Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.

Strona archiwalna

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.232.2019
Wójta Gminy Gierałtowice z 14.10.2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę.

Wójt Gminy Gierałtowice przeznacza do dzierżawy:

Lp.

Oznaczenie nieruchomości:

numer działki

arkusz mapy

numer księgi wieczystej

obręb

Rodzaj użytku, powierzchnia, [ha]

Pow. pod

dzierżawę

[ha]

Opis nieruchomości

Termin wnoszenia opłat

Sposób zagospodarowania

Informacja o przeznaczeniu do wydzierżawienia

1

2416/133 arkusz 2

obręb Gierałtowice

GL1G/00074090/3

RIVb – 0.3549

0.3549

nieruchomość w rejonie ul. Wyzwolenia przy torze kolejowym

do 15 września każdego roku obowiązywania umowy

działalność
rolnicza

nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

2

486/1

Bojków Wschód

GL1G/00136913/2

0.6251

0.0300

nieruchomość przy ul. Granicznej, znajduje się na niej stacja redukcyjno- pomiarowa gazu

miesięczny

działalność gospodarcza

nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

3

13 arkusz 19

obręb Przyszowice

GL1G/00061019/8

RIVa – 1.9025

RIVb – 0.6243

2.5268

2.5268

nieruchomość w rejonie węzła

autostradowego

do 15 września każdego roku obowiązywania umowy

działalność
rolnicza

nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

4

44 arkusz 21

obręb Przyszowice

GL1G/00061019/8

RIVb – 0.5109

W- RIVb- 0.0381

0.5490

RIVb - 0.5109

nieruchomość w rej. ul. Grobla i zalewiska

do 15 września każdego roku obowiązywania umowy

działalność
rolnicza

nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

5

68 arkusz 20

obręb Przyszowice

GL1G/00061019/8

RIVb – 0.4770

W-RIVb – 0.0223

0.4993

RIVb - 0.1700

nieruchomość przy

ul. Brzozowa i zalewiska

do 15 września każdego roku obowiązywania umowy

działalność
rolnicza

nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

6

102 arkusz 20

obręb Przyszowice

GL1G/00061019/8

RIVb – 0.2540

0.2540

nieruchomość przy

ul. Morcinka

do 15 września każdego roku obowiązywania umowy

działalność
rolnicza

nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

7

58 arkusz 23

obręb Przyszowice

GL1G/00061019/8

RIVa – 0.7227

0.7227

nieruchomość przy ul. Stachury

do 15 września każdego roku obowiązywania umowy

działalność

rolnicza

nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

8

193/52 arkusz 23

obręb Przyszowice

GL1G/00061019/8

RIIIb – 1.1819

1.1819

nieruchomość w rejonie przejazdu kolejowego przy ul. Stachury

do 15 września każdego roku obowiązywania umowy

działalność

rolnicza

nieruchomość zostaje wydzierżawiona na pisemny wniosek

 

PDFWykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.pdf

 

  1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – działalność rolnicza - określono w Zarządzeniu Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.189.2013 z dnia 21.11.2013 r; cele nierolnicze - określono w Zarządzeniu Wójta Gminy Gierałtowice Nr OKO.0050.86.2018 z 14.05.2018 r.   
  2. Okres dzierżawy – dzierżawa na okres do 3 lat.
  3. Wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48A oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gierałtowice. Okres wywieszenia wykazu: od 15.10.2019 r. do 04.11.2019 r. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Wersja XML