Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania: "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowice przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór".
  Data modyfikacji: 09-12-2019 13:54
 2. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół  w Gminie Gierałtow
  Data utworzenia: 09-12-2019 11:01
 3. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gierałtowice na rok szkolny 2019/2020
  Data modyfikacji: 09-12-2019 10:51
 4. Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie”.
  Data utworzenia: 06-12-2019 12:51
 5. Interpelacje i zapytania
  Data modyfikacji: 06-12-2019 09:04
 6. Obwieszczenia
  Data modyfikacji: 05-12-2019 10:31
 7. Posiedzenie Komisji Rolnictwa Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego Rady Gminy Gierałtowice 11.12.2019 r.
  Data modyfikacji: 05-12-2019 07:15
 8. Zapytanie ofertowe na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Gierałtowice o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.
  Data modyfikacji: 04-12-2019 10:59
 9. Uchwała Nr XV/116/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20-11-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/143/04 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla ...
  Data modyfikacji: 02-12-2019 10:09
 10. Uchwała Nr XV/117/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20-11-2019 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych
  Data modyfikacji: 02-12-2019 10:08
Wersja XML

Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
tel. +48 32 30 11 300
fax +48 32 30 11 306
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 12670243
w tym miesiącu: 55993
dzisiaj: 3013

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1