Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Plan postępowań o udzieleniu zamówień publicznych w 2020 roku zgodnie z wymogami wynikającymi z zastosowania art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych

PDF_Plan zamówień w 2020r..pdf

Wersja XML