Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

oznaczenie sprawy PN/23/2020        dnia: 27.11.2020r.   

                                                                                                                                 

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie przy ul. Szkolnej 52 z eliminacją niskiej emisji oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

 

 

Numer oferty

 

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

 

Cena brutto oferty

 

 

 

Termin wykonania

zamówienia

Okres gwarancji
deklarowany przez Wykonawcę
(wymagany 5 lat)

 

Warunki płatności

 

1.

COPIA INVEST Sp. z o.o.

40-144 Katowice, ul. Józefowska 6,

 

2 415 170,18 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

2.

INARE sp. z o.o., sp.k.
30-651 Kraków
ul. Łabędzia 9

 

2 248 027,90 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

3.

JS INVEST Jacek Sielańczyk
44-100 Gliwice
ul. Chorzowska 44b

 

3 193 634,51 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

6 lat

 

do 30 dni

 

4.

DAN POL BUDOWNICTWO sp. z o.o., sp. k.
43-100 Tychy, ul. Murarska 28

 

2 363 244,66 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

5.

 

DOMTON Andrzej Wnuk
44-144 Żernica
ul. Wrzosowa 3

 

2 659 177,80 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

6.

 

Konsorcjum Firm:
1.BEN BUD sp. z o.o.
44-240 Żory ul. Gajowa 68 –Lider
2. BEN BUD Janusz Benisz
44-240 Żory ul. Gajowa 68

 

2 790 133,29 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

7.

PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-BUDOWLANE
Herman Jarosław
44-323 Połomia, ul. Przyległa 4

 

2 724 899,98 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

8.

1. Partum sp. z o.o., sp. k.
41-800 Zabrze, ul. 3 maja 1a/4
2. CONNECT sp. z o.o.
32-600 Babice ul. Spacerowa 5d

 

2 391 044,22 zł 

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

9.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
ASTON sp. z o.o.
44-100 Gliwice, ul. Jana Śliwki 89

 

2 435 398,17 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

10.

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane
Grzegorz Gąsior
44-203 Rybnik, ul. Mikołowska 113a

 

2 282 486,29 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

11.

Grupa-Am sp. z o.o., sp. k.
41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 246A

 

2 397 218,34 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

12.

POL-KATO II FHU Agnieszka Ciosek
40-872 Katowice,
Zawiszy Czarnego 16a

 

2 760 150,33 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

13.

Zakład Remontowo Budowlany
„PLAST BUD” Mariusz Dawidowski
44-119 Gliwice, Wiślana 17/4

 

2 195 550,00 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

14.

Przedsiębiorstwo Budowlane KORABUD
Adam Kordek
44-100 Gliwice, ul. Chorzowska 58

 

2 828 626,31 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

15.

CRK-MANAGEMENT sp. z o.o., sp.k.
46-300 Olesno, ul. Dworcowa 17

 

2 743 074,99 zł

 

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

 

16.

BAUTERM JĘDRZEJEWSKI, BUGAJCZYK, NOWACZEK s.c.
Rudnik Wielki ul. Sosnowa 21,
42-260 Kamienieca Polska

 

2 295 115,63 zł

 

do dnia 15.09.2021r.

 

7 lat

 

do 30 dni

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 1 493 856,00 zł.

 

 

 

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6  do SIWZ.

 

PDF_Informacja z otwarcia ofert BIP.pdf

 

Wersja XML