Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Interpelacje i zapytania
  Data modyfikacji: 27-10-2020 14:58
 2. Ogłoszenie o zmianie umowy dla zadania pn.: „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Gierałtowice”, PN/26/2019 – aneks nr 2.
  Data utworzenia: 26-10-2020 11:53
 3. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-11-2018 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Gierałtowice
  Data modyfikacji: 26-10-2020 09:30
 4. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28-11-2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Gierałtowice
  Data modyfikacji: 26-10-2020 09:27
 5. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”.
  Data utworzenia: 23-10-2020 11:19
 6. Komunikaty
  Data modyfikacji: 23-10-2020 10:41
 7. Konsultacje
  Data modyfikacji: 23-10-2020 10:41
 8. Obwieszczenia
  Data modyfikacji: 23-10-2020 10:31
 9. Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach, wyłożenie ścieżek i placyku kostką brukową”
  Data modyfikacji: 22-10-2020 16:28
 10. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach II o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Gierałtowice przeprowadzonych 19 października 2020 r.
  Data modyfikacji: 19-10-2020 13:22
Wersja XML