Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Usługa dodatkowa w zakresie udostępniania worków typu "big-bag" na odpady budowlane i rozbiórkowe

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od 13 stycznia 2022 r. zmienia się cena za świadczenie dodatkowej usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczonej przez Gminę, polegającej na udostępnieniu worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Uchwała w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

Zarządzenie Nr 0050.67.2022 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 01.04.2022 r. w sprawie określenia sposobu zgłoszenia zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów 

Wysokość ceny za udostępnienie 1 worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 wynosi 237,60 zł.

Przypominamy, iż aby skorzystać z powyższej usługi należy:

1.      wypełnić zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi,

2.      uiścić opłatę przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice rachunek bankowy do wpłat opłaty:

57 1020 2313 0000 3802 0653 0259 (tytuł przelewu: odbiór odpadów budowlanych; adres nieruchomości oraz ew. imię i nazwisko właściciela nieruchomości – w przypadku przelewu niedokonywanego z konta właściciela);

3.      zgłoszenie, wraz z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty, złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Gierałtowice lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Formularz zgłoszenia 

Worki typu „big-bag” dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice (pokój nr 3).

Wersja XML