Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek leśny

Podatek leśny od osób fizycznych
Druki informacji obowiązujące od 01.07.2019 r.:

IL-1 informacja o lasach

ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Uwaga!

Zgodnie z Art. 6 ust. 5a ustawy o podatku leśnym "informacje o lasach" mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po kliknięciu w poniższy link nastąpi przekierowanie na epuap za pośrednictwem którego można złożyć informację podatkową w wersji elektronicznej:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/il-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-lesnym


Druk  informacji obowiązujący do 30.06.2019 r. (tj. dla zdarzeń,mających wpływ na wysokość podatku, które wystąpiły przed 30.06.2019 r.):
XLSInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego z tytułu opodatkowania gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolny, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu jw. IN-1.xls
PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego z tytułu opodatkowania gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolny, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu jw. IN-1.pdf
XLSInformacja w sprawie podatku rolnego lub podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym IR-1.xls;
PDFInformacja w sprawie podatku rolnego lub podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym IR-.pdf.

Podatek leśny od osób prawnych
Druki deklaracji obowiązujące od 01.07.2019 r.:

DL-1 deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Uwaga!

Zgodnie z Art. 6 ust. 5a ustawy o podatku leśnym "deklaracje na podatek leśny" mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po kliknięciu w poniższy link nastąpi przekierowanie na epuap za pośrednictwem którego można złożyć deklarację podatkową w wersji elektronicznej:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/dl-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-lesnym


Druki deklaracji obowiązujące od 01.01.2016 do 30.06.2019 r. (w przypadku składania korekty deklaracji złożonej przed 30.06 2019 r. należy stosować dotychczasowe wzory):
XLSDeklaracja na podatek leśny DL-1.xls
XLSDane o gruntach DL-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek leśny.xls
PDFDeklaracja na podatek leśny DL-1.pdf
PDFDane o gruntach DL-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek leśny.pdf

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wynoszącej 212,26 zł za 1 m(MP poz.950) oraz art. 4 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.888 z późn.zm.) stawki podatku leśnego na 2022 rok wynoszą:

  • od 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych: 23,3486 zł;
  • od 1 ha pozostałych lasów: 46,6972 zł;

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynoszącej 196,84 zł za 1 m(MP poz.983) oraz art. 4 ust.1, 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.888 z późn.zm.) stawki podatku leśnego na 2021 rok wynoszą:

Stawki podatku leśnego na 2020 rok
Stawki podatku leśnego na 2019 rok
Stawki podatku leśnego na 2018 rok
Stawki podatku leśnego na 2017 rok

Wersja XML