Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania pn.: „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”, PN/9/2020.

Gierałtowice, dnia 17.06.2020 r.

PN/9/2020

 

 

dot. : unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
          nr rej. PN/9/2020 dla zadania pn.:  „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych  
          do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz termomodernizacja
          budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”.

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1843
z późniejszymi zmianami ) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  nr  PN/9/2020 na wykonanie zadania pn.: „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy
w Gierałtowicach oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w związku z tym, że
do postępowania nie złożono żadnej oferty.

 

Zamawiający po stwierdzeniu, że w terminie składania ofert tj. 17.06.2020 r. godz. 10:00
do postępowania nie złożono żadnej oferty postanowił unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia dla zadania pn.: „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy
w Gierałtowicach
” na podstawie art.93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 


PDFUnieważnienie postępowania_BIP.pdf
PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania_UZP udzieleniu zamówienia_.pdf
PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania_UZP udzieleniu zamówienia.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopia :

IZPG a/a

Wersja XML