Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Budowa miejsca rekreacyjnego w Chudowie”, PN/18/2020.

 

 

 

 

oznaczenie sprawy PN/18/2020        dnia:05.08.2020r.

                                                                                                                                             

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Budowa miejsca rekreacyjnego w Chudowie”.

 

 

 

 

Numer oferty

 

 

 

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

 

 

Cena brutto
oferty

 

 

 

Cena brutto

Zadania nr 1.

 

Cena brutto

Zadania nr 2.

Okres gwarancji

deklarowany przez Wykonawcę

(wymagany
 5 lat)

 

Termin

wykonania

zamówienia

 

 

 

 

Warunki płatności

 

 

 

1.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WIS” Beata Wilgucka
ul. Por. K. Ogrodowskiego 30C,
44-203 Rybnik

 

118 431,67 zł.

 

42 802,52 zł.

 

75 629,15 zł.

 

6 lat

 

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

do 30 dni

 

2.

FHU HUSE Sebastian Hulbój
ul. Młyńska 5,
43-300 Bielsko-Biała

 

90 159,00 zł.

 

38 376,00 zł. 

 

51 783,00 zł.

 

6 lat

 

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

 

do 30 dni

 

3.

 

 

 

NOBA-EXIM Bartłomiej Norkowski
Kawęczyn 1, 87-123 Dobrzejewice

 

104 976,00 zł.

 

48 240,60 zł.

 

56 555,40 zł.

 

6 lat

 

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

do 30 dni

 

4.

 

 

 

Herkules Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Pogorska 34C, 32-500 Chrzanów

 

79 839,19 zł.

 

33 912,23 zł.

 

45 926,96 zł.

 

6 lat

 

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

do 30 dni

 

5.

 

 

JOKO Jolanta Kozłowska
ul. Iwaszkiewicza 26/2,
55-200 Oława

 

127 797,00 zł.

 

52 890,00 zł.

 

74 907,00 zł.

 

6 lat

 

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

do 30 dni

 

6.

 

 

Fit Park Sp. z o.o.- Sp. K.
ul. Powstańców Wielkopolskich 74,
87-100 Toruń

 

90 195,90 zł.

 

38 843,40 zł.

 

51 352,50 zł.

 

6 lat

 

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

do 30 dni

 

7.

 

 

FlowParks Sp. z o.o.
ul. Organki 2, 31-990 Kraków

 

113 602,80 zł.

 

42 804,00 zł.

 

70 798,80 zł.

 

6 lat

 

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

do 30 dni

 

8.

 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
ul. Majątkowa 42, 44-207 Rybnik
 

 

 

105 892,50 zł.

 

42 975,65 zł.

 

62 916,85 zł.

 

6 lat

 

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

do 30 dni

 

9.

 

 

Active Line Marcin Taczalski
ul. Wojciechowska 7F, 20-704 Lublin

 

144 940,44 zł.

 

62 442,40 zł.

 

82 498,04 zł.

 

6 lat

 

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

do 30 dni

 

10.

 

BAUGART Spółka z o.o.
ul. Floriana 7, 44-190 Knurów

 

 

 

122 273,02 zł.

 

 

49 905,25 zł.

 

72 367,77 zł.

 

6 lat

 

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

do 30 dni

 

11.

 

 

PPE POLAND Sp. z o.o.
ul. Metalowców 3A,
41-600 Świętochłowice

 

122 992,29 zł.

 

43 108,71 zł.

 

79 883,58 zł.

 

6 lat

 

do 75 dni kalendarzowych
od daty zawarcia umowy

 

do 30 dni

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 96 099,00 zł. z następującym podziałem:
1. Budowa street workout oraz siłowni zewnętrznej w Chudowie – 43 110,00 zł.

2. Budowa miejsca rekreacyjnego przy ul. Topolowej w Chudowie – 52 989,00 zł.   

 

 

 

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6  do SIWZ.

PDF_Informacja z otwarcia ofert_BIP_.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML