Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji rolnictwa, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice 15.09.2020 r., II część posiedzenia 29.09.2020 r.

Strona archiwalna

 

 Posiedzenie odbędzie się  15 września 2020, o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48A/posiedzenie zdalne.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji nr 23 z 15.05.2020 r.

3. Informacja o korektach dokonanych w "Opracowaniu ekofizjograficznym dla gminy Gierałtowice" - dyskusja.

4. Dyskusja nad założeniami do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Gierałtowice.

5. Sprawy bieżące dla komisji.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Informacja Przewodniczącego Komisji :

II część posiedzenia odbędzie się 29.09.2020 r.

Wersja XML