Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Referaty i Stanowiska - dane teleadresowe

Wójt Gminy
Leszek Żogała
Tel. 32 30 11 301
wojtgminy@gieraltowice.pl

Zastępca Wójta Gminy
Roman Włodarz
Tel. 32 30 11 301
rwlodarz@gieraltowice.pl

Sekretarz Gminy

Katarzyna Łabarzewska

Tel. 32 30 11 313

Skarbnik Gminy
Michał Kafanke
Tel. 32 30 11 320
skarbnik@gieraltowice.pl

Sekretariat
Tel. 32 30 11 301
urzadgminy@gieraltowice.pl

Inspektor Ochrony Danych
Marzanna Fabian
iod@gieraltowice.pl

 


BIURA


 

Biuro Rady Gminy
Zuzanna Plaza
Tel. 32 30 11 305
Tel. 697 776 228
rg@gieraltowice.pl

Biuro Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
ul. Parkowa 11, 44-177 Przyszowice
Tel. 32 30 11 543, fax. 32 30 11 545
usc@gieraltowice.pl

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania  Środków Zewnętrznych
Sebastian Pawlas
spawlas@gieraltowice.pl


REFERATY


Referat Organizacyjno-Kadrowo-Płacowy

Kierownik - Katarzyna Łabarzewska

Tel. 032 30 11 313

organizacja@gieraltowice.pl

Działalność gospodarcza
Tel. 32 30 11 349

Referat Planowania i Finansów
Kierownik – Izabela Groborz
Tel. 32 30 11 321
finanse@gieraltowice.pl

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
Kierownik – Katarzyna Krząkała
Tel. 32 30 11 322
podatki@gieraltowice.pl

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kierownik – Danuta Kozik
Tel. 32 30 11 340
Tel. 32 30 11 344 – drogi
inwestycje@gieraltowice.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik – Mirosław Marcol
ul. Parkowa 11, 44-178 Przyszowice
Tel. 32 30 11 544
usc@gieraltowice.pl

Referat Informatyki
Kierownik – Wojciech Machulik
Tel. 32 30 11 309
Tel. 32 30 11 394
informatyka@gieraltowice.pl

Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej
Kierownik-Marta Bruniany
Tel. 32 30 11 391
Tel. 32 30 11 392
Tel. 32 30 11 345 – szkody górnicze
mbruniany@gieraltowice.pl

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami
Kierownik – Maria Kuczera
Tel. 32 30 11 372 - decyzje o warunkach zabudowy
Tel. 32 30 11 354 - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Tel. 32 30 11 363 - podziały geodezyjne, numery porządkowe
pp@gieraltowice.pl 

Referat Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i OC
Kierownik – Agnieszka Adamczyk

Tel. 32 30 11 385 / Kom. 603 533 871
gzr@gieraltowice.pl

Referat Edukacji
Kierownik  - Małgorzata Szczęsny
Tel. 32 30 11 570 wew. 133
Tel. 32 30 11 570 wew. 135
oswiata@gieraltowice.pl


SAMODZIELNE STANOWISKA


 

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
Urszula Zając
Tel. 32 30 11 314
uzajac@gieraltowice.pl

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Grażyna Płaszczyk
Tel. 32 30 11 307

Audytor Wewnętrzny
Agata Mosiądz-Kramorz
amosiadz@gieraltowice.pl