Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2020/2021”, PN/21/2020.

oznaczenie sprawy PN/21/2020          dnia: 14.10.2020r.        
                                                                                                                   

Zbiorcze zestawienie ofert dla zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków
                                                                   w Gminie Gierałtowice w sezonie 2020/2021”

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

Czas reakcji

 

Dodatkowy sprzęt
(zgodnie z deklaracją)

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

Okres gwarancji

 

1.

F.H.U. KOZERA Michał Kozera

ul. Lipowa 7A, 41-407 Imielin

658 800,00 zł

 

do 60 minut

2 szt.

do 15.04.2021r.

do 30 dni

 

Okres realizacji zamówienia

2.

Konsorcjum firm:

Lider: DARKO Dariusz Drążkiewicz
ul. Ludwika Zamenhofa 8/31,
41-706 Ruda Śląska
Partner: MORAGO Grzegorz Hanusek
43-180 Orzesze,  ul. Rycerska 16

577 801,77 zł

do 30 minut

2 szt.

do 15.04.2021r.

do 30 dni

 

Okres realizacji zamówienia

3.

Zakład Usług Drogowych
i Komunalnych DROMAR
Marian Kaliściak
ul. Gliwicka 25, 44-145 Stanica

573 264,00 zł

do 30 minut

2 szt.

do 15.04.2021r.

do 30 dni

 

Okres realizacji zamówienia

4.

Konsorcjum firm:

Lider:  F.H.U. DAMEKS
Damian Turczyński
ul. A. Kordeckiego 39
41-407 Imielin
Partner: P.P.H.U. DANAMA
Lucyna Turczyńska
ul. A. Kordeckiego 39
Partner: AMP Anna Proksa
ul. Azot 8a/2, 43-600 Jaworzno

561 600,00 zł

do 30 minut

4 szt.

do 15.04.2021r.

do 30 dni

 

 

 

Okres realizacji zamówienia

 

 

PDF_Informacja z otwarcia ofert_BIP.pdf (35,79KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 621 000,00 zł.

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.   -  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9  do SIWZ.