Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Gierałtowice - 5.08.2020 r.

Strona archiwalna

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji samorządu Rady Gminy Gierałtowice  odbędzie się 5 sierpnia 2020 r.,  o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48 A.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokołach z posiedzeń komisji: samorządu - 5.03.2020 r., budżetu - 22.06.2020 r,, 3.07.2020 r,, 9.07.2020 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaliczenia części ul. Brzezina w Gierałtowicach do kategorii dróg publicznych gminnych (druk 69/2020).

4. Wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej Paniówek o zwołanie Zebrania Wiejskiego - projekt uchwały w sprawie zwołania Zebrania mieszkańców w sołectwie Paniówki (druk 72/2020).

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/149/2020 z dnia 18 marca 2020 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego (druk 70/2020).

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/150/2020 z dnia 18 marca 2020 r. o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego (druk 71/2020).

7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/128/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (druk 73/2020).

8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/129/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2020 rok (druk 74/2020).

9. Sprawy bieżące.

10. Zamknięcie posiedzenia.

Wersja XML