• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2018-2023

 

KOMISJA REWIZYJNA

Szczudlak Robert - przewodniczący komisji

 Bałuszyńska Mirosława
 Botor Michał
 Szołtysek Paweł
 Tomiczek Artur

KOMISJA BUDŻETU I PLANOWANIA

Błaszczyk Marek - przewodniczący komisji

 Bałuszyńska Mirosława
 Botor Michał
 Buchczyk Józef
 Cicha-Rożek Janina
 Drażyk Piotr
 Gajda Daniel
 Kowalska Tatiana
 Smorz Damian
 Szary Paweł
 Szczudlak Robert
 Szołtysek Paweł
 Tomiczek Artur

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I SPORTU

Szołtysek Paweł - przewodniczący komisji

 Bałuszyńska Mirosława
 Botor Michał
 Drażyk Piotr
 Gajda Daniel
 Kowalska Tatiana
 Smorz Damian
 Tomaszek Krzysztof
 Tomiczek Artur

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 Botor Michał - przewodniczący komisji

 Błaszczyk Marek
 Cicha-Rożek Janina
 Gajda Daniel
 Klajs Paweł
 Kowalska Tatiana
 Szary Paweł
 Szczudlak Robert

 Szołtysek Paweł
 Tomaszek Krzysztof
 Tomiczek Artur

KOMISJA SAMORZĄDU, PRZESTRZEGANIA PRAWA I UTRZYMANIA PORZĄDKU

Tomaszek Krzysztof - przewodniczący komisji

 Bałuszyńska Mirosława
 Błaszczyk Marek
 Botor Michał
 Buchczyk Józef
 Cicha-Rożek Janina
 Drażyk Piotr
 Klajs Paweł
 Kowalska Tatiana
 Smorz Damian
 Szczudlak Robert

KOMISJA GÓRNICTWA

 Drażyk Piotr - przewodniczący komisji
 Bałuszyńska Mirosława
 Błaszczyk Marek
 Buchczyk Józef
 Gajda Daniel
 Klajs Paweł
 Smorz Damian
 Szary Paweł 
 Szołtysek Paweł 
 Tomaszek Krzysztof
 Tomiczek Artur

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Drażyk Piotr- przewodniczący

 Cicha- Rożek Janina
 Gajda Daniel
 Szczudlak Robert
 Tomaszek Krzysztof

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML

Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
tel. +48 32 30 11 300
fax +48 32 30 11 306
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 12403490
w tym miesiącu: 116472
dzisiaj: 1012