI/76/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 1438
 1780. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Wyświetleń: 1437
 1781. Obwieszczenie - Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem przy ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach
  Wyświetleń: 1437
 1782. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 2.06.2015
  Wyświetleń: 1437
 1783. Raport o stanie gminy rok 2018
  Wyświetleń: 1437
 1784. Uchwała Nr XXXIII/193/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.04.2005r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za rok 2004 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1437
 1785. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszaru sołectwa Przyszowice.
  Wyświetleń: 1436
 1786. Protokół Nr XXIV/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 23.10.2012r.
  Wyświetleń: 1436
 1787. Uchwała Nr XLI/313/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.04.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia.
  Wyświetleń: 1436
 1788. Uchwała Nr XXIX/215/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.02.2009r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa
  Wyświetleń: 1436
 1789. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 29.11.2012r.
  Wyświetleń: 1435
 1790. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Kompleksowa obsługa prawna Referatu podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice w 2016r.
  Wyświetleń: 1435
 1791. uchwała Nr VII/52/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie zakupu gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1435
 1792. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 9.08.2012r.
  Wyświetleń: 1434
 1793. Uchwała Nr III/23/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.12.2006r. w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Gierałtowice w Zgromadzeniu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach Zastępcy Wójta
  Wyświetleń: 1434
 1794. Uchwała Nr XL/310/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 2010 rok
  Wyświetleń: 1434
 1795. Informacja o posiedzeniu Komisji Doraźnej Rady Gminy Gierałtowice w dniu 6.03.2013r.
  Wyświetleń: 1433
 1796. Uchwała Nr XLV/336/12 z dnia 9.10.2014r. w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorzą-du terytorialnego
  Wyświetleń: 1433
 1797. Uchwała Nr XXI/153/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.05.2008r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach za rok 2007.
  Wyświetleń: 1433
 1798. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/221/05 z dnia 8 września 2005r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1433
 1799. UCHWAŁA XXI/120/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
  Wyświetleń: 1433
 1800. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1432
 1801. Wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składać do dnia 11.02.2011 r.
  Wyświetleń: 1432
 1802. Wykaz zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, na które została przyznana dotacja z budżetu Gminy Gierałtowice w 2012r.
  Wyświetleń: 1432
 1803. Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji konstrukcji stalowych ARTECHMET” zlokalizowanego na terenie gminy Gierałtowice, obręb Przyszowice.
  Wyświetleń: 1430
 1804. Budowa chodnika w ciągi drogi powiatowej nr 2909S, ul. Zabrska w Paniówkach
  Wyświetleń: 1429
 1805. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1429
 1806. Uchwała Nr II/3/14 z dnia 5.12.2014r. w sprawie powołania Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
  Wyświetleń: 1429
 1807. Uchwała Nr XXV/190/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
  Wyświetleń: 1429
 1808. Oświadczenia majątkowe jednostek organizacyjnych za rok 2002
  Wyświetleń: 1428
 1809. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Przebudowa pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1427
 1810. Uchwała Nr XII/93/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim
  Wyświetleń: 1427
 1811. Uchwała Nr XLVI/339/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1426
 1812. Uchwała Nr XLVII/364/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie wysokości stawk podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1424
 1813. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy w dniu 18.12.2014r.
  Wyświetleń: 1423
 1814. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Kolektor kanalizacji deszczowej o długości ok. 1000 m w Chudowie przy ul. Na Kąty, ul. Kąty”
  Wyświetleń: 1422
 1815. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Zagospodarowanie terenu przy budynku przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31.
  Wyświetleń: 1422
 1816. Uchwała Nr XIV/109/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach przy ul. Brzeg
  Wyświetleń: 1422
 1817. Uchwała Nr XXXII/191/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.03.2005r. w sprawie
  Wyświetleń: 1422
 1818. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. windykacji zaległości z podatków i opłat lokalnych oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.
  Wyświetleń: 1421
 1819. Uchwała Nr XLIV/337/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.06.2010r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego uchwałami Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1421
 1820. Uchwała Nr XXI/157/12 z dnia 26.06.2012r. w sprawie wyboru laureatów wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1421
 1821. UCHWAŁA XXIII / 135 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie symboli gminy
  Wyświetleń: 1421
 1822. uchwała Nr XVI/125/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji SA w Knurowie w Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Knurowie.
  Wyświetleń: 1420
 1823. Ogłoszenie o sesji RG Gierałtowice w dniu 15.12.2015 r.
  Wyświetleń: 1419
 1824. Uchwała Nr XIII/101/11 z dnia 27.10.2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów i terenów użyteczności publicznej przekazanych placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1419
 1825. Uchwała Nr XX/148/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.04.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Gliwickim na realizację zadania na drodze powiatowej w 2008 roku.
  Wyświetleń: 1419
 1826. Uchwała Nr VIII/56/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za rok 2010.
  Wyświetleń: 1418
 1827. Uchwała Nr VIII/64/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Gierałtowice oraz Miastem Zabrze i Miastem Gliwice
  Wyświetleń: 1418
 1828. Uchwała Nr VIII/63/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położo
  Wyświetleń: 1417
 1829. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Działkowej w Paniówkach"
  Wyświetleń: 1417
 1830. Uchwała Nr II/17/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie ustalenia czynności z zakresu prawa pracy, których dokonuje Przewodniczący Rady Gminy wobec Wójta Gminy
  Wyświetleń: 1416
 1831. Uchwała Nr VII/48/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gierałtowice na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1416
 1832. Uchwała Nr XXVIII/212/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie skargi Pana ...........................
  Wyświetleń: 1416
 1833. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: "Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach ul. Parkowa 11.
  Wyświetleń: 1416
 1834. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa oświetlenia boiska treningowego w Paniówkach na działkach nr 19, 348/129, 1228/128 położonych w Paniówkach ".
  Wyświetleń: 1415
 1835. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Gierałtowice i jej jednostek organizacyjnych. 
  Wyświetleń: 1415
 1836. uchwała Nr VIII/63/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2007r. w sprawie powołania kapituły do wyboru kandydatów do wyróżnienia &#8222;Zasłużony dla Gminy Gierałtowice&#8221;.
  Wyświetleń: 1415
 1837. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 5.02.2013r.
  Wyświetleń: 1414
 1838. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2011/2012
  Wyświetleń: 1414
 1839. uchwała Nr VI/49/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Wyświetleń: 1414
 1840. UCHWAŁA XII / 77 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Gierałtowice na lata 2003 i 2004.
  Wyświetleń: 1414
 1841. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej i remont odcinka ul. Południowej ...
  Wyświetleń: 1414
 1842. Informacja - spotkanie gaz Wodna
  Wyświetleń: 1413
 1843. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 17 października 2014 r. o numerach przyznanych listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Katowicach.
  Wyświetleń: 1413
 1844. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVIII/09 z dnia 29.12.2009r
  Wyświetleń: 1413
 1845. Uchwała Nr L/307/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 lipca 2006 r.
  Wyświetleń: 1413
 1846. UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 1413
 1847. Uchwała Nr XLIX/300/06 Rada Gminy Gierałtowice z dnia 30.06.2006 r.
  Wyświetleń: 1413
 1848. Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa w dniu 17.09 2015 r.
  Wyświetleń: 1412
 1849. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca głównych przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim
  Wyświetleń: 1412
 1850. UCHWAŁA Nr XXII/130/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 03 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w Katowicach na realizację zadania przy drodze wojewódzkiej w 2004 roku
  Wyświetleń: 1412
 1851. Uchwała Nr XXXI/233/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
  Wyświetleń: 1411
 1852. Uchwała Nr XIV/111/11 z dnia 29.11.2011r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
  Wyświetleń: 1410
 1853. Uchwała Nr XL/305/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 11.03.2010r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1410
 1854. Uchwała Nr XXX/225/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.03.2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wysługę lat, szczegółowy sp
  Wyświetleń: 1410
 1855. Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23.11.2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1409
 1856. Uchwa Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/233/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie uchwalenia ?Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Gierałtowice na lata 2005-2008?
  Wyświetleń: 1408
 1857. Uchwała Nr XXXII/239/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1408
 1858. Uchwała Nr XXVIII/210/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
  Wyświetleń: 1407
 1859. Protokół Nr XVII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 28.02.2012r.
  Wyświetleń: 1406
 1860. uchwała Nr VIII/60/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2007r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Gierałtowice w Międzygminnym Związku Zagospodarowania Ujęcia Wód w Nieborowicach-Leboszowicach
  Wyświetleń: 1406
 1861. uchwała Nr XVI/120/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
  Wyświetleń: 1406
 1862. Uchwała Nr XVII/132/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1406
 1863. Uchwała Nr XXV/180/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2012.
  Wyświetleń: 1406
 1864. Uchwała Nr XXXVIII/288/13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziału w formie wkładu pieniężnego kapitału do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1406
 1865. Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji:„Budowa wiaty tymczasowego magazynowania osadu odwodnionego na terenie oczyszczalni ścieków w Przyszowicach przy ul. Gliwickiej, na dz. nr 343/100, 347/99, 349/98, 351/100”
  Wyświetleń: 1405
 1866. Uchwała Nr XXXII/187/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.03.2005r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1405
 1867. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Przyszowice z dnia 17.11.2008r.
  Wyświetleń: 1404
 1868. Uchwała Nr XVII/131/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie zgody na ustanowienie zamiany służebności gruntowej
  Wyświetleń: 1404
 1869. Uchwała Nr XXVII/211/13 z dnia 5.02.2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
  Wyświetleń: 1404
 1870. Obwieszczenie - Rozbudowa sieci gazu i budowa przyłączy gazu średniego ciśnienia do projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Strażackiej w Paniówkach
  Wyświetleń: 1403
 1871. Protokół Nr XLI/18 z sesji Rady Gminy Gierałtowice - 9 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1403
 1872. Uchwała Nr XXXIX/296/14 z dnia 13.02.2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zryczałtowanego dodatku energetycznego
  Wyświetleń: 1403
 1873. Uchwała Nr XIX/222/13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1402
 1874. Uchwała Nr IX/69/11 z dnia 16.06.2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice absolutorium za 2010 rok.
  Wyświetleń: 1401
 1875. uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8.02.2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? O
  Wyświetleń: 1401
 1876. Uchwała Nr XXXI/185/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy oraz ramowego planu pracy Rady Gminy
  Wyświetleń: 1401
 1877. uchwała Nr XI/74/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
  Wyświetleń: 1400
 1878. Uchwała Nr XXXIV/260/13 z dnia 8.08.2013r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013 -2028
  Wyświetleń: 1400
 1879. Pismo do RDOŚ w Katowicach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej
  Wyświetleń: 1398
 1880. Uchwała Nr XVI/133/12 z dnia 26.01.2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012.
  Wyświetleń: 1398
 1881. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLIII/266/06 z dnia 16.02.2006r. w sprawie podjęcia czynności mających na celu zaliczenie drogi powiatowej ul. Stachury w Gminie Gierałtowice do kategorii dróg gminnych
  Wyświetleń: 1398
 1882. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej...
  Wyświetleń: 1398
 1883. Uchwała Nr VIII/62/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na te
  Wyświetleń: 1397
 1884. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1396
 1885. uchwała Nr IX/66/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.05.2007r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gierałtowicach za rok 2006.
  Wyświetleń: 1396
 1886. Uchwała Nr XL/247/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1396
 1887. Uchwała Nr XXXV/268/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.09.2009r. w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2010r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  Wyświetleń: 1396
 1888. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLIV/271/06 z dnia 16.03.2006r. w sprawie organizacji dożynek w 2006 roku
  Wyświetleń: 1396
 1889. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”
  Wyświetleń: 1395
 1890. Uchwała Nr XXVI/207/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gierałtowice na obciążenie nieruchomości hipoteką
  Wyświetleń: 1394
 1891. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1394
 1892. Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska o wydanym pozwoleniu wodnoprawnym na zarurowanie rowu A na odcinku od nasypu PKP do ul. polnej w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1393
 1893. Uchwała Nr XXIII/172/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13.08.2008r. w sprawie zmiany uchwały o nazwie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z siedzibą w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44
  Wyświetleń: 1393
 1894. UCHWAŁA NR XXIX/195/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 7.02.2017 r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1393
 1895. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/228/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Paniówki
  Wyświetleń: 1393
 1896. Obwieszczenie - „Przebudowa obiektu mostowego nad potokiem Chudowskim w ciągu DK 44 poprzez zwiększenie światła pionowego mostu, w celu dostosowania obiektu do przeprowadzenia wód potoku, którego dno zostanie obniżone, zlokalizowanego na działkach nr ewid
  Wyświetleń: 1392
 1897. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańcó Śląskich wraz z prognozą oddziaływnia na środowisko
  Wyświetleń: 1392
 1898. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice w dniu 18.07.2013r.
  Wyświetleń: 1391
 1899. PROTOKÓŁ z dnia 28 stycznia 2016 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały Nr XV/102/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1391
 1900. uchwała Nr XVI/121/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Gierałtowice na lata 2005-2008.
  Wyświetleń: 1391
 1901. UCHWAŁA Nr XXI/123/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 1391
 1902. Uchwała Nr XXXV/213/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie nabycia gruntu przez Gmine Gierałtowice
  Wyświetleń: 1391
 1903. Wykaz zadań publicznych wyłonionych w otwartym konkursie w dziedzinie, kultury w 2012 roku.
  Wyświetleń: 1391
 1904. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont nawierzchni i poboczy ul. Wieczorka w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1390
 1905. Uchwała Nr XXIV/178/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.09.2008r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach
  Wyświetleń: 1390
 1906. Uchwała Nr XXV/187/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
  Wyświetleń: 1390
 1907. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Paniówki z dnia 12.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1389
 1908. UCHWAŁA Nr XXVIII / 155 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1389
 1909. Uchwała Nr II/4/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1389
 1910. Obwieszczenie - budowa gazociągu śr/c wraz z przyłączem przy ul. Powstańców Śl. w Paniówkach
  Wyświetleń: 1387
 1911. uchwała Nr VI/48/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Gierałtowice do porozumienia partnerskiego ze Starostą Tarnogórskim
  Wyświetleń: 1387
 1912. Uchwała Nr XL/251/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 8 grudnia 2005r. w sprawie symboli Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1387
 1913. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/222/05 z dnia 8 września 2005r w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1387
 1914. Urzędnik Wyborczy
  Wyświetleń: 1387
 1915. Obwieszczenie - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem w Chudowie przy ul. Wolności
  Wyświetleń: 1385
 1916. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym: Obsługa prawna Referatu Planowania Przestrzennego i Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice w 2017r.
  Wyświetleń: 1385
 1917. uchwała Nr VII/53/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1385
 1918. Uchwała Nr XLVI/341/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
  Wyświetleń: 1385
 1919. Uchwała Nr XVII/140/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice w 2012 r.
  Wyświetleń: 1385
 1920. Protokół Nr XXXV/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 26.09.2013r.
  Wyświetleń: 1384
 1921. Uchwała Nr XXVII/205/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2008r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gierałtowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/247/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 08 grudnia 2005r
  Wyświetleń: 1384
 1922. Zawiadomoenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1384
 1923. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej o śr. 50PE średniego ciśnienia wraz z przyłączem o śr. 25PE do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 2115/174 położonej w Przyszowicach przy ul. Południowej
  Wyświetleń: 1383
 1924. Uchwała Nr XXI/154/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20.05.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gierałtowice wkładów pieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyszowi
  Wyświetleń: 1383
 1925. Uchwała Nr XXXII/190/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.03.2005r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczy-cieli w roku 2005
  Wyświetleń: 1383
 1926. Informacja o posiedzeniu Komisji Samorządu Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku
  Wyświetleń: 1382
 1927. Uchwała Nr XXXII/253/13 z dnia 11.06.2013r. w sprawie zmian w składzie komisji RG
  Wyświetleń: 1382
 1928. Uchwała Nr XXXV/214/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1382
 1929. Uchwała Nr XXXV/262/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.09.2009r. w sprawie zmiany w budżecie
  Wyświetleń: 1382
 1930. Uchwała Nr IV/25/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.12.2006r. w sprawie Przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2007
  Wyświetleń: 1381
 1931. uchwała Nr XI/82/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
  Wyświetleń: 1380
 1932. Uchwała Nr XLI/311/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 22.04.2010r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach przy ulicy Powstańców Śl. 41.
  Wyświetleń: 1380
 1933. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Gierałtowice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wyświetleń: 1379
 1934. PROTOKÓŁ z dnia 19 czerwca 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: zmiany uchwały Nr XX/127/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 1379
 1935. Protokół Nr XXXI/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 16.05.2013r.
  Wyświetleń: 1379
 1936. Uchwała Nr XXIII / 132 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1379
 1937. Uchwała Nr IV/26/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.12.2006r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2007
  Wyświetleń: 1378
 1938. Uchwała Nr XXVIII/208/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1378
 1939. Protokół Nr IV/10 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 23.12.2010r.
  Wyświetleń: 1377
 1940. Uchwała Nr XXXIX/300/14 z dnia 13.02.2014r. w sprawie zmian w Strategii Rozwoju Gminy
  Wyświetleń: 1377
 1941. Uchwała Nr LII/314/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.09.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r.
  Wyświetleń: 1376
 1942. uchwała Nr VII/54/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1376
 1943. Uchwała Nr XIX/143/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.03.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
  Wyświetleń: 1376
 1944. Uchwała Nr XXXVIII/290/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia ?Planu odnowy miejscowości Przyszowice?
  Wyświetleń: 1375
 1945. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie w dziedzinie kultury i sztuki.
  Wyświetleń: 1375
 1946. Ogłoszenie w sprawie wydłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w roku 2012.
  Wyświetleń: 1374
 1947. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/09 z dnia 28.10.2009r.
  Wyświetleń: 1374
 1948. UCHWAŁA NR XXIII / 133 / 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Wyświetleń: 1374
 1949. Uchwała Nr XXXI/231/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
  Wyświetleń: 1374
 1950. Uchwała Nr XXXVII/278/13 z dnia 28.11.2013r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gierałtowice na lata 2013 – 2032”
  Wyświetleń: 1374
 1951. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1373
 1952. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w roku 2011
  Wyświetleń: 1373
 1953. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXI/09 z dnia 23.04.2009r.
  Wyświetleń: 1373
 1954. uchwała Nr VII/56/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.03.2007r. w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeńw ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom szkół i placówek oświatowych, dla któ
  Wyświetleń: 1373
 1955. Uchwała Nr XXIX/216/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.02.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Mikołowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2009 roku
  Wyświetleń: 1373
 1956. Uchwała Nr XXVI/188/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 1373
 1957. Uchwała Nr XXVI/190/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.12.2008r. w sprawie zwolnień w podatku leśnym
  Wyświetleń: 1373
 1958. Uchwała Nr XXXIV/203/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków
  Wyświetleń: 1373
 1959. Uchwała Nr XXXIX/294/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21.01.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy
  Wyświetleń: 1373
 1960. Uchwała Nr XXXV/211/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1373
 1961. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania:Naprawa rowów w sołectwie Przyszowice.
  Wyświetleń: 1372
 1962. Protokół Nr XXXVII/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 28.11.2013r.
  Wyświetleń: 1372
 1963. Uchwała Nr IV/31/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.12.2006r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2006
  Wyświetleń: 1372
 1964. Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury Oświaty i Zdrowia w dniu 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 1371
 1965. Obwieszczenie Wójta Gminy Gierałtowice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1371
 1966. Uchwała Nr III/22/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.12.2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowit
  Wyświetleń: 1371
 1967. uchwała nr XXXIX/302/14 z dnia 13.02.2014 w sprawie rozpatrzenia skargi
  Wyświetleń: 1371
 1968. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2006-2010 - według stanu na dzień 31 grudnia 2006r.
  Wyświetleń: 1370
 1969. Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Chudów z dnia 19.03.2007r.
  Wyświetleń: 1370
 1970. Uchwała Nr XXXI/184/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Paniówki
  Wyświetleń: 1370
 1971. Uchwała Nr XXXIX/299/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21.01.2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizacje projektu pn.: ?PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej?
  Wyświetleń: 1370
 1972. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice w dniu 2.08.2012r.
  Wyświetleń: 1369
 1973. Uchwała Nr XLIX/303/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zapewnienia środków finansowych w budżecie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1369
 1974. Uchwała Nr XXXIII/199/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.04.2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1369
 1975. Uchwała Nr XXXV/266/13 z dnia 26.09.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1369
 1976. Informacja o posiedzeniu Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku w dniu 25.02.2015r.
  Wyświetleń: 1368
 1977. Uchwała Nr XX/155/12 z dnia 30.05.2012r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
  Wyświetleń: 1368
 1978. Uchwała Nr XXXI/229/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice absolutorim za 2012 rok
  Wyświetleń: 1368
 1979. Protokół Nr XXVII/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 5.02.2013r.
  Wyświetleń: 1367
 1980. Uchwała Nr XLVIII/294/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2.06.06r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na rok 2006
  Wyświetleń: 1367
 1981. Uchwała Nr XXXI/236/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadania pn. „Zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych Gminy Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1367
 1982. Uchwała Nr XXXVI/274/13 z dnia 24.10.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
  Wyświetleń: 1367
 1983. Uchwała Nr XLII/316/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 1366
 1984. Uchwała Nr XXVI/203/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
  Wyświetleń: 1366
 1985. Uchwała Nr XXXI/234/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów
  Wyświetleń: 1366
 1986. Informacja o Zebraniu Wiejskim w sołectwie Paniówki w dniu 5.11.2012r.
  Wyświetleń: 1365
 1987. UCHWAŁA XXVI /147/ 04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 1 października 2004r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gierałtowice nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Paniówkach.
  Wyświetleń: 1365
 1988. Rada Gminy Gierałtowice kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 1364
 1989. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice w dniu 6.09.2012r.
  Wyświetleń: 1363
 1990. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania "Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach wraz z odwodnieniem”
  Wyświetleń: 1363
 1991. UCHWAŁA Nr XXI/121/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 kwietnia 2004 r.w sprawie udzielenia poparcia Wójtowi Gminy Gierałtowice na objęcie Kompanii Węglowej S.A w Katowicach pomocą publiczną
  Wyświetleń: 1363
 1992. Uchwała Nr XXIX/214/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok
  Wyświetleń: 1363
 1993. zgody na udzielenie przez Gminę Gierałtowice bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
  Wyświetleń: 1363
 1994. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej - „Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice”.
  Wyświetleń: 1362
 1995. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania RG Gierałtowice w dniu 28.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1361
 1996. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 16.05.2013r.
  Wyświetleń: 1361
 1997. UCHWAŁA Nr XV/100/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 24.11.2015 w sprawie opłaty targowej
  Wyświetleń: 1361
 1998. Uchwała Nr XVIII/140/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.02.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/112/07 Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyj
  Wyświetleń: 1361
 1999. Uchwała Rady Gminy Gierąłtowice Nr XXXVII/230/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1361
 2000. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 1359
 2001. Uchwała Nr XLIX/299/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1359
 2002. Obwieszczenie - Odwodnienie ul. Granicznej w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1358
 2003. Protokół z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Paniówki z dnia 6.04.2016r.
  Wyświetleń: 1358
 2004. UCHWAŁA Nr XXVIII / 157 /04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1358
 2005. Uchwała Nr XXXIX/237/05 z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1358
 2006. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca sposobu informowania o jakości powietrza w województwie śląskim
  Wyświetleń: 1357
 2007. Ogłoszenie o zawarciu umowy Dostawa mebli i wyposażenia do nowego segmentu przedszkola w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31
  Wyświetleń: 1357
 2008. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXX/09 z dnia 26.03.2009r.
  Wyświetleń: 1357
 2009. Uchwała Nr IV/30/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.12.2006r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w sołectwie Przyszowice
  Wyświetleń: 1357
 2010. Uchwała Nr XLVII/374/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.10.2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Paniówki.?
  Wyświetleń: 1357
 2011. Informacja o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświty i Zdrowia w dniu 10.07.2012r.
  Wyświetleń: 1356
 2012. Uchwała Nr XXII/161/12 z dnia 9.08.2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/121/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2012-2028
  Wyświetleń: 1356
 2013. Uchwała Nr XXIII/170/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1355
 2014. UCHWAŁA XII / 71 / 03 RG Gierałtowice z dnia 11 września 2003r, w sprawie nabycia gruntów przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1355
 2015. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w sołectwie Przyszowice w rejonie ul.Granicznej
  Wyświetleń: 1354
 2016. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLVI/10 z dnia 30.09.2010r.
  Wyświetleń: 1354
 2017. Uchwała Nr II/12/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1354
 2018. UCHWAŁA XXV/145/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 sierpnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
  Wyświetleń: 1354
 2019. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania : „Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1353
 2020. uchwała Nr VIII/61/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.04.2007r. w sprawie rozwiązania Międzygminnego Związku Zagospodarowania Ujęcia Wód w Nieborowicach-Leboszowicach
  Wyświetleń: 1353
 2021. Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na realizację zadania: pn. „Wykonanie zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej”.
  Wyświetleń: 1352
 2022. Uchwała Nr XI/81/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1352
 2023. UCHWAŁA NR XLIII/331/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Wyświetleń: 1352
 2024. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice w dniu 13.11.2012r.
  Wyświetleń: 1351
 2025. Informacja o posiedzeniu Komisji Doraźnej Rady Gminy Gierałtowice w dniu 12.09.2012r.
  Wyświetleń: 1351
 2026. Uchwała Nr XXXI/181/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nabycia gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1351
 2027. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2002-2006, według stanu na dzień 31.12.2002r.
  Wyświetleń: 1350
 2028. Uchwała Nr XXV/181/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2008r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1350
 2029. Uchwała Nr XXXIX/296/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 21.01.2010r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
  Wyświetleń: 1350
 2030. Informacja z otwarcia ofert dla zadania: Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1349
 2031. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Gierałtowice w dniu 22.11.2016r.
  Wyświetleń: 1349
 2032. Referat Podatków i Opłat Lokalnych.
  Wyświetleń: 1349
 2033. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Budowa Ośrodka Zdrowia w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1348
 2034. Uchwała Nr XV/123/11 z dnia 20.12.2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/18/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2011 rok
  Wyświetleń: 1347
 2035. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLV/10 z dnia 12.08.2010r.
  Wyświetleń: 1346
 2036. Uchwała Nr VII/49/11 z dnia 31.03.2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na realizację zadania ?Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Leśnej w Paniówkach? .
  Wyświetleń: 1345
 2037. Uchwała Nr XXX/230/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.03.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne ustanowienie służebności przesyłu.
  Wyświetleń: 1345
 2038. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Naprawa rowów w sołectwie Przyszowice
  Wyświetleń: 1344
 2039. Protokół Nr XXIII/12 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 23.09.2012r.
  Wyświetleń: 1344
 2040. Uchwała Nr L/306/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 lipca 2006 r.
  Wyświetleń: 1344
 2041. Uchwała Nr XLI/311/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok”.
  Wyświetleń: 1344
 2042. Uchwała Nr XXXVIII/285/13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1344
 2043. Uchwała Nr XXXVIII/291/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.12.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Miastem Gliwice o udzielenie pomocy finansowej w 2009roku.
  Wyświetleń: 1344
 2044. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi: "Kompleksowa obsługa prawna referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1344
 2045. Obwieszczenie - "Wyjście ewakuacyjne i wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu gminy Gierałtowice".
  Wyświetleń: 1343
 2046. Uchwała Nr LIII/335/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.10.2006r. w sprawie
  Wyświetleń: 1343
 2047. Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13.08.2008r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1343
 2048. Uchwała Nr XXXIV/263/13 z dnia 8.08.2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gierałtowice
  Wyświetleń: 1343
 2049. Obwieszczenie Wójta - Referendum
  Wyświetleń: 1341
 2050. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Katowickiego Węzła Kolejowego”
  Wyświetleń: 1340
 2051. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Budowa parkingu przy Zespole Szkolono-Przedszkolnym w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1339
 2052. Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Przyszowicach przy ulicy Brzeg
  Wyświetleń: 1339
 2053. Uchwała Nr XXXIV/207/05 Rady Gminy Gieraltowice z dnia 9 czerwca 2005r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Śląskim w Katowicach na realizację zadania przy drodze powiatowej w 2005roku.
  Wyświetleń: 1339
 2054. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 1338
 2055. Uchwała Nr XXV/182/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2008r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej instalacji ekologicznego ogrzewania budynków w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1338
 2056. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/223/05 z dnia 8 września 2005r w sprawie skargi Pana .............................. z dnia 11 sierpnia 2005r.
  Wyświetleń: 1338
 2057. Protokół Nr XLVI/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 30.10.2014r.
  Wyświetleń: 1337
 2058. Uchwała Nr XVIII/141/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.02.2008r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązki przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
  Wyświetleń: 1337
 2059. Uchwała Nr LIII/338/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.10.2006r. w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2005 rok Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1336
 2060. Uchwała Nr XII/87/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia zakresu rzeczowo - finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego ?Kanalizacja sanitarna wraz z przyłączami domowymi i oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice?
  Wyświetleń: 1336
 2061. Uchwała Nr XLVII/289/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.05.2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 1336
 2062. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania:Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1335
 2063. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, spos
  Wyświetleń: 1335
 2064. Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie pomocy społecznej w roku 2011.
  Wyświetleń: 1334
 2065. Protokół z sesji Rady Gminy Gierąłtowice Nr XV/07 z dnia 29.11.2007r.
  Wyświetleń: 1334
 2066. Uchwała Nr XLVII/288/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.05.2006r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006
  Wyświetleń: 1334
 2067. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2002-2006, według staniu na dzień 31.12.2003r.
  Wyświetleń: 1333
 2068. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVIII/05 która odbyła się w dniu 31 października 2005r.
  Wyświetleń: 1333
 2069. Uchwała Nr XLIX/302/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 czerwca 2006 r.
  Wyświetleń: 1333
 2070. Apel Wojewody Śląskiego do mieszkańców województwa
  Wyświetleń: 1332
 2071. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice w dniu 17.07.2012r.
  Wyświetleń: 1332
 2072. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów.
  Wyświetleń: 1332
 2073. UCHWAŁA Nr XXIV/140/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie zgody na zakup gruntu przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1332
 2074. Uchwała Nr XXIX/162/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
  Wyświetleń: 1332
 2075. Apel do mieszkańców Powiatu Gliwickiego
  Wyświetleń: 1331
 2076. Obwieszczenie o okręgu gliwickim
  Wyświetleń: 1331
 2077. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2011/2012
  Wyświetleń: 1331
 2078. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż wraz z transportem dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oleju opałowego.
  Wyświetleń: 1331
 2079. uchwała Nr XI/78/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie zakupu gruntu przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1331
 2080. Uchwała Nr XXV/188/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
  Wyświetleń: 1331
 2081. Uchwała Nr XXXII/236/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/198/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2009 rok.
  Wyświetleń: 1331
 2082. Uchwała Nr XXXV/267/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.09.2009r. w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2010r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  Wyświetleń: 1331
 2083. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Rozbudowa sieci gazowej śr/c i budowa przyłącza gazu śr/c do budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Chudowie.
  Wyświetleń: 1329
 2084. Obwieszczenie Wójta o organizacji wyborów
  Wyświetleń: 1329
 2085. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLIV/270/06 z dnia 16.03.2006r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1329
 2086. Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu, Przestrzegania Prawa i Utrzymania Porządku oraz Komisji Górnictwa RG Gminy Gierałtowice w dniu 16.09.2015 r.
  Wyświetleń: 1327
 2087. Uchwała Nr XL/306/14 z dnia 20.03.2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
  Wyświetleń: 1327
 2088. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 1 marca 2016r.
  Wyświetleń: 1326
 2089. Uchwała Nr XLVI/355/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/225/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26 marca 2009 r. sprawie przyjęcia: ?Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczyci
  Wyświetleń: 1326
 2090. Uchwała Nr XVIII/139/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28.02.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2008 rok
  Wyświetleń: 1326
 2091. Uchwała Nr XXXII/252/13 z dnia 11.06.2013r. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 1326
 2092. Uchwała Nr XVII/137/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów szkół, zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1325
 2093. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. księgowości podatkowej w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.
  Wyświetleń: 1325
 2094. Obwieszczenie o dopuszczeniu na prawach strony Stowarzyszenie na rzecz Poszkodowanych przez Zakłady Górnicze do postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Regulacja potoku Chudowskiego w km 1+080 do 4+035
  Wyświetleń: 1324
 2095. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania:„Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jasnej w Przyszowicach wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej”.
  Wyświetleń: 1324
 2096. Uchwała Nr XLIV/334/14 z dnia 28.08.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gierałtowice udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1324
 2097. Uchwała Nr II/15/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 5.12.2006r.w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1323
 2098. uchwała Nr XI/83/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
  Wyświetleń: 1323
 2099. Uchwała Nr XXVIII/211/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29.01.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Knurów na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin dla mieszkańców Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1323
 2100. UCHWAŁA NR XIV/92/15 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 27.10.2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1322
 2101. Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania: Zimowe utrzymanie dróg i placów gminnych w Gminie Gierałtowice w sezonie 2015/2016.
  Wyświetleń: 1321
 2102. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1320
 2103. Uchwała Nr XXXV/265/13 z dnia 26.09.2013r. w sprawie zmiany WPF na lata 2013 -2028
  Wyświetleń: 1319
 2104. Informacja o posiedzeniach Komisji Budżetu i Planowania RG Gierałtowice w dniach 1 i 2 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 1318
 2105. Informacja o posiedzeniu Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice odbędzie się w dniu 5 lipca 2012r.
  Wyświetleń: 1318
 2106. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 24.11.2015r.
  Wyświetleń: 1318
 2107. Uchwała Nr XI/85/11 z dnia 18.08.2011r. w sprawie dotacji udzielanych z budżetu gminy niepublicznym przedszkolom, punktom przedszkolnym oraz zespołom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1318
 2108. uchwała Nr XIII/98/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.09.2007r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1318
 2109. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XXII/08 z dnia 3.07.2008r.
  Wyświetleń: 1317
 2110. Uchwała Nr LI/312/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.08.2006r. w sprawie zgody na wykreślenie służebności gruntowej
  Wyświetleń: 1317
 2111. Uchwała Nr V/30/11 z dnia 27.01.2011r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2011-2028
  Wyświetleń: 1317
 2112. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: "Remonty nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice".
  Wyświetleń: 1316
 2113. Uchwała Nr XXXIV/204/05 Rady Gminy Gierąłtowice z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1316
 2114. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania "Konserwacja rowów melioracyjnych w Gminie Gierałtowice
  Wyświetleń: 1316
 2115. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu obszar koncesyjny Makoszowy
  Wyświetleń: 1315
 2116. Wykaz ogólnodostępnych tablic i słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1315
 2117. UCHWAŁA Nr XXVIII / 151 /04 RadyGminy Gierałtowice z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
  Wyświetleń: 1314
 2118. Uchwała Nr XXXI/234/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23.04.2009r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego
  Wyświetleń: 1314
 2119. Informacja o wykonaniu budżetu oraz wymagalnych zobowiązaniach Gminy Gierałtowice za rok 2014
  Wyświetleń: 1313
 2120. Uchwała Nr XXV/191/12 z dnia 29.11.2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Gierałtowice w zakresie wniesienia przez Gminę Gierałtowice wkładów niepieniężnych do spółki komunalnej.
  Wyświetleń: 1313
 2121. Uchwała Nr XXXI/177/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zamian w budżecie gminy na rok 2005
  Wyświetleń: 1313
 2122. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVI/225/05 z dnia 8 września 2005r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej w sprawie likwidacji Poradni Ortodontycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Ślą
  Wyświetleń: 1313
 2123. Uchwała RG Gierałtowice Nr XLIV/273/06 z dnia 16.03.2006r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 1313
 2124. Uchwała Nr XXII/163/12 z dnia 9.08.2012r. w sprawie zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką.
  Wyświetleń: 1312
 2125. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomaniii w roku 2012
  Wyświetleń: 1311
 2126. Uchwała Nr XXX/231/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.03.2009r. w sprawie zgody na zamianę udziałów nieruchomości gruntowych
  Wyświetleń: 1311
 2127. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Wodnik w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
  Wyświetleń: 1310
 2128. Uchwała Nr XXIX/167/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego dnia 15.05.1998r. przez zainteresowane gminy w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego &#8222;OG Sośnica III&#82
  Wyświetleń: 1310
 2129. Uchwała Nr XXXII/237/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  Wyświetleń: 1310
 2130. Uchwała Nr XVII/130/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Chudów
  Wyświetleń: 1309
 2131. Uchwała Nr XVII/134/12 z dnia 28.02.2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2012-2028
  Wyświetleń: 1309
 2132. Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego RG Gierałtowice w dniu 11.08.2015 r.
  Wyświetleń: 1308
 2133. Uchwała Nr XXIX/220/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.02.2009r. w sprawie wyznaczenia podmiotu, w którym wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
  Wyświetleń: 1308
 2134. Uchwała Nr XXXI/230/13 z dnia 16.05.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/196/12 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2013 -2028
  Wyświetleń: 1308
 2135. Uchwała Nr Nr XXXIV/205/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie nabycia gruntów przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1307
 2136. Uchwała Nr XIX/224/13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu partnerskiego efektem którego będzie opracowanie pn. „Strategia wzmacniania potencjału gospodarczego Podregionu Gliwickiego”
  Wyświetleń: 1307
 2137. UCHWAŁA NR XXVIII/183/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza,
  Wyświetleń: 1307
 2138. uchwała Nr VI/46/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 7.03.2007r. w sprawiezmian w uchwale w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach
  Wyświetleń: 1306
 2139. Uchwała Nr XXXIX/235/05 z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie
  Wyświetleń: 1306
 2140. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania:Dostawa węgla wraz z transportem dla obiektów administrowanych przez Gminę Gierałtowice
  Wyświetleń: 1305
 2141. Uchwała Nr XXII/166/8 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 3.07.2008r. w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Gierałtowice do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków.
  Wyświetleń: 1305
 2142. Uchwała Nr XXXIX/301/14 z dnia 13.02.2014r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na rok 2014
  Wyświetleń: 1305
 2143. Uchwała Nr XXV/184/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2008r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1303
 2144. Uchwała Nr XXXII/238/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1303
 2145. Uchwała Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXVII/227/05 z dnia 29 września 2005r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gierałtowicach
  Wyświetleń: 1302
 2146. Protokół z dnia 12 grudnia 2017 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.
  Wyświetleń: 1301
 2147. Protokół z sesji Rady Gminy Gierałtowice Nr XLI/10 z dnia 22.04.2010r.
  Wyświetleń: 1301
 2148. Uchwała Nr XLVI/358/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. ?SUKCES JEST DLA KAŻDEGO? w ramach Programu Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2 ? ?Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
  Wyświetleń: 1301
 2149. Uchwała Nr XVII/136/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach Gminy Pyskowice i Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku
  Wyświetleń: 1301
 2150. Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
  Wyświetleń: 1301
 2151. Uchwała Nr XLVI/342/14 z dnia 30.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/326/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Gierałtowice do stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „po Sąsiedzku”
  Wyświetleń: 1300
 2152. Uchwała Nr XXXII/240/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.05.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przez Gminę Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1299
 2153. Uchwała Nr XXXV/266/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.09.2009r. w sprawie skargi na prowadzone postępowanie przez Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1299
 2154. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa w dniu 22 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1298
 2155. Ogłoszenia - Gospodarka Komunalna
  Wyświetleń: 1297
 2156. Uchwała Nr XXXIII/258/13 z dnia 25.06.2013r. w sprawie aktualizacji złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1297
 2157. Uchwała Nr XXXV/269/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24.09.2009r. w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2010r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  Wyświetleń: 1297
 2158. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania: Remont nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1296
 2159. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o zebraniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.Projekt robót geologicznych dla rozpoznania złoża węgla kamiennego i metanu obszar koncesyjny Sośnica
  Wyświetleń: 1295
 2160. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 28.07.2015 r.
  Wyświetleń: 1295
 2161. Obwieszczenie - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 784/41 przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach.
  Wyświetleń: 1294
 2162. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 25.04.2013r.
  Wyświetleń: 1294
 2163. Informacja o posiedzeniu Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego RG Gierałtowice w dniu 27.01.2015 r.
  Wyświetleń: 1293
 2164. Obwieszczenie „Budowa sieci gazowej Ø40PE średniego ciśnienia wraz z przyłączem Ø25PE do projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 2055/287 położonej przy ul. Na kąty w Chudowie”
  Wyświetleń: 1293
 2165. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na działkach położonych przy ul. Brzezina w Chudowie”
  Wyświetleń: 1293
 2166. uchwała Nr XI/84/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 26.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
  Wyświetleń: 1293
 2167. Uchwała Nr XII/96/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie: wyrażenia zgody przez Radę Gminy Gierałtowice na udzielenie pomocy finansowej dla osób poszkodowanych w wyniku trąby powietrznej
  Wyświetleń: 1293
 2168. Uchwała Nr XXIV/179/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.09.2008r. w sprawie przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Gminy Piekary Śląskie oraz przyjęcia zmiany Statutu Związku.
  Wyświetleń: 1293
 2169. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania: Opracowanie czterech odrębnych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice dla obszarów obejmujących sołectwa: Gierałtowice, Przyszowice, Paniówki i Chudów
  Wyświetleń: 1292
 2170. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
  Wyświetleń: 1291
 2171. Protokół z przebiegu konsultacji uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: podziału Gminy Gierałtowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby wybieranych radnych.
  Wyświetleń: 1291
 2172. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegają
  Wyświetleń: 1291
 2173. Gminny konkurs na komiks i prezentację multimedialną nie dla narkotyków i alkoholu
  Wyświetleń: 1290
 2174. Uchwała Nr LIII/329/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.10.2006r. w sprawie
  Wyświetleń: 1290
 2175. Uchwała Nr VIII/61/11 z dnia 19.05.2011r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia, 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sp
  Wyświetleń: 1290
 2176. Uchwała Nr XL/310/14 z dnia 20.03.2014r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów w formie wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Przyszowicach
  Wyświetleń: 1290
 2177. UCHWAŁA XV / 94 / 03 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 10 grudnia 2003r, w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Gminę Gierałtowice udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o. w Gliwicach.
  Wyświetleń: 1290
 2178. Informacja o posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice w dniu 17.12.2012r.
  Wyświetleń: 1289
 2179. UCHWAŁA NR VII/47/15 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym
  Wyświetleń: 1289
 2180. UCHWAŁA NR XLVIII/339/18 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 21.08.2018 r. w sprawie "Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla gminy Gierałtowice"
  Wyświetleń: 1289
 2181. uchwała Nr XVI/124/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawiezaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedziba p
  Wyświetleń: 1289
 2182. Uchwała Nr XIX/218/13 z dnia 21.03.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1288
 2183. Obwieszczenie o zebraniu materiału przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Regulacja potoku Chudowskiego w km 1+080 do 4+035 wraz z przebudową mostu pod drogą krajową DK 44 (ul. Gliwicka) w kilometrze 1+180 potoku"
  Wyświetleń: 1287
 2184. Ogłoszenie o zawarciu umowy dla zadania: Dostawa oleju opałowego do kotłowni w budynku pałacowym w Przyszowicach przy ul. Parkowej 11
  Wyświetleń: 1287
 2185. Protokół z Zebrania Wiejskiego sołectwa Przyszowice w dniu 19.11.2015r.
  Wyświetleń: 1287
 2186. UCHWAŁA NR XXIX/197/17 RADY GMINY GIERAŁTOWICE z dnia 7.02.2017 r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gierałtowice na 2017 rok
  Wyświetleń: 1287
 2187. Postanowienie o wyborach
  Wyświetleń: 1286
 2188. Uchwała Nr XXX/227/13 z dnia 25.04.2013r. w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi za 2012 rok”
  Wyświetleń: 1286
 2189. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach dotyczące zwieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 na odcinku od drogi krajowej nr 78 do granicy miasta Zabrze
  Wyświetleń: 1285
 2190. Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o odmowie uzgodnienia przedsięwzięcia pn. Regulacja potoku Chudowskiego w km 1+080 do 4+035 wraz z przebudową mostu pod drogą krajową DK 44 w km 1+180 potoku Chudowskiego
  Wyświetleń: 1285
 2191. uchwała Nr XIV/100/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.10.2007r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w sołectwie Chudów
  Wyświetleń: 1285
 2192. Uchwała Nr XXXIV/261/13 z dnia 8.08.2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
  Wyświetleń: 1285
 2193. Wniosek o dostęp do informacji publicznej
  Wyświetleń: 1285
 2194. Uchwała Nr XXVI/196/12 z dnia 18.12.2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na lata 2013 – 2028.
  Wyświetleń: 1284
 2195. Informacja o posiedzeniu Komisji Górnictwa Rady Gminy Gierałtowice w dniu 28.02.2013r.
  Wyświetleń: 1283
 2196. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za I kwartał 2017 roku
  Wyświetleń: 1283
 2197. Uchwała Nr XL/305/14 z dnia 20.03.2014r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Gierałtowice na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki
  Wyświetleń: 1282
 2198. Informacja w sprawie posiedzenie Komisji Rolnictwa które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 1281
 2199. Obwieszczenie "Budowa sieci gazowej Ø63PE średniego ciśnienia wraz z przyłączem Ø25PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 748/567 położonej w Gierałtowicach przy ul. K. Miarki”
  Wyświetleń: 1281
 2200. Protokół Nr XLV/14 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 9.10.2014r.
  Wyświetleń: 1281
 2201. Uchwała Nr XXIV/178/12 z dnia 23.10.2012r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1281
 2202. Protokół Nr XXIX/13 z sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 21.03.2013r.
  Wyświetleń: 1280
 2203. Uchwała Nr LIII/324/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.10.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian &#8222;Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice&#8221; dla siedmiu terenów położonych: w Przyszowica
  Wyświetleń: 1280
 2204. Uchwała Nr XLVI/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30.09.2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  Wyświetleń: 1280
 2205. Uchwała Nr XX/150/12 z dnia 30.05.2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gierałtowice absolutorium za 2011 rok.
  Wyświetleń: 1280
 2206. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1280
 2207. Uchwała Nr LIII/325/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.10.2006r. w sprawie przystąpienia do Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Programie Odnowy Wsi Województwa Śląskiego
  Wyświetleń: 1278
 2208. Uchwała Nr XVII/129/08 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31.01.2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia
  Wyświetleń: 1278
 2209. Uchwała Nr XXII/166/12 z dnia 9.08.2012r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego „pt. EDU-raj dla dzieci z Gminy Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1278
 2210. Uchwała Nr XXXV/218/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 lipca 2005r. sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowi
  Wyświetleń: 1278
 2211. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice w dniu 26.09.2013r.
  Wyświetleń: 1277
 2212. Uchwała Nr LIII/321/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.10.2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gierałtowice.
  Wyświetleń: 1277
 2213. Uchwała Nr XXIII/175/12 z dnia 27.09.2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gierałtowice Nr XXII/166/12 z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego „pt. EDU-raj dla dzieci z Gminy Gierałtowice”
  Wyświetleń: 1277
 2214. Uchwała Nr XXXVIII/287/13 z dnia 19.12.2013r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok
  Wyświetleń: 1277
 2215. Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury w roku 2011
  Wyświetleń: 1276
 2216. Uchwała Nr III/21/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.12.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gierałtowice
  Wyświetleń: 1276
 2217. Uchwała Nr XLVII/293/06 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25.05.06r. w sprawie określenia trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pub
  Wyświetleń: 1276
 2218. Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Gierałtowice na 29 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1276
 2219. uchwała Nr XVI/126/07 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.12.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Gierałtowice wkładów niepieniężnych do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysz
  Wyświetleń: 1275
 2220. uchwała Nr XXXIX/299/14 z dnia 13.02.2014 r. w sprawie wy