Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Składka członkowska

Składka członkowska w 2021 roku

Jednym z obowiązków członka spółki wodnej wynikającym z obowiązującego Prawa Wodnego jest opłacanie rocznej składki członkowskich. Każdorazowo wysokość składki określane jest przez Walne Zebranie Delegatów poprzez podjęcie stosownej uchwały, która następnie musi być zatwierdzona przez Starostę Gliwickiego. Obecnie wysokość stawki zależy bezpośrednio od posiadanego areału i zgodnie z Uchwała nr 4 Walnego Zgromadzenia Delegatów z dnia 05.02.2020 r. od 01.01.2021 r. wynosi odpowiednio:

 

- dla działki o powierzchni do 1 ha – stała stawka w wysokości 35 zł

- za obszar powyżej 1 ha – stawka wysokości 20 zł (przeliczeniowo).

 

Przykładowo: dla właściciela  działki o pow. 3,00 ha

1,00 ha – 35 zł plus każdy następny ha przeliczeniowy x 20 zł

Ogółem do zapłaty na rok 75 zł

 

Termin płacenia składki to 30 czerwiec bieżącego roku. Wpłat można dokonywać:

- u sołtysów

- na poczcie, w banku

- przelewem bezpośrednio na konto Rejonowego Związku Spółek Wodnych Czerwionka – Leszczyny na numer 18 8454 1095 2003 0012 4793 0001 w tytule przelewu prosimy podać: nazwę sołectwa, imię i nazwisko, adres właściciela gruntu, nr działki

Wersja XML