Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania  „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Gierałtowice”
  Data modyfikacji: 24-01-2020 12:39
 2. Lista zdań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020r.
  Data utworzenia: 24-01-2020 09:35
 3. Lista zdań wyłonionych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Gminy Gierałtowice w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku
  Data utworzenia: 24-01-2020 09:33
 4. Obwieszczenie - Przebudowa budynku przy ul. Bocznej 4 w Chudowie na mieszkania chronione i socjalne.
  Data modyfikacji: 24-01-2020 08:50
 5. Posiedzenie Komisji budżetu i planowania Rady Gminy Gierałtowice - 27.01.2020 r.
  Data modyfikacji: 24-01-2020 08:35
 6. XVII sesja Rady Gminy Gierałtowice - 29.01.2020 r.
  Data modyfikacji: 24-01-2020 08:33
 7. Informacja dotycząca rekrutacji do gminnych przedszkoli.
  Data utworzenia: 23-01-2020 13:57
 8. Lista zdań wyłonionych w konkursie projektów na zadania publiczne Gminy Gierałtowice z zakresu rozwoju sportu  w okresie od 1 lutego do 30 czerwca 2020 roku
  Data utworzenia: 22-01-2020 07:52
 9. Interpelacje i zapytania
  Data modyfikacji: 20-01-2020 09:15
 10. konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
  Data utworzenia: 17-01-2020 13:03
Wersja XML