Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Wójta - budżet Gminy 2018

  1. Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02 stycznia  2018 w sprawie:  ustalenia planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_3_2018.pdf DOCXZarzadzenie_Nr_0050_3_2018.docx
    XLSZarzadzenie_Nr_0050_3_2018.xls
     
  2. Zarządzenie Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02 stycznia  2018 w sprawie:  ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCHarmonogram 4 z 02.01.18.doc DOCHarmonogram 4 z 02.01.18.doc
     
  3. Zarządzenie Nr 0050.8.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 05 stycznia  2018 w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_8_2018.pdf DOCZarządzenie 8 z 05.01.18.doc
     
  4. Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 05 stycznia  2018 w sprawie:  zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_9_2018.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_9_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    DOCZarzadzenie_Nr_0050_9_2018.doc
     
  5. Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 09 stycznia  2018 w sprawie:  zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_10_2018.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_10_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    DOCZarzadzenie_Nr_0050_10_2018.doc
     
  6. Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 stycznia  2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie_Nr_0050_12_2018.pdf DOCXWPF 10.01.18W.docx
     
  7. Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 stycznia  2018 w sprawie:   zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_20_2018.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_20_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    DOCZarzadzenie_Nr_0050_20_2018.doc
     
  8. Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia  2018 w sprawie:  zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_26_2018.pdf DOCZarządzenie 26 z 29.01.18.doc
     
  9. Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 stycznia  2018 w sprawie:  zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_Nr_0050_27_2018.pdf XLSZarzadzenie_Nr_0050_27_2018 Zalaczniki.xls
    DOCZarzadzenie_Nr_0050_27_2018.doc
     
  10. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.34.2018 z dnia  15 luty 2018 r. w sprawie:  zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_34_2018.pdf XLSZarządzenie_Nr_0050_34_2018_Załącznik 1,2,3,.xls
    DOCZarządzenie_Nr_0050_34_2018.doc
     
  11. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.35.2018 z dnia  16 luty 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.DOCXWPF 16.02.18W.docx PDFZarządzenie_Nr_0050_35_2018.pdf
     
  12. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.38.2018 z dnia  20 luty 2018 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice.DOCHarmonogram 38 z 20.02.18.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_38_2018.pdf
     
  13. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.41.2018 z dnia  22 luty 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_41_2018.pdf DOCZarządzenie 41 z 22.02.18.doc
     
  14. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.42.2018 z dnia  22 luty 2018 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_42_2018.pdf XLSZarządzenie_Nr_0050_42_2018_Załącznik 1,2,3,.xls
    DOCZarządzenie_Nr_0050_42_2018.doc
     
  15. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.43.2018 z dnia  26 luty 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_43_2018.pdf DOCZarządzenie 43 z 26.02.18.doc
     
  16. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.44.2018 z dnia  26 luty 2018 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_44_2018.pdf XLSZarządzenie_Nr_0050_44_2018_Załącznik 1,2,3,.xls
    DOCZarządzenie_Nr_0050_44_2018.doc
     
  17. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.47.2018 z dnia  06 marzec 2018 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_47_2018.pdf
    XLSZarządzenie_Nr_0050_47_2018_Załącznik 1,2,3,.xls
    DOCZarządzenie_Nr_0050_47_2018.doc
     
  18. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.50.2018 z dnia  20 marzec 2018 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_50_2018.pdf
    XLSZarządzenie_Nr_0050_50_2018_Załącznik 1,2,3,.xls
    DOCZarządzenie_Nr_0050_50_2018.doc
     
  19. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.51.2018 z dnia  21 marzec 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_Nr_0050_51_2018.pdf DOCXWPF 21.03.18W.docx
     
  20. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.54.2018 z dnia  28 marzec 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok. PDFZarządzenie_Nr_0050_54_2018.pdf DOCZarządzenie 54 z 28.03.18.doc
     
  21. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.55.2018 z dnia  28 marzec 2018 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_55_2018.pdf DOCZarządzenie nr 55 z dnia 28_03_18_.doc
    XLSZarządzenie nr 55 z dnia 28_03_18_Załącznik 1,2,3,.xls
     
  22. Zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.60A.2018 z dnia  30 marzec 2018 r. w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice  na  2018 rok.  PDFZarządzenie_Nr_0050_60A_2018.pdf XLSZarządzenie nr 60A z dnia 30_03_18_Załącznik 1,2,3,.xls DOCWPF 21.08.18_Uchwala _60A.doc DOCZarządzenie nr 60A z dnia 30_03_18_.doc
  1. Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 kwietnia  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok. PDFZarzadzenie_0050_63_2018.pdf DOCZarządzenie 63 z 10.04.18.doc
     
  2.  Zarządzenie Nr 0050.64.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 kwietnia  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.XLSZarzadzenie_0050_64_2018 Załącznik 1,2,3,.xls DOCZarzadzenie_0050_64_2018.doc
    PDFZarzadzenie_0050_64_2018.pdf
     
  3. Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 16 kwietnia  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_0050_67_2018.pdf DOCZarządzenie 67 z 16.04.18.doc
     
  4. Zarządzenie Nr 0050.68.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 16 kwietnia  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarzadzenie_0050_68_2018.doc XLSZarzadzenie_0050_68_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    PDFZarzadzenie_0050_68_2018.pdf
     
  5. Zarządzenie Nr 0050.69.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 kwietnia  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.XLSZarzadzenie_0050_69_2018 Załącznik 1,2,3,.xls DOCZarzadzenie_0050_69_2018.doc
    PDFZarzadzenie_0050_69_2018.pdf
     
  6. Zarządzenie Nr 0050.70.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 18 kwietnia  2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_0050_70_2018.pdf DOCXWPF 18.04.18W_Zarządzenie_70.docx
     
  7. Zarządzenie Nr 0050.74.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 kwietnia  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_0050_74_2018.pdf DOCZarządzenie 74 z 24.04.18.doc
     
  8. Zarządzenie Nr 0050.75.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 kwietnia  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice  na 2018 rok.DOCZarzadzenie_0050_75_2018.doc
    XLSZarzadzenie_0050_75_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    PDFZarzadzenie_0050_75_2018.pdf
     
  9. Zarządzenie Nr 0050.79.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 kwietnia  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarządzenie 79 z 30.04.18.doc PDFZarzadzenie_0050_79_2018.pdf
     
  10. Zarządzenie Nr 0050.80.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 kwietnia  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarzadzenie_0050_80_2018.doc XLSZarzadzenie_0050_80_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    PDFZarzadzenie_0050_80_2018.pdf
     
  11. Zarządzenie Nr 0050.85.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 maj 2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.XLSZarzadzenie_0050_85_2018 Załącznik1,2,3,.xls DOCZarzadzenie_0050_85_2018.doc
    PDFZarzadzenie_0050_85_2018.pdf
     
  12. Zarządzenie Nr 0050.90.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 maj 2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_0050_90_2018.pdf DOCZarządzenie 90 z 25.05.18.doc
     
  13. Zarządzenie Nr 0050.91.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 maj 2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarzadzenie_0050_91_2018.doc XLSZarzadzenie_0050_91_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    PDFZarzadzenie_0050_91_2018.pdf
     
  14. Zarządzenie Nr 0050.93.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 maj 2018 w sprawie: ustalenia realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2018 rok. PDFZarzadzenie_0050_93_2018.pdf DOCHarmonogram 93 z 28.05.18.doc
     
  15. Zarządzenie Nr 0050.98.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 czerwiec  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_0050_98_2018.pdf DOCZarządzenie 98 z 11.06.18.doc
     
  16. Zarządzenie Nr 0050.99.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 czerwiec  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarzadzenie_0050_99_2018.doc XLSZarzadzenie_0050_99_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    PDFZarzadzenie_0050_99_2018.pdf
     
  17. Zarządzenie Nr 0050.100A.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 czerwiec  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.XLSZarzadzenie_0050_100A_2018 Załącznik 1,2,3,.xls DOCZarzadzenie_0050_100A_2018.doc
    PDFZarzadzenie_0050_100A_2018.pdf
     
  18. Zarządzenie Nr 0050.107.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 czerwiec  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_0050_107_2018.pdf DOCZarządzenie 107 z 20.06.18.doc
     
  19. Zarządzenie Nr 0050.108.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 czerwiec  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.XLSZarzadzenie_0050_108_2018 Załącznik 1,2,3,.xls DOCZarzadzenie_0050_108_2018.doc
    PDFZarzadzenie_0050_108_2018.pdf
     
  20. Zarządzenie Nr 0050.109.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 czerwiec  2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie_0050_109_2018.pdf DOCXWPF 20.06.18W_Zarządzenie_109.docx
     
  21. Zarządzenie Nr 0050.120.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 czerwiec  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_0050_120_2018.pdf DOCZarządzenie 120 z 22.06.18.doc
     
  22. Zarządzenie Nr 0050.121.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 czerwiec  2018 w sprawie:  zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarzadzenie_0050_121_2018.doc XLSZarzadzenie_0050_121_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    PDFZarzadzenie_0050_121_2018.pdf
     
  23. Zarządzenie Nr 0050.123.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 czerwiec  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_0050_123_2018.pdf DOCZarządzenie 123 z 29.06.18.doc
     
  24. Zarządzenie Nr 0050.124.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 czerwiec  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.XLSZarzadzenie_0050_124_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    DOCZarzadzenie_0050_124_2018.doc
    PDFZarzadzenie_0050_124_2018.pdf
     
  25. Zarządzenie Nr 0050.125.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 czerwiec  2018 w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCHarmonogram 125 z 29.06.18.doc PDFZarzadzenie_0050_125_2018.pdf
     
  26. Zarządzenie Nr 0050.126.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 czerwiec  2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie_0050_126_2018.pdf DOCXWPF 29.06.18W_Zarządzenie_126.docx
     
  27. Zarządzenie Nr 0050.127.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02 lipiec  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok. PDFZarzadzenie_0050_127_2018.pdf DOCZarządzenie 127 z 02.07.18.doc
     
  28. Zarządzenie Nr 0050.128.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 02 lipiec  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarzadzenie_0050_128_2018.doc XLSZarzadzenie_0050_128_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    PDFZarzadzenie_0050_128_2018.pdf
     
  29. Zarządzenie Nr 0050.133.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 06 lipiec  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_0050_133_2018.pdf 
     
  30. Zarządzenie Nr 0050.134.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 06 lipie  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarzadzenie_0050_134_2018.doc XLSZarzadzenie_0050_134_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    PDFZarzadzenie_0050_134_2018.pdf
     
  31. Zarządzenie Nr 0050.137.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 sierpień  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowic na 2018 rok.PDFZarzadzenie_0050_137_2018.pdf DOCZarządzenie 137 z 06.07.18.doc
     
  32. Zarządzenie Nr 0050.138.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 03 sierpień  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_0050_138_2018.pdf DOCZarzadzenie_0050_138_2018.doc
    XLSZarzadzenie_0050_138_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
     
  33. Zarządzenie Nr 0050.141.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 08 sierpień  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie_0050_141_2018.pdf DOCZarządzenie 141 z 08.08.18.doc
     
  34. Zarządzenie Nr 0050.142.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 08 sierpień  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarzadzenie_0050_142_2018.doc XLSZarzadzenie_0050_142_2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    PDFZarzadzenie_0050_142_2018.pdf
     
  35. Zarządzenie Nr 0050.145.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 sierpień  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.XLSZarzadzenie_0050_145_2018 Załącznik 1,2,3,.xls DOCZarzadzenie_0050_145_2018.doc
    PDFZarzadzenie_0050_145_2018.pdf
     
  36. Zarządzenie Nr 0050.146.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22 sierpień  2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie_0050_146_2018.pdf DOCXWPF 22.08.18W nr 146.docx
     
  37. Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 sierpień  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarządzenie 153 z 31.08.18.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_153_2018.pdf
     
  38. Zarządzenie Nr 0050.154.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 sierpień  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_154_2018.pdf DOCZarządzenie 154.doc
    XLSZarządzenie _154_Załącznik 1,2,3,.xls
     
  39. Zarządzenie Nr 0050.156.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 06 września 2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_156_2018.pdf DOCZarządzenie 156 z 06.09.18.doc
     
  40. Zarządzenie Nr 0050.157.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 06 września 2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.XLSZarządzenie_Nr_0050_157_2018_Załącznik 1,2,3,.xls DOCZarządzenie_Nr_0050_157_2018.doc
    PDFZarządzenie_Nr_0050_157_2018.pdf
     
  41. Zarządzenie Nr 0050.158.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 września 2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarządzenie_Nr_0050_158_2018.doc XLSZarządzenie_Nr_0050_158_2018_Załącznik 1,2,3,.xls
     
  42. Zarządzenie Nr 0050.159.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 września 2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_Nr_0050_159_2018.pdf DOCXWPF 12.09.18W_Zarzadzenie_159.docx
     
  43. Zarządzenie Nr 0050.160.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 września 2018 w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_160_2018.pdf DOCHarmonogram 160 z 12.09.18.doc
     
  44. Zarządzenie Nr 0050.161.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 września 2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_161_2018.pdf DOCZarządzenie 161 z 13.09.18.doc
     
  45. Zarządzenie Nr 0050.162.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 września 2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.XLSZarządzenie_Nr_0050_162_2018_Załącznik 1,2,3,.xls DOCZarządzenie_Nr_0050_162_2018.doc
    XLSZarządzenie_Nr_0050_162_2018_Załącznik 1,2,3,.xls
     
  46. Zarządzenie Nr 0050.171.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 września 2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_171_2018.pdf DOCZarządzenie 171 z 28.09.18.doc
     
  47. Zarządzenie Nr 0050.172.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 września 2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_172_2018.pdf XLSZarządzenie 172 z dnia 29_09_18 Załącznik 1,2,3,.xls
    DOCZarządzenie 172 z dnia 29_09_18.doc
     
  48. Zarządzenie Nr 0050.178.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 09 październik 2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.XLSZarządzenie_Nr_0050_178_2018_Załącznik.xls
    DOCZarządzenie_Nr_0050_178_2018.doc
    PDFZarządzenie_Nr_0050_178_2018.pdf
     
  49. Zarządzenie Nr 0050.179.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 październik 2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarządzenie_Nr_0050_179_2018.pdf DOCXWPF 10.10.18W.docx
     
  50. Zarządzenie Nr 0050.181.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 październik 2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_181_2018.pdf PDFZarządzenie_Nr_0050_181_2018.pdf
     
  51. Zarządzenie Nr 0050.182.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 październik 2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarządzenie_Nr_0050_182_2018.doc XLSZarządzenie_Nr_0050_182_2018_Załącznik.xls
    PDFZarządzenie_Nr_0050_182_2018.pdf
     
  52. Zarządzenie Nr 0050.184.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 październik 2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_184_2018.pdf DOCZarządzenie 184 z 19.10.18.doc
     
  53. Zarządzenie Nr 0050.185.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 październik 2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarządzenie_Nr_0050_185_2018.doc XLSZarządzenie_Nr_0050_185_2018_Załącznik.xls
    PDFZarządzenie_Nr_0050_185_2018.pdf
     
  54. Zarządzenie Nr 0050.186.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 październik 2018 w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_186_2018.pdf DOCHarmonogram 186 z 19.10.18.doc
     
  55. Zarządzenie Nr 0050.187.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 październik 2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_187_2018.pdf DOCZarządzenie 187 z 24.10.18.doc
     
  56. Zarządzenie Nr 0050.188.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 październik 2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.XLSZarządzenie_Nr_0050_188_2018_Załącznik 1,2,3,.xls DOCZarządzenie_Nr_0050_188_2018_Zarządzenie 1.doc
    PDFZarządzenie_Nr_0050_188_2018.pdf
     
  57. Zarządzenie Nr 0050.192.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 październik 2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarządzenie 192 z 31.10.18.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_192_2018.pdf
     
  58. Zarządzenie Nr 0050.193.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 10 październik 2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarządzenie_Nr_0050_193_2018.doc XLSZarządzenie_Nr_0050_193_2018_Załącznik 1,2,3,.xls
    PDFZarządzenie_Nr_0050_193_2018.pdf
     
  59. Zarządzenie Nr 0050.203.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 16 listopada  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_203_2018.pdf DOCZarządzenie 203 z 16.11.18.doc
     
  60. Zarządzenie Nr 0050.204.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 16 listopada  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.XLSZarządzenie_Nr_0050_204_2018_Załącznik.xls PDFZarządzenie_Nr_0050_204_2018.pdf
    DOCZarządzenie_Nr_0050_204_2018.doc
     
  61. Zarządzenie Nr 0050.206.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 listopada  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarządzenie_Nr_0050_206_2018.pdf DOCZarządzenie 206 z 26.11.18.doc
     
  62. Zarządzenie Nr 0050.207.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 listopada  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarządzenie_Nr_0050_207_2018.doc PDFZarządzenie_Nr_0050_207_2018.pdf
     
  63. Zarządzenie Nr 0050.222.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 07 grudnia  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050.222.2018.pdf
    DOCZarządzenie 222 z 07.12.18.doc
     
  64. Zarządzenie Nr 0050.223.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 07 grudnia  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowi ce na 2018 rok. DOCZarzadzenie Nr 0050.223.2018.doc XLSZarzadzenie Nr 0050.223.2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    PDFZarzadzenie Nr 0050.223.2018.pdf
     
  65. Zarządzenie Nr 0050.228.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 grudnia  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.XLSZarzadzenie Nr 0050.228.2018 Załącznik 1,2,3,.xls PDFZarzadzenie Nr 0050.228.2018.pdf
     
  66. Zarządzenie Nr 0050.229.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia  2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie Nr 0050.229.2018.pdf DOCXWPF 13.12.18W Zarzadzenie_229.docx
     
  67. Zarządzenie Nr 0050.230.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia  2018 w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050.230.2018.pdf DOCHarmonogram 230 z 13.12.18.doc
     
  68. Zarządzenie Nr 0050.234.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 grudnia  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050.234.2018.pdf DOCZarządzenie 234 z 21.12.18.doc
     
  69. Zarządzenie Nr 0050.235.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 grudnia  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarzadzenie Nr 0050.235.2018.doc XLSZarzadzenie Nr 0050.235.2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    PDFZarzadzenie Nr 0050.235.2018.pdf
     
  70. Zarządzenie Nr 0050.240.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia  2018 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Gierałtowice na 2018 rok.PDFZarzadzenie Nr 0050.240.2018.pdf DOCZarządzenie 240 z 28.12.18.doc
     
  71. Zarządzenie Nr 0050.241.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 grudnia  2018 w sprawie: zmian planu finansowego Gminy Gierałtowice na 2018 rok.DOCZarzadzenie Nr 0050.241.2018.doc XLSZarzadzenie Nr 0050.241.2018 Załącznik 1,2,3,.xls
    PDFZarzadzenie Nr 0050.241.2018.pdf
     
  72. Zarządzenie Nr 0050.242.2018 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31 grudnia  2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice.PDFZarzadzenie Nr 0050.242.2018.pdf DOCXWPF 31.12.18W_Zarządzenie_242.docx

 

 

Wersja XML