Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach II z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

gm. Gierałtowice

INFORMACJA
KOMISARZA WYBORCZEGO
W KATOWICACH II

z dnia 12 czerwca 2020 r.
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Komisarz Wyborczy w Katowicach II przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwo Gierałtowice ulice: Kolonia Beksza, Brzezina, Chudowska, Jojki, Kaczmarskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Korfantego, Leśna, Ligonia, Miarki, Obrońców Granicy, Piontka, Południowa, Prusa, Księdza Roboty, Stachury, Topolowa, Wodna, Wyzwolenia

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Powstańców Śląskich 41, 44-186 Gierałtowice

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

Sołectwo Gierałtowice ulice: Chopina, Graniczna, Kopernika, Mickiewicza, Ogrodowa, Ofiar Obozów Hitlerowskich, Paderewskiego, Polna, Powstańców Śląskich, Sienkiewicza, Jana III Sobieskiego, Targowa, Zgrzebnioka

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Powstańców Śląskich 41, 44-186 Gierałtowice

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

Sołectwo Przyszowice ulice: Gliwicka , Makoszowska, Grobla, Wieczorka, Brzozowa, Morcinka, Cicha, Wilsona, Wolności, Poloczka, Spółdzielcza, Księdza Pogrzeby, Floriana, Jasna, Polna od nr 1 do 27 nieparzyste i od nr 2 do 28 parzyste, Stachury, Bażantów, Rolna, Brzeg , Leśna, Parkowa

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4, 44-178 Przyszowice

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

4

Sołectwo Przyszowice ulice: Graniczna, Powstańców Śląskich, Ogrodowa, Staszica, Słoneczna, Szkolna, Miarki, Stawowa, Gierałtowicka, Polna od nr 30 do końca parzyste i od 29 do końca nieparzyste, Południowa, Wodna, Orzeszkowej, Ligonia, Kolejowa, Tuwima, Krótka

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 4, 44-178 Przyszowice

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

5

Sołectwo Paniówki-całe sołectwo

Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Zwycięstwa 44, 44-177 Paniówki

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

6

Sołectwo Chudów-całe sołectwo

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Chudów ul. Szkolna 52, 44-177 Paniówki

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

 

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Gierałtowice najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Komisarz Wyborczy

w Katowicach II

 

/-/ Paweł Wysocki

 

Wersja XML