Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”

 

 

 

oznaczenie sprawy PN/15/2020 dnia: 09.07.2020r.

 

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”.

 

 


Numer oferty

 


Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

 

 


Cena brutto oferty

 

 

 

Cena brutto

Zadania nr 1.

 

Cena brutto

Zadania nr 2.


Okres gwarancji

deklarowany przez Wykonawcę

(wymagany 5 lat)

 

 

 

Termin

wykonania

zamówienia

 

 

 

 

Warunki płatności

 

 

 

1.

 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALBUD” sp. z o.o.

44-190 Knurów

Ul. Wilsona 24

380 977,22 zł

 

205 681,73 zł

 

175 295,49 zł

6 lat


do 30.10.2020 r.

do 30 dni

 

2.

F.P.U.H. MABAPA Piotr Chudoba
ul. Daszyńskiego 427
44-151 Gliwice

 

 

 

485 847,54 zł

 

241 425,31 zł

 

244 422,23 zł

 

5 lat

 


do 30.10.2020 r.

 

do 30 dni

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 309 817,00 zł.

 

 

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6  do SIWZ.

 

PDF_Informacja z otwarcia ofert.pdf (27,60KB)