Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Rejestr zmian treści

 1. Transmisje z Sesji RG - Archiwum
  Data modyfikacji: 21-09-2022 13:39
 2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice - 25.10.2022 r.
  Data modyfikacji: 19-09-2022 13:58
 3. Posiedzenie Komisji Kultury Oświaty Zdrowia i Sportu -20.09.2022 r.
  Data modyfikacji: 16-09-2022 07:51
 4. Posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji - 21.09.2022 r.
  Data modyfikacji: 16-09-2022 07:48
 5. Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Gierałtowice -21.09.2022 r.
  Data modyfikacji: 16-09-2022 07:44
 6. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Gierałtowice.
  Data modyfikacji: 15-09-2022 15:45
 7. Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/235/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Gliwickiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Gierałtowice.
  Data utworzenia: 15-09-2022 15:32
 8. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na realizację zadania pn.: „Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców”, OŚGK/WR-1/2022.
  Data utworzenia: 13-09-2022 14:13
 9. Aktualizacja nr 10 Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.
  Data utworzenia: 12-09-2022 13:20
 10. Uchwała Nr LI/381/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 31-08-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/284/13 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym
  Data modyfikacji: 08-09-2022 14:20