Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracje i opłaty

Deklaracje i opłaty

Z pobranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostaną pokryte koszty funkcjonowania całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Opłata ta stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w uchwale Rady Gminy Gierałtowice Nr XLIX/360/2022 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.05.2022 r. PDFStawka 07.2022 opublikowana.pdf

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lipca 2022 r. wynosi  41,24 zł za osobę za miesiąc.

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 164,96 zł za osobę za miesiąc.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć do Urzędu Gminy Gierałtowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jego nieruchomości, której wzór jest do pobrania poniżej.

PDFdeklaracja (kompostownik i KDR).pdf

XLSdeklaracja (kompostownik i KDR).xls

Miejsce składania deklaracji:

Urząd Gminy Gierałtowice

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

ul. Ks. Roboty 48

44-186 Gierałtowice
 

Deklaracje należy złożyć w następujących przypadkach:

Zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie bez wezwania na konto gminy kwartalnie (z możliwością wpłaty miesięcznej).

Terminy uiszczania opłat:

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie można uiszczać:

Wersja XML