Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie  zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień z tygodniowego  obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla  dyrektorów i wicedyrektorów..
  Data modyfikacji: 10-07-2020 15:03
 2. Interpelacje i zapytania
  Data modyfikacji: 10-07-2020 13:12
 3. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania : „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”
  Data utworzenia: 10-07-2020 13:13
 4. Komunikaty
  Data modyfikacji: 10-07-2020 09:54
 5. Posiedzenie Komisji rolnictwa Rady Gminy Gierałtowice 15.07.2020 r
  Data modyfikacji: 10-07-2020 07:16
 6. Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach oraz termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gierałtowicach”
  Data modyfikacji: 09-07-2020 13:37
 7. Transmisja z sesji Rady Gminy Gierałtowice
  Data modyfikacji: 09-07-2020 12:55
 8. Transmisje z Sesji RG - Archiwum
  Data modyfikacji: 09-07-2020 12:53
 9. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej dla zadania : „Modernizacja systemu ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym w Chudowie przy ul. Szkolnej 54”.
  Data modyfikacji: 08-07-2020 13:51
 10. Petycja- stop zagrożeniu zdrowia i życia
  Data modyfikacji: 08-07-2020 07:36
Wersja XML