Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie”.

 

 

 

oznaczenie sprawy PN/25/2019          dnia: 06.12.2019r.

 

Informacja z otwarcia ofert dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie”.                                                                                                                                                       

 

 

 

Numer

oferty

 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

 

Cena brutto oferty

 

Doświadczenie

 projektanta branży

architektonicznej
(deklarowana ilość realizacji)

 

 

Termin wykonania

 zamówienia

 

 

 

 

Okres gwarancji

 

 

 

 

Warunki

płatności

 

1.

 

 

Pol-Inwest Andrzej Szajdziński

ul. Poznańska 21/122

62-800 Kalisz

 

119 925, 00 zł.

 

2

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

2.

 

 

BUDOWNICTWO FIRMA DORADCZO-INWESTYCYJNA

Jan Pluta, Wojków 63
39-340 Padew Narodowa 

 

156 210,00 zł.

 

2

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

3.

 

 

„JUMAT” Biuro Projektowe
 i Organizacja Inwestycji

mgr inż. Marek Trębarczyk

ul. Lipowa 12, 26-300 Opoczno

 

 

196 800,00 zł.

 

2

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

4.

 

Biuro Projektów Wielobranżowych

ROBIPROJEKT Andrzej Kozielski
ul. Plebańska 4/3, 44-100 Gliwice

 

 

196 800,00 zł.

 

2

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

 

 

5.

 

 

„VITARO” Sp. z o.o.,

ul. Świętokrzyska 30/63,

00-116 Warszawa,

Oddział: Dziepółć 3,

97-500 Radomsko 

 

295 200,00 zł.

 

3

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

6.

 

Pracownia Projektowa
Joanna Okraska

ul. Łukowa 16/4, 93-410 Łódź

 

213 309,06 zł.

 

2

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

 

24 miesiące

 

do 30 dni

7.

An Archi Group Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 64

44-100 Gliwice

 


398 520,00 zł.

 

3

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

8.

MW DESIGN Monika Wojcieszak

ul. Piotrkowska 16A
26-600 Radom

 

 

220 000,13 zł.

 

2

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

9.

TEL BIURIO ARCHITEKTONICZNE

Małgorzata Trębska

ul. S. Okrzei 2/1

96-100 Skierniewice

 

 

309 468,00 zł.

 

3

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

10.

AMAYA ARCHITEKCI

Bartosz Majewski

ul. J. Baildona 24c/10

40-115 Katowice

 

 

182 532,00 zł.

 

2

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

 

11.

C+HO AR Spółka z o.o.

ul. Sowińskiego 24

70-236 Szczecin

 

 

216 357,00 zł.

 

1

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

12.

Spółdzielnia Pracy

Inwestprojekt Świętokrzyski

ul.  Targowa 18, 25-520 Kielce

 

 

367 770,00 zł.

 

2

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

 

24 miesiące

 

do 30 dni

13.

Radosław Wejdner

PUH PROTART
ul. Tymienieckiego 25c/171

90-350 Łódź

 

 

354 240,00 zł.

 

2

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

 

24 miesiące

 

do 30 dni

14.

GRZYBUD Paweł Grzybek

ul. Tysiąclecia 10F/120

97-500 Radomsko 

 

 

195 570,00 zł.

 

2

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

 

24 miesiące

 

do 30 dni

15.

Karol Bulanda BULANDA Architekci Słopnice 859
34-615 Słopnice

 

 

159 900,00 zł.

 

2

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

16.

ARCHITEKTOR Sp. z o.o.

Pawłowice 82

46-310 Gorzów Śląski

 

 

149 000,00 zł.

 

2

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

17.

SILESIA ARCHITEKCI

mgr inż. arch. Radomir Borodziuk

ul. Rolna 43C, 40-555 Katowice

 

227 550,00 zł.

 

3

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

18.

SAR Sp. z o.o.

ul. Warszawska 17/5

40-009 Katowice

 

369 000,00 zł.

 

2

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

 

19.

MWM  Sp. z o.o, Sp. k.

ul. Grottgera 35

44-100 Gliwice

 

 

231 240,00 zł.

 

3

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

24 miesiące

 

do 30 dni

20.

Laboratorium Architektury
 Anna Małek

ul. Piechy 3a/6

41-704 Ruda Śląska

 

 

142 680,00 zł.

 

3

 

do 4 grudnia 2020 r.

 

 

24 miesiące

 

do 30 dni

 

UWAGA WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ Informacja z otwarcia ofert dot. danego postępowania, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje  Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Pzp.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7  do SIWZ.

 

 

 

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 110 000,00 zł.

 

 

PDF_Informacja z otwarcia ofert _BIP.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML