Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Urząd Stanu Cywilnego.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego:

Sprawdź czy Twój dowód osobisty jest gotowy:
Brak opisu obrazka

 1. dowód osobisty dla osoby pełnoletniej

  https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-wniosek-o-dowod

 2. dowód osobisty dla dziecka
  https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/dowod-osobisty-dziecka

 3. Opłaty skarbowe zgodnie z załącznikiem
  PDFopłata skarbowa.pdf

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

PDFFormularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf

Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa:

PDFZapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.pdf

Wniosek o nadanie numeru PESEL

PDFWniosek o nadanie numeru PESEL.pdf

Zgloszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu stałego 

Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę

Zgłoszenie powrotu wyjazdu za granicę 

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP

Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP 

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego 

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego      alternatywne źródło: PDFformularz wymeldowania z pobytu stałego.pdf

Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca

Zgłoszenie pobytu stałego cudzoziemca 

Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca

Zgłoszenie pobytu czasowego cudzoziemca 

Ochrona danych osobowych - klauzule informacyjne RODO

Wersja XML