Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania: Adaptacja pomieszczeń OSP Paniówki na potrzeby przedszkola oraz usunięcie wad ( usterek gwarancyjnych) w budynku przedszkola w Paniówkach.

PDFUnieważnienie postępowania

PDFOgloszenie o uniewaznieniu postepowania_UZP udzieleniu zamowienia.pdf

Wersja XML