• TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 15.10.2019 r.
  Data modyfikacji: 16-10-2019 14:17
 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
  Data modyfikacji: 16-10-2019 14:02
 3. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - informacja
  Data modyfikacji: 16-10-2019 12:43
 4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
  Data modyfikacji: 16-10-2019 12:37
 5. Obwieszczenie - Przebudowa i wymiana sieci wodociągowej przy ul. Topolowej w Chudowie, wraz z łącznikiem między ul. Topolową a ul. Szkolną
  Data modyfikacji: 16-10-2019 12:28
 6. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi...
  Data utworzenia: 15-10-2019 13:47
 7. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zadania: „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2019/2020”.
  Data utworzenia: 14-10-2019 14:45
 8. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok”
  Data utworzenia: 11-10-2019 15:00
 9. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych.
  Data utworzenia: 11-10-2019 14:53
 10. Informacja z otwarcia ofert dla zadania: : „Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników przy obiektach gminnych i przystanków w Gminie Gierałtowice w sezonie 2019/2020”.
  Data modyfikacji: 11-10-2019 13:04
Wersja XML

Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
tel. +48 32 30 11 300
fax +48 32 30 11 306
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 12403271
w tym miesiącu: 116253
dzisiaj: 793