Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie - konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.


Gierałtowice, 16 listopada 2017 roku

 

OGŁOSZENIE

O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW STATUTÓW SOŁECTW

 

Wójt Gminy Gierałtowice informuje o rozpoczęciu

od dnia 17 listopada  2017 roku konsultacji projektów statutów sołectw.

 

1.  Przedmiot konsultacji

1) Projekt statutu Sołectwa Chudów,    

  Brak opisu obrazka

 

 

2) Projekt statutu Sołectwa Gierałtowice, 

  Brak opisu obrazka

 

 

3) Projekt statutu Sołectwa Paniówki,  

  Brak opisu obrazka

 

 

4) Projekt statutu Sołectwa Przyszowice.  

  Brak opisu obrazka
 

 

 


2.  Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 17 listopada 2017 roku i zakończą w dniu 30 listopada  2017 roku.

 

3.  Forma konsultacji

Zgłaszanie uwag i opinii następuje przy wykorzystaniu formularza zgłaszania opinii. Formularz  powinien  być złożony w wersji papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Gierałtowice.

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie:

- zgłoszone anonimowo,

- zgłoszone po dniu 30 listopada 2017 roku.

 

Załączniki:

Formularz zgłaszania opinii

DOCstatut Solectwa Gieraltowice.doc
DOCstatut Solectwa Paniowki.doc
DOCstatut Solectwa Przyszowice.doc
DOCstatut Solectwa Chudow.doc

Wersja PDF
PDFformularz zglaszania opinii.pdf
PDFstatut Solectwa Chudow.pdf
PDFstatut Solectwa Gieraltowice.pdf
PDFstatut Solectwa Paniowki.pdf
PDFstatut Solectwa Przyszowice.pdf

 

Wersja XML