• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowan przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy
ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

PDFobwieszczenie_ba.pdf


 

Podmiot udostępniający: Referat Budownictwa i Architektury
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Kuczera
Data wytworzenia: 08.09.2011 r.

 

Wersja XML

Urząd Gminy Gierałtowice
ul. Ks. Roboty 48
44-186 Gierałtowice
tel. +48 32 30 11 300
fax +48 32 30 11 306
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 12541327
w tym miesiącu: 72313
dzisiaj: 5545

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1