• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gierałtowice na lata 2013-2032

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gierałtowice na lata 2013-2032

Obowiązki i postępowanie właścicieli oraz zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyborami zawierającymi azbest - załącznik nr 1

Zbiorcze zestawienie wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przeprowadzonej na terenie Gminy Gierałtowice - załącznik nr 2

 

Wersja XML

Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
tel. +48 32 30 11 300
fax +48 32 30 11 306
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 12403502
w tym miesiącu: 116484
dzisiaj: 1024