Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Jakość powietrza

Informacja o aktualnej jakości powietrza

http://www.katowice.wios.gov.pl/

www.powietrze.katowice.wios.gov.pl

Stacje monitorujące jakość powietrza

Brak opisu obrazka


Stacje pomiarowe w poszczególnych sołectwach


Ostrzeżenia i powiadomienie o jakości powietrza wraz z prognozą na 24 godziny 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie

W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie spalania odpadów lub paliwa złej jakości w piecach lub kotłach węglowych, fakt ten można zgłosić telefonicznie lub mailowo do Referatu Ochrony Środowiska 
tel. 32 30-11-392, e-mail: , w godzinach pracy Urzędu Gminy (tj. poniedz.-środa 7-15, czwartek 7-17, piątek 7-15). W zgłoszeniu należy podać adres nieruchomości, na której zachodzi podejrzenie spalania odpadów lub paliwa złej jakości. W pozostałych godzinach należy dokonać zgłoszenia do Komisariatu Policji w Knurowie.

 

Wersja XML