Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II

PDFinformacja Komisarza Wyborczego .pdf (196,07KB)

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Katowicach II
z dnia 12 czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Gierałtowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Katowicach II informuje, co następuje:


§ 1.


Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 1, w liczbie 8,
- Nr 2, w liczbie 5,
- Nr 3, w liczbie 6,
- Nr 4, w liczbie 6,
- Nr 5, w liczbie 8,
- Nr 6, w liczbie 6.


§ 2.


W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice.


§ 3


Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Katowicach II
/-/ Paweł Wysocki