Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Karta informacyjna:

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

      Urząd Gminy Gierałtowice

      Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej

      tel. 32 30-11-396

      e-mail: ros@gieraltowice.pl

godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 17:00

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXKlauzula informacyjna.docx

DOCXzgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.docx

DOCzgoda właściciela nieruchomości do zgłoszenia.doc

Wersja XML