• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - druki
  Data modyfikacji: 15-11-2019 13:00
 2. Uchwała Nr XIV/110/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/89/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ...
  Data modyfikacji: 15-11-2019 10:34
 3. Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018-2023
  Data modyfikacji: 15-11-2019 10:29
 4. Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30-10-2019 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł ...
  Data modyfikacji: 15-11-2019 10:15
 5. Uchwała Nr XIV/111/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30-10-2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi ...
  Data modyfikacji: 15-11-2019 10:13
 6. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania: „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2019/2020”
  Data utworzenia: 15-11-2019 09:58
 7. XV sesja Rady Gminy Gierałtowice - 20.11.2019 r.
  Data modyfikacji: 15-11-2019 09:52
 8. Posiedzenie Komisji Górnictwa - 19.11.2019 r.
  Data modyfikacji: 15-11-2019 08:47
 9. Oferta Ludowego Klubu Sportowego Jedność 32 Przyszowice, na realizację zadania publicznego pod tytułem:  Przygotowanie zawodników do Mistrzostw.
  Data utworzenia: 14-11-2019 10:38
 10. Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2019/2020”.
  Data utworzenia: 13-11-2019 14:56
Wersja XML

Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
tel. +48 32 30 11 300
fax +48 32 30 11 306
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 12541242
w tym miesiącu: 72228
dzisiaj: 5460

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1