Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  Data modyfikacji: 26-11-2021 14:19
 2. Komunikaty
  Data modyfikacji: 26-11-2021 14:08
 3. Jakość powietrza
  Data modyfikacji: 26-11-2021 08:51
 4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Gierałtowice - dane przestrzenne.
  Data modyfikacji: 25-11-2021 08:38
 5. Konsultacje
  Data modyfikacji: 24-11-2021 14:53
 6. Ogłoszenia Rady Gminy
  Data modyfikacji: 24-11-2021 14:52
 7. Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice 29.11.2021 r
  Data modyfikacji: 24-11-2021 14:49
 8. Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „PGGREEN dywersyfikacja źródeł energii poprzez systemy fotowoltaiczne - budowa farmy fotowoltaicznej o mocy instalowanej ok. 30 MW
  Data utworzenia: 24-11-2021 14:30
 9. Interpelacje i zapytania
  Data modyfikacji: 24-11-2021 13:48
 10. Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę przez Gminę Gierałtowice - 23.11.2021 r.
  Data modyfikacji: 23-11-2021 14:18
Wersja XML