Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Zasłużony dla Gminy Gierałtowice" 2017 r.

„Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” - 2017 r.

Wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” przyznawane jest za wybitne działania rozsławiające gminę lub działalność mającą wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców gminy w różnych dziedzinach (gospodarka, kultura, zdrowie, sport, itp.). Wyboru kandydatów do wyróżnienia dokonuje Kapituła, wybrana spośród radnych Gminy Gierałtowice. Wyróżnienie nadaje Rada Gminy na uroczystej sesji.

Kandydatem może być:

Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach:

Wnioski w obu kategoriach składać mogą:

Plik wniosku pobierzDOCWNIOSEK.doc

Termin i miejsce składania wniosków:

31 marca 2017 r.

Biuro Rady Gminy (Urząd Gminy Gierałtowice pok.202, ul. Ks. Roboty 48 )

Szczegółowych informacji udziela

Biuro Rady Gminy

tel. (032) 30 11 305, 697 776 228

fax. (032) 30 11 306

e.mail:

Regulamin:

Procedurę wyboru laureatów wyróżnienia ustaliła Rady Gminy Gierałtowice uchwałą Nr XXXVI/190/2001 w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Gierałtowice” (ze zmianami).

Pobierz plikPDFRegulamin_Zasłużony dla Gminy Gierałtowice_ujednolicony.pdf    

Wersja XML