Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatek rolny

Podatek rolny od osób fizycznych

Druki informacji obowiązujące od 01.07.2019 r.:

IR-1 informacja o gruntach

ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

Uwaga!

Zgodnie z Art. 6a ust. 8a ustawy o podatku rolnym "informacje o gruntach" mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po kliknięciu w poniższy link nastąpi przekierowanie na epuap za pośrednictwem którego można złożyć informację podatkową w wersji elektronicznej:


Druk  informacji obowiązujący do 30.06.2019 r. (tj. dla zdarzeń,mających wpływ na wysokość podatku, które wystąpiły przed 30.06.2019 r.):
XLSInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego z tytułu opodatkowania gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolny, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu jw. IN-1.xls
PDFInformacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego z tytułu opodatkowania gruntów rolnych niestanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rolny, podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w rozumieniu jw. IN-1.pdf.


XLSInformacja w sprawie podatku rolnego lub podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym IR-1.xls
PDFInformacja w sprawie podatku rolnego lub podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego z tytułu opodatkowania gruntów stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym IR-.pdf.


Podatek rolny od osób prawnych

Druki deklaracji obowiązujące od 01.07.2019 r.:

DR-1 deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Uwaga!

Zgodnie z Art. 6a ust. 8a ustawy o podatku rolnym "deklaracje na podatek rolny" mogą być również składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Po kliknięciu w poniższy link nastąpi przekierowanie na epuap za pośrednictwem którego można złożyć deklarację podatkową w wersji elektronicznej:


Druki deklaracji obowiązujące od 01.01.2016 do 30.06.2019 r. (w przypadku składania korekty deklaracji złożonej przed 30.06 2019 r. należy stosować dotychczasowe wzory): 
XLSDeklaracja na podatek rolny DR-1.xls;
XLSDane o gruntach DR-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek rolny.xls;
PDFDeklaracja na podatek rolny DR-1.pdf;
PDFDane o gruntach DR-1/A - Załącznik do deklaracji na podatek rolny.pdf.
 

STAWKI

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynoszącej 61,48 zł za 1 dt (MP poz.951) oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.333) stawki podatku rolnego na 2022 rok wynoszą:


Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynoszącej 58,55 zł za 1 dt (MP poz.982) oraz art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.333 z późn.zm.) stawki podatku rolnego na 2021 rok wynoszą:

Stawki podatku rolnego na 2020 rok
Stawki podatku rolnego na 2019 rok 
Stawki podatku rolnego na 2018 rok
Stawki podatku rolnego na 2017 rok

Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej obowiązująca od 2002

 

Wersja XML