Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian treści

 1. Petycje
  Data modyfikacji: 16-09-2021 12:28
 2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania dla zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu placu targowego na miejsce rekreacji dla mieszkańców", TP/11/2021.
  Data utworzenia: 16-09-2021 10:50
 3. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. ochrony i kontroli stanu środowiska w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej
  Data modyfikacji: 14-09-2021 13:29
 4. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. utrzymania obiektów komunlanych i szkód górniczych w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej
  Data modyfikacji: 14-09-2021 13:22
 5. Wykaz nieruchomości przeznaczony do sprzedaży z dnia 14 września 2021 roku.
  Data modyfikacji: 14-09-2021 12:31
 6. Transmisja z sesji Rady Gminy Gierałtowice
  Data modyfikacji: 14-09-2021 11:06
 7. Transmisje z Sesji RG - Archiwum
  Data modyfikacji: 14-09-2021 11:06
 8. Aktualizacja nr 8 Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021 r.
  Data utworzenia: 14-09-2021 10:51
 9. Oświadczenia majątkowe radnych Rady Gminy Gierałtowice kadencji 2018-2023 według stanu na dzień 31.12.2020 r.
  Data modyfikacji: 13-09-2021 10:13
 10. Firmy zajmujące się wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gierałtowice
  Data modyfikacji: 13-09-2021 09:52
Wersja XML