Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek leśny

Podatek leśny od osób fizycznych
Druki informacji obowiązujące od 01.07.2019 r.:

IL-1 informacja o lasach

ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Uwaga!

Zgodnie z Art. 6 ust. 5a ustawy o podatku leśnym "informacje o lasach" mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po kliknięciu w poniższy link nastąpi przekierowanie na epuap za pośrednictwem którego można złożyć informację podatkową w wersji elektronicznej:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/il-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-lesnym


Druk  informacji obowiązujący do 30.06.2019 r. (tj. dla zdarzeń,mających wpływ na wysokość podatku, które wystąpiły przed 30.06.2019 r.):
XLSInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego z tytułu opodatkowania gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolny, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu jw. IN-1.xls
PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego z tytułu opodatkowania gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolny, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu jw. IN-1.pdf
XLSInformacja w sprawie podatku rolnego lub podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym IR-1.xls;
PDFInformacja w sprawie podatku rolnego lub podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym IR-.pdf.

Podatek leśny od osób prawnych
Druki deklaracji obowiązujące od 01.07.2019 r.:

DL-1 deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Uwaga!

Zgodnie z Art. 6 ust. 5a ustawy o podatku leśnym "deklaracje na podatek leśny" mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po kliknięciu w poniższy link nastąpi przekierowanie na epuap za pośrednictwem którego można złożyć deklarację podatkową w wersji elektronicznej:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/dl-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-lesnym


Druki deklaracji obowiązujące od 01.01.2016 do 30.06.2019 r. (w przypadku składania korekty deklaracji złożonej przed 30.06 2019 r. należy stosować dotychczasowe wzory):
XLSDeklaracja na podatek leśny DL-1.xls
XLSDane o gruntach DL-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek leśny.xls
PDFDeklaracja na podatek leśny DL-1.pdf
PDFDane o gruntach DL-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek leśny.pdf

Druki deklaracji obowiązujące od 01.01.2012 do 31.12.2015:
XLSDL-1.xls,
XLSDL-1_A.xls.

Stawki podatku leśnego na 2020 rok
Stawki podatku leśnego na 2019 rok
Stawki podatku leśnego na 2018 rok
Stawki podatku leśnego na 2017 rok
Stawki podatku leśnego na 2016 rok
Stawki podatku leśnego na 2015 rok
 

Wersja XML