• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Referaty i stanowiska

 

Wójt Gminy

Referat Informatyki

Leszek Żogała

Kierownik - Wojciech Machulik

tel. 32 30 11 301

tel. 32 30 11 309

wojtgminy@gieraltowice.pl

tel. 32 30 11 394

Zastępca Wójta Gminy

informatyka@gieraltowice.pl

Roman Włodarz

Referat Kadr i Płac

tel. 32 30 11 301

Kierownik Katarzyna Rupprich

rwlodarz@gieraltowice.pl

tel. 32 30 11 311

Skarbnik Gminy

tel. 32 30 11 331

mgr Michał Kafanke

kadry@gieraltowice.pl

tel. 32 30 11 320

Referat Gospodarki Komunalnej

skarbnik@gieraltowice.pl

Kierownik – Józef Długaj

Sekretariat

tel. 32 30 11 360

tel. 32 30 11 301

gk@gieraltowice.pl

urzadgminy@gieraltowice.pl

Referat Planowania Przestrzennego

Biura

Kierownik – Maria Kuczera

Biuro Rady Gminy

tel. 32 30 11 371

I Stefania Swoboda, Zuzanna Plaza

gp@gieraltowice.pl

tel. 32 30 11 305

Referat Edukacji i Zdrowia

tel. 697 776 228

Kierownik – Barbara Mansfeld

rg@gieraltowice.pl

tel.  32 30 11 570    wew. 133 

tel   32 30 11 570     wew. 135

Biuro Radców Prawnych

oswiata@gieraltowice.pl

tel. 32 30 11 380

Referat Ochrony Środowiska

prawo@gieraltowice.pl

Kierownik – Marta Bruniany

Biuro Dowodów Osobistych i Ewidencji

tel. 32 30 11 390

Ludności

tel. 32 30 11 391

ul. Parkowa 11, 44 – 178 Przyszowice

tel. 32 30 11 392

tel. 32 30 11 543 , fax. 032 30 11 545

mbruniany@gieraltowice.pl

usc@gieraltowice.pl

 Biuro Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych         i OC

Referaty

Krzysztof Sierantowicz

Referat Organizacyjny 

tel. 32 30 11 385

 

kom. 601 549 354

Kierownik – Piotr Szołtysek

Agnieszka Adamczyk

tel. 32 30 11 313

kom. 603 533 871

tel. 32 30 11 307 - działalność gospodarcza

gzr@gieraltowice.pl

pszoltysek@gieraltowice.pl

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

Referat Planowania i Finansów

Urszula Zając

Kierownik – Izabela Groborz

tel. 32 30 11 314

tel. 32 30 11 321

uzajac@gieraltowice.pl

finanse@gieraltowice.pl

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik – Katarzyna Krząkała

tel. 32 30 11 322

 

podatki@gieraltowice.pl

Referat Inwestycji Zamówień Publicznych i Szkód Górniczych

Kierownik – Danuta Kozik

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 32 30 11 340

Kierownik – Mirosław Marcol

tel. 32 30 11 344 – drogi

ul. Parkowa 11, 44 – 178 Przyszowice

tel. 32 30 11 345 – szkody górnicze

tel. 32 30 11 544

inwestycje@gieraltowice.pl

usc@gieraltowice.pl

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE. - przedstawia zakres działania referatów i komórek organizacyjnych.

 

 

Wersja XML

Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
tel. +48 32 30 11 300
fax +48 32 30 11 306
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 12403257
w tym miesiącu: 116239
dzisiaj: 779