Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Strona archiwalna

 

Limit zwrotu akcyzy zawartej w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2020 roku ustalany będzie jako suma:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych +
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do ustalenia podstaw limitu rocznego bierze się pod uwagę:

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy składać:

Producenci rolni będący w 2019 roku w posiadaniu bydła i z tego tytułu ubiegający się w 2020 roku o zwrot akcyzy muszą do wniosków dołączyć również informację z biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP).

W terminie 30 dni od złożenia wniosku będą wydawane decyzje o zwrocie podatku, natomiast wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1- 31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

dokumenty do pobrania:

DOCXwniosek o zwrot akcyzy z ceny paliwa dla rolników_sierpień 2020.docx
PDFwniosek o zwrot akcyzy z ceny paliwa dla rolników_sierpień 2020.pdf

DOCXZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - dane o wnioskodawcy.docx

Wersja XML