• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.

 

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice

w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

 

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 668) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:     11 październik  2019 roku  –  25 październik 2019 roku

 

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Biuro Promocji, Polityki Informacyjnej i Współpracy.

 

 

Załącznik:

 

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.DOCGieraltowice-uchwala1.doc
     

 

  1. Formularz zgłaszania opinii. DOCFormularz zglaszania opinii - konsultacje.doc

 

 

 

 

Gierałtowice, dnia 11.10.2019 r.

Wersja XML

Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
tel. +48 32 30 11 300
fax +48 32 30 11 306
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 12541302
w tym miesiącu: 72288
dzisiaj: 5520

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1