Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

Na poszczególnych kandydatów na wójta, oddano następujące liczby głosów ważnych:

Lp.

Nazwisko i imię - imiona

Zgłoszony przez
Komitet Wyborczy

Liczba głosów ważnych

1

BARGIEL JOACHIM

Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Gmina i Powiat"

*

*

*

2

9

3

0

2

BŁASZCZYK MAREK ALEKSANDER

Komitet Wyborczy Wyborców Jedność i Przyszłość

*

*

*

1

5

7

1

Razem

*

*

*

4

5

0

1

 

Komisja stwierdziła, że:

Na wójta został wybrany:

 

Nazwisko i imię - imiona

Zgłoszony przez Komitet Wyborczy

BARGIEL JOACHIM

Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Gmina i Powiat"

który uzyskał większą liczbę głosów.

PDFProtokół Wójt Gminy Gierałtowice II.pdf
 

Wersja XML