Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo!

25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. Bezpieczeństwo danych osobowych to od lat priorytet dla Urzędu Gminy w Gierałtowicach. W celu spełnienia nowych, bardzo rygorystycznych wymogów, powyżej wspomnianych aktów prawnych, urząd dostosował procedury przetwarzania danych do wytycznych RODO oraz będzie je stale przestrzegał i monitorował.

Nowe przepisy wprowadza istotne zmiany w zakresie problematyki informowania podmiotów danych o przetwarzaniu danych osobowych ich dotyczących. Czyniąc zadość tym wymaganiom publikujemy informację w tym zakresie.

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

Pobierz plik: DOCklauzula-informacyjna.doc

 

Wersja XML