Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowan przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gierałtowice dla terenu położonego w Paniówkach przy
ulicy Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

PDFobwieszczenie_ba.pdf


 

Podmiot udostępniający: Referat Budownictwa i Architektury
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Kuczera
Data wytworzenia: 08.09.2011 r.

 

Wersja XML