Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania - 27.05.2019 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice odbędzie się 27 maja 2019 r., o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Ks. Roboty 48 Gierałtowice

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności.

2. Informacja o protokole z posiedzenia wspólnego Komisji Budżetu i Komisji Samorządu z 23 kwietnia 2019 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (druk 55/2019).

4. Informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Budowa rowerowego placu zabaw oraz miniskateparku i siłowni zewnętrznej w Chudowie”.

5. Sprawy bieżące.

Wersja XML