Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Gierałtowice - 16.12.2019 r.
  Data modyfikacji: 10-12-2019 15:01
 2. Komunikaty
  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:56
 3. Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Gierałtowice 17.12.2019 r.
  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:53
 4. System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:48
 5. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:36
 6. Budżet Gminy
  Data modyfikacji: 10-12-2019 14:22
 7. Budżet Gminy Gierałtowice na 2020 rok
  Data utworzenia: 10-12-2019 14:19
 8. Interpelacje i zapytania
  Data modyfikacji: 10-12-2019 09:36
 9. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadania: "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Gierałtowice przy ulicach: Ks. Roboty, Parkowej i Dwór".
  Data modyfikacji: 09-12-2019 13:54
 10. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Gierałtowice za wysokie wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów szkół  w Gminie Gierałtow
  Data utworzenia: 09-12-2019 11:01
Wersja XML