Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice - 16.09.2019 r.

 Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania odbędzie się  16 września 2019, o godz. 16:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48 w Gierałtowicach.

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia komisji z 26.08.2019 r.

3. Prezentacja i omówienie projektu przebudowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Chudowie.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Wersja XML