Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach
Barbara Jałowiecka - Cempura
Szkoła Podstawowa w Przyszowicach im. Karola Miarki
ul. Szkolna 4, 44-178 Przyszowice
tel. 032 30 11 562
 



 

 

Wersja XML