Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Firmy zajmujące się wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gierałtowice
  Data modyfikacji: 13-05-2022 12:26
 2. Obwieszczenia
  Data modyfikacji: 13-05-2022 12:24
 3. Aktualizacja nr 7 Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 r.
  Data utworzenia: 13-05-2022 10:11
 4. Referat Organizacyjno- Kadrowo-Płacowy
  Data modyfikacji: 12-05-2022 10:08
 5. Nagrody, stypendia - lista spraw
  Data modyfikacji: 12-05-2022 09:15
 6. Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
  Data modyfikacji: 12-05-2022 09:03
 7. Dyżury Przedszkoli w okresie ferii letnich.
  Data utworzenia: 12-05-2022 09:23
 8. Transmisja z sesji Rady Gminy Gierałtowice.
  Data modyfikacji: 12-05-2022 07:14
 9. Konsultacje
  Data modyfikacji: 11-05-2022 13:20
 10. Zarządzenie nr 0050.92.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 09.05.2022 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Gierałtowice.
  Data modyfikacji: 11-05-2022 11:07
Wersja XML