Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.

Karta informacyjna:

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Miejsce załatwienia sprawy:

       Urząd Gminy Gierałtowice  

       Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej 

       tel. 32 30-11-392 

       e-mail: ros@gieraltowice.pl

       godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:00 – 15:00, czwartek 7:00 – 17:00,

Termin składania dokumentów: 

Termin rozpatrzenia sprawy:

Tryb odwoławczy: 

Uwagi i dodatkowe informacje: 

Pliki do pobrania:

DOCXKlauzula informacyjna.docx

DOCXwniosek_wydanie decyzji srodowiskowej.docx

Wersja XML